12 Feb 2009
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

REZULTATE 2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

12 Feb 2009. CONFERINŢĂ DE PRESĂ. REZULTATE 2008. REZULTATE 2008. 2008: Încă un an satisfăcător î ntr-un context dificil. AGENDA. Activitate: BRD ş i-a continuat procesul de dezvoltare î n 2008 şi a demonstrat stabilitate

Download Presentation

REZULTATE 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


12 Feb 2009

CONFERINŢĂ DE PRESĂ

REZULTATE 2008


REZULTATE 2008

2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil


AGENDA

 • Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate

 • Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

 • Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar

 • Performanţe

  • Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil

  • Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a volumului redus de tranzacţionare la bursă


Activitate

CLIENŢI

O clientelă în expansiune

Clienţi - persoane juridice

(x 1000)

Clienţi - persoane fizice(*)

(x 1000)

(*) Clienţi care au desfăşurat operaţiuni cu banca în ultimele 3 luni


Activitate

REŢEA

Reţea: continuarea expansiunii…

Număr de unităţi

(sfârşit de perioadă)

+124

+206

BRD

Express

 • Bancă cu precădere de proximitate: agenţii mici orientate către persoane fizice (BRD Express).

+274

+114

 • 751 unităţi deschise începând cu iunie 2003.

 • In 2008 extinderea a continuat intr-un ritm mai lent, iar 2009 va marca o pauzăîn procesul de dezvoltare al reţelei.


44 + 9

32+7

69+1

82+8

34+3

32+2

59+18

50+2

38+2

32+12

44+4

32+3

57+14

29+15

109+20

VALAHIA

28+ 2

35+2

Activitate

REŢEA

806 unităţi la sfârşitul lui 2007

+ 124 agenţii deschise în 2008

… şi acoperind toate zonele cu

potenţial de creştere


Activitate

DEPOZITE /CREDITE

Continuarea creşteriiîn pofida crizei

Depozitele clientelei

(BRD consolidat)

(sfârşit de perioadă, MRON)

Credite acordate clientelei

(BRD consolidat)

(sfârşit de perioadă, MRON)

+ 6%

+27%

+ 37%

Persoane fizice

46%

Persoane fizice

48%

+ 44%

Persoane juridice

54%

Persoane juridice

52%


Activitate

TOTAL ANGAJAMENTE

O continuă şi puternică contribuţie la activitatea economică

Structura angajamentelor

la 31 dec2008

Intrep. mici

7,1

Persoane fizice

17,4

Intrep. medii

10,8

Intrep. mari

8,2

Total angajamente =43,5 mldRON


Activitate

FOCUS FILIALE

Finanţarea consumatorilor (BRD Finance):creştere importantă a creditelor de consum

Solduri credite acordate clientelei

(MRON)

 • Confirmarea rezultatelor bune într-o piaţă competitivă

 • Creştere puternică a soldurilor de credite +129 MRON (+21% vs. 31 Dec 2007).


Activitate

FOCUS FILIALE

Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar

Solduri clientelă

(MRON)

+32%

 • Creştere stabilă încă de la începuturi

x 3.4

 • Un jucător important în finanţarea companiilor (locul 3 printre companiile de leasing afiliate băncilor)

 • Un potofoliu echilibrat


Activitate

FOCUS FILIALE

Închirierea pe termen lung şi managementul flotelor de vehicule (ALD)

 • O afacere promiţătoareînRomânia oferind servicii atât IMM-urilor cît şi marilor corporaţii

Vehicule gestionate (număr)

 • Un început bun (iulie 2005), susţinut de expertiza ALD International – membru of SG Group (al 2-lea jucător european)

Clienţi persoane juridice (număr)

 • Flotă în administrare +2.212 vehicule pe parcursul anului 2008 (+85%)


Activitate

VENIT NET BANCAR

Creştere semnificativă a veniturilor

Structura venitului net bancar

(BRD consolidat)

 • Venit net bancar +27% vs. 2007

 • Marja netă de dobândă +21% vs. 2007

 • Comisioane +31% vs. 2007

 • FX şi altele +38% vs. 2007

 • Comisioanele reprezintă 41% din VNB realizat in 2008

 • 46% din VNB in 2008 a fost generat de clientii persoane juridice, iar 38% de clientii persoane fizice

FX şi altele

Comisioane

nete

Marja netă de dobândă

2008 - Rezultatul excepţional din vânzarea ASIBAN nu este inclus


AGENDA

 • Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate

 • Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

 • Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar

 • Performanţe

  • Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil

  • Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a volumului redus de tranzacţionare la bursă


Cheltuieli generale

CHELTUIELI

Un efort intens privind investiţiile

Investiţii

(MEUR)

IT

19

Imob

20

Altele

25


Cheltuieli generale

ANGAJAŢI

Un efort intens privind personalulşi un management strict al cheltuielilor generale

Angajaţi

(sfârşit de an - consolidat)

+954


REZULTAT BRUT

2008: Menţinerea unei productivităţi ridicate

Rezultat brut din exploatare

(BRD consolidat)

(MRON)

 • Scădere a indicatorului cost/venit în condiţiile unor eforturi semnificative de investire

 • Creştere accelerată a rezultatului brut din exploatare

Coeficient de exploatare

2008 - Rezultatul excepţional din vânzarea ASIBAN nu este inclus


AGENDA

 • Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate

 • Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

 • Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar

 • Performanţe

  • Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil

  • Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a volumului redus de tranzacţionare la bursă


Riscuri

COSTUL RISCULUI

Menţinerea unui cost scăzut al riscului de credit

Costul net al riscului comercial/Credite

(BRD consolidat)

 • 16 p.b. din Costul net al riscului aferent anului 2008 reprezintă “impact reglementar”

 • BRD are o rată scazută a riscului de credit:

  • Bilanţier: 3,86% (6,52% total sistem bancar)

  • Bilanţier şi extrabilanţier: 4,18% (7,67% total sistem bancar)

Total credite

(mldRON)


AGENDA

 • Activitate: BRD şi-a continuat procesul de dezvoltare în 2008 şi a demonstrat stabilitate

 • Cheltuieli generale : deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate şi chiar ingheţate la jumătatea anului

 • Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar

 • Performanţe

  • Rămân la un nivel ridicat în pofida contextului economic dificil

  • Preţul acţiunii BRD suferă de pe urma crizei financiare şi a volumului redus de tranzacţionare la bursă


Performanţe

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities


Performanţe

RENTABILITATEA CAPITALULUI

Situaţie financiară solidă şi rentabilitate recurentă puternică

Total bilanţ la 31 decembrie 2008 : 51,4 mldRON

 • Capitalurile propriiau avut o creştere de 95% în ultimii doi ani, creştere datorată profiturilor excelente (+66% vs. 31 Dec. 2006)

BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities


Performanţe - Curs bursier

PREŢUL ACŢIUNII

Evoluţia preţului acţiunii BRD peste indicele BET

Evoluţia cursului mediu la Bursa de Valori Bucureşti

(perimetru 2008 – baza 100 în 2001)

Total capitalizare bursieră la 09.02.2009 = 928 MEUR

BRD RON

BET RON

*01.01 – 09.02.2009


REZULTATE 2008

2008: Încă un an satisfăcător într-un context dificil

2008

Evoluţie 08/07

MRON

nominal

Venit net bancar

3.199

27%

Rezultat brut din exploatare

1.841

31%

Rezultat net consolidat (*)

1.138

22%

Rezultat net consolidat cu Asiban

1.364

46%

Rezultat net (BRD statutar)

1.127

23%

Rezultat net cu Asiban (BRD statutar)

1.353

48%

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance+ BRD Securities


 • Login