Verotuksen perusteet V. Osinko - PowerPoint PPT Presentation

Verotuksen perusteet v osinko
Download
1 / 22

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Verotuksen perusteet V. Osinko. Prof. Heikki Niskakangas. Yhtiöveron kohtaanto. Omistajat kantavat verorasituksen? Yhtiöt vyöryttävät verorasituksen joko taaksepäin tuotannontekijöidensä hintoihin tai eteenpäin suoritteidensa hintoihin? Pitkä ja lyhyt aikaväli eroavat toisistaan

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Verotuksen perusteet V. Osinko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verotuksen perusteet v osinko

Verotuksen perusteet V. Osinko

Prof. Heikki Niskakangas


Yhti veron kohtaanto

Yhtiöveron kohtaanto

 • Omistajat kantavat verorasituksen?

 • Yhtiöt vyöryttävät verorasituksen joko taaksepäin tuotannontekijöidensä hintoihin tai eteenpäin suoritteidensa hintoihin?

 • Pitkä ja lyhyt aikaväli eroavat toisistaan

 • Pienyhtiö ja listattu yhtiö eroavat toisistaan


Kahdenkertainen verotus

Kahdenkertainen verotus

 • Ainakin terminologisesti on syytä puhua kahdenkertaisesta verotuksesta

 • Toisaalta laissa (TVL 33 b §) ja vero-oikeudellisessa kirjallisuudessa puhutaan verovapaasta osingosta

 • Osingon yhdenkertainen verotus on veropoliittisesti tarkoitushakuinen termi, jota oikeuskirjallisuudessa ei käytetä.


Tavoitteena neutraalisuus

Tavoitteena neutraalisuus

 • Vähimmäisvaatimus: verotus on neutraalia silloin, kun sille ei ole asetettu nimenomaista ohjaavaa tavoitetta

 • Järjestelmän tulee minimoida verotuksesta johtuva tehokkuusrasitus

 • Rahoitus- ja säästämisneutraliteetti

 • Sijoitusmuotoneutraliteetti

 • Yritysmuotoneutraliteetti


Osinkoverotus ja p omarakenteet

Osinkoverotus ja pääomarakenteet

 • Takavuosina verotuksella tuettiin voimakkaasti oman pääoman hankintaa

 • Nykyoloissa syytä pyrkiä siihen, että verotus ei vaikuttaisi yhtiöiden pääomarakenteisiin

 • Kuitenkin mieluummin suhtaudutaan torjuvasti velkavetoisiin liiketoimiin

 • Verotus antaa yrityksille ja omistajille mahdollisuuden terveen taseen rakentamiseen ja ylläpitämiseen


Hyv n osinkoveroj rjestelm n ominaisuuksia

Hyvän osinkoverojärjestelmän ominaisuuksia

 • Neutraalisuus

 • Horisontaalinen oikeudenmukaisuus eli tasapuolisuus

 • Vertikaalinen oikeudenmukaisuus

 • Yksinkertaisuus, selkeys ja ennustettavuus

 • Kansainvälinen niveltyvyys

 • Eurooppaoikeudellinen hyväksyttävyys


Osinkoverotus ja riski

Osinkoverotus ja riski

 • Ulkomaisissa osinkoverouudistuksissa riskiä ei ole huomioitu

 • Riskin huomioiminen johtaa degressiiviseen verotukseen

 • Verovetoisilla riskeillä on taipumus toteutua

 • Riski otetaan huomioon tappiontasauksessa – Suomen tappiontasausjärjestelmä on vaillinainen


Ruotsi

Ruotsi

 • Perinteisesti klassinen järjestelmä

 • 22 % + 30 % = 43,4 %

 • Listaamattomat: 22 % + 5/6x30 %

 • Osittainen ketjuverotus

 • Verokanta laski 22 %:iin (2013). Osinkoverotus entisellään.


Norja

Norja

 • 28+28 % = 48 %

 • Ansiotulojen ylin marginaalivero 48 %

 • Normaalituotto vapautetaan verosta myöntämällä vähennys, joka lasketaan kertomalla osakkeen korjattu hankintahinta veronjälkeisellä riskittömällä markkinakorolla.

 • Normaalituottovähennyksellä ei ole ylärajaa

 • Ketjuverotus poistettu kokonaan


Belgia

Belgia

 • ACE-mallin sovellutus – fiktiivinen korkovähennys

 • Yritys voi vähentää verotuksessaan riskittömän koron verran yhtiön taseessa olevasta omasta pääomasta laskien

 • Vähennys ei liity osingonmaksuun – aggressiivisen verokilpailun väline

 • Osinkoverotus 25 %


Yhteenveto

Yhteenveto

 • Kaikissa Suomeen verrattavissa maissa, Norjaa lukuun ottamatta, osinkoja verotetaan kattavasti eikä verovapauksia ole

 • Missään maassa osinkoverotusta ei ole tehty riippuvaksi yhtiön nettovarallisuuden määrästä


Suomen j rjestelm i v 2014 2015

Suomen järjestelmä I v. 2014 - 2015

 • Yhteisöverokanta 20 %

 • Pörssiyhtiöt: osingosta 85 % on pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa


Suomen j rjestelm ii

Suomen järjestelmä II

 • LISTAAMATTOMAT YHTIÖT:

 • Pääomatuloa 8 % yhtiön nettovarallisuudesta – loppu ansiotuloa

 • Pääomatulo-osingosta veronalaista 25 % 150.000 euroon saakka – verokanta 7,5 % tai 8 %

 • Ylimenevää verotetaan kuten pörssiosinkoja

 • Ansiotulo-osingoista 75 % on veronalaista ja 25 % on verovapaata


Nettovarallisuus

Nettovarallisuus

 • Lasketaan pääosin kuten muissa yritysmuodoissa – käyttöomaisuuteen kuuluvat kiinteistöt ja arvopaperit

 • Myös TVL-omaisuus kuuluu nettovarallisuuteen

 • Osakaskohtaiset vähennykset: oma vakituinen asunto ja osakaslainat

 • Omaa asuntoa ei kannata laittaa yhtiöön ja osakaslainoja tulee välttää


Esimerkki

Esimerkki

 • Yhtiön nettovarallisuus 400.000 €

 • Osinkona jaetaan 76.000 €

 • PO-osinko: 8% 400.000 € = 32.000 € - 7,5 % veroa osakkaalle

 • Ansiotulo-osinko: 76.000 € - 32.000 € = 44.000 €, josta 75 % eli 33.000 € verotetaan ansiotulona progressiivisesti. Loppu verovapaata


Suomen osinkoverotuksen ongelmia i

Suomen osinkoverotuksen ongelmia I

 • Vain Suomessa muunto-ongelmaa ei ole ratkaistu

 • Osingonjako tapahtuu verovetoisesti, mikä kierouttaa taserakenteita

 • Johtaa taloudellisesti epätarkoituksenmukaisiin yritysrakenteisiin

 • Tuloksena taloudelliset tehokkuustappiot

 • Listautumiskynnys

 • Suosii reaali-investointeja T&K-investointien kustannuksella


Suomen osinkoverotuksen ongelmia ii

Suomen osinkoverotuksen ongelmia II

 • Horisontaalinen oikeudenmukaisuus ei toteudu, koska samalla tulotasolla olevat maksavat hyvin erilaista veroa

 • Vertikaalinen oikeudenmukaisuus ei toteudu, koska suurituloiset maksavat vähemmän veroa

 • Voitot eivät tule aina verotetuksi enempää yhtiössä kuin osakkaankaan kädessä

 • Estää verotuksen ja kirjanpidon sidoksen höllentämisen


Kasvuyritysten tukeminen

Kasvuyritysten tukeminen

 • Yritysten kokonaismäärästä vain mikroskooppinen osa on todellisia kasvuyrityksiä

 • Verojärjestelmä on kömpelö instrumentti tähtiyritysten löytäjänä

 • Uusien kasvuyritysten merkitys suuri tuottavuuden kehityksessä – siksi kannattaa yrittää

 • Merkittävä osa tuottavuuden kasvusta tapahtuu luovan tuhon kautta

 • Kasvuyrittäjyyttä tuetaan parhaiten alhaisen yhteisöveron kautta


Uuteen osinkoverotukseen i

Uuteen osinkoverotukseen I

 • Hetemäen työryhmä v. 2010

 • ”normaalitasoinen” osinkoverotus ei aiheuta taloudellisia tehokkuustappioita

 • Kaikissa Suomeen verrattavissa maissa osinkoja verotetaan kattavasti (vrt. Norja ja Britannia)

 • Suomeen tulisi saada yhtenäinen suhteellinen osinkoverotus – ei kuitenkaan näköpiirissä


Uuteen yritysverotukseen ii

Uuteen yritysverotukseen II

 • Hetemäen työryhmä v.2010

 • Yhtiön vero kohdistuu investointeihin ja työhön – se on vahingollinen

 • Kansainvälinen verokilpailu kohdistuu ennen muuta yhteisöverokantoihin

 • Erilaisia lievennyskeinoja: yhteisöverokanta, ACE-malli, T&K-vähennys yms.

 • Millaisiin huojennuksiin veronsaajilla on varaa?


Yhteis verokanta

Yhteisöverokanta

 • Alennettiin 26 %:sta 20 %:iin

 • Fiskaalinen vaikutus noin 1.000 meur.

 • Kansainvälinen verokilpailu. Investointien kohdemaa, pääkonttoritoiminnot, voittojen näyttäminen Suomessa

 • Kannustaa kasvuyrittäjyyttä, voittovaroja jää investointeihin.

 • Neutraali kannustintapa


Yhteis veropohja

Yhteisöveropohja

 • Poistojärjestelmä: menojäännöspoistoista suunnitelmanmukaisiin poistoihin ?

 • Evl-poistojen sopeutus kirjanpidon poistoihin

 • Tuotannollisten investointien kaksinkertainen poisto

 • Korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen

 • T&K- menojen verokannustin

 • Sijoittajavähennys


 • Login