Síla
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Síla PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Síla. značka síly F jednotkou síly je 1N (newton), popř. kN ( = 1000 N) 1N odpovídá síle, kterou je 100 gramové těleso přitahováno gravitační silou k Zemi účinky síly: pohybové (síla může uvést těleso do pohybu, zastavit jej, změnit jeho směr…) deformační (změna tvaru tělesa).

Download Presentation

Síla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Síla

značka síly F

jednotkou síly je 1N(newton), popř. kN ( = 1000 N)

 • 1N odpovídá síle, kterou je 100 gramové těleso přitahováno gravitační silou k Zemi

  účinky síly:

 • pohybové (síla může uvést těleso do pohybu, zastavit jej, změnit jeho směr…)

 • deformační (změna tvaru tělesa)

1kg = 10N nebo 100g = 1N


Převody – hmotnost (m) a gravitační síla (Fg)

1kg = 10N nebo 100g = 1N


síla nemusí působit jen při doteku těles, ale může působit „na dálku“:

 • magnetická síla

 • elektrická síla

 • gravitační síla

  sílu měříme pomocí pružinového siloměru

 • čím větší síla působí, tím více se pružina prodlouží


Účinky síly

 • Posuvné – uvedení do pohybu, zrychlení, zpomalení, zastavení či změna směru pohybu

 • Otáčivé – roztočení, změna rychlosti či zastavení jeho otáčení

 • Deformační – změna tvaru tělesa


Změníme velikost působení síly

 • PŘI DEFORMACI MOLITANU

  Zmáčkneme menší silou

  Zmáčkneme větší silou

ÚČINKY SÍLY ZÁVISÍ NA VELIKOSTI SÍLY


Změníme směr působení síly

 • Při deformaci houby

  • Působíme silou kolmo

  • Působíme silou šikmo

ÚČINKY ZÁVISÍ

NA SMĚRU PŮSOBENÍ SÍLY


Změníme působiště síly

 • Zvedneme knihu

  • Podepřeme ji uprostřed – posuvný účinek

  • Podepřeme ji dále od středu – účinek může být i otáčivý

   nebo zavěsíme těleso

ÚČINKY SÍLY ZÁVISÍ NA bodě, ve kterém působí = PŮSOBIŠTI SÍLY


Na čem tedy závisí účinky síly?

 • Na velikosti

 • Na směru působení

 • Na bodě, ve kterém síla působí – na působišti


Skládání sil stejného směru

 • - síla, která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil = výslednice těchto sil

  - skládání sil = nalezení výslednice sil

  - výslednice dvou sil stejného směru má s oběma silami stejnýsměrajerovnasoučtu velikostí obou sil

 • - posuvný účinek síly na pevné těleso se nezmění, posune-li se její působiště do jiného bodu tělesa po přímce, ve které síla působí


Skládání dvou sil opačného směru

Výslednice dvou sil má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu obou sil


Rovnováha dvou sil

Dvě síly stejné velikosti a opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, mají nulovou výslednici.

dvě stejně velké síly opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, jsou v rovnováze. Jejich pohybové účinky na těleso se ruší.


Kdy vynaložíme větší sílu?

 • Zvedáme kbelík s maltou

  • Zavěšený na krátkém provaze

  • Zavěšený na dlouhém provaze

 • Vynaložíme vždy stejnou sílu, hmotnost

 • provazu je zanedbatelná

 • Sílu můžeme posunovat po její nositelce

 • (po přímce) beze změny účinku


1kg = 10N nebo 100g = 1N


1kg = 10N nebo 100g = 1N

Na osobní automobil působí při jízdě v určitém okamžiku odporová síla 0,4kN a současně tahová síla motoru 3kN. Jaká výsledná síla působí na automobil a jaký je její účinek? Nakresli grafické řešení (zvol vhodné měřítko).


 • Login