Pembentangan laporan kajian indeks persepsi integriti nasional 2007
Download
1 / 91

PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007. Oleh INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) 2 JULAI 2008. TUJUAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007' - arlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pembentangan laporan kajian indeks persepsi integriti nasional 2007
PEMBENTANGAN LAPORAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL 2007

Oleh

INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

2 JULAI 2008


TUJUAN

Membentang dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai dapatan kajian Indeks Persepsi Integriti Nasional 2007 sebagai panduan dan kesedaran betapa pentingnya integriti dalam kehidupan kita semua.

Juga bagi memastikan bahawa setiap segmen masyarakat akan bekerjasama mengembeling tenaga dalam usaha-usaha pengukuhan dan pemantapan integriti.


Tekad 2008 pelan integriti nasional pin
TEKAD 2008 PELAN INTEGRITI NASIONAL (PIN)

 • Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan;

 • Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian khidmat awam dan mengatasi kerenah birokrasi;

 • Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan;

 • Memantapkan institusi keluarga dan komuniti; dan

 • Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.


Tujuan kajian indeks persepsi integriti nasional
TUJUAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL

 • Sebagai suatu mekanisme pengukuran tahap integriti dari sudut pandangan, suasana dan budaya masyarakat Malaysia;

 • Bagi menentukan keberkesanan usaha dan pelaksanaan agenda integriti nasional; dan

 • Menentukan usaha penambahbaikan agenda integriti dilakukan secara sistematik, bersepadu dan berterusan.


Komponen indeks persepsi integriti nasional
KOMPONEN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL

 • Indeks Persepsi Rasuah;

 • Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam;

 • Indeks Persepsi Etika Perniagaan dan Tanggung Jawab Sosial;

 • Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti;

 • Indeks Persepsi Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat; dan

 • Indeks Persepsi Budi Bahasa Malaysia.


Pelaksanaan kajian
PELAKSANAAN KAJIAN

 • Kajian ini dijalankan secara kerjasama antara Institut Integriti Malaysia (IIM) dan Jabatan Perangkaan Malaysia (JPM);

 • IIM dan Jabatan Perangkaan, dengan kerjasama kumpulan pakar telah bersama-sama membina instrumen kajian;

 • Jabatan Perangkaan bertanggung jawab menjalankan kajian lapangan untuk mengutip data.

 • Peruntukan daripada Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan disalur terus ke Jabatan Perangkaan Malaysia.


Kelebihan kajian indeks persepsi integriti nasional
KELEBIHAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL

 • Kajian dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia – jabatan berwibawa

 • Persepsi rakyat Malaysia sendiri

 • Komprehensif – enam komponen integriti

 • Teknik pengiraan indeks yang telus dan mudah difahamiSasaran pemilihan sampel
SASARAN PEMILIHAN SAMPEL

RESPONDEN

%

 • Kumpulan Isi Rumah;

 • Kumpulan Penjawat Awam; dan

 • Kumpulan Pertubuhan Ekonomi.

70

20

10


1. Sampel isi rumah - dipilih bertujuan untuk mendapatkan persepsi umum ketua keluarga terhadap tahap integriti masyarakat di negara ini.

2. Sampel penjawat awam- bertujuan untuk mendapatkan maklum balas penjawat awam sendiri mengenai gejala rasuah serta kualiti penyampaian perkhidmatan awam.

3. Sampel pertubuhan ekonomi- dipilih untuk mengukur persepsi komuniti peniaga terhadap tahap integriti di negara ini terutama sekali menjurus kepada amalan etika perniagaan dan tanggungjawab sosial.

RESPONDEN


Bil

Kumpulan sasaran

Res-ponden

(%)

1.

Isi rumah

10,023

67.0

2.

Penjawat awam

4, 031

26.9

3.

Pertubuhan ekonomi

913

6.1

Jumlah

14,967

100.0

PECAHAN RESPONDEN MENGIKUT KUMPULAN SASARAN


BIL. RESPONDEN MENGIKUT KUMPULAN

4,031

(27%)

913

(6%)

Pertubuhan Ekonomi

Penjawat Awam

Isi Rumah

10,023

(67%)

JUMLAH RESPONDEN = 14,957


TABURAN RESPONDEN ISIRUMAH

MENGIKUT JANTINA

4,510

(45%)

5,513

(55%)

WANITA

LELAKI


TABURAN RESPONDEN ISIRUMAH

MENGIKUT WILAYAH

4,250

(42%)

Luar

Bandar

Bandar

5,773

(58%)


TABURAN RESPONDEN PENJAWAT AWAM

MENGIKUT JENIS AGENSI

Badan Berkanun

Negeri

PBT

531

(13%)

1,520

(38%)

238

(6%)

Kementerian/

Jabatan

Persekutuan

889

(22%)

853

(21%)

Jabatan

Kerajaan Negeri

Badan Berkanun Persekutuan


TABURAN RESPONDEN PENJAWAT AWAM

MENGIKUT KATEGORI JAWATAN

51

(1%)

Pengurusan Tertinggi

670

(17%)

Pengurusan

& Profesional

1,777

(44%)

Sokongan 2

1,533

(38%)

Sokongan 1


TABURAN RESPONDEN PERTUBUHAN EKONOMI

MENGIKUT SEKTOR

Sektor

Pertanian

191

(21%)

382

(41%)

Sektor

Perkhidmatan

170

(19%)

170

(19%)

Sektor

Pembinaan

Sektor

Pembuatan


Instrumen kajian
INSTRUMEN KAJIAN

1. Borang soal selidik;

2. Temuduga bersemuka;

 • Terjemahan soal selidik ke bahasa tertentu;

 • Pembanci daripada Jabatan Perangkaan Malaysia;

 • Cronbach- = 0.833 – 0.928; dan

  6. Pemberat Indeks.


Kaedah pengiraan indeks
KAEDAH PENGIRAAN INDEKS

1. Cronbach- > 0.7 boleh dipercayai

 • Pakar statistik dari universiti tempatan

  3. Perbincangan bersama kumpulan pakar dan stakeholders bagi membincangkan dapatan kajian


Pemberat indeks
PEMBERAT INDEKS

 • Pemberat Indeks digunakan bagi mengklasifikasikan kepentingan setiap satu daripada enam (6) indeks yang diukur mengikut keutamaan;

 • Lebih daripada 100 soal selidik telah diedarkan kepada focus group yang terdiri ahli akademik, pegawai kerajaan dan ahli–ahli IIM dan ranking mereka terhadap kepentingan setiap indeks telah dijadikan asas dalam membentuk pemberat indeks berkenaan.Dapatan kajian indeks persepsi integriti nasional tahun 2007
DAPATAN KAJIANINDEKS PERSEPSI INTEGRITI NASIONAL TAHUN 2007


Dapatan kajian indeks persepsi rasuah malaysia
DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI RASUAH MALAYSIA

1


Komponen indeks persepsi rasuah
KOMPONEN INDEKS PERSEPSI RASUAH

 • Kefahaman mengenai rasuah (contoh: tuntutan palsu, salah guna kuasa, politik wang, penerimaan habuan); dan

 • Persepsi mengenai gejala rasuah (contoh: kejelasan, kecukupan dan penguatkuasaan undang-undang, tahap rasuah, rasuah politik, dll).


PERSEPSI BAHAWA TAHAP AMALAN RASUAH DI NEGARA INI ADALAH TINGGIKEFAHAMAN DAN PENGALAMAN MENGENAI GEJALA RASUAH DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

2007

BIL.

PERKARA

Terlibat secara langsung dalam proses pemberian kontrak kepada ahli keluarga bukanrasuah

1.

29.0%

Terlibat secara langsung dalam proses pelantikan ahli keluarga untuk mengisi jawatan kosong di jabatan bukan rasuah

2.

36.5%

Mengemukakan tuntutan penginapan bagi tugasan luar di mana penginapan telah disediakan oleh penganjur bukan rasuah

3.

37.7%


KEFAHAMAN DAN PENGALAMAN MENGENAI GEJALA RASUAH DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

PERKARA

BIL.

2007

Undang-undang dan peraturan pencegahan rasuah di negara ini masih tidak mencukupi

4.

40.0%

5.

Undang-undang dan peraturan pencegahan rasuah tidak dikuatkuasakan secara berkesan

41.8%

Keselamatan saksi dan pemberi maklumat mengenai rasuah tidak terjamin

6.

38.8%


PERSEPSI MENGENAI GEJALA RASUAH DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

BIL.

PERKARA

2007

1.

Tahap pengambilan sogokan dan rasuah di negara ini adalah tinggi

53.9%

Rasuah dalam sektor politik pada masakini adalah tidak terkawal

2.

52.5%

Tahap pencegahan rasuah hari ini lebih berkesan berbanding tahun lepas (2006)

3.

63.8%


INDEKS PERSEPSI RASUAH MALAYSIA 2007 DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

6.76


ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

PENURUNAN INDEKS

 • Kemunculan kes-kes berprofail tinggi seperti Tan Sri Eric Chia, Tan Sri Kasitah Gaddam, Datuk Mohd Said Yusof , bekas Ahli Parlimen Jasin dan Allahyarham Datuk Zakaria Md Derus,bekas ADUN Pelabuhan Klang;

 • Keterbukaan dan ketelusan kerajaan turut menyumbang kepada meningkatnya persepsi di kalangan masyarakat bahawa tahap amalan rasuah di negara ini semakin buruk;

 • Masyarakat masa kini lebih prihatin terhadap isu rasuah. Misalnya, banyak kes rasuah dipaparkan di pelbagai blog. 58% rakyat Malaysia kini adalah “internet savvy” (Kajian SKMM);

 • Peningkatan aduan / siasatan / tangkapan yang dipaparkan di media turut memberi kesan kepada persepsi masyarakat mengenai rasuah di negara ini.


2 DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

DAPATAN KAJIAN INDEKS KUALITI PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM


Komponen indeks persepsi kualiti penyampaian khidmat awam
KOMPONEN INDEKS PERSEPSI KUALITI PENYAMPAIAN DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESANKHIDMAT AWAM

 • Kualiti penyampaian khidmat awam (contoh: ketepatan masa, tahap pengetahuan, sikap, kemesraan layanan, waktu menunggu, kesediaan menyimpan rahsia); dan

 • Persepsi penjawat awam terhadap tempat kerja mereka sendiri.


Semasa berurusan dengan agensi kerajaan, perkhidmatan DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESANtidak menepati tempoh yang dijanjikan dalam Piagam Pelanggan


Kakitangan kerajaan tidak ikhlas dalam membantu pelanggan menyelesaikan masalah
Kakitangan kerajaan DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESANtidak ikhlas dalam membantu pelanggan menyelesaikan masalah


PERSEPSI MENGENAI KUALITI DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

PERKHIDMATAN AWAM

PERKARA

2007

BIL.

1.

Kakitangan Kerajaan berupaya membuat keputusan dengan cepat

59.6%

Kakitangan Kerajaan sentiasa mengikut prosedur kerja yang telah ditetapkan

2.

69.2%

Kakitangan kerajaan mempunyai pengetahuan mengenai tugas mereka

3.

69.6%


PERSEPSI MENGENAI KUALITI DIKUATKUASAKAN SECARA BERKESAN

PERKHIDMATAN AWAM

PERKARA

BIL.

2007

Pelanggan memperoleh perkhidmatan dalam tempoh masa dijanjikan dalam Piagam Pelanggan

4.

59.7%

Kakitangan Kerajaan mengamalkan sikap mesra pelanggan

66.4%

5.

Kualiti perkhidmatan awam hari ini adalah lebih baik berbanding tahun 2006

6.

71.3%INDEKS PERSEPSI KUALITI PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM 2007 berupaya membuat kerja dengan cepat

6.60


ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI PENURUNAN INDEKS berupaya membuat kerja dengan cepat

 • 1. Ekspektasi masyarakat terhadap mutu perkhidmatan awam kian meningkat ekoran kenaikan gaji dan emolumen sektor awam semasa kajian dijalankan;

 • 2. Beberapa perkhidmatan asas (SLR) yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan telah gagal memenuhi ekspektasi masyarakat dan sering mendapat liputan negatif dari pihak media;

 • Sesetengah perkhidmatan kaunter masih gagal memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan dan turut menyumbang kepada persepsi negatif masyarakat terhadap mutu perkhidmatan awam.


3 berupaya membuat kerja dengan cepat

DAPATAN KAJIAN INDEKS PERSEPSI ETIKA PERNIAGAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL


Komponen indeks persepsi amalan etika perniagaan dan tangungjawab sosial
KOMPONEN INDEKS PERSEPSI AMALAN ETIKA PERNIAGAAN DAN TANGUNGJAWAB SOSIAL

 • Persepsi pengguna terhadap amalan etika perniagaan dan tanggungjawab sosial komuniti perniagaan; dan

 • Persepsi pertubuhan ekonomi terhadap amalan etika dan tanggungjawab sosial dalam syarikat masing-masing.


PERSEPSI MENGENAI TANGUNGJAWAB SOSIAL

AMALAN ETIKA PERNIAGAAN

2007

PERKARA

BIL.

Pengguna berpuashati dengan harga yang dikenakan

1.

56.3%

Pelanggan berpuashati dengan budi bahasa para peniaga

2.

70.8%

Pelanggan berpuas hati terhadap kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga

72.2%

3.


PERSEPSI MENGENAI TANGUNGJAWAB SOSIAL

AMALAN ETIKA PERNIAGAAN

PERKARA

BIL.

2007

Sektor swasta menyumbang membina kemudahan awam

4.

27.1%

5.

Kod Etika syarikat difahami oleh semua kakitangan

98.9%

6.

Syarikat faham mengenai Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG)

37.9%

Syarikat faham mengenai Rukun Niaga Malaysia

7.

52.9%ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI TANGUNGJAWAB SOSIAL

PENINGKATAN INDEKS

1. Peranan PEMUDAH yang ditubuhkan semasa tempuh kajian telah mempermudahkan urusan pihak swasta dan kerajaan;

2. Semakin banyak syarikat mengamal dan mengguna pakai Kod Etika Perniagaan dalam operasi perniagaan mereka; dan

3. Program pengukuhan integriti warga peniaga anjuran IIM seperti Corporate Integrity Advocacy Programme anjuran bersama ACCCIM dan seminar keusahawanan anjuran IIM memperlihatkan keberkesanan dan turut membantu memperbaiki indeks berkenaan.


Dapatan kajian indeks persepsi kemantapan institusi keluarga dan komuniti
DAPATAN KAJIAN TANGUNGJAWAB SOSIALINDEKS PERSEPSI KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI

4


Komponen indeks persepsi kemantapan institusi keluarga dan komuniti
KOMPONEN INDEKS PERSEPSI KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI

 • Persepsi responden mengenai kemantapan keluarga sendiri (contoh: meluangkan masa bersama keluarga, manifestasi kasih sayang, komunikasi dalam kalangan anggota keluarga, disiplin dalam kalangan anggota keluarga); dan

 • Persepsi responden mengenai tahap keadaan kawasan kejiranan masing-masing.


PERSEPSI MENGENAI KEHIDUPAN BERKELUARGA KOMUNITI

BIL.

PERKARA

2007

Anggota keluarga mempunyai masa yang cukup bersama keluarga

1.

79.2%

Anggota keluarga menunjukkan kasih sayang dan kemesraan

sesama mereka

2.

83.3%

Anggota keluarga saling percaya mempercayai antara satu sama lain

3.

82.6%


PERSEPSI MENGENAI KOMUNITI

KEHIDUPAN BERKELUARGA

2007

BIL.

PERKARA

Anggota keluarga sentiasa mengamalkan makan malam bersama

4.

77.3%

5.

Anggota keluarga sentiasa melakukan aktiviti bersama. (Cth. riadah dan berkelah dsbnya)

72.9%

Anggota keluarga ditetapkan masa untuk balik ke rumah

69.6%

6.


ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI KOMUNITI

PENURUNAN INDEKS

 • Ibu bapa terpaksa membuat dua kerja untuk menampung kos hidup yang kian meningkat;

 • Waktu bekerja yang panjang terutama di sektor swasta menyebabkan anggota keluarga mempunyai masa yang kurang untuk bersama keluarga ;

 • Ibu bapa melepaskan tanggung jawab dalam mendidik anak-anak ( sekolah,tadika,nurseri dll);

 • Pengasuhan anak-anak oleh 380,000 pembantu rumah warga asing.Dapatan kajian indeks persepsi kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat
DAPATAN KAJIAN 2007INDEKS PERSEPSI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

5


Komponen indeks persepsi kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat
KOMPONEN INDEKS PERSEPSI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indeks ini dikira berdasarkan jawapan yang diperolehi daripada pelbagai soalan mengenai kualiti hidup yang merangkumi antara lain mengenai:

 • Kemudahan prasarana, utiliti, pengangkutan dan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan (SLR);

 • Kualiti alam sekitar;

 • Keselamatan kehidupan dari aspek jenayah, penagihan dadah dan etika di jalan raya;

 • kedudukan kewangan dan kesejahteraan hidup keluarga .


PERSEPSI MENGENAI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASYARAKAT

BIL.

PERKARA

2007

1.

Kehidupan keluarga berada di tahap memuaskan

77.7%

Masyarakat berpuashati dengan tahap kedudukan kewangan keluarga mereka

2.

72.5%

Masyarakat berpuashati dengan sistem pengangkutan awam

3.

68.9%


PERSEPSI MENGENAI KUALITI HIDUP & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASYARAKAT

2007

PERKARA

BIL.

Masyarakat berpuashati dengan kemudahan asas dan perkhidmatan PBT secara keseluruhan (SLR)

4.

72.8%

5.

Masyarakat berpuas hati dengan

mutu perkhidmatan kesihatan

76.8%

Anggota masyarakat berpuas hati

dengan kedudukan kewangan

keluarga masing-masing

6.

72.5%

Anggota masyarakat berpuas hati dengan keadaan rumah yang didiami

7.

74.9%


PERSEPSI MENGENAI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DALAM KEJIRANAN MASYARAKAT

PERKARA

BIL.

2007

Anggota kawasan kejiranan bebas dari jenayah pecah rumah/ kecurian

1.

59.3%

2.

Pertubuhan sukarela aktif di kawasan kejiranan

59.3%

Anggota masyarakat sentiasa ziarah menziarahi jiran tenagga yang ditimpa musibah

3.

76.9%


INDEKS MASYARAKAT

PERSEPSI KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2007

7.41


ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI MASYARAKAT

PENINGKATAN INDEKS

 • Kesan kenaikan harga minyak dan harga barang-barang keperluan secara umumnya masih belum dirasai oleh masyarakat sewaktu kerja-kerja lapangan kajian ini dijalankan;

 • 2. Meskipun kadar jenayah dalam negara pada tahun 2007 dilapurkan meningkat pada kadar 13% secara keseluruhan, namun masyarakat berpendapat bahawa keselamatan dan kesejahteraan hidup semakin baik. Ini adalah kerana kebanyakan jenayah adalah tertumpu di bandar-bandar besar sedangkan taburan responden untuk kajian ini adalah menyeluruh termasuk di kawasan luar bandar;


ANTARA FAKTOR MEMPENGARUHI MASYARAKAT

PENINGKATAN INDEKS…samb.

 • 3. Penambahan anggota polis daripada 80,000 kepada 90,000 pada tahun 2007 turut menyumbang dalam mewujudkan persepsi yang lebih positif dalam kalangan masyarakat terhadap aspek keselamatan. Ini termasuk wujudnya program-program pembanterasan jenayah seperti RAKAN COP, RELA, Rukun Tetangga, dll;

 • 4. Peranan media dan NGO dalam memaparkan sebarang kelemahan dan kepincangan pihak berkuasa tempatan turut menyumbang kepada peningkatan tahap perkhidmatan agensi barisan hadapan dan sekali gus menyumbang kepada peningkatan kemudahan asas dan kualiti hidup masyarakat.


Dapatan kajian indeks persepsi budi bahasa
DAPATAN KAJIAN MASYARAKATINDEKS PERSEPSI BUDI BAHASA

6


Komponen indeks persepsi budi bahasa
KOMPONEN INDEKS PERSEPSI BUDI BAHASA MASYARAKAT

 • Tidak mengandungi seksyen khusus untuk soalan-soalan mengenai budi bahasa.

 • Soalan-soalan mengenai budi bahasa terkandung dalam Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam, Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial, serta Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti


PERSEPSI MENGENAI MASYARAKAT

BUDI BAHASA

BIL.

2007

PERKARA

Kakitangan kerajaan tidak mengamalkan sikap mesra pelanggan

1.

30.6%

Masyarakat tidak berpuashati dengan budi bahasa golongan peniaga

2.

29.2

Hubungan antara warga kerja di pejabat adalah tidak harmonis

3.

27.2%


PERSEPSI MENGENAI MASYARAKAT

BUDI BAHASA

BIL.

PERKARA

2007

Kakitangan kerajaan tidak prihatin terhadap keselesaan pelanggan

4.

36.2%

Ketua Jabatan tidak

mempamerkan budi bahasa yang boleh dicontohi dan diteladani

5.

27.0%


INDEKS MASYARAKAT

PERSEPSI BUDI BAHASA 2007

7.07


Antara faktor yang mempengaruhi peningkatan indeks
ANTARA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN INDEKS MASYARAKAT

 • Kempen budi bahasa dan ramah mesra yang dianjurkan oleh kerajaan;

 • Program dan kurikulum Sivik dan Ketatanegaraan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran di peringkat sekolah;

 • Peranan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dalam menjalankan program budi bahasa dan kemesraan; dan

 • Peranan pihak media mempromosi kempen budi bahasa.


PERBANDINGAN KESELURUHAN MASYARAKAT

SUB INDEKS PERSEPSI

INTEGRITI NASIONAL 2007


KOMPONEN INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT

INTEGRITI NASIONAL

INDEKS

TAHUN 2007

i.

Indeks Persepsi Rasuah

Malaysia

6.76

ii.

Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam

6.60

iii.

Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial

6.90

iv.

Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti

7.38

v.

Indeks Persepsi Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

7.41

vi.

Indeks Persepsi Budi Bahasa

Malaysia

7.07

INDEKS PERSEPSI

INTEGRITI NASIONAL

6.97


Cadangan penambahbaikan
CADANGAN MASYARAKATPENAMBAHBAIKAN


A MASYARAKAT

ISU RASUAH

 • Pelbagai lapisan kepimpinan dan golongan masyarakat perlu diberikan kefahaman yang lebih baik dan menyeluruh mengenai gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

 • Kempen melalui media cetak dan elektronik perlu dipergiatkan dan diperluaskan bagi meningkatkan kesedaran serta kefahaman masyarakat tentang keji dan buruknya rasuah.


ISU RASUAH....samb. MASYARAKAT

 • Undang-undang serta peraturan sedia ada berkaitan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa perlu disemak semula supaya semua kelemahan dapat dikenal pasti dan diperbaiki dengan seberapa segera;

 • Menyegerakan pembentangan dan kelulusan Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi untuk menggalakkan dan melindungi pemberi maklumat tampil ke hadapan membuat aduan mengenai sesuatu salah laku rasuah dan salah guna kuasa tanpa rasa takut;


ISU RASUAH....samb. MASYARAKAT

 • Menyegerakan secepat mungkin ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah ditandatangani oleh Malaysia pada tahun 2004, tetapi masih belum diratifikasi sehingga kini; dan

 • Program-program bina insan, jati diri dan program-program penghayatan nilai murni dan keagamaan hendaklah dipertingkatkan bagi melahirkan warga negara yang bencikan rasuah dan penyelewengan.


B MASYARAKAT

KUALITI PENYAMPAIAN

KHIDMAT AWAM

 • Latihan yang berteraskan keutuhan integriti dan pembinaan personaliti hendaklah dijalankan secara berterusan;

 • Sistem penyampaian khidmat awam (public delivery system) terutama yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan perkhidmatan asas PBT (SLR) hendaklah dipertingkatkan;


KUALITI PENYAMPAIAN MASYARAKAT

KHIDMAT AWAM

3. Piagam pelanggan hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh setiap kementerian dan jabatan serta dipantau rapi oleh Ketua Jabatan secara berterusan;

4. Setiap Kementerian /Jabatan melaksanakan kajian kepuasan pelanggan (customer satisfaction survey) secara berterusan bagi tujuan mendapatkan maklum balas untuk tindakan-tindakan penambahbaikan.


C MASYARAKAT

TADBIR URUS KORPORAT

DAN ETIKA PERNIAGAAN

 • Menggalakkan lebih banyak syarikat mewujud serta mengguna pakai Kod Etika Perniagaaan dan mematuhi peruntukan-peruntukan yang termaktub dalam Rukun Niaga Malaysia;

 • Syarikat-syarikat di negara ini perlu digalakkan dan diberikan insentif untuk mendapatkan pensijilan standard. Melalui pendokumentasian dan pengauditan yang dilakukan, mutu produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dapat ditingkatkan.


TADBIR URUS KORPORAT DAN ETIKA PERNIAGAAN...samb. MASYARAKAT

 • Pihak media diminta memberikan publisiti bagi menggalakkan lebih ramai syarikat tampil memberikan sumbangan kepada masyarakat sebagai sebahagian daripada tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat dan negara;

 • 4.Pengguna diberikan penerangan mencukupi terhadap hak-hak mereka seperti yang termaktub dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999.


TADBIR URUS KORPORAT DAN ETIKA PERNIAGAAN....samb. MASYARAKAT

 • PEMUDAH memainkan peranan yang lebih aktif dalam mempertingkatkan kerjasama antara sektor swasta dan kerajaan melalui program-program yang memberikan manfaat kepada ahli-ahli mereka.


INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA MASYARAKAT

78

D

KEMANTAPAN INSTITUSI

KELUARGA DAN KOMUNITI

 • Menggalakkan anggota keluarga menggunakan sepenuhnya hari cuti umum dan hari rehat (Sabtu dan Ahad) sebagai hari bersama keluarga ;

 • Mempertingkatkan peranan Penghulu, Ketua Kampung, institusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), persatuan penduduk dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dalam agenda integriti secara lebih menyeluruh;


INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA MASYARAKAT

79

KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI....samb.

 • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan lain-lain agensi berkaitan melaksanakan program-program pembangunan keluarga secara lebih giat lagi (seperti program SMART START dll.);

 • Fungsi pertubuhan seperti RELA dan Rukun Tetangga perlu dinilai dan dikemaskini supaya lebih berkesan dalam menangani masalah sosial dalam masyarakat. Penekanan perlu diberikan kepada usaha pembanterasan gejala dadah, jenayah, PATI dan keselamatan kejiranan;


MENGENAI KEMANTAPAN INSTITUSI KELUARGA DAN KOMUNITI....samb. MASYARAKAT

 • 5. Ibu bapa perlu memberikan perhatian utama terhadap pembentukan sahsiah anak-anak mereka dan tidak terlalu mengharap kepada para guru dalam hal ini;

 • 6. Menggalakkan anak-anak muda dan para belia menyertai pertubuhan-pertubuhan belia. Daripada 11.1 juta golongan belia dalam negara tahun 2007, hanya 2 juta sahaja yang menganggotai pertubuhan belia.


E MASYARAKAT

KUALITI HIDUP DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

 • Mewujudkan lebih banyak balai polis,pondok rukun tetangga dan konsep community policing bagi membantu usaha-usaha pembenterasan jenayah;

 • Kerajaan mengawal dan menghadkan kebergantungan kepada buruh asing kerana kehadiran buruh warga asing serta PATI turut menyumbang kepada peningkatan jenayah;


KUALITI HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT....samb. MASYARAKAT

3. Pihak media perlu mendidik masyarakat mengenai integriti dalam pelbagai aspek, cth: pencemaran alam sekitar, etika jalan raya, keburukan jenayah, gejala najis dadah, vandalisme dsbnya; dan

4. Kerajaan juga perlu lebih aktif memantau kenaikan harga barangan keperluan secara lebih rapi bagi mengelakkan golongan peniaga memanipulasi harga di pasaran sehingga menjejaskan kesejahteraan hidup rakyat terutama golongan berpendapatan rendah.


F MASYARAKAT

BUDI BAHASA

 • Pelbagai agensi dan lapisan masyarakat dengan diterajui oleh KEKKWA perlu mempertingkatkan pelaksanaan pelan tindakan program budi bahasa dalam siri-siri kempen budi bahasa bagi memastikan masyarakat seluruhnya lebih peramah dan berbudi bahasa;

 • Meningkatkan penganjuran program budi bahasa dan integriti di peringkat akar umbi.

 • 3. Pihak media perlu memainkan peranan lebih meluas bagi mempromosikan kepentingan amalan budi bahasa, semangat kejiranan dan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dsbnya.


Kesimpulan
KESIMPULAN MASYARAKAT


KOMPONEN INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT

INTEGRITI NASIONAL

INDEKS

TAHUN 2007

i.

Indeks Persepsi Rasuah

Malaysia

6.76

ii.

Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam

6.60

iii.

Indeks Persepsi Amalan Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial

6.90

iv.

Indeks Persepsi Kemantapan Institusi Keluarga dan Komuniti

7.38

v.

Indeks Persepsi Kualiti Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

7.41

vi.

Indeks Persepsi Budi Bahasa

Malaysia

7.07

INDEKS PERSEPSI

INTEGRITI NASIONAL

6.97

PERBANDINGAN SUB INDEKS PERSEPSI

INTEGRITI NASIONAL 2007


 • Indeks Persepsi Rasuah Malaysia 2007 (6.76) dibandingkan dengan Corruption Perception Index 2007 (5.10). Keadaan ini dijangka akan bertambah baik pada tahun 2008 dan seterusnya bersesuaian dengan dasar pembangunan kerajaan;

 • Aspek ketelusan dan penambahbaikan berterusan, termasuk pengumuman untuk menjadikan Badan Pencegah Rasuah sebagai badan bebas bertaraf Suruhanjaya diyakini memberi keyakinan dan membuang persepsi negatif yang wujud dalam kalangan sesetengah pihak;


 • Secara umumnya kualiti perkhidmatan awam di negara ini adalah baik. Namun begitu, penyampaian khidmat awam di peringkat penyediaan asas perkhidmatan seperti di pihak berkuasa tempatan perlu dipertingkatkan;

 • Penambahbaikan perlu terus dilakukan bagi memendekkan waktu menunggu perkhidmatan, tempoh membuat keputusan dalam kalangan penjawat awam dan penyampaian perkhidmatan-perkhidmatan awam kepada masyarakat di negara ini;


 • Indeks Persepsi Integriti Nasional ini akan dikira setiap tahun. Kajian bagi tahun 2008 akan dimulakan pada pertengahan bulan Julai 2008; dan

 • IIM juga akan menyediakan LAPORAN TEKAD 2008 di akhir tahun 2008 bagi menilai pencapaian pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN), khususnya pencapaian TEKAD 2008 bagi Fasa Pertama pelaksanaan PIN (2004 – 2008).


USAHA IIM DALAM MENERUSKAN GERAKAN MEMBUDAYAKAN INTEGRITI MASYARAKAT MALAYSIA

Way forward…..


Sekian terima kasih
SEKIAN MASYARAKAT MALAYSIATERIMA KASIH


ad