slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A projekt az Európai Unió támogatásával,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

A projekt az Európai Unió támogatásával, - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft. Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése. Pénzforgalmi terv készítése Vartik Melinda. A projekt az Európai Unió támogatásával,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A projekt az Európai Unió támogatásával,' - arlen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft.

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

Pénzforgalmi terv készítése

Vartik Melinda

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft

alapvet sszef gg s
Alapvető összefüggés:

A pénforgalomegyenlegét a ténylegesPÉNZBEVÉTELEK és PÉNZKIADÁSOKkülönbségeadja(aminemmindigazonos a bevételés a költségekkülönbözetével!!!)‏

BEVÉTELEK – KIADÁSOK =

PÉNZESZKÖZÖK

k zvetett s k zvetlen m dszer

KÖZVETETT MÓDSZER

  • Általában a számviteláltalelőállítotteredménykimutatásbanszereplőadózáselőttieredményösszegébőlindulunkki.
  • Az adózáselőttieredménytezutánkorrigálnikellazokkal a tételekkel, amelyek az eredménynagyságátbefolyásolták, de pénzmozgássalnemjártak.
 • KÖZVETLEN MÓDSZER
  • A készpénzforrásokatés a készpénzfelhasználásokategymássalszembeállítjukés a kettőkülönbségeadja az időszak Cash Flow-ját

KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN MÓDSZER

k zvetett m dszer

Működésitevékenység

   • Működési/Operatív cash flow
 • Beruházási-befektetésitevékenység
 • - Befektetési cash flow
 • Pénzügyiműveletek
 • - Finanszírozási cash flow

KÖZVETETT MÓDSZER

slide5

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás(Működési cash flow, 1-13. sorok)

1.Adózás előtti eredmény +/-

2.Elszámolt amortizáció+

3.Elszámolt értékvesztés +

4.Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete +/-

5.Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-

6.Szállítói kötelezettség változása +/-

7.Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-

8.Passzív időbeli elhatárolások változása +/-

9.Vevőkövetelés változása +/-

10.Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +/-

11.Aktív időbeli elhatárolások változása +/-

12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)–

13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés–

II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

14.Befektetett eszközök beszerzése–

15.Befektetett eszközök eladása+

16.Kapott osztalék +

III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

17.Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +

18.Kötvénykibocsátás bevétele +

19.Hitel és kölcsön felvétele +

20.Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. törl., és bankbet. megsz. +

21.Véglegesen kapott pénzeszköz +

22.Részvénybevonás (tőkeleszállítás) –

23.Kötvény visszafizetés –

24.Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –

25. Hosszú lej-ra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet. –

26.Véglegesen átadott pénzeszköz +

27.Alapítókkal szembeni, illetve egyéb h. lej. köt. változása +/-

IV. Pénzeszközök változása (+/-I. +/- II. +/- III. sorok)

k zvetlen m dszer

Likviditásihelyzettervezése:

Lényege, hogymegtervezzük a bevételeinkéskiadásainkfelmerülését az évsorán

Az évespénzforgalmitervetérdemeshavibontásbanelkészíteni

Alapja a jövedelem/bevételterv, melyet a pénzkiadásokkalkorrigálunk

A szervezetirányítóiidőbenfelkészülhetnekarra az esetre, amikor a kiadásokmeghaladják a bevételeket

KÖZVETLEN MÓDSZER

slide8

Példa:

Van egynyertespályázatunk, melynekprojektidőtartama: . 2010. január 01 – 2010. június 30.

A projektteljesköltségvetése 2.000.000 Ft, 100% -ostámogatásiaránnyal.

A támogatásiösszeg 2010. február 15-én érkezikegyösszegben.

slide9

Példa:

Van egynyertespályázatunk, melynekprojektidőtartama: . 2010. január 01 – 2010. június 30.

A projektteljesköltségvetése 2.000.000 Ft, 100% -ostámogatásiaránnyal.

A támogatásiösszeg a szerződéskötéscsúszásamiatt 2010. április 15-én érkezikegyösszegben..

slide10

Köszönöm a figyelmüket!

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

Vartik Melinda

Kárpátok - Alapítvány Magyarország

E-mail: [email protected]

WEB: http://szervezetfejlesztes.eck.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft

ad