สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม
Download
1 / 31

สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม 90 สถาบันปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม 90 สถาบันปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ. จำนวนโรงพยาบาลที่ตอบแบบสอบถาม (n = 90). ระยะเวลาปฏิบัติงาน ศัลยกรรมกระดูก 1 เดือน. เห็นด้วย. 95.6%. ระยะเวลาปฏิบัติงาน อายุรกรรม 3 เดือน. เห็นด้วย. 94.4%. ระยะเวลาปฏิบัติงาน กุมาร 2 เดือน. เห็นด้วย. 94.4%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม 90 สถาบันปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ' - armina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สรุปความเห็นจากแบบสอบถาม

90 สถาบันปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะระยะเวลาปฏิบัติงาน ศัลยกรรมกระดูก 1 เดือน

เห็นด้วย

95.6%


ระยะเวลาปฏิบัติงาน อายุรกรรม 3 เดือน

เห็นด้วย

94.4%


ระยะเวลาปฏิบัติงาน กุมาร 2 เดือน

เห็นด้วย

94.4%


ระยะเวลาปฏิบัติงาน ศัลยกรรม 2 เดือน

เห็นด้วย

93.7%


ระยะเวลาปฏิบัติงาน สูตินรีเวช 2 เดือน

เห็นด้วย

93.3%


ระยะเวลาปฏิบัติงาน เวชปฏิบัติ 2 เดือน

เห็นด้วย

82.2%


 • ข้อเสนอที่ไม่เห็นด้วยกับ การปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ 2 เดือน

 • ผ่าน 1 เดือน พอ (n=3)

 • ควรอยู่ที่สถาบันฝึกปฏิบัตินั้น (n=1)

 • ควรผ่าน 2.5 เดือน (n=1)

 • วิชาเลือกแค่ 1 เดือนก็พอแล้ว (นศพ.ผ่านวิชาเลือกมาหลายครั้งแล้ว) ควรผ่าน ER Eye ENT แทน (n=1)

 • ไม่ระบุ (n=1)

 • ไม่ต้องผ่าน (n=1)

 • ปฏิบัติงานอุบัติเหตุที่ รพ.เพิ่มพูนทักษะแทน (n=1)

 • ไม่ควรผ่าน เพราะต้องออกปฏิบัติงานในปีที่ 2 อยู่แล้ว ทำให้เสียเวลา

 • การได้เพิ่มพูนทักษะภายในสถานที่มีผู้ให้การปรึกษา (n=1)


เห็นด้วยทุกข้อ ตามที่กำหนด

(อายุร 3 ศัลย 2 กระดูก1 สูติ 2 กุมาร 2 ทั่วไป 2)

29%

(n = 64)

71%

เห็นด้วย


ระยะเวลาปฏิบัติงาน อยู่เวรไม่มากกว่า 15 เวร/เดือน

เห็นด้วย

79%


 • ข้อเสนอที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ไม่เห็นด้วยกับอยุ่เวรไม่มากกว่า 15 เวร/เดือน

 • 10-12 เวร/เดือน (n = 1)

 • 15 วัน (ไม่ใช่ 15 เวร) (n = 1)

 • 20 เวร/เดือน (n = 1)

 • ตามความเหมาะสมและสมัครใจของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (n = 1)

 • ไม่เกิน 10 เวร/เดือน (n = 1)

 • ไม่มากกว่า 20 เวร/เดือน (n = 1)

 • อาจยืดหยุ่นได้ (n = 1)

 • ไม่ระบุความเห็น (n = 3)


การกำหนดจำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

15 เตียง/ แพทย์ พพท.1 คน หรือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ/ แพทย์ พพท. 1 คน

ค่าที่ต่ำกว่า

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

76.7%


 • ข้อเสนอที่ไม่เห็นด้วย กับ การคำนวนจำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

 • 1. จำนวนเตียง 10 เตียงต่อแพทย์เพิ่มพูน 1 คน

 • 2. แพทย์ผู้เชียวชาญ แต่ละสาขา 1 คน ต่อแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2 คน (n=1)

 • การคิดจาก จำนวนเตียงผู้ป่วยใน ควรคิดจากจำนวนภาระงานจริง ๆ (n=1)

 • กำหนด พชท จำนวนผู้ป่วยใน และความเหมาะสมของสถานที่ว่าสามารถ

 • รับได้เท่าใด การคำนวนจากจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถได้ ตัวเลขแท้จริง เพราะไม่ได้ service ทุกคน (n=1)

 • ควรถามความต้องการแต่ละรพ เพราะบางแห่งมีปริมาณงานสูง แต่แพทย์ เชี่ยวชาญไม่เพียงพอ เมื่อให้ Intern น้อย ก็จะยิ่ง load งานมาก

 • ขึ้น (n=1)

 • ควรเป็นค่าที่สูง (n=1)


 • ข้อเสนอที่ไม่เห็นด้วย กับการคำนวนจำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ต่อ)

 • ควรพิจารณาจากขนาดสถานะรพ.ด้วย เช่น รพ.ศูนย์มีความพร้อมกว่า

 • เพิ่มจำนวนได้ (n=1)

 • ควรเลือกค่าที่สูงกว่า (n=1)

 • ความขาดแคลนแพทย์ของ รพ. ความสามารถในการดูแลของแพทย์พี่เลี้ยง (n=1)

 • ค่าเฉลี่ยของ จำนวนเตียง และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (n=1)

 • ค่าเฉลี่ยที่ต่ำของจำนวนผู้ป่วยในจริง หรือจำนวนเตียงแต่ละสาขา 20เตียง/แพทย์ ใช้ทุน 1คน (n=1)

 • คิดเฉพาะจำนวนเตียง (เพราะ จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญ เพราะ รพท.จะมีขนาดคงที่อยู่แล้ว) (n=1)

 • จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (n=1)


 • ข้อเสนอที่ไม่เห็นด้วย กับ การคำนวนจำนวนแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ต่อ)

 • น่าจะคิดตามจำนวนเตียง และแพทย์ผู้เชียวชาญ (n=1)

 • คิดตาม GIS ของประชากร เทียบกับแพทย์ที่ขาดแคลนและประเมินโรงพยาบาล ในพื้นที่ ขาดแคลนว่ามีศักยภาพ ดูแลแพทย์เพิ่มพูนได้กี่ท่าน (n=1)

 • พิจารณาความพร้อมของ staff ผู้บริหาร case ที่จะได้เรียนรู้ เช่น รพ. สมเด็จพระสังฆราชฯ มีศัลยกรรม 1 ท่าน แต่มีสูติแพทย์ และ ortho หลายท่าน พร้อมสอน gen surgery ได้ (n=1)

 • เพิ่มหัวข้อเรื่องภาระงาน จำนวนผู้ป่วยที่รับจริง มาพิจารณาร่วมด้วย (n=1)

 • ระบุสิ่งที่ควรเป็น ควรมีค่าขั้นต่ำของแพทย์เพิ่มพูนทักษะในแต่ละรพ.ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เนื่องจากต้องมีการออกสู่รพ.ชุมชนทำให้หากมี พชท.น้อยจะมี ผลกระทบต่อการจัดทำ วิชา การของ พชท.ที่จะมีการเข้าร่วมน้อยเกินไป (n=1)


ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ห้องสมุดไม่ค่อยมีความจำเป็น เพราะ Internet สืบค้นได้ดีกว่า

63.3%

35.7%


ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีเพื่อ ...


 • ความเห็นอื่น เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

 • medical society (n=1)

 • เนื่องจากโรงเรียนแพทย์ใหญ่ ๆ ในปัจจุบัน caseค่อนข้างซับซ้อนไม่เหมาะสำหรับฝึก Residentหรือ Fellowมากกว่าทำให้มีประสบการณ์ในการทำงานทางคลินิก ค่อนข้างน้อย (n=1)

 • เป็นการฝึกที่อยู่ในการควบคุมของแพทย์ประจำอยู่ทำให้แพทย์ได้ปรับตัวอยู่ 1 ปี หลังจากไป จากโรงพยาบาลแพทย์ (n=1)

 • เป็นการรู้จักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุนเรียนต่อ (n=1)

 • เพื่อรับรองการฝึกอบรมแพทย์พี่เลี้ยงและสอนวุฒิบัตร ในสาขา ต่าง ๆ (n=1)

 • มีโอกาสได้สังเกตการณ์และทบทวนความรู้วิชามากกว่าในรพ.ทั่วไป เนื่องจากมีกิจกรรม วิชาการที่มากกว่า (n=1)

 • เรียนรู้ความเป็นแพทย์ในชีวิตจริง (n=1)

 • สนิทสนมแพทย์ในรพ.ทั่วไป และทำงานร่วมกัน เมื่อพ้นเพิ่มพูนทักษะแล้วไปปฏิบัติงานในรพ. ชุมชนจะได้ปรึกษา ส่งต่อผู้ป่วย และให้บริการที่ดี (n=1)

 • เสริมสร้าง วุฒิภาวะ และ Maturityของแพทย์ (n=1)


เมื่อผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ควรทำหัตถการต่อไปนี้ได้ด้วยตนเอง


ลำดับความสำคัญของกิจกรรมทางวิชาการลำดับความสำคัญของกิจกรรมทางวิชาการ

ลำดับที่


กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

 • MM conf (n=4)

 • dead case conf consultation round (n=1)

 • Death care conference (n=2)

 • Inter-department , referral conf (n=1)

 • Interdepartmental MM Conf (n=1)

 • skill lab (n=1)


ทักษะทั่วไป ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ควรมี ..


จาก 90 โรงพยาบาล ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ควรมี ..เห็นว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ควรฝึก ณ สถานที่.... จึงเหมาะสม (ตามลำดับ)

ลำดับที่

โรงเรียนแพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป


โรงพยาบาล ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ควรมี ..มหาวิทยาลัย เห็นว่า แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรฝึก ณ สถานที่.... จึงเหมาะสม (ตามลำดับ)

ลำดับที่

โรงเรียนแพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป


โรงพยาบาลระดับศูนย์ ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่ควรมี ..เห็นว่า แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรฝึก ณ สถานที่.... จึงเหมาะสม (ตามลำดับ)

ลำดับที่

โรงเรียนแพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป


โรงพยาบาลระดับทั่วไป เห็นว่า แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรฝึก ณ สถานที่.... จึงเหมาะสม (ตามลำดับ)

ลำดับที่

โรงเรียนแพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป


โรงพยาบาลทั่วไป เสนอว่า ควรฝึก ณ สถานที่..

 • รพ.ชุมชน (n=3)

 • รพ.ชุมชนขนาด 60 เตียงขึ้นไป(n=1)


โรงพยาบาลชุมชน เสนอว่า ควรฝึก ณ สถานที่..เห็นว่า แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรฝึก ณ สถานที่.... จึงเหมาะสม (ตามลำดับ)

ลำดับที่

โรงเรียนแพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป


โรงพยาบาลชุมชนเสนอว่า ควรฝึก ณ สถานที่ ..

 • รพ.ชุมชน ขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพเพียงพอ (n=1)

 • โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่มีแพทย์เฉพาะทาง สาขาหลักครบและมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เวชภัณฑ์ (n=1)

 • โรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพเพียงพอ(n=1)


โรงพยาบาลสังกัดกลาโหม เห็นว่า แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ควรฝึก ณ สถานที่.... จึงเหมาะสม (ตามลำดับ)

ลำดับที่

โรงเรียนแพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป


ad