นายสุรเดช เวชมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร - PowerPoint PPT Presentation

นายวิทยา  วงศ์เมือง
Download
1 / 20

  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายวิทยา วงศ์เมือง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายสุรเดช เวชมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด กำแพงเพชร. นายอนันต์ ฉายอรุณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. นางกัลยกร มั่นศักดิ์

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นายสุรเดช เวชมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5998684

นายวิทยา วงศ์เมือง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายสุรเดช เวชมงคล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กำแพงเพชร

นายอนันต์ ฉายอรุณ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางกัลยกร มั่นศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


5998684

Function


5998684

Function


5998684

Function


5998684

Function


5998684

Function


5998684

Agenda


5998684

Agenda


5998684

Agenda


5998684

Area

งานที่ได้รับมอบหมายจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


5998684

Area

งานที่ได้รับมอบหมายจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


5998684

งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2555

Area


5998684

งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2555

Area


5998684

Area

งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2555


5998684

งานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ปี 2556

Area


5998684

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5998684

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

14

55

52 / 53

54

51

55

51

52

54

55

51

52 / 53

54

55

54

52

53

55

55

5 5

55

56

56


5998684

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

52

52

52

52

52

52

52

52

53

53

54

54

54

54

15


5998684

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

54

54

54


  • Login