Den oversete lyd - ? Dorthe Carlsen 28. september 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Den oversete lyd - ?
Download
1 / 29

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Den oversete lyd - ? Dorthe Carlsen 28. september 2011. Vi kan lukke øjnene, men vi kan ikke lukke ørerne! Har vi en lydkultur? Hvad betyder lyd? Lyd har ofte stor betydning for hvordan vi oplever en tekst. Hvordan kan vi selv fortælle og skabe betydning med lyd?. Luk øjnene….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Den oversete lyd - ? Dorthe Carlsen 28. september 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

Den oversete lyd - ?

Dorthe Carlsen

28. september 2011

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

 • Vi kan lukke øjnene, men vi kan ikke lukke ørerne! Har vi en lydkultur? Hvad betyder lyd? Lyd har ofte stor betydning for hvordan vi oplever en tekst. Hvordan kan vi selv fortælle og skabe betydning med lyd?

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Luk jnene

Luk øjnene….

 • Luk øjnene og lyt!

 • Skriv på et stykke papir, hvilke lyde du kan høre.

 • Prøv at inddele lydene i kategorier.

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Dagens program

Dagens program:

 • Hvad er lyd? Hvad mener vi når vi taler om lyd? Hvilke former for lyd findes?

 • Hvordan kan vi skabe betydning ved alene at bruge lyde (monomodalitet)?

 • Digitalt lydredigeringsprogram: Audacity

 • Lyd i kombination med billede, tekst – multimodalitet

 • Mål for arbejdet med lyd i danskfaget – 2., 6., 8. og 9. kl.

 • - Bygger på Stig Toke Gissel: ”Arbejdet med lyd i folkeskolen”, I: Mediedidaktik. 2011

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Hvad er lyd

Hvad er lyd?

 • Lyd har en evne til at gå uden om vores bevidsthed og påvirke vores følelser på måder, som vi har svært ved at sætte ord på.

 • Hvordan kan eleverne erfare det?

 • [fx ved at se film uden lyd – eller kun lytte og have sort skærm]

 • At lyd opfattes meget umiddelbart betyder også, at lyd kan have en stor betydning for, hvordan vi oplever fx en tekst.

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Forskellige former for lyd

Forskellige former for lyd:

Gissel 2011: Fig. 4.1

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Stemmen

Stemmen:

 • ”Jeg er meget motiveret i dag”

 • – sig det på 10 forskellige måder!

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Musik

Musik

 • ”ordnet lyd eller som en sammensætning af toner, der synges eller spilles på et instrument” (p. 57).

 • I danskundervisningen arbejdes ikke med instrumental musik (musikfaget). Betydningen af musik er abstrakt; når musikken sættes sammen med ord eller billeder, bliver musikkens funktion og betydning langt mere specifik.

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

Lyd

 • = ”restgruppen” - !

 • I danskfaget er det lyde, der har betydning, som interesserer os. Lyde som er designet til at bære betydning, fx:

  • Lydeffekt når vi på en hjemmeside trykker på et menupunkt

  • Lydeffekt i nyhedsudsendelse når der skiftes mellem indslag

  • Ringetone på mobilen

  • Osv.

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Velse

Øvelse:

 • Gå ud og optag lyd tre steder.

 • Når I kommer tilbage, skal de andre gætte, hvor lyden er optaget.

 • Tid?

 • Hvordan kunne I gætte, hvor lyden kom fra?

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Lyt til en lydfort lling

LYT til en lydfortælling

 • Hvad sker der?

 • Når vi skal beskrive hvad vi hører, kan vi gøre det ved at formulere hvilke tegn vi finder i teksten (den hørte tekst).

 • Når vi siger at lydene betyder noget for os, siger vi nemlig også at vi opfatter lydene som tegn. ”Semiotikken” er læren om tegnenes betydning. (p.58)

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Ikoniske tegn

Ikoniske tegn

 • Et ikonisk tegn står for noget ved at tegnet ligner det, som det står for. Billeder og lyde er som udgangspunkt ikoniske.

 • Vi skelner mellem reallyde og effektlyde (den meget ’typiske’ lyd).

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Indeksikale tegn

Indeksikale tegn

 • Hvem og hvad har frembragt lyden? Vi prøver at etablere årsagsforbindelse mellem tegnet og fænomenet eller objektet – Det, som tegnet står for, har gjort at tegnet er der (ser du en bestemt slags fodspor, kan du slutte, at der har været en hund her).

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Symbolske tegn

Symbolske tegn

 • Beror på en konvention – at vi har en ’fælles aftale om at dette betyder dette’…

 • Når vi fortolker en lyd som et symbol, antager vi at lyden er der fordi afsenderen vil repræsentere noget bestemt.

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


At producere en lydfort lling

At producere en lydfortælling

 • I produktionen af en lydfortælling er opgaven at finde lyde, som i kombination kan udtrykke et begivenhedsforløb – nogenlunde klart og forståeligt…

 • Bygger på skemaer (scripts): et skema er en organiseret klynge af erfaringer, som vi har opbygget gennem livet (p. 61).

 • Producer en lille lydfortælling

 • … der er begrænsninger ved at bruge lyd som den eneste repræsentationsform (monomodalitet).

 • Øvelser giver ikke eleverne mulighed for at lære, hvad lyd skal bruges til sammen med andre udtryk, men indkredser lydens affordans (hvad lyd kan og ikke kan).

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


En teoretisk ekskurs

Multimodalitet

En teoretisk ekskurs…

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

Multimodalitet

En modalitet defineres af Gunther Kress som værende a culturally and socially fashioned ressource for representation and communication (Kress :45).

Monomodalitet: en repræsentationsform

Multimodalitet: sammensat af forskellige modaliteter – fx kombinerer de fleste didaktiske læremidler skreven tekst med illustrationer (fotografier, grafiske modeller, malerier eller lign.). Når forskellige udtryksmåder eller modaliteter sættes sammen taler vi om ’multimodale tekster’.*

Hvordan forholder de forskellige modaliteter sig til hinanden?

Udnyttes de forskellige modaliteters styrker? (modal affordans)

(* OBS begrebsbrug)


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

 • Teorierne om multimodalitet ser på samspillet mellem repræsentationsformer.

 • Når vi taler om repræsentationsformer, så taler vi om de måder, hvorpå vi normalt repræsenterer noget.


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

 • Eksempler på repræsentationsformer: kropssprog, lyd, layout, billede, ord, farver og typografi.

 • Fælles for repræsentationsformerne er, at de kan og gør forskellige ting. De har forskellige fordele og forskellige begrænsninger. Vi siger, at repræsentationsformerne har forskellig affordans.


Ressourcet nkning

Ressourcetænkning

 • De forskellige repræsentationsformer er kommunikative eller semiotiske ressourcer.

 • En afsender får simpelthen flere strenge at spille på, når han bruger flere forskellige ressourcer til at repræsentere et indhold.


Den oversete lyd dorthe carlsen 28 september 2011

Hansen, Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010


Den menneskelige stemme som udtryksform

Den menneskelige stemme som udtryksform:

 • Oplæsning – eleverne skal lære stemmens udtryksmuligheder at kende.

 • Det vi siger, måden vi siger det på – og den non-verbale kommunikation (parasprog)

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Stemmens udtrykselementer

Stemmens udtrykselementer:

 • Beskrivelse af udtrykselementer (Helle Hvass p. 107)

 • TEMPOhurtigtlangsomtneutralt

 • Tal langsomt nok. Tilpas tempo efter tekstens varierende tempi.

 • PAUSElangkorterekort

 • Hold pauser ved pointer. Pausen markerer hvordan man deler teksten i informationsenheder. God frasering: sætningens rytme følger vejrtrækningsrytmen.

 • STYRKEkraftigsvagneutral

 • Variation er med til at fremme forståelsen.

 • TRYKtrykstærkttryksvagtsærtryk

 • Læg trykket så det fremhæver det vigtige. En trykløs tale er monoton.

 • MELODIoptonenedtonehentone

 • Tonebevægelsen i den enkelte sætning. Læg trykket så det fremhæver det vigtige.

 • LEJEhøjtdybtneutralt

 • Et varieret toneleje kan gengive stemninger og persontegninger. Veksl mellem det det lyse (høje) og dybe toneleje. Men tal kraftigt nok.

 • ARTIKULATIONenergiskslapneutral

 • Tal tydeligt. Luk munden op og tal med overdrevent tydelige mundbevægelser. .

 • KLANGfyldigmatneutral

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Lyd er flygtig men nu kan vi fastholde den

Lyd er flygtig – men nu kan vi fastholde den!

 • Oplæsningssituationer – en udsat position:

 • For hele klassen -> oplæsning i mindre grupper

 • At fjerne fokus fra parasproglige virkemidler -> bede tilhørerne om at lukke øjnene

 • Eller: at fastholde lyden -> Audacity

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Velse1

Øvelse

 • Læs det udleverede uddrag af Dennis Jürgensens ungdomsroman

 • Optag oplæsningen

 • Vurder oplæsningen

 • Revider oplæsning – og rediger i produktionen

 • Den skrevne tekst repræsenterer oplevelsen af at være med i et computerspil – med levende billeder, musik, lydeffekter osv. Tilføj lydeffekter til jeres oplæsning

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Progression i arbejdet med lyd

Progression i arbejdet med lyd?

 • Undersøg hvordan progressionen i arbejdet med lyd er beskrevet i Fælles Mål for dansk

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Lad v ggene tale

Lad væggene tale…

 • QR-koder i dansk

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


Bedstemor fort ller

Bedstemor fortæller…

 • http://itifagene.dk/dansk/bedstemor-fortaeller-hjemstavnshistorier-pa-youtube/ ->

Univeristy College Syddanmark, 20. august 2014


 • Login