V ad r ett bra samr d
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

V ad är ett bra samråd? PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

V ad är ett bra samråd?. Göran Fagerström, 076 800 23 17 Miljösakkunnig i MPD + Handläggare vid Miljöprövningsenheten. Tillståndsprocessen. Samråd. Ansökan. Komplettering. Kommunicering. Beslut. Kungörelse/ remiss. Yttranden. 6 månader?. 6 månader?. Samråd – vad och vem?

Download Presentation

V ad är ett bra samråd?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V ad r ett bra samr d

Vad är ett bra samråd?

Göran Fagerström, 076 800 23 17

Miljösakkunnig i MPD +

Handläggare vid Miljöprövningsenheten


V ad r ett bra samr d

Tillståndsprocessen

Samråd

Ansökan

Komplettering

Kommunicering

Beslut

Kungörelse/

remiss

Yttranden

6 månader?

6 månader?


V ad r ett bra samr d

 • Samråd – vad och vem?

 • Tidigt definiera vad som behöver studeras

 • lokalisering

 • utsläpp till luft/vatten (MKN)

 • teknik (BAT)

 • risker

 • försiktighetsmått

 • Vem definierar vad som behöver studeras?

 • verksamhetsutövare

 • konsulter

 • remissinstanser/allmänhet

 • (MPD/domstol)


V ad r ett bra samr d

 • Samråd – vad och vem?

 • Betydande miljöpåverkan?

 • aldrig

 • bedömning  kräver tydligt samrådsunderlag

 • alltid

 • Samrådskrets?

 • verksamhetsutövarens ansvar

 • länsstyrelser kan få större ansvar

 • remissinstanser/allmänhet


V ad r ett bra samr d

Samrådsformer


V ad r ett bra samr d

 • Samråd – när?

 • Tidpunkt

 • undvik semesterperiod och storhelger

 • Handlingar

 • tre veckor innan samråd

 • skriftligt + digitalt

 • Samrådsredogörelse

 • dokumentera allt


V ad r ett bra samr d

Frågor?


 • Login