שיוך נכסים בקיבוץ - PowerPoint PPT Presentation

שיוך נכסים בקיבוץ
Download
1 / 12

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

שיוך נכסים בקיבוץ. עמדת הרשויות. הרשויות הרלוונטיות העיקריות. רשם האגודות רשויות המס מינהל מקרקעי ישראל רשויות נוספות. רשם האגודות. תקנות הסווג תקנות ערבות הדדית תקנות שיוך אמצעי יצור תקנות שיוך דירות כללי עזיבה. תקנות הסיווג. תקנות ערבות הדדית. תקנות ערבות הדדית.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

שיוך נכסים בקיבוץ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5011361

שיוך נכסים בקיבוץ

עמדת הרשויות

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

הרשויות הרלוונטיות העיקריות

 • רשם האגודות

 • רשויות המס

 • מינהל מקרקעי ישראל

 • רשויות נוספות

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

רשם האגודות

 • תקנות הסווג

 • תקנות ערבות הדדית

 • תקנות שיוך אמצעי יצור

 • תקנות שיוך דירות

 • כללי עזיבה

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

תקנות הסיווג

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

תקנות ערבות הדדית

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

תקנות ערבות הדדית

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

תקנות שיוך אמצעי יצור

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

הגדרות "שליטה" בחוק ניירות ערך

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

תקנות שיוך דירות

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

כללי עזיבה

 • נכסי חבר –

  "נכסי חבר" -דירות ומגרשי מגורים ונכסים אחרים לרבות מניות ותעודות השתתפות בתאגידים אשר שוייכו לחבר על ידי הקיבוץ.

  "שווי נכסי החבר"-שוויים של נכסי החבר כפי שנישומו לצרכי השיוך במועד השיוך או במועד העזיבה והכל לפי החלטת הקיבוץ במועד השיוך.

 • וותק – "קיבוץ יהיה רשאי לקבוע בתקנונו, באישור הרשם, תקופות נוספות אשר לא יבואו במניין הוותק".

 • קיזוז – "הקיבוץ ינכה שוויים של נכסי החבר משווי דמי העזיבה המגיעים לו".

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

מס הכנסה

 • תקנות ההסדרים

 • מיזוגים ופיצולים

 • מיסוי הקיבוץ

 • מיסוי החבר

 • מיסוי רווחי הון ומיסוי מקרקעין

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


5011361

מינהל מקרקעי ישראל

 • חוזה קיבוץ

 • 751

 • 979

 • 949

 • 959

מיכה דרורי - כנס שיוך הזרם השיתופי 16.8.06


 • Login