Chương
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Chương III Lý thuyết hành vi người tiêu dùng PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chương III Lý thuyết hành vi người tiêu dùng. I . Lý thuyết ích lợi của người tiêu dùng :. 1. Khái niệm ích lợi ( Utility ). * Tổng ích lợi : ( Total utility ) TU. * ích lợi cận biên : ( Marginal Utility ) MU. MU = @ TU / @ Q = ( TU ) ’q nếu @ Q => 0

Download Presentation

Chương III Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

ChươngIII

Lýthuyếthànhvingườitiêudùng

 • I.Lýthuyếtíchlợicủangườitiêudùng:

 • 1. Kháiniệmíchlợi(Utility)

 • * Tổngíchlợi: (Totalutility) TU

* íchlợicậnbiên: (MarginalUtility)MU

MU = @TU / @Q

= (TU)’qnếu@Q => 0

= TUq+1 - TUqnếu@Q = 1


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

U, P

P1

P2

MU’

P4

MU

Q

0

1 2 3 4 5 6

2. Quiluậtíchlợicậnbiêngiảmdần:

2.1. Nộidung:

P*tt


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

2.2. MốiquanhệgiữađườngMUvàD

QuiluậtMUgiảmdầngiảithíchsựdốcxuốngcủađườngcầu:

Qtăng => MUgiảm => Pgiảm

=> QtăngMUgiảm => Ddốcxuống

2.3. Xácđịnhmứctiêudùngtốiưu: Q*

Q* tạiđiểmP = MU


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

P

CS

Pa

p1

p2

B

Ptt

D

q1

q2

Q

Q*

0

* LàmthếnàođểtăngQ*?

3. Thặngdưtiêudùng (Consummersurplus)

* Kháiniệm:


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

CS = SPaPttB = (Pa - Ptt)xQ*/2

 • II.Lựachọntốiưucủangườitiêudùng:

1.Sởthíchcủangườitiêudùng:

Cácnhàkinhtếđưara 4 giảđịnh:

* Giảđịnh 1:

- TậphợpA: 5 véăn , 5 véxem

- TậphợpB: 5 véăn, 15 véxem

- TậphợpC: 15 véăn, 5 véxem


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

Y

E

20

II

I

15

B

D

10

III

IV

A

C

5

X

0

5

10

15

20

- TậphợpD: 10 véăn, 10 véxem

- TậphợpE: 20 véăn, 20 véxem


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

* Giảđịnh 2:

Theogiảđịnh 2: E > A, B, C, D

* Giảđịnh 3:

Theogiảđịnh 3: E > BvàB > A= > E > A

* Gỉađịnh 4:

Sửdụngđườngbàngquanđểthểhiệnsựưathíchcủangườitiêudùng


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

Y

y1

y2

y3

IC

X

0

x1

x3

x4

x2

* Kháiniệmđườngbàngquan

( Indeferencecurve: IC )


Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

* ĐặcđiểmcủađườngIC:

 • tag = MRS = [- y / x]

 • (MRS: Marginalratesofsubstitution)

 • Tỷlệthaythếbiên (MRS) giảmdần

  DichuyểntrênICtaluôncóđẳngthức

  • x. MUx + y. MUy = 0

   • y/x= - MUx/Muy


  M t s ng b ng quan ic c bi t

  Y

  A2

  Y2

  A1

  Y1

  bµng quan

  0

  X

  Q2

  Q1

  * Mộtsốđườngbàngquan (IC) đặcbiệt


  Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

  Y

  U2

  Y2

  U1

  Y1

  0

  X

  X1

  X2

  * ĐườngbàngquancóhìnhchữL:


  Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

  2. Đườngngânsách (budgetline):

  * Kháiniệm:

  * Phươngtrìnhđườngngânsách

  • Qx. Px + Qy. Py = M

  • ðQy = M/Py–Px/Py. Qx

  • - HệsốgócBL = tag = -Px/Py

  • Quiướclấy = [-Px/Py]


  Th ng ng n s ch

  Y

  M/Py

  A2

  Y2

  A1

  Y1

  M/px

  0

  X

  X2

  X1

  * Đồthịđườngngânsách


  3 l a ch n k t h p ti u d ng t i u

  BL

  Y

  B

  A

  Y*

  IC3

  IC2

  C

  IC1

  L

  0

  X*

  3. Lựachọnkếthợptiêudùngtốiưu


  Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

  * Nhậnxét:

  Tạiđiểmkếthợptốiưuđộdốccủađườngngânsáchbằngđộdốccủađuờngbàngquan.

  •  -Py/Px = - MUx/MUy

  • MUx /Px = MUy /Py


  Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

  • ð KếthợphànghoáX*, Y* đemlạitổngíchlợicaonhấtchongườitiêudùng.

  ð Côngthứctrênchỉraphươngphápxácđịnhđiểmtốiưucủangườitiêudùnglàkhi“íchlợicậnbiêntínhtrênmộtđơnvịtiềntệcáchànghoálànhưnhau”.

  * Chúý:Khikhôngcódấu“=“thìlựachọntheonguyêntắcchọníchlợitrênmộtđơnvịtiềntệcủahànghoánàolớnhơn.


  Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

  III. ảnhhưởngthaythếvàthunhập

  ảnhhưởngthaythếcủamộtsựthayđổitronggiálàsựđIềuchỉnhcầntươngứngvớiriêngsựthayđổigiátươngứng.

  Khithunhậpthayđổithìcóảnhhưởngtớilượnghànghoátiêudùngtuynhiênnócònphụthuộcvaòhànghoámàchúngtaxét.


  Ch ng iii l thuy t h nh vi ng i ti u d ng

  B

  A


 • Login