Tematski turizam banjski vellness i spa turizam
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

TEMATSKI TURIZAM - BANJSKI, VELLNESS I SPA TURIZAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEMATSKI TURIZAM - BANJSKI, VELLNESS I SPA TURIZAM -. Predavanja i vežbe br. 5 Prof. d r Dragica Tomka MSc Ivana Mišković. Moderan pojam ‚‚ SPA” lat: Sanitas per Aquas / vodom do zdravlja.

Download Presentation

TEMATSKI TURIZAM - BANJSKI, VELLNESS I SPA TURIZAM -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

TEMATSKI TURIZAM- BANJSKI, VELLNESS I SPA TURIZAM -

Predavanja i vežbe br. 5

Prof. dr Dragica Tomka

MSc Ivana Mišković


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Moderan pojam ‚‚SPA”

lat: Sanitas per Aquas / vodom do zdravlja

SPAmestasubilalečilištagdesuljudimogli da pronađu fizičko, emotivno, mentalno i duhovnoizlečenje.

smatralo se da se može ,,obnoviti’’srcei duh, podmladiti um, osvežititeloiregenerisatiduša

 • postoje arheološki dokazi da je još pre 8000. godina postojala aktivnost ljudi oko toplih izvora


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Banje (SPA) su mesta koja omogućavaju ukupno blagostanje kroz različite aktivnosti koje podstiču obnavljanje uma tela i duha5.

ISPA - od 1991. međunarodna SPA asocijacija, profesionalna organizacija vodeća u SPA industriji (u više od 70 zemalja). Obuhvata: odmaralista, banje, hotele, resurse na brodovima, termalna izvorista i dr, ali odgovorna je za edukaciju i pružanje profesionalnih usluga u spa industriji.

5. http://www.experienceispa.com/index.cfm


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Resursi

Prirodni (geotermalni izvori, geografsko-klimatski faktori...)

Stvoreni(putna infrastruktura, informaciono-tehnološki sitemi, odmarališta, hoteli, bazeni, rekreativni prostori, ordinacije, bolesničke postelje...)

Humani resursi (stručnjaci svih profila : fitnes instruktori, maseri, medicinsko osoblje, procesi planiranja, rukovođenja, kreiranja usluga, ugostitelji....)


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Banjski, spa, velnes kao i zdravstveniturizam, imaju istu osnovu a datiraju kao jedan od najstarijihoblikaturizma,ako se u obziruzme načinnakojisuGrciiRimljanidolazili do uspostavljanja ravnoteže između duha i tela, u cilju održavanja i jačanja zdravlja, i relaksacije.Značajna su svakako i putovanjasrednjevekovnihhodočasnikaililetovanjaevropske elite naobalamamora u 18. i 19. veku.

zdravlje, lepota, sreća– antička Grčka

palata Knossos

(kade, kupke, higijena)


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Banjskiturizamu Srbijirazvija se veomarano, zahvaljujućikvalitetuizvoralekovitihvodairazličitihterapeutskihsvojstavakojihima u izobilju.I danasimamoostatkerimskih i turskihkupatila..

preko 300 izvora

(mineralnih i termalnih)

Banje Srbije imaju veoma bogatu istoriju poznatu još iz doba Rimljana (Vrnjačka Banja, Niška Banja, Zvonačka Banja, područje Vojvodine).


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

oko 3100. godine p.n.e.- voda,lekovitobiljekao vid terapije. 1400. godine p.n.e. -uljazakožu, kremeza lice, mirise, pastuzazube, kanu, farbuzakosu i parfeme.

Egipćani

Kupkesu koristilida izleče duh i ugodetelu, verujući da naputu do uzvišeneduhovnostitreba da budulepi i čisti.

masaža

Kleopatrina kupka u mleku – moderni spa centri (usluga)

Kina 2700. godineprenoveereprvizapisiukojimajefizičkaaktivnostuoblikuvežbeprimenjenazatretmanoporavkaiublažavanjafizičkogoštećenja (rehabilitacija).

Takođe i drevne kulture: Persije, Vavilona, Indijanci


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Rimljani su gradili kupališta širom Evrope i time promovisali svoj stil života

Bath (Bat) – Velika Britanija 76. godina, Keltski kraljevi

Baden-baden (Nemačka) 211. godina

Ostaci kupališta Bath

kupališta sa hladnom i toplom vodom (frigidarium, tepidarium i kaldarium)koriste se i danas)

Pojam,,terme’’ je označavaoatraktivnamestazauživanjeislobodnovremegde se raspravljalo o politiciifilozofiji(‚‚centar‚‚društvenogživota)

,

‚Balnea’’je označavaomanje raskošna iprevashodnomestaorijentisanakalečenju1.

1. Smith M.& Puczko L., Health and Wellness Tourism, BH, 2009, str. 24-27

ostaci Baden-baden


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

An old thermal spa in Budapest, Hungary.


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Aachen, Nemačka


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

U Otomanskomcarstvu, početkom IX, vekanastalasuturskakupatila.

Saunesupočele da se pojavljujupočetkom XI vekadužBaltičkogmora u Finskoj, a u XIV veku se beležipojavaprvihtuševa u kupalištima u banjiBormie u Italiji, kao i otkrićatoplihizvora u centralnojEvropi u banjiKarlsbadu NemačkojiKarlovimVarima u Češkoj.

600 godišnja tradicija


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Razvoj ‚‚Onsens” banja u Japanu u VIII veku

ONSEN –HOT SPRING

Onsensisu se stvaraliokotermalnihizvoranudećismeštaj, zdravuhranu, zenbašte, kupatilaikade. Velikibrojonsensaobjašnjava se vulkanskimtlom u Japanu, zbogčegasuim se prispisivaladuhovnasvojstva. Danas postojiprekodevedesetonsensa, kojipredstavljajumestadruštvenogokupljanjaaliipročišćenjairituala.


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Kraljevskeporodicesuposećivalebanje, te uticale na

njihovupopularizaciju. Standard u smislu kupanja (kade)

i uticaj crkve dovode do promenenamene kupališta

Crkveni zvaničnici smatraju da su kupališta mesta razvrata i bolesti, te zabranjuju njihovu upotrebu

U doba renesanse, prednost vode se pripisuje Bogu ili nekom od svetitelja

Postepeno se ponovo promoviše značaj vode u higijenskom i terapeutskom smislu (boravi se u vodi i voda se pije /mineralne vode)

1626. - Scarborough Spa


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

U XVI veku, renesansa u Evropi beleži izuzetan razvoj balneoterapije kao medicinske prakse, naročito u Italiji

U Veneciji 1533 štampa se spa direktorijum koji je brojao više od 200 banja3.

Hemijska i mineralna svojstva banjskih voda otkrivena su sredinom XVII veka, kada počinje i postepeno razumevanje njihovih efekata kao i dejstvo visokih i niskih temperature vode na čovekov organizam4.

2,3,4. Bogdanović M. Trendovi u wellness turizmu. Master rad. Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

U 18. veku doprinos lekara u smislu aktiviranja spa termi (značaj vode po čovekovo zdravlje).

Tretmani su obuhvatali aktivnost u smislu primene telesne vežbe, ispijanje mineralne vode, tople i hladne kupke


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

U 19. veku terme se značajno razvijaju (u arhitektonskom smislu, vodoskoci, paviljoni, kupatila, mozaici, kipovi mermerni zidovi te motivi zasnovani na istorijskim aspektima kupališta).

Priključuju se tereni na kojima se odvijaju aktivnosti poput teniskih ili golf terena i dr.

Gamzigradska banja - Srbija

MarianskeLazne – Republika Češka


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Vellness je :

 • “specifično stanje zdravlja koje obuhvata sveopšti osećaj blagostanja posmatrajući čoveka kao celinu sačinjenu od tela, duha i uma i koji je zavisan od okoline u kojoj se nalazi "(Dunn, 1959.);

 • “način života orjentisan ka optimalnom zdravlju i blagostanju u kojem su telo, um i duh integrisani tako da pojedinac živi potpunije u skladu sa ljudskom prirodom, zajednicom i okruženjem" (Myers, Sweeney &Witmer, 2000.).

6. Puczko L. (2009.) Trends and Challenges in Health and Wellness Tourisam. Wellness Konferencije 2009, Beograd.

7. www.nationalwellness.org


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

FAKTORI KOJI UTIČU NA POJAVU VELNES TURIZMA

 • Potragazazajedništvom

 • Opsednutostsobom i slavom

 • Fitnes i sport

 • Korišćenjeslobodnogvremena

 • Uticajmedija

Većinazemaljakojeimajurazvijen wellness turizamsubogatezemljeZapada, madatreba tome pridodati i razvijenodomaće i regionalnobanjskotržištezemaljaIstočne i CentrelneEvropekojeimajurezvijenmedicinski spa turizam, usledpomoćidržavekrozzdravstvenoosiguranjegrađanada posećujubanje.


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

LISTA POSEĆENOSTI BANJSKIH MESTA U SRBIJI

Januar- Avgust 2012. GODINE

 • Izvor: Republički zavod za statistiku


Hotel merkur vrnja ka banja

Hotel Merkur, Vrnjačkabanja


Spa turizam kod nas

SPA TURIZAM kod nas


Staza zdravlja vrdnik

StazazdravljaVrdnik


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Sijarinskabanja


Banja junakovi

BanjaJunaković


Morahalom banja

Morahalombanja


Akva park ba ki petrovac

Akva park BačkiPetrovac


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Zdravstveni (medicinski) turizam

standardni sistematski pregled u GB kosta 2000 eur, u SRB 200 eur, boravak + pregled u SRB ukupno do 1000 eur

u našoj zemlji ne postoji nijedna turistička agencija koja se bavi regrutovanjem medicinskih turista

U Srbiju ipak dolaze medicinski turisti, i to najčešće iz Engleske, Amerike, Italije i Švajcarske. Medicinske usluge koje im se pružaju često su iz oblasti estetske hirurgije, oftalmologije i stomatologije. Građani Amerike dolaze i zbog jeftinijih kardioloških intervencija, ali i zbog ugradnje kuka ili kolena. Stranci dolaze u Srbiju i zbog urologije, odnosno radi promene pola, i to samo zbog prof. dr Save Perovića, koji je i u svetu poznat po tome9.

9. http://www.blic.rs/Vesti/Dodatak/185372/Medicinski-turizam-velika-sansa


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Opracijegrudi

Ortopedija

Korektivnahirurgija

Urologija

Stomatologija


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

Medical Procedure

USA Colombia Costa Rica India

Heart Bypass $144,000 $14,802$25,000 $5,200

Angioplasty$57,000 $4,500 $13,000 $3,300

Heart Valve Replacement $170,000 $18,000$30,000 $5,500

Hip Replacement $50,000 $6,500 $12,500 $7,000

Hip Resurfacing $50,000 $10,500$12,500 $7,000

Knee Replacement $50,000 $6,500 $11,500 $6,200

Spinal Fusion $100,000 N/A$11,500 $6,500

Dental Implant $2,800 $1,750 $900 $1,000

Lap Band $30,000 $9,900$8,500 $3,000

Breast Implants $10,000 $2,500 $3,800 $3,500

Rhinoplasty $8,000 $2,500$4,500 $4,000

Face Lift $15,000 $5,000 $6,000 $4,000

Hysterectomy $15,000 N/A$5,700 $2,500

Gastric Sleeve $28,700 $7,200 $10,500 $5,000

Gastric Bypass $32,972 $9,900$12,500 $5,000

Liposuction $9,000 $2,500 $3,900 $2,800

Tummy Tuck $9,750 $3,500$5,300 $3,000


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

PITANJA ZA PROVERU ZNANJA

 • Šta je to banjski turizam?

 • Koje su najpoznatije banje u svetu i kod nas?

 • Šta je karakteristično za ovu vrstu turizma?

 • U čemu je razlika između banjskog i lečilišnog turizma?

 • Kakav je profil i koja su očekivanja posetilaca banja?

 • Ko i zbog čega putuje u druge zemlje radi lečenja?

 • Koje su najpoznatije destinacije medicinskog turizma?


Tematski turizam banjski vellness i spa turizam

 • HVALA NA PAŽNJI!


 • Login