นายวิทยา  วงศ์เมือง
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

นายสุรเดช เวชมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายวิทยา วงศ์เมือง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายสุรเดช เวชมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด กำแพงเพชร. นายอนันต์ ฉายอรุณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นางกัลยกร มั่นศักดิ์

Download Presentation

นายสุรเดช เวชมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


นายวิทยา วงศ์เมือง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายสุรเดช เวชมงคล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กำแพงเพชร

นายอนันต์ ฉายอรุณ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางกัลยกร มั่นศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


Function


Function


Function


Function


Function


Agenda


Agenda


Agenda


Area

งานที่ได้รับมอบหมายจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


Area

งานที่ได้รับมอบหมายจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2555

Area


งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2555

Area


Area

งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2555


งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2556

Area


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

14

55

52 / 53

54

51

55

51

52

54

55

51

52 / 53

54

55

54

52

53

55

55

5 5

55

56

56


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

52

52

52

52

52

52

52

52

53

53

54

54

54

54

15


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

54

54

54


  • Login