การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 29

 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แยกเป็น 3 กลุ่ม. 1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ. 2. กลุ่มสนับสนุนบริการ. 3. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา. การวิเคราะห์อัตรากำลัง กลุ่มภารกิจอำนวยการ. การวิเคราะห์อัตรากำลังภารกิจอำนวยการ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6490748

3

1.

2.

3.


6490748


6490748

1.

. .

2.

3.

4.

5.


Fte full time equivalent

FTE : Full Time Equivalent

 • 7

  240 ()

  1FTE 1,680

 • FTE (Workload)


Workload

(workload)

:

(Case Visit)

12 (0.2 ) 57,000

57,000 x0.2 =11,400


6490748

FTE : Full Time Equivalent

11,400

FTE 11,400/1,680=6.78FTE

= 80 % FTE


6490748

FTE

 • X (/)

  ( 240 x 7 x 60)

 • .


6490748

FTE

1.

 • .


6490748

.


6490748

.


6490748

FTE

2.

 • (FTE /)

 • (FTE / )

FTE

 • (FTE / )

 • (FTE / )


6490748


6490748


6490748


6490748

//


6490748

//


6490748

A/a

S/M/F


6490748


6490748

*

*


6490748

:

3

S

M

L

 • 120-180

 • 36-87

 • 90-117

L

S

M

50

= 40

20

= 16

30

= 24


6490748

:

42 11

2

 • 1 .

 • 2

-

-


6490748

1 A


6490748

2


6490748


6490748

40 %


6490748


 • Login