ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 - PowerPoint PPT Presentation

Html cai
Download
1 / 40

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ). ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2. บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Html cai

HTML (CAI)

5

2


5 2

1

 • ..2542 9


5 2

()

 • HTML 5 2 HTML


5 2

1 5 2547 2549

 • 1 5 25472549 70


5 2

 • (CAI)


5 2

 • (CAI) HTML 5 2

 • HTML 5 2


5 2

 • HTML 5 (CAI) 70


5 2

 • 5 2 2 2550 3 53


 • 5 2

  ()

  • 5 HTML 2544 5

   1

   2 HTML

   3

   4

   5 HTML


  5 2

  ()

 • : (CAI) HTML

 • : (CAI) HTML


 • 5 2

  • HTML 5


  5 2

  • (CAI) HTML HTML

  • HTML (CAI)

  • 5 2 2550


  5 2

  2

  4I

  • 1. Information

  • 2. Interaction

  • 3. Individualization

  • 4. Immediate Feedback/Response


  Robert gagne

  Robert Gagne

  9 1) (Gain Attention) 2) (Specify Objectives) 3) (Activate Prior Knowledge) 4) (Present New Information) 5) (Guide Learning) 6) (Elicit Response) 7) (Provide Feedback) 8) (Assess Performance) 9) (Promote Retention and Transfer)


  5 2

  (CAI) HTML


  5 2

  3

  (CAI) HTML

  1.

  2.

  3.

  4.


  5 2

  • 5 2 2 2550 3 53


  5 2

  • (CAI) HTML

  • (CAI) HTML

  • HTML 5


  5 2

  1. (CAI)

  1.1

  1.2 (CAI) HTML 5

  1

  2 HTML

  3

  4

  5 HTML


  5 2

  ()

  2.

  2.1

  2.2


  5 2

  ()

  2.3 3

  2.4 25

  2.5 E1/E2 80/80


  5 2

  ()

  3.

  3.1 HTML 5 20

  3.2

  3.3 1 (P) .20 - .80 (r) 0.20 20

  3.4 2 (P) (r) K.R.20


  5 2

  1. : 2550 ..2551 ..2551

  2. HTML 5


  5 2

  ()

  3.

  3.1

  (CAI) HTML

  3.2

  (CAI) HTML


  5 2

  ()

  • 4.

   (CAI) HTML 2

   4.1

   4.2


  5 2

  ()

  • 4.3

   4.4

   4.5

   4.6


  5 2

  1. E1/E2 80/80

  2. (P) (r) K.R.20

  3.


  5 2

  4

  (CAI) HTML (CAI) (CAI) 5 2 2 2550 53


  5 2

  ()

  (CAI) E1/E2 (CAI) HTML 3


  5 2

  1

  3


  5 2

  ()

  1 (CAI) HTML 4.55 4.80


  5 2

  2

  • 2

   (CAI) HTML 1-5


  5 2

  ()

  2 (CAI) 1-5 80/80 87.09/80.27


  5 2

  3

  3

  • 5 53


  5 2

  ()

  • 3 (CAI) HTML 70 80.38


  5 2

  5

  1. (CAI) HTML 87.09/80.27 80/80 4.58

  2. (CAI) HTML 70 80.38


  5 2

  • (CAI)


  5 2

  • (CAI)


  5 2

  .. ..


  5 2

  .. ..


 • Login