integrovan pl n rozvoje m sta strakonice iprm
Download
Skip this Video
Download Presentation
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM) - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM). Co je IPRM?. soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí / projektů, které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města IPRM = nástroj, který umožní čerpat značné finanční prostředky ze strukturálních fondů EU –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA STRAKONICE (= IPRM)' - armen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co je iprm
Co je IPRM?
 • soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí / projektů, které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města
 • IPRM = nástroj, který umožní čerpat značné finanční prostředky ze strukturálních fondů EU –

tzv. Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) – oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

 • minimální výše celkových výdajů na IPRM (tj. minimální hodnota výdajů všech zařazených projektů): 2 mil. EUR (tj. cca 50 mil. Kč)
krit ria pro v b r obytn z ny
Kritéria pro výběr obytné zóny
 • souvislá plocha na území města
 • musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel větším než 20 000
 • musí zahrnovat nejméně 500 bytů (tj. min. cca 1300 obyvatel)
 • jedná se o zónu s koncentrací negativních jevů (tj. např. vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, vysoký stupeň kriminality a delikvence, sociální vyloučení, neuspokojivý demografický vývoj, nižší úroveň vzdělání, vysoká míra chudoby a vyloučení, nízká míra hospodářské aktivity atd.) – vybraná problémová zóna musí vykazovat nepříznivé hodnoty alespoň ve 3 kritériích
z eho se skl d iprm
Z čeho se skládá IPRM?
 • IPRM musí zahrnovat 2 typy aktivit:

1. revitalizace veřejných prostranství ve vybrané problémové obytné zóně

2. regenerace bytových domů v rámci vybrané problémové obytné zóny

podm nka pro iprm
Podmínka pro IPRM

!!! POZOR !!!

Minimálně 40% z celkových výdajů IPRM je nutné čerpat na projekty spojené

s regenerací bytových domů!

ad 1 revitalizace ve ejn ch prostranstv
ad 1. Revitalizace veřejných prostranství
 • Příjemce dotace = pouze MĚSTO
 • Výše dotace na 1 projekt:

max. 85% celkových způsobilých výdajů projektu

ad 1 revitalizace ve ejn ch prostranstv1
ad 1. Revitalizace veřejných prostranství
 • Zařazeny jsou následující projekty:

- Revitalizace sídliště Mír – po etapách (tj. Náměstí, Velký blok, Malý blok, Propojení sídliště Mír s Podskalím, ulice Kosmonautů, ulice Obránců míru)

- Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor – I. a II. etapa

- Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského

ad 2 regenerace bytov ch dom
ad 2. Regenerace bytových domů
 • Příjemce dotace = vlastníci konkrétních opravovaných bytových domů ve vymezené zóně (tj. město, bytová družstva či další obchodní společnosti, společenství vlastníků bytových jednotek, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům …)
 • Výše dotace na 1 žadatele:

- 36% celkových způsobilých výdajů projektu (do konce roku 2010)

- 30% celkových způsobilých výdajů projektu (od 1.1.2011)

ad 2 regenerace bytov ch dom1
ad 2. Regenerace bytových domů
 • budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat např.:

- zateplení obvodového pláště domů (fasáda, výměna oken, rekonstrukce střechy)

- odstranění statických poruch domů

- sanace základů a hydroizolace spodní stavby

- rekonstrukce technického vybavení domů (např. otopné soustavy, rozvodů tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahů atd.)

- rekonstrukce či modernizace společných prostor (schodiště, chodby atd.)

- výměna či modernizace lodžií a balkonů atd.

rozpo et iprm dle dosti
Rozpočet IPRM (dle Žádosti)
 • CELKEM: 294.409.051,- Kč
 • z toho:

- Revitalizace veřejných prostranství: 176.645.051,- Kč

(tj. 60% celk. způsobilých nákladů IPRM)

- Regenerace bytových domů: 117.764.000,- Kč

(tj. 40% celk. způsobilých nákladů IPRM)

 • Předpokládaná výše dotace z IOP: 210.712.636,- Kč
 • Předpokládané vlastní prostředky žadatele: 83.696.414,- Kč
indik tory iprm dle dosti
Indikátory IPRM (dle Žádosti)
 • Plocha revitalizovaného území : 110.928 m2
 • Početregenerovaných bytů: 1145
 • Úspora spotřeby energie

bytových domů: 10 %

schv len dotace na iprm
Schválená dotace na IPRM

4.776.436 EUR

(původní požadavek:

cca 8,056 mil. EUR)

aktualizace rozpo tu iprm
Aktualizace rozpočtu IPRM
 • CELKEM: 197.584.000,- Kč
 • z toho:

- Revitalizace veřejných prostranství: 118.550.000,- Kč

(tj. 60% celk. způsobilých nákladů IPRM)

- Regenerace bytových domů: 79.034.000,- Kč

(tj. 40% celk. způsobilých nákladů IPRM)

 • Předpokládaná výše dotace z IOP: 141.413.000,- Kč
 • Předpokládané vlastní prostředky žadatele: 56.171.000,- Kč
aktualizace indik tor iprm
Aktualizace indikátorů IPRM
 • Plocha revitalizovaného území : 68.731 m2
 • Početregenerovaných bytů: 709
 • Úspora spotřeby energie

bytových domů: 10 %

dal postup realizace iprm
Další postup realizace IPRM
 • Podpis Dohody o zabezpečení realizace IPRM mezi městem Strakonice a MMR ČR: 3. 7. 2009
 • Předpokládaný termín vyhlášení 1. výzvy

pro podávání individuálních projektů v rámci IOP: přelom srpen / září 2009

 • Termín ukončení realizace individuálních projektů: max. 30.6.2015
dal informace k iprm a iop
Další informace k IPRM a IOP

Městský úřad Strakonice

odbor rozvoje

Ing. Eva Krausová, Ing. Věra Samková

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

(nárožní budova KB – 4. patro)

tel.: 383 700 840, 383 700 849

e-mail: [email protected]

[email protected]

www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

www.mu-st.cz / odkaz

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice

ad