Bilag 8
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 2

1. Praktiske- og kontaktoplysninger: PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bilag 8 - Ansøgningsskema om brug af fritids- og idrætsfaciliteter i Københavns Kommune Bemærk – du kan også søge på www.fritid.kk.dk ANSØGNINGSFRIST 1. MARTS 2006 Der skal udfyldes ét skema pr. aktivitet (for ansøgning om tid til enkeltstående arrangementer udfyld kun 1, 2, 5 og 6………).

Download Presentation

1. Praktiske- og kontaktoplysninger:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 praktiske og kontaktoplysninger

Bilag 8 - Ansøgningsskemaom brug af fritids- og idrætsfaciliteter i Københavns KommuneBemærk – du kan også søge på www.fritid.kk.dkANSØGNINGSFRIST 1. MARTS 2006Der skal udfyldes ét skema pr. aktivitet(for ansøgning om tid til enkeltstående arrangementer udfyld kun 1, 2, 5 og 6………)

1. Praktiske- og kontaktoplysninger:

Foreningsnavn:_________________________________________________________

Foreningsnummer:_______________________________(nye foreninger har ikke et nr.)

Kontaktperson:__________________________________________________________

Adresse:_______________________________________Postnr./by:_______________

Telefon arbejde_____________Mobiltelefon:___________Privat tlf.:_______________

E-mail_________________________________________________________________

Medlemskab af organisation/union/forbund? Ja/nej________ Hvis ja, hvilken________

2. Medlemsoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Antal aktive: 0-12 år_____13-18 år_____19-24 år_____25-60 år_____ over 60 år_____

Opdeling på køn:

Piger/kvinder: 0-12 år_____13-18 år_____19-24 år_____25-60 år_____ over 60 år_____

Drenge/mænd: 0-12 år_____13-18 år_____19-24 år_____25-60 år_____ over 60 år_____

3. Foreningens samlede aktivitets- og facilitetsbehov (se vejledning)

Aktivitet_______________________________

Samlet antal aktivitetstimer________________

Hvor ønskes aktiviteten udført, angiv facilitetstype eller –navn

Facilitet(er) (1. prioritet)Evt. 2 prioritetAntal timer

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________


1 praktiske og kontaktoplysninger

På hvilke dage/tidspunkt ønskes aktiviteten placeret i den/de respektive

facilitet(er):

Facilitet mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

kl. kl. kl. kl. kl. kl.kl.

__________ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______

__________ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______

__________ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______

__________ _______ _______ ______ _______ _______ _______ _______

4. Redegør for det samlede timebehov (se vejledning):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Enkeltstående arrangement, stævner eller lignende:

Aktivitet_________________________________Entre (ja/nej)__________

Anlæg/facilitet, der søges

1. prioritet____________________________________________________

2. prioritet____________________________________________________

Ugedag/dato:Tidsrum:

1. prioritet______________________________________________

2. prioritet______________________________________________

6. Beskriv aktiviteten, hvis den stiller særlige krav til faciliteten og/eller

beliggenhed (bydel):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Sæt x, hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev fra Fritid & Idræt


  • Login