Komercijos ata veikla
Download
1 / 17

Komercijos atašė veikla - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Komercijos atašė veikla. Gina Jaugielavičienė Ūkio ministerijos Prekybos departamento direktoriaus pavaduotoja Vilnius 2009 m. birželio 30 d. Ūkio ministerijos paskirti komercijos atašė dirba:. Jungtinėje Karalystėje (nuo 2001 m.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Komercijos atašė veikla ' - arion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komercijos ata veikla

Komercijos atašė veikla

Gina Jaugielavičienė

Ūkio ministerijos Prekybos departamento direktoriaus pavaduotoja

Vilnius

2009 m. birželio 30 d.


Kio ministerijos paskirti komercijos ata dirba
Ūkio ministerijos paskirti komercijos atašė dirba:

 • Jungtinėje Karalystėje (nuo 2001 m.)

 • Lenkijos Respublikoje (nuo 2001 m.)

 • Švedijos Karalystėje (nuo 2001 m.)

 • Rusijos Federacijoje:

  Maskvoje (nuo 2002 m.)

  Sankt Peterburge (nuo 2004 m.)

 • Ukrainoje (nuo 2002 m.)

 • Prancūzijos Respublikoje (nuo 2003 m.)

 • Nyderlandų Karalystėje (nuo 2004 m.)

 • Kazachstane (nuo 2007 )

 • Kinijos Liaudies Respublikoje (nuo 2007 m. pabaigos)

 • Estijos Respublikoje (nuo 2008 m.)

 • Vokietijos federacinėje Respublikoje (nuo 2008 m. pabaigos)

 • Baltarusijos Respublikoje ( nuo 2009 m.)


Komercijos ata u sienio valstyb se
Komercijos atašė užsienio valstybėse

Komercijos atašė (13)

Rusija

Lenkija

Jungtinė Karalystė

Vokietija

Prancūzija

Nyderlandai

Švedija

Ukraina

Estija

Kazachstanas

Kinija

Baltarusija


Kriterijai kuriais vadovaujantis pasirenkamos valstyb s kuriose skiriami komercijos ata
Kriterijai, kuriais vadovaujantis pasirenkamos valstybės, kuriose skiriami komercijos atašė

 • Lietuvos ekonominiai interesai

 • Prekybos ryšių tarp užsienio šalies ir Lietuvos intensyvumas, Lietuvos eksporto dinamika, prekybos balansas

 • Lietuvos eksporto potencialas ir užsienio šalies importo struktūra

 • Užsienio šalies įmonių investicijų Lietuvoje dydis ir potencialas

 • Lietuvos investicijų užsienio šalyje dydis ir potencialas

 • Lietuvos asocijuotų verslo struktūrų, įmonių išskiriamos prioritetinės prekybos ir eksporto, investicijų partnerės;

 • Potenciali ar auganti užsienio šalies rinka


Svarbiausieji komercijos ata u daviniai yra
Svarbiausieji komercijos atašė uždaviniai yra: kuriose skiriami komercijos atašė

 • Didinti lietuviškų prekių ir paslaugų eksportą;

 • Skatinti ir pritraukti užsienio investicijas į Lietuvos ūkį;

 • Formuoti teigiamą Lietuvos ekonominį įvaizdį užsienyje;

 • Skatinti atvykstamąjį turizmą į Lietuvą;

 • Atstovauti ir ginti Lietuvos įmonių interesus paskyrimo valstybėje


Vykdydami jiems pavestus u davinius komercijos ata 1
Vykdydami jiems pavestus uždavinius kuriose skiriami komercijos atašė Komercijos atašė (1):

 • Skatina eksportą, padeda Lietuvos įmonėms patekti į užsienio rinkas:

 • Teikia informaciją apie atstovaujamas rinkas;

 • Padeda užmegzti verslo kontaktus;

 • Inicijuoja ir padeda organizuoti verslo misijas, dalyvavimą tarptautinėse parodose ir verslo kontaktų mugėse;

 • Teikia informaciją apie Lietuvos gamintojus užsienio interesantams;

 • Platina verslo pasiūlymus


Vykdydami jiems pavestus u davinius komercijos ata 2
Vykdydami jiems pavestus uždavinius kuriose skiriami komercijos atašė Komercijos atašė (2):

2. Skatina užsienio investicijas į Lietuvos ūkį:

 • aktyviai pristato investicijų galimybes Lietuvoje potencialiems užsienio investuotojams;

 • organizuoja individualius investuotojų vizitus į Lietuvą;

 • teikia informacinę ir organizacinę pagalbą potencialiems užsienio investuotojams


Vykdydami jiems pavestus u davinius komercijos ata 3
Vykdydami jiems pavestus uždavinius kuriose skiriami komercijos atašė Komercijos atašė (3):

3. Formuoja teigiamą Lietuvos ekonominį įvaizdį užsienyje:

 • inicijuoja pranešimus apie Lietuvos ekonomines aktualijas užsienio žiniasklaidoje;

 • organizuoja ir dalyvauja Lietuvos ekonominio pristatymo renginiuose;

 • organizuoja užsienio žurnalistų vizitus į Lietuvą


Vykdydami jiems pavestus u davinius komercijos ata 4
Vykdydami jiems pavestus uždavinius kuriose skiriami komercijos atašė Komercijos atašė (4):

4. Skatina atvykstamąjį turizmą:

 • organizuoja ir dalyvauja Lietuvos turizmo galimybių pristatymuose;

 • padeda surengti užsienio atstovų dalyvavimą turizmo renginiuose, kitose parodose, mugėse


Vykdydami jiems pavestus u davinius komercijos ata 5
Vykdydami jiems pavestus uždavinius kuriose skiriami komercijos atašė Komercijos atašė (5):

5. Atstovauja Lietuvos įmonių interesams užsienyje:

 • teikia informacinę, organizacinę pagalbą, konsultacijas;

 • padeda spręsti iškylančias problemas

  6. Renka ir teikia informaciją aktualiais ekonomikos klausimais ŪM, URM ir kitoms valstybės institucijoms


Komercijos ata veiklos rodikliai
Komercijos atašė veiklos rodikliai kuriose skiriami komercijos atašė

 • Dėl tiesiogiai realizuotų projektų:

  pritraukta tiesioginių užsienio investicijų (mln.Lt.)

  sukurta darbo vietų (vnt.)

  2. Inicijuotų investicinių projektų skaičius (vnt.)

  3. Tikslinis kompanijų lankymas buvimo šalyje siekiant pritraukti TUI

  4. Dėl tiesiogiai realizuotų projektų pasirašyta (planuojama pasirašyti) eksporto

  sutarčių (mln. Lt)

  5. Inicijuotų eksporto į buvimo valstybę projektų skaičius (vnt.)

  6. Inicijuotų straipsnių, pranešimų apie Lietuvos verslo klimatą skaičius užsienio

  spaudoje, televizijos ir radijo laidose

  7. Lietuvos pristatymas renginiuose (seminaruose) buvimo valstybėje

  8. Lietuvos įmonėms (organizacijoms) suteiktų konsultacinių ir informacinių

  paslaugų skaičius

  9. Buvimo valstybės įmonėms (organizacijoms) suteiktų konsultacinių ir informacinių

  paslaugų skaičius

  10. Inicijuotos verslo misijos į Lietuvą ir iš Lietuvos


Komercijos ata veiklos vertinimas
Komercijos atašė veiklos vertinimas kuriose skiriami komercijos atašė

Vertinimas vykdomas atsižvelgiant į:

- nustatytų uždavinių įgyvendinimą (Veiklos ataskaitos);

- ambasadorių nuomonę dėl komercijos atašė veiklos;

- asocijuotų verslo struktūrų vertinimą (apklausa)


Komercijos ata veiklos rezultatai
Komercijos atašė veiklos rezultatai: kuriose skiriami komercijos atašė

2008 m. - 2009 m. komercijos atašė:

 • suteikė daugiau nei 4 500 individualių konsultacijų Lietuvos įmonėms;

 • suteikė apie 2 000 individualių konsultacijų užsienio valstybių įmonėms;

 • surengė, dalyvavo ir prisidėjo rengiant virš 150 parodų, verslo misijų, pristatymų ir kitų eksportą skatinančių renginių


S kmingi veiklos pavyzd iai
Sėkmingi veiklos pavyzdžiai kuriose skiriami komercijos atašė

 • Rezultatyvus komercijos atašė Vokietijoje bendradarbiavimas su LINPRA: 2009 m. prisidėta prie sėkmingos Vokietijos verslo misijos į Balttechnika ir LINPRA dalyvavimo “Laser World of Photonics” Miunchene;

 • Š.m. surengtos gerais kontaktais pasibaigusios Lietuvos verslo misijos į Krasnodarą, Petrozavodską (RF);

 • Š.m. aktyviai prisidėta rengiant turizmo pristatymo renginius, Sankt Peterburge, Baltarusijoje, Gioteborge (Švedija), Almatoje (Kazachstanas);

 • Surengtos rezultatyvios Nyderlandų metalo apdirbimo asociacijos ir šio sektoriaus įmonių verslo misijos į Lietuvą;

 • Kristianstade (Švedija) surengtas verslo seminaras efektyvios energetikos tematika ir pristatytos Lietuvos įmonių galimybės šioje srityje


Komercijos ata teikiamos informacijos sklaida
Komercijos atašė teikiamos informacijos sklaida: kuriose skiriami komercijos atašė

Rengiamos analizės, apžvalgos, informaciniai pranešimai, paklausimai, pasiūlymai, kurie pateikiami:

 • asocijuotoms verslo struktūroms: šakinėms ir regioninėms;

 • tikslinėms įmonėms, verslininkams;

 • Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai;

 • valstybės institucijoms, agentūroms ( Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, t.t.)

 • verslo informaciniams centrams, verslo inkubatoriams, turizmo informaciniams centrams;

 • Ūkio ministerijos internetiniame puslapyje www.ukmin.lt, LEPA internetiniame puslapyje www.lda.lt


Kontaktai
Kontaktai kuriose skiriami komercijos atašė

Visi šiuo metu dirbančių komercijos atašė kontaktai yra pateikti Ūkio ministerijos tinklalapyje, adresu http://www.ukmin.lt/lt/atashe/


Dėkoju už dėmesį kuriose skiriami komercijos atašė !


ad