Oost Flevoland Woondiensten
Download
1 / 34

Stichting Oost Flevoland Woondiensten - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Updated On :

Oost Flevoland Woondiensten en Energiebesparing ir. G.N. Sweringa (Truus) Directeur-bestuurder Oost Flevoland Woondiensten 28 mei 2009. Stichting Oost Flevoland Woondiensten. Actieve, middelgrote woningcorporatie in de CO 2 -neutrale gemeente Dronten (Flevoland)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stichting Oost Flevoland Woondiensten' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Oost Flevoland Woondiensten

en

Energiebesparing

ir. G.N. Sweringa (Truus)

Directeur-bestuurder

Oost Flevoland Woondiensten

28 mei 2009

Oost Flevoland Woondiensten


Stichting oost flevoland woondiensten l.jpg
Stichting Oost Flevoland Woondiensten

 • Actieve, middelgrote woningcorporatie in de CO2-neutrale gemeente Dronten (Flevoland)

  4.600 woningen, garages e.d.

 • Bezit: 70% eengezinswoningen, 1/3 van het bezit in 4 jaar gebouwd (40 jaar oud)

 • 60 medewerkers, zelfsturende teams

 • Aanzienlijke nieuwbouw- en verbouwopgave

 • Eerste woningcorporatie met Energielabels

 • Eervolle vermelding Energy Award 2006

 • KWH huurlabel

 • Award Aedes Directeurencontact voor beste corporatiedirecteur 2007 / thema: Energiebesparing

 • Winnaar NET-trofee 2008 & Nominatie NET-trofee 2007

  (Nationale Energie Toekomst Trofee, initiatief VROM)

Oost Flevoland Woondiensten


Slide3 l.jpg

Missie

Het bieden van een kansrijke

woon- en leefomgeving voor mensen die zwak staan op de woningmarkt in de gemeente Dronten.

Oost Flevoland Woondiensten


Ofw beleidsplan samen voor kansrijk l.jpg

Duurzaam ondernemen:

Voor OFW betekent duurzaam ondernemen dat OFW met alles wat zij doet zich haar maatschappelijke verantwoordelijkheid realiseert en dat zij met name alert is op de meerjareneffecten van haar handelen op de samenleving waarbij de effecten op het milieu zeker goed worden meegewogen

OFW beleidsplan: Samen voor kansrijk

Oost Flevoland Woondiensten


Energiebesparing in ofw beleidsplan samen voor kansrijk l.jpg

Energiebesparing vertaald naar doelstellingen:

30% besparing (t.o.v. 2000) in gemiddelde gasverbruik per woning in 2012

In 2012 geen E, F, G labels meer

Na modernisering hebben woningen minimaal B-label

Helft nieuwbouw maximaal EPC 0,7

Energiebesparing in OFW beleidsplan‘Samen voor kansrijk’

Oost Flevoland Woondiensten


Slide6 l.jpg

Aantal nieuwgebouwde corporatiehuurwoningen in 2007:

32.354, dit is 1,35% van alle corporatiehuurwoningen

 • Aantal corporatiewoningen in NL:

 • 2.400.000 waarvan

 • 2.016.000 gebouwd vóór 1990

Corporatiewoningen in

NL naar bouwperioden

Oost Flevoland Woondiensten


Energie en milieu besparen l.jpg
Energie (en milieu) besparen

 • Convergerende doelen woningcorporatie en huurders:

 • Lagere woonlasten

 • Minder CO2-uitstoot

 • Prachtwijken

 • Duurzame samenleving

Oost Flevoland Woondiensten


Slide8 l.jpg

Bron: CBS

Bewerkt door: OFW


Slide9 l.jpg

Huur en energielasten per maand

Oost Flevoland Woondiensten


Slide10 l.jpg

Huur (incl. huurtoeslag) en energielasten per maand

Oost Flevoland WoondienstenSlide12 l.jpg

68%

€ 215

60%

€ 237

40%

€ 161

32%

€ 100

Oost Flevoland Woondiensten


Slide13 l.jpg

Energielabels OFW

A = Zeer zuinig, efficiënt

B = Zuinig

C = Relatief zuinig

D = Gemiddeld

E = Matig

F = Slecht

G = Zeer slecht, inefficiënt

Oost Flevoland Woondiensten


Slide14 l.jpg

 • Hoe doelstelling te concretiseren?

 • Energielabel als beleidsinstrument bij:

 • Voorlichting consument

 • Bij aanbieden nieuwe woning

 • Woningaanbod: woonkrant huurwoningen + kopers

 • Over eigen (stook)gedrag

 • Over het effect van woningverbetering

 • Huurbeleid

 • Energielabel E, F, G:

 • 0,5% minder huurverhoging (2006)

 • en 0,2% (2007, 2008, 2009)

Oost Flevoland Woondiensten


Slide15 l.jpg

 • Hoe doelstelling te concretiseren? - vervolg

 • Energielabel als beleidsinstrument bij:

 • Prioriteitsstelling strategisch voorraadbeleidsplan

 • Geen woningen meer met E, F, G label in 2012

 • Inzicht in energiebesparing als gevolg van plannen

 • Bij planmatig onderhoud ook isolatiewerkzaamheden meenemen

  • Vliering  dakisolatie

  • Dubbel glas hele woning

  • Natuurlijk moment

 • Aanbrengen vloerisolatie in 1200 woningen

 • (reeds in uitvoering/planning: 562 in 2007, 175 in 2008)

 • Voortaan altijd vloer- en dakisolatie bij modernisering

 • Na modernisering minimaal B-label

 • Check waar nog oude CV-ketels aanwezig zijn (zowel

 • bij de huurwoningen als woningen van de verkooplijst)

Oost Flevoland Woondiensten


Slide16 l.jpg

Implementeren: vraagt tijd

 • Organisatie

 •  Mobiliseren directie, MT  visie/nieuwe koers uitdragen

 •  Zichtbaar maken succeservaringen

 •  Medewerkers stimuleren en mee laten denken

 • Bedrijvenwerkzaam in de keten van de corporatie

  • Investeer in kennis, innovatieve samenwerking en communicatie

  • Maak het een uitdaging

 • Overheid

  • Bied ruimte in infrastructuur

  • Maak duurzaamheid echt belangrijk in afwegingscriteria

  • Schiet niet in regelreflex

  • Welke rol? Regie, subsidiegever, regels/straffen

  • Opdrachtgeversrol: inspireren / selecteren

 • Oost Flevoland Woondiensten


  Slide17 l.jpg

  Implementeren: vraagt tijd - vervolg

  • Huurders

  • Rekening houden met gebruikersgedrag bij nieuwe technologieën (gebruiksvriendelijke apparatuur, voorlichting)

  • Energiebesparingsmogelijkheden aanreiken

  • (brochure, bewonersblad)

  • Betrekken en stimuleren

  • (Energiemarkt, lokale organisaties, gastlessen scholen)

  Fruithof Biddinghuizen

  Oost Flevoland Woondiensten


  Slide18 l.jpg

  Investeer in professionaliteit

  • Investeer in integrale kennis

  • Investeer in kwaliteit in de keten

  • Meeste mensen leren ervaringsgericht

  • Investeer in opleidingen voor (jonge) mensen

   • Bouw

   • Installatietechniek

   • Maatschappijleer

  • Versterk kennisnetwerk

  • Maak vanuit je opdrachtgeversrol duidelijk dat je het meent

  Oost Flevoland Woondiensten


  Slide19 l.jpg

  Maak duurzaamheid unique selling point

  Antwoord aan de samenleving, corporaties besparen 20% energie in 10 jaar

  Meten is weten

  Woonlasten of huren / rente

  Let op bouwproces en overlast voor eerste bewoners

  Gebruik natuurlijke investeringsmomenten

  Maak samen werken aan duurzaamheid leuk

  Let op binnenklimaat / gezondheid

  Van improviseren naar (lean) organiseren

  Oost Flevoland Woondiensten


  Stimuleringsmaatregelen l.jpg

  Energie Investerings Aftrek (EIA)

  Ministeries Financiën, EZ (uitvoering SenterNovem en Belastingdienst)

  Woningcorporaties  Woningen verbeteren: minimaal 2 energielabels beter

  11% voordeel per investering

  Minder energielasten voor huurders

  Met terugwerkende kracht per 1 april 2009

  EIA is ook voor andere ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie in hun onderneming.

  Groenfinanciering

  Tegen lagere rente financieren van (een deel van) de hypotheek

  van een duurzaam nieuwbouwproject of een duurzaam renovatieproject

  (woningbouw) dat een groenverklaring heeft

  Stimuleringsmaatregelen

  Oost Flevoland Woondiensten


  Resultaten meten en zichtbaar maken l.jpg
  Resultaten meten en zichtbaar maken…

  Oost Flevoland Woondiensten


  Slide22 l.jpg

  1

  hoekwoning

  tussenwoning

  2

  4

  3

  5

  1 0-punt

  2 Basis bouwkundige maatregelen

  3 Isolatie

  4 Extra bouwkundig

  5 Installaties + water


  Slide23 l.jpg

  2000-2008 20% realisatie besparing

  2000-2016 30%

  Oost Flevoland Woondiensten  Slide25 l.jpg

  De Walvisstraat: 900 m³ gasbesparing per woning

  B-Label

  Besparing:

  ± € 600 per jaar

  A-Label

  Besparing:

  ± € 800 per jaar

  Oost Flevoland Woondiensten


  Slide26 l.jpg

  Totale jaarlijkse besparinghuurder na moderniseringen en plaatsing CV-ketels:

  Gas 1,4 miljoen m³ minder

  CO2–uitstoot 2,46 miljoen kilo minder

  Gasrekening huurders € 940.000 lager (gemiddelde gasprijs 2008 € 0,67)

  Huursom 2009 € 26.000.000

  Huurverhoging 2009 (2,5%) € 650.000

  Oost Flevoland Woondiensten


  Interne duurzaamheid l.jpg

  Alle aspecten die samenhangen met onze hulpmiddelen, kantoor en dergelijke

  Wat kunnen we in onze directe omgeving doen aan duurzaamheid?

  Werkgroep interne duurzaamheid

  Medewerkers ontwikkelen op duurzaamheidgebied

  Leveranciers meenemen in ontwikkeling

  Inkoopbeleid

  Gedragscomponent medewerkers

  Inrichting besluitvorming duurzaam:

  bedrijfseconomische maar tevens

  sociaal-culturele en

  ecologische afwegingen

  Borging binnen organisatie + monitoren

  Interne duurzaamheid

  Oost Flevoland Woondiensten


  Interne duurzaamheid toetsingscriteria l.jpg

  Aspecten van duurzaamheid waarop getoetst wordt: en dergelijke

  besparing van gebruik van fossiele brandstoffen en beperking CO2-uitstoot

  hergebruik van materialen (cradle tor cradle)

  beperking en scheiding van afval

  beperking gebruik van materialen

  gebruik duurzaam (maatschappelijk verantwoord) geproduceerde materialen

  Interne duurzaamheid - toetsingscriteria

  Oost Flevoland Woondiensten


  Genomen maatregelen l.jpg

  Maatregel en dergelijke

  Digitaal post- en archiveringssysteem

  Groene energie kantoor

  Dubbelzijdig printen (als standaardinstelling)

  Gescheiden inzamelen afval

  Kringlooppapier voor printen, kladblokken e.d.

  FSC-keurmerk briefpapier en enveloppen

  Nieuwe PC’s met laag energieverbruik

  Nieuwe website (inschrijven, mijn ofw, brochures)

  Duurzaam geproduceerde koffie

  Recycling cartridges van printers via Clini-clowns

  Fietsenplan voor woon-werkverkeer van medewerkers

  Twee fietsen voor algemeen gebruik van medewerkers van OFW

  Gebruik oplaadbare batterijen

  E-nieuwsbrief voor relaties

  Elektronische kerstkaart

  Aanschaf vier energiezuinige auto’s (A+ label) voor opzichters

  Plaatsen nieuwe afzuiger in de werkplaats

  Volledig rookvrij maken van het kantoorgebouw (geen rookruimte)

  Genomen maatregelen

  Oost Flevoland Woondiensten


  Te nemen maatregelen l.jpg

  Maatregel en dergelijke

  Ontwikkeling van een duurzaamheidchecklist voor de inkoopfunctie

  Leveranciers op basis van checklist toetsen op duurzaamheid

  Bij aanschaf bedrijfsauto’s minimaal een B-label

  Stimuleren fietsen in de kern Dronten

  Verbouwing kantoor; beperking gas- en elektraverbruik

  Voorkeur voor openbaar vervoer (indien mogelijk) ten opzichte van autogebruik

  Carpoolen

  Terugdringen uitprinten digitale stukken, gebruik van PC en beamer bij overleggen

  Formeren van een werkgroep voor interne duurzaamheid

  Elkaar aanspreken op duurzaam gedrag

  Verdere ontwikkeling van de interactieve onderdelen van de website, waardoor minder brieven verstuurd worden

  Te nemen maatregelen

  Oost Flevoland Woondiensten


  Slide31 l.jpg

  Automatisering en duurzaamheid en dergelijke

  • Vervangen servers

   • Energiebesparende technieken

   • Waardoor minder koeling nodig

  • Nieuwe PC’s

   • Sneller (tijdsbesparing)

   • Energiezuinig

  • Website o.a.

   • Inschrijven woningzoekenden

   • Mijn OFW

   • Raadplegen informatie / brochures

  Oost Flevoland Woondiensten


  3 crises l.jpg

  Kredietcrisis en dergelijke

  Economische crisis

  Duurzaamheidscrisis

  Anders (‘lean’) organiseren moet!

  3 crises

  Oost Flevoland Woondiensten


  Slide33 l.jpg

  Vraag niet wat het land voor jou doet, maar denk na wat jij voor het land doet

  (Kennedy)

  Denk van buiten naar binnen,

  denk vanuit de belangen van de samenleving en de bewoners

  Toon visie en leiderschap

  Denk in termen van ontwikkeling, neem mensen mee

  Heb aandacht voor de overgang van een project naar de staande organisatie

  Neem bewoners/consumenten serieus

  Neem de bedrijven die met je samenwerken mee in het leerproces

  Kijk naar hoe het is en niet naar hoe het hoort te zijn

  In de bestaande bouw is het meeste te halen

  Oost Flevoland Woondiensten


  Slide34 l.jpg

  Vragen voor het land doet

  Oost Flevoland Woondiensten

  tel 0321-385565

  fax 0321-317733

  Postbus 89

  8250 AB DRONTEN

  Bezoekadres: De Noord 47-49

  www.ofw.nl

  Oost Flevoland Woondiensten


  ad