Http bio5 fizyka amu edu pl http www amu edu pl zbm
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

http://bio5. fizyka .amu.edu.pl/ http:// www .amu.edu.pl/ ~zbm. Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl. Zakład Biofizyki Molekularnej.

Download Presentation

bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm

Kierownik:

prof. dr hab. Adam Patkowski

patkowsk@amu.edu.pl

Web”master”

dr Jacek Gapiński

gapinski@amu.edu.pl


Zakład Biofizyki Molekularnej


Badanie białek przetwarzających energię światła w procesie fotosyntezy 3 prace magisterskieopieka naukowa:dr Krzysztof Gibasiewicz (krzyszgi@amu.edu.pl)mgr Wojciech Gieramgr Maria Pajzderskapromotor: prof. Andrzej DobekZakład Biofizyki Molekularnej


Motywacja prowadzonych badań

Dokładne poznanie funkcjonowania biologicznych układów przetwarzających energię światła.

Uzyskana wiedza ma służyć wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest światło, na potrzeby człowieka.


TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii.

Jednokomórkowy glon

Chlamydomonas reinhardtii.

Fotosystem I

- struktura krytalograficzna


TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii.

Charakter pracy : eksperymentalny, biologiczno-spektroskopowy

Biologia = hodowla + izolacja (współpraca z Wydziałem Biologii UAM)

Fizyka = stacjonarna i ultraszybka spektroskopia laserowa (współpraca z CBUSL i Uniwersytetem w Amsterdamie)


5 ps

10 ns

200ps

TEMAT 2: Badanie wpływu stanu uprotonowania aminokwasów na szybkość przeniesienia elektronu wewnątrz białka.

Charakter pracy : eksperymentalno - obliczeniowy


TEMAT 3:Badanie dyfuzji białek w błonach lipidowych.

Charakter pracy : eksperymentalny


Metody nieliniowe w badaniach biomakromolekuł

2 prace magisterskie

 • Optyczny efekt Kerra w roztworach NA (tRNA, DNA)

 • Magnetooptyczne badania polisacharydów i białek

promotor: prof. Andrzej Dobek

Ferrytyna

tRNA


Badanie cytokinin dr hab. Genowefa ŚlósarekZakład Biofizyki Molekularnej


R

H

Cytokininy

 • hormony roślinne

 • w postaci nukleotydów wbudowane w cząsteczki tRNA

 • związki o znaczeniu farmaceutycznym


Struktura krystaliczna kinetyny

kinetyna


Tematy prac magisterskich

 • Oddziaływanie cytokinin z metalami

 • krystalizacja cytokinin z metalami, głównie Cu2+;

 • analizaoddziaływań cytokinina– metal– spektroskopia elektronowa,

 • spektroskopia oscylacyjna

 • Kryształy cytokinin i innych cząsteczek

 • krystalizacja cytokinin z innymi zasadami nukleinowymi,

 • krystalizacja cytokinin z aminokwasami; badanie wiązań wodorowych;

 • analiza warunków krystalizacji

 • analiza dynamiki molekularnej metodami spektroskopii oscylacyjnej

 • poszukiwanie przemian fazowych;


Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa.Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.Promotor: prof. dr hab. Adam PatkowskiOpiekunowie: dr Jacek Gapiński, dr Ewa Banachowicz


Prawo Einsteina dotyczące dyfuzji swobodnej

Opór ruchu = f v

Podana przez Stokesa postać wzoru na współczynnik f dla kuli

f = 6R,

gdzie  to lepkość rozpuszczalnika, a R to promień kuli.

Wzór Einsteina-Stokesa:

W przypadku cieczy złożonych (niejednorodnych zawiesin) lub przechłodzonych okazuje się, że wzór ten przestaje działać w świecie mikro, jeśli stosować lepkość rozpuszczalnika. Uogólnie-nie prawa E-S polega na wprowadzeniu pojęcia mikrolepkości.


Zakład Biofizyki Molekularnej

http://bio5.fizyka.amu.edu.pl

Dyfuzja swobodna (Einstein)

<x2>(t) = 6 D t

Spektroskopia kore-lacji fluorescencji (FCS)

Dynamika polimerów/biopolimerów/koloidów w roztworach

 • FCS mierzy czas dyfuzji sondy przez ognisko mikroskopu konfokalnego –Zalety:

 • Oświetlona objętość: ~0.15 fl (femtolitr),

 • Objętość próbki: >20 l (parowanie),

 • Stężenie próbki: ~10 nM,

 • Wysoka selektywność (sonda fluorescencyjna).


Określenie wpływu struktury ośrodka na dyfuzję


Zakład Biofizyki Molekularnej

Sprawdzanie stosowalności uogólnionego

prawa Einsteina-Stokesa.

Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.

 • Oddziałujące układy koloidalne. Pomiary techniką FCS.

 • Śledzenie cząsteczek koloidowych przy pomocy mikroskopu i kamery filmowej.

 • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS.

 • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS.

W tym zakresie mamy rozwiniętą współpracę krajową (ICHF PAN prof. R.Hołyst) międzynarodową (USA, Niemcy, Francja).


http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm

Kierownik:

prof. dr hab. Adam Patkowski

patkowsk@amu.edu.pl

Web”master”

dr Jacek Gapiński

gapinski@amu.edu.pl


 • Login