Politika transfernih cijena
Download
1 / 22

Politika transfernih cijena - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Politika transfernih cijena. Dr. sc. Hrvoje Perčević. Transferne cijene. Cijene po kojima se odvija transfer proizvoda, poluproizvoda, robe i usluga Između jedinica unutar poduzeća Između društava unutar grupe odnosno između povezanih društava Utjecaj na profitabilnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Politika transfernih cijena' - armand-gutierrez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Politika transfernih cijena

Politika transfernih cijena

Dr. sc. Hrvoje Perčević


Transferne cijene
Transferne cijene

 • Cijene po kojima se odvija transfer proizvoda, poluproizvoda, robe i usluga

  • Između jedinica unutar poduzeća

  • Između društava unutar grupe odnosno između povezanih društava

 • Utjecaj na profitabilnost

 • Instrument redistribucije dobiti

 • Učinci na međunarodnoj razini


Povezane osobe
Povezane osobe

 • Poduzeće neposredno ili posredno sudjeluje u upravljanju, nadzoru ili kapitalu drugog poduzeća

 • Iste osobe neposredno ili posredno sudjeluju u upravljanju, nadzoru ili kapitalu dva ili više poduzeća

 • Neposredna i posredna povezanost

 • Povezanost na nacionalnoj i međunarodnoj razini


Povezana dru tva
Povezana društva

 • Kapitalna i glasačka povezanost

  • Grupa

   • Matica + ovisna društva

  • Pridružena društva

 • Ugovorna povezanost

 • Osobna povezanost


Politika transfernih cijena1
Politika transfernih cijena

 • Formiranje transfernih cijena u svrhu realizacije određenih ciljeva

 • Ciljevi politike transfernih cijena

  • Maksimizacija konsolidirane dobiti

  • Minimizacija poreznih obveza

  • Povećanje tržišnog udjela

  • Smanjenje utjecaja ekonomskih ograničenja


Metode odre ivanja transfernih cijena
Metode određivanja transfernih cijena

 • Tržišna metoda

 • Troškovna metoda

 • Pregovaračka metoda

 • Utjecaj kapaciteta i tržišne strukture

 • Optimalna transferna cijena:

  • Vt ≤ Tc ≤ Mp

Vt – varijabilni trošak

Tc – transferna cijena

Mp – tržišna cijena


Transferne cijene na razini grupe
Transferne cijene na razini grupe

 • Grupa – matica i sva ovisna društva

 • Sredstvo transfera i raspodjele dobiti unutar grupe

 • Utjecaj na profitabilnost društava i grupe

 • Djelovanje transfernih cijena unutar grupe:

  • Na nacionalnoj razini

  • Na međunarodnoj razini

 • Oporezivanje dobiti


Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na nacionalnoj razini
Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na nacionalnoj razini

 • Sva društva unutar grupe djeluju u jednakim poreznim uvjetima

 • Prelijevanje dobiti iz jednog društva u drugo unutar grupe

 • Utjecaj na iskazivanje dobiti i poreznu osnovicu društava unutar grupe

 • Nema utjecaja na smanjenje ukupne porezne obveze na razini grupe


Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na me unarodnoj razini
Djelovanje transfernih cijena unutar grupe na međunarodnoj razini

 • Društva unutar grupe djeluju u različitim poreznim sustavima

 • Iskorištavanje prednosti i manjkavosti poreznih sustava pojedinih zemalja

 • Prelijevanje dobiti u društva koja djeluju u povoljnijim poreznim uvjetima

 • Maksimizacija konsolidirane dobiti

 • Minimizacija porezne obveze na razini grupeKontrola transfernih cijena na razini grupe
Kontrola transfernih cijena na razini grupe razini

 • Kontrola transakcija društava unutar grupe

 • Detektiranje djelovanja transfernih cijena

 • Spriječavanje minimiziranja obveze poreza na dobit

 • Osiguranje pravednosti u oporezivanju dobiti

 • Spriječavanje dvostrukog oporezivanja


Kontrola transfernih cijena na razini grupe1
Kontrola transfernih cijena na razini grupe razini

 • Postavljanje institucionalnog okvira za praćenje transakcija između povezanih društava i kontrolu transfernih cijena

 • Problem – provođenje kontrole transakcija i transfernih cijena

 • Primjena smjernica OECD-a


Smjernica oecd a o transfernim cijenama
Smjernica OECD-a o transfernim cijenama razini

 • Međunarodni općeprihvaćeni standard za određivanje i kontrolu transfernih cijena

 • Primjena načela neovisnosti (neovisno tržišno načelo, načelo nepristrane transakcije)

 • Pristup oporezivanja pojedinačnih društava

 • Metodologija određivanja transfernih cijena

 • Struktura dokumentacije o transfernim cijenamaDokumentacija o transfernim cijenama
Dokumentacija o transfernim cijenama smjernicama OECD-a

 • Dokaz formiranja transfernih cijena u skladu s načelom neovisnosti

 • Prezentiranje poslovanja poduzeća

 • Određivanje povezanih osoba i međusobnih transakcija

 • Politika formiranja transfernih cijena


Sadr aj dokumentacije o transfernim cijenama
Sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama smjernicama OECD-a

 • Opći dio

  • Sadrži opće informacije za sva povezana društva u grupi

  • Obično ju sastavlja matica

  • Može biti jedinstvena za grupu

 • Posebni dio

  • Specifičan za svako povezano društvo u grupi

  • Priprema ju svako povezano društvo posebno


Sadr aj op eg dijela dokumentacije
Sadržaj općeg dijela dokumentacije smjernicama OECD-a

 • Opis poreznog obveznika

 • Organizacijska struktura na međunarodnoj razini

 • Vrsta povezanosti

 • Opis sustava određivanja transfernih cijena

 • Opći opis poslovanja i poslovnih strategija

 • Ekonomski i drugi čimbenici

 • Opis konkurentskog okruženja


Sadr aj posebnog dijela dokumentacije
Sadržaj posebnog dijela dokumentacije smjernicama OECD-a

 • Podaci o transakcijama s povezanim osobama

 • Analiza usporedivosti transakcija

 • Podaci o karakteristikama sredstava i usluga

 • Funkcijska analiza

 • Ugovorni uvjeti

 • Ekonomski i drugi uvjeti koji utječu na transakcije

 • Poslovne strategije

 • Primjena metoda određivanja transfernih cijena i njihova usklađenost s usporedivim tržišnim cijenama

 • Ostala dokumentacija


Institucionalni okvir odre ivanja i kontrole trransfernih cijena u hrvatskoj
Institucionalni okvir određivanja i kontrole trransfernih cijena u Hrvatskoj

 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit

 • Implementacija smjernica OECD-a

 • Primjena načela neovisnosti

 • Definirane metode određivanja transfernih cijena:

  • Metoda usporedivih nekontroliranih cijena

  • Metoda trgovačkih cijena

  • Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove

  • Metoda podjele dobiti

  • Metoda neto dobitka


Institucionalni okvir odre ivanja i kontrole trransfernih cijena u hrvatskoj1
Institucionalni okvir određivanja i kontrole trransfernih cijena u Hrvatskoj

 • Nepostojanja naprednih cjenovnih sporazuma

 • Priprema dokumentacije o transfernim cijenama


Primjena metoda odre ivanja transfernih cijena u povezanim dru tvima u hrvatskoj
Primjena metoda određivanja transfernih cijena u povezanim društvima u Hrvatskoj

 • Najčešća primjena metode usporedivih nekontroliranih cijena


Zaklju ak
Zaključak društvima u Hrvatskoj

 • Praćenje i kontrola transfernih cijena je nužna zbog ostvarivanja objektivnosti u oporezivanju pojedinih društava unutar grupe

 • Eliminacija učinaka transfernih cijena postigla bi se harmonizacijom poreznih sustava

 • Smjernice OECD-a o transfernim cijenama su međunarodni standard za tretman transfernih cijena na međunarodnoj razini

 • RH je implementirala smjernice OECD-a u svoje porezno zakonodavstvo


ad