การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 44

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. 1. กรอบการนำเสนอ. แนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ นิยาม ข้อมูล สถิติจำนวนคนพิการและแนวโน้มในอนาคต นโยบายให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษา

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา นำเสนอโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5898411

1


5898411

 • .

 • (DSS Center)

 • (DSS Center)

2


5898411

(- 22 2527)

3


5898411

()

 • ..2540

 • 55 80

 • ..2550

 • 30 49 80

 • ..2542

 • ( 2) ..2545 10

 • ..2550

 • 15 16 20

 • ..2551

 • 5 (1) 8 4 5 9 2

4


5898411

()

 • 9 (..2545 - 2549)

 • 10 (..2550 - 2554)

 • 9

 • 11 (..2555 - 2559) 9 10

5


5898411

()

 • 15 2 (..2551 - 2565)

 • 10 (..2550 - 2554)

 • 11 (..2555 - 2559)

6


5898411

 • 1

7


5898411

()

 • ( ... ..2551 3)

8


5898411

()

 • ..2552 9

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.

9


5898411

()

 • ..2552 6

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

10


5898411

()

 • 2 (..2537) ..2534 5

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

11


5898411

()

 • (WHO)

 • 10

 • : 8.1

 • : 1.8

 • 2553 65.4

 • (.) 2555

 • 1,278,605 (2 ..2555)

12


5898411

()

 • (0 24 )

 • 2555 2559 2554

 • 2554407,182 -

 • 2555433,260 6.40

 • 2556450,972 10.75

 • 2557447,768 9.97

 • 2558444,768 9.14

 • 2559441,234 8.36

13


5898411

()

 • 2547 2553

 • 2547 1,048 2548 1,289

 • 2549 1,452 2550 1,928

 • 2551 1,953 2552 2,107

 • 2553 4,668 ( .)

 • 2554

14


5898411

()

 • 2547

15


5898411

 • ..2552 6

16


5898411

 • (..2552 - 2561)

 • 1 :

 • 2 :

 • 3 :

 • 4 :

17


5898411

 • (..2552 - 2561) ()

 • 1 :

 • 2 :

 • 3 :

 • 4 :

 • 5 :

 • 6 :

 • 7 :

18


5898411

 • 1 :

 • :

19


5898411

()

 • 2 :

 • 1 : (DSS)

 • 2 :

 • 3 :

 • 3 :

 • :

 • 4 :

 • :

20


5898411

  • . 2546

  • 2547

  • 1 7

21


5898411

()

  • ... ..2551

  • 2 1

  • .. 10 10 .

22


5898411

()

 • ()

  • . 11 .

23


5898411

.

 • 2546

 • . 2549

  • - 3 DSS Center

24


5898411

.

 • . (Accessibility to Higher Education for Persons with Disabilities) 16 17 2552

 • -

 • - //

 • . 2551 1 2553 3

25


5898411

. ()

 • .

 • ( 13 2553)

 • 1. 2553

 • 2.

 • 3. .

 • 4. . 120 2553

26


5898411

. ()

 • 5. .

 • 6.

 • 7. 1

27


5898411

 • 2553

 • 1.

 • 1. ( )

 • 2.

 • 3.

28


5898411

()

 • 2.

  • ( 14 2553) ( )

29


5898411

()

 • 3.

  • .

  • .

  • . 1

  • 2553

30


5898411

31


5898411

.

./ (.)

.

.

()

32


5898411

33


5898411

()

34


5898411

35


5898411

(DSSCenter)

 • .

 • .

 • DSS Center . 31 ( 2555)

 • (9 )

 • ()

 • (8 )

36


5898411

(DSSCenter) ()

 • (9 )

 • (2 )

 • (3 )

 • DSS -

37


5898411

(DSS Center)

 • (DSS Center)

 • 1.

 • 2.

 • 3. (ISP : Individualized Service Plans)

 • 4.

 • 5.

38


5898411

 • 2555

 • 1. /

 • . . . .

39


5898411

()

 • 2.

 • ..2552 2554 . 40

40


5898411

()

 • 3.

41


5898411

()

 • 4.

 • (Intensive Program) 1 1 24 12 2551 2 3 60 37 2553

 • 2555 4 (, /, , IT) ()

42


5898411

 • DSS Center

43


5898411

44


 • Login