Klasyfikacja olej w smarowych
Download

Klasyfikacja olej w smarowych

Advertisement
Download Presentation
Comments
arleen
From:
|  
(3777) |   (0) |   (0)
Views: 236 | Added: 25-01-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Klasyfikacja olej
Klasyfikacja olej w smarowych

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Klasyfikacja olej?w smarowych

2. Klasyfikacja olej?w smarowych pod wzgledem skladu chemicznego Oleje parafinowe, Oleje naftenowe, Oleje aromatyczne, Oleje mieszane (Jezeli zadna z podanych powyzej grup weglowodor?w nie wykazuje przewagi, oleje takie zaliczamy do typu mieszanego).

3. Por?wnanie wlasnosci olej?w. Oleje parafinowe charakteryzuja sie: Duza odpornoscia na starzenie, Duzymi wartosciami punktu anilinowego,( punkt anilinowy- najnizsza temperatura, w kt?rej r?wne objetosci badanego produktu i aniliny C6H5NH2 rozpuszczaja sie w sobie, tworzac klarowny roztw?r jednorodny), Duzym wskaznikiem lepkosci, Wysoka temperatura zaplonu, Mala gestoscia.

4. Por?wnanie wlasnosci olej?w c.d. Oleje naftenowe charakteryzuja sie: Nizsza wartoscia punktu anilinowego, Nizsza wartoscia wskaznika lepkosci, Nizsza temperatura zaplonu, Duza gestoscia.

5. Por?wnanie wlasnosci olej?w c.d. Oleje aromatyczne charakteryzuja sie: Najmniejsza wartoscia punktu anilinowego, Najwieksza gestoscia.

6. Klasyfikacja olej?w smarowych pod wzgledem lepkosci (SAE) z 1926 roku System SAE obowiazuje od 1926 roku. Podstawa podzialu olej?w silnikowych na klasy byla lepkosc w temperaturze ?17,8 ?C i lepkosc w temperaturze +98,9 ?C. System klasyfikowania olej?w przeznaczonych dla silnik?w spalinowych wedlug klas lepkosci SAE ( Society of Automotive Engineers) okresla lepkosc olej?w za pomoca umownych liczb calkowitych. Wartosc lepkosci wyrazona jest w centistoksach (cSt) i w stopniach Englera (?E) i odpowiada poszczeg?lnym klasom SAE. Jezeli w oznaczeniu oleju wystepuje litera W, to jest to olej zimowy, jezeli wystepuja dwie liczby np. SAE 10W/50 to jest to olej wielosezonowy.

7. Klasyfikacja olej?w smarowych pod wzgledem lepkosci (SAE) c.d.

8. Klasyfikacja olej?w smarowych pod wzgledem lepkosci wedlug SAE J300 z 1997 roku Wprowadzono 6 klas olej?w zimowych: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W oraz 5 klas olej?w letnich: 20, 30, 40, 50, 60. Klasy lepkosci olej?w uszeregowano wg rosnacej lepkosci. Symbol SAE nie oznacza wartosci lepkosci. Klasyfikacja ta okresla maksymalna wartosc lepkosci strukturalnej, kt?rej nie moze przekroczyc w danej temperaturze, np. olej klasy SAE 15W nie moze miec w temp. -15 ?C lepkosci wiekszej niz 3500 mPa ? s.

9. Klasyfikacja olej?w smarowych pod wzgledem lepkosci wedlug SAE J300 z 1997 roku c.d. Wlasciwosci niskotemperaturowe charakteryzuje tzw.temperatura pompowalnosci, czyli temperatura, w kt?rej mozliwe jest jeszcze pompowanie oleju w silniku, np. dla oleju SAE 15W temperatura pompowalnosci -25 ?C oznacza, ze jego lepkosc dynamiczna w tej temp. nie przekracza wartosci 60 000 mPa ? s

10. Klasyfikacja olej?w smarowych pod wzgledem lepkosci wedlug SAE J300 z 1997 roku c.d. Warunki dobrego smarowania silnika w podwyzszonych temperaturach zapewnia sie limitujac lepkosc kinematyczna w temp. 100 ?C i 150 ?C . Pomiaru lepkosci w temp. 150 ?C dokonuje sie przy duzej szybkosci scinania (106 ? s ?1), inaczej HT/HS ( High Temperature/High Shear).

11. Klasyfikacja lepkosciowa olej?w silnikowych SAE 300-97

12. Klasyfikacja lepkosciowa olej?w silnikowych SAE 300-97 c.d.

13. Oleje wielosezonowe Oleje wielosezonowe nadaja sie do eksploatacji zar?wno w zimie, jak i w lecie. Na przyklad olej SAE 10W-40, ma w niskich temperaturach lepkosc oleju zimowego SAE 10W, co zapewnia dobre wlasciwosci rozruchowe silnika, a w temperaturach wysokich ? lepkosc oleju letniego SAE 40, co gwarantuje wlasciwe smarowanie silnika w wysokich temperaturach.

14. Charakterystyka lepkosciowa oleju wielosezonowego

15. Stosowanie olej?w silnikowych w zaleznosci od temperatury otoczenia

16. Oleje paliwooszczedne (EC) Oleje silnikowe o niskich klasach lepkosci umozliwiaja osiagniecie oszczednosci paliwa do kilku procent. Dotyczy to klas lepkosci: SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, (5W-50).

17. Klasyfikacja jakosciowa silnikowych olej?w smarowych (API)

18. Klasyfikacja jakosciowa silnikowych olej?w smarowych (API) Jesli w oznaczeniu oleju druga litera jest dalsza w alfabecie, to olej posiada lepsze wlasnosci, a silnik moze byc zasilany paliwem o coraz nizszej jakosci. Oleje od SC do CD zawieraja pelen zestaw dodatk?w uszlachetniajacych tj: inhibitory utleniania, korozji, dodatki przeciwzuzyciowe, detergujaco-dyspergujace, zapobiegajace pienieniu oraz zabezpieczajace silnik przed osadami niskotemperaturowymi.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro