Http bio5 fizyka amu edu pl http www amu edu pl zbm
Download
1 / 19

bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

http://bio5. fizyka .amu.edu.pl/ http:// www .amu.edu.pl/ ~zbm. Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski patkowsk@amu.edu.pl Web”master” dr Jacek Gapiński gapinski@amu.edu.pl. Zakład Biofizyki Molekularnej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

bio5. fizyka .amu.pl/ www .amu.pl/ ~zbm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Http bio5 fizyka amu edu pl http www amu edu pl zbm

http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm

Kierownik:

prof. dr hab. Adam Patkowski

patkowsk@amu.edu.pl

Web”master”

dr Jacek Gapiński

gapinski@amu.edu.pl


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Zakład Biofizyki Molekularnej


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Badanie białek przetwarzających energię światła w procesie fotosyntezy 3 prace magisterskieopieka naukowa:dr Krzysztof Gibasiewicz (krzyszgi@amu.edu.pl)mgr Wojciech Gieramgr Maria Pajzderskapromotor: prof. Andrzej DobekZakład Biofizyki Molekularnej


Motywacja prowadzonych bada

Motywacja prowadzonych badań

Dokładne poznanie funkcjonowania biologicznych układów przetwarzających energię światła.

Uzyskana wiedza ma służyć wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest światło, na potrzeby człowieka.


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii.

Jednokomórkowy glon

Chlamydomonas reinhardtii.

Fotosystem I

- struktura krytalograficzna


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

TEMAT 1: Izolacja i charakterystyka spektroskopowa fotosystemu I z zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii.

Charakter pracy : eksperymentalny, biologiczno-spektroskopowy

Biologia = hodowla + izolacja (współpraca z Wydziałem Biologii UAM)

Fizyka = stacjonarna i ultraszybka spektroskopia laserowa (współpraca z CBUSL i Uniwersytetem w Amsterdamie)


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

5 ps

10 ns

200ps

TEMAT 2: Badanie wpływu stanu uprotonowania aminokwasów na szybkość przeniesienia elektronu wewnątrz białka.

Charakter pracy : eksperymentalno - obliczeniowy


Temat 3 badanie dyfuzji bia ek w b onach lipidowych

TEMAT 3:Badanie dyfuzji białek w błonach lipidowych.

Charakter pracy : eksperymentalny


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Metody nieliniowe w badaniach biomakromolekuł

2 prace magisterskie

 • Optyczny efekt Kerra w roztworach NA (tRNA, DNA)

 • Magnetooptyczne badania polisacharydów i białek

promotor: prof. Andrzej Dobek

Ferrytyna

tRNA


Badanie cytokinin dr hab genowefa l sarek zak ad biofizyki molekularnej

Badanie cytokinin dr hab. Genowefa ŚlósarekZakład Biofizyki Molekularnej


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

R

H

Cytokininy

 • hormony roślinne

 • w postaci nukleotydów wbudowane w cząsteczki tRNA

 • związki o znaczeniu farmaceutycznym


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Struktura krystaliczna kinetyny

kinetyna


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Tematy prac magisterskich

 • Oddziaływanie cytokinin z metalami

 • krystalizacja cytokinin z metalami, głównie Cu2+;

 • analizaoddziaływań cytokinina– metal– spektroskopia elektronowa,

 • spektroskopia oscylacyjna

 • Kryształy cytokinin i innych cząsteczek

 • krystalizacja cytokinin z innymi zasadami nukleinowymi,

 • krystalizacja cytokinin z aminokwasami; badanie wiązań wodorowych;

 • analiza warunków krystalizacji

 • analiza dynamiki molekularnej metodami spektroskopii oscylacyjnej

 • poszukiwanie przemian fazowych;


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Sprawdzanie stosowalności uogólnionego prawa Einsteina-Stokesa.Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.Promotor: prof. dr hab. Adam PatkowskiOpiekunowie: dr Jacek Gapiński, dr Ewa Banachowicz


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Prawo Einsteina dotyczące dyfuzji swobodnej

Opór ruchu = f v

Podana przez Stokesa postać wzoru na współczynnik f dla kuli

f = 6R,

gdzie  to lepkość rozpuszczalnika, a R to promień kuli.

Wzór Einsteina-Stokesa:

W przypadku cieczy złożonych (niejednorodnych zawiesin) lub przechłodzonych okazuje się, że wzór ten przestaje działać w świecie mikro, jeśli stosować lepkość rozpuszczalnika. Uogólnie-nie prawa E-S polega na wprowadzeniu pojęcia mikrolepkości.


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Zakład Biofizyki Molekularnej

http://bio5.fizyka.amu.edu.pl

Dyfuzja swobodna (Einstein)

<x2>(t) = 6 D t

Spektroskopia kore-lacji fluorescencji (FCS)

Dynamika polimerów/biopolimerów/koloidów w roztworach

 • FCS mierzy czas dyfuzji sondy przez ognisko mikroskopu konfokalnego –Zalety:

 • Oświetlona objętość: ~0.15 fl (femtolitr),

 • Objętość próbki: >20 l (parowanie),

 • Stężenie próbki: ~10 nM,

 • Wysoka selektywność (sonda fluorescencyjna).


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Określenie wpływu struktury ośrodka na dyfuzję


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

Zakład Biofizyki Molekularnej

Sprawdzanie stosowalności uogólnionego

prawa Einsteina-Stokesa.

Pomiary mikro- i makro-lepkości w różnych ośrodkach.

 • Oddziałujące układy koloidalne. Pomiary techniką FCS.

 • Śledzenie cząsteczek koloidowych przy pomocy mikroskopu i kamery filmowej.

 • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od temperatury przy pomocy FCS.

 • Pomiar lepkości cieczy przechłodzonych w zależności od ciśnienia przy pomocy FCS.

W tym zakresie mamy rozwiniętą współpracę krajową (ICHF PAN prof. R.Hołyst) międzynarodową (USA, Niemcy, Francja).


Bio5 fizyka amu pl www amu pl zbm

http://bio5.fizyka.amu.edu.pl/http://www.amu.edu.pl/~zbm

Kierownik:

prof. dr hab. Adam Patkowski

patkowsk@amu.edu.pl

Web”master”

dr Jacek Gapiński

gapinski@amu.edu.pl


ad
 • Login