struktura i ewolucja genom w ro linnych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Struktura i ewolucja genomów roślinnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Struktura i ewolucja genomów roślinnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Struktura i ewolucja genomów roślinnych. Liczba chromosomów. Metody ustalania: analiza w mikroskopie świetlnym gniecionych preparatów komórek. Rośliny nasienne: od: 2n=4 (np.Haplopappus gracilis) do 2n=ok.600 (Voanioala gerardii). Poliploidy. Wnioski na podstawie analizy kariotypów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktura i ewolucja genomów roślinnych' - arista


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liczba chromosom w
Liczba chromosomów
 • Metody ustalania: analiza w mikroskopie świetlnym gniecionych preparatów komórek.
 • Rośliny nasienne: od: 2n=4 (np.Haplopappus gracilis) do 2n=ok.600 (Voanioala gerardii)
poliploidy
Poliploidy
 • Wnioski na podstawie analizy kariotypów.
 • 50-70% roślin kwiatowych przeszło podwojenie liczby chromosomów co najmniej raz w swojej historii ewolucyjnej.
 • Poliploidy częste wśród roślin użytkowych: pszenica, rzepak, ziemniak, bawełna.
 • Auto- i allopolipolidy.
rozmiar genom w
Metody ustalania: Kinetyka reasocjacji DNA, pomiary objętości jądra kom., oceny na podst, próbek klonów z bibliotek genomowych, mikrodesytometria jąder po barwieniu odcz. Feulgena, cytometria przepływowa izolowanych jąder po barwieniu jodkiem propiodyny.

Na podstawie analiz >2800 gatunków roślin nasiennych:

Haploidalny genom od 0.1 pg do125 pg.

Ok. 50% roślin kwiatowych: 0.1 – 3.5 pg.

Arabidopsis 125 Mb DNA – Fritillaria assyriaca – 120 000 Mb.

Różnice także miedzy gatunkami z jednej rodziny: np. Poaceae :450 Mb (ryż), 750 Mb (sorgo), 2500 Mb (kukurydza), 5000 Mb (jęczmień), 16 000Mb (pszenica)

Rozmiar genomów
wewn trzna struktura genom w
WEWNĘTRZNA STRUKTURA GENOMÓW
 • Paralogia – bliskie podobieństwo nie allelicznych segmentów chromosomów lub sekwencji DNA w obrębie gatunku, wskazuje na bliskie pokrewieństwo ewolucyjne. Paralogami są np. dwa różne ludzkie geny a-globinowe.
 • Ortologia – bliskie podobieństwo segmentów chromosomów lub sekwencji DNA pomiędzy gatunkami. Ortologami są np. główny ludzki gen determinujący płeć SRY i jego odpowiednik (ortolog) u myszy – gen Sry.
 • Homologia – ogólny termin określający podobieństwa sekwencji wskazujące na wspólne pochodzenie ewolucyjne (wewnątrz- lub pomiędzy gatunkami).
kinetyka reasocjacji dna
Kinetyka reasocjacji DNA
 • DNA cięty na odcinki ok.. 300 pz, denaturowany, następnie inkubowany w różnych stężeniach w ciągu różnych okresów czasu.
 • Analiza - pomiar niezreasocjowanego (jednoniciowego) DNA (chromatografia na hydroksyapatycie)
 • C0 – stężenie jednoniciowego DNA ( w molach nukleotydów/litr) na początku reakcji, t – czas reasocjacji w sekundach
z o ono sekwencyjna genom w ro linnych na podstawie analizy kinetyk reasocjacji
Złożoność sekwencyjna genomów roślinnych na podstawie analizy kinetyk reasocjacji
 • Złożone z sekwencji powtarzalnych i jednokopijnych
 • Różnice w rozmiarach genomów głównie z powodu różnej ilości sekwencji powtarzalnych (istotny także poziom ploidalności).
 • Podział sekwencji powtarzalnych: a) ułożone tandemowe (większość w centromerach, telomerach) i b) rozrzucone po genomie.
 • W klasie b) najczęściej transpozony. W Arabidopsis stanowią ok.10% genomu, w kukurydzy - 50%
rodzaje sekwencji w genomach ro lin i
Rodzaje sekwencji w genomach roślin-I
 • Elementy transpozonowe: (na przykładzie Arabidopsis) - copia- i gypsy-like long terminal repeat (LTR) retrotransposons, long interspersed nuclear elements (LINEs); short interspersed nuclear elements (SINEs), hobo/Activator /Tam3 (hAT)-like elements, CACTA-like elements and miniature inverted-repeat transposable elements (MITEs).
model obszar w genowych w genomach ro lin
Model obszarów genowych w genomach roślin
 • Strzałki = geny (eksony zaznaczone na czarno)
 • MITE =miniature inverted transposable elements
 • LTR = long terminal repeat
 • SSR = simple sequence repeat
relacje mi dzy gatunkowe syntenia
Relacje między gatunkowe/syntenia
 • Syntenia = podobieństwo genów i ich ułożenia w chromosomach
slide15
Porównanie rejonów ortologicznych obszaru adh w genomach sorgo i kukurydzy (zacienienia= silne podobieństwo sekwencji)
ad