Vyhodnocen standard vkis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Vyhodnocení standardů VKIS PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vyhodnocení standardů VKIS. Petr Macháček, květen 2006 machacek @ nipos-mk.cz. Cíl:. Internetová aplikace umožňující porovnání a vyhodnocení standardů veřejných knihovnických a informačních služeb na území ČR a to v rámci celé ČR nebo jednotlivých krajů. Zdroj dat.

Download Presentation

Vyhodnocení standardů VKIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vyhodnocení standardůVKIS

Petr Macháček, květen 2006machacek@nipos-mk.cz


Cíl:

Internetová aplikace umožňující porovnání a vyhodnocení standardů veřejných knihovnických a informačních služeb na území ČR a to v rámci celé ČR nebo jednotlivých krajů.


Zdroj dat

Data vložená knihovnami v rámci Programu statistických zjišťování (Roční výkaz o knihovně)


Srovnání

V rámci ČR a jednotlivých krajů bude možné srovnávat podle velikosti obsluhované populace v 8 kategoriích

1- 500 obyvatel501- 1000 obyvatel

více než 40001 obyvatel


Kategorie

 • Počet hodin pro veřejnost týdně.

 • Výdaje na nákup knihovního fondu, tj. částka v Kč/1 obyvatele.

 • Počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok.

 • Počet studijních míst.

 • Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu.


Výstupní hodnoty

 • Počet knihoven, jejichž údaje byly předmětem propočtu.

 • Hodnota stanovená standardem VKIS.

 • Minimální hodnota.

 • Střední hodnota.

 • Maximální hodnota.


příklad výstupuSrovnání standardu VKIS pro celou ČR v letech 2002 - 2005


Provozní doba knihovny pro veřejnost


Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů


Počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok


Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny


Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu


Konecděkuji vám za pozornost


 • Login