C had ruhu ve anakkale zafer nden alinacak dersler
Download
1 / 39

CİHAD RUHU VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NDEN ALINACAK DERSLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CİHAD RUHU VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NDEN ALINACAK DERSLER. OSMAN HARBİ MERKEZ VAİZİ. Cihadın Anlamı ve Önemi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CİHAD RUHU VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NDEN ALINACAK DERSLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CHAD RUHU VE ANAKKALE ZAFERNDEN ALINACAK DERSLER

OSMAN HARB

MERKEZ VAZ


Cihadn Anlam ve nemi

 • Arapada g ve gayret sarf etmek, bir ii baarmak iin elden gelen btn imknlar kullanmak anlamna gelen cehdkknden treyen cihad, slami literatrde dini emirleri renip ona gre yaamak ve bakalarna retmek, iyilii emredip ktlkten sakndrmaya almak, slam tebli, nefse ve d dmanlara kar mcadele etmek eklindeki genel kapsaml anlam yannda fkh terimi olarak daha ok Mslman olmayanlarla sava; tasavvufta ise nefs-i emmareyi yenme abas iin kullanlmtr.


 • Cihad, Kuran- Kerimde isim olarak drt, bundan treyen fiil eklinde yirmi drt yerde gemektedir; cihad eden anlamndaki mcahid ise iki ayette zikredilmitir (Muhammed FuadAbdlbaki, Mucem, chd madd.). Bu ayetlerin bir ksmnda cihad kelimesinden dorudan savan kastedildii anlalmakta (Tevbe, 41/44-86), bir ksmnda da cihad Allahn rzasna uygun bir ekilde yaama abas eklinde zetlenebilecek genel anlamyla gemektedir.


 • Cihadla ilgili birok hadis mevcut olup bunlar baz mstakil eserlere konu olduu gibi hadis mecmualarnda da kitabl-cihad veya fezaill-cihad balklar altnda toplanmtr. Genel anlamda cihaddan ve faziletlerinden bahseden hadisler yannda kime kar ve nasl cihad yaplacana dair eitli hadisler de vardr.

 • Mcahid nefsiyle cihad edendir(Tirmizi, Fezaill-Cihad,2).

 • Mmin klc ve diliyle cihad eder (Msned, VII/456).

 • Mriklere kar mallarnz, canlarnz ve dillerinizle cihad edin(Ebu Davud, Cihad,17; Msned, III/124).

 • Cihadn en faziletlisi zalim sultann yannda hakk sylemektir (Ebu Davud, Melahim, 17, Tirmizi, Fiten,13).


 • Hz. Peygamber, mmetin iinde yapmayacaklar eyleri syleyen ve emrolunduklar eyleri yapmayan nesiller ortaya kacan haber vererek, kim onlarla eliyle cihad ederse o mmindir, kim onlarla diliyle cihad ederse o mmindir, kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mmindir (Mslim, man,80). Buyurmutur.

 • Savaa kmakta olan slam ordusuna katlmak iin gelen birine, ana-babasnn hayatta olup olmadn sorarak hayatta olduklarn renmesi zerine, o halde onlara hizmet yolunda cihad et(Buhari, Cihad, 138; Mslim, Birr, 51). Buyurmulardr.

 • Hz. Aie (R.A), Ey Allahn Resul! Gryoruz ki cihad amellerin en faziletlisidir; yleyse bizim de cihad etmemiz gerekmez mi? diye sormu, Sizin iin cihadn en faziletlisi makbul hacdr(Buhari, Cihad, 1). eklinde cevap almtr.


 • Peygamberimizin bu aklamalar cihadn gerek kapsam gerekse yntemlerini gstermesi bakmndan nemlidir. Buna gre cihad, hayatn gayesi olarak Allaha kulluk etmek, Allah ve Resulnn koyduu llerin fert ve toplum hayatna uygulanmasna almaktan slam dier insanlara teblie, slam lkesini ve Mslmanlar her trl tehlike ve saldrlara kar savunma ve bu konuda gerektiinde savamaya kadar kapsaml bir anlam tamakta; kalp, dil, el ve silah gibi her vastayla yaplabilmektedir.


 • Hukukular, cihadla ilgili ayet ve hadislerden hareketle cihad bu en geni anlamyla ele alp yorumlamalar ve nefse, eytana, fasklara ve inanmayanlara kar olmak zere ksmlara ayrmalar yannda genel olarak gayri Mslimlerle sava eklindeki zel manasn n plana kararak Allah yolunda can, mal, dil ve dier vastalarla savata elden gelen g ve gayreti sarf etmek eklinde tarif etmilerdir(Kasani, VII/97; ibn Abidin, IV/121).


Cihadn Hkm

 • Normal artlarda cihadn farz- kifaye, umumi seferberlii gerektiren bir tehlike ve saldr halinde ise farz- ayn olduu hususunda Mslman hukukular gr birlii iindedirler.


Kfirlere Kar Cihadn Meruluu

 • slam hukukular, kfirlere kar cihadn hukuken meru olmasnn sebepleri zerinde etraflca durmulardr. Bunlar, Kuran ve Snnette belirtilen esaslara gre gerek sava ncesi ve sava esnasnda, gerekse sonrasnda uyulmas gereken kaideleri kendi zamanlarndaki artlar erevesinde en ince ayrntlarna kadar inceleyip tespit ettikleri gibi harbin meruluu meselesini de tartmlardr. Fakihlerin ounluuna gre slamda savan sebebi, inkrclarn Mslmanlara sava amalar ve tecavzkr olmalardr. Baz limler ise, inanmayanlarn slama ve Mslmanlara zarar vermelerinden baka onlarn gayri mslim olmalar, onlarn bir sava sebebi saylmalar iin yeterlidir. Buna gre slam hukukularnn ounluu, savan meruiyet sebebinin dman tecavz olduunu; Mslmanlara kar savamayanlarla savamann ve sadece Mslmanl benimsemedii iin bir insann ldrlmesinin caiz olmadn belirtmilerdir.


 • Savan mubah olmasn, inkrclarn Mslmanlara kar harp amalarna, dmanlk ve tecavzde bulunmalarna balayan hukukularn dayandklar deliller unlardr:

 • 1-Mrikler nasl sizinle topyekn savayorlarsa siz de onlarla topyekn savan(Tevbe, 9/36). Fitne kalmayncaya ve din de yalnz Allahn oluncaya kadar onlarla savan. Vazgeerlerseartk zulmedenlerden bakasna hibir dmanlk yoktur(Bakara, 2/193). bnHmama gre bu ayetlerin ilkinde mriklere kar giriilen sava, onlarn Mslmanlara kar sava amalar sebebine dayandrlm, ikincisinde ise sava, gayri mslimlerin g ve hakimiyetlerini zayflatarak Mslmanlar dinleri hususunda fitneye drmelerine mani olmak maksadyla emredilmitir (Fethul-Kadir,V/189). Esasen sava ilk emreden, Size sava aanlarla Allah yolunda siz de savan, ancak ar gitmeyin, nk Allah ar gidenleri sevmez (Bakara, 2/190) ayeti de sava sebebinin yine sava olduunu gstermektedir.


 • 2-Peygamberimiz (S.A.V.), sava srasnda bir kadnn ldrlm olduunu grnce, Bu kadn savamyordu diyerek honutsuzluunu ifade etmi, nc birliklerin banda bulunan Halid b. Velid e haber gndererek kadn ve ocuklarn ldrlmemesini emretmitir (bnMace, Cihad,30; Hakim, II/122;Beyhaki, IX/91). Bu olay, yalnz kfirlerin ktlklerini ve Mslmanlar zerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek iin savalacan gsterir (Serahsi, X/5). Eer savan sebebi kfr olsayd kfir kadnlarn da ldrlmesi gerekirdi. Kadnn fiilen savamamas hasebiyle ldrlmesinin haram olduu anlalmaktadr. Ayn sebeple ocuk, yal, kr ve hastalarla din adamlar ve iftiler gibi savamayan, fiilen muharip olmayanlarn ldrlmeyecei hkme balanmtr.


 • 3-Kalple ilgili bir durum olan inkrn zararlar bakasna dokunmad iin cezasnn da dnyada deil ahirette verilmesi gerekir. Ancak inanmayan kimse mminlere sava at takdirde kfrnn zarar masum insanlara dokunmu olacandan kendisine karlk vermek vacip olur (Kasani,IV/3).

 • 4-Fitne kalmayncaya ve din de yalnz Allahn oluncaya kadar onlarla savan. Vazgeerlerse artk zulmedenlerden bakasna hibir dmanlk yoktur(Bakara,2/193). Ayeti harbin meru klnmasndaki maksadn kullarn Allah tarafndan imtihan edilmeleri deil dmann errinden Mslmanlar korumak olduunu gstermektedir (bnHmam, V/190).


 • 5-slama gre prensip olarak insan masumdur. Allah mahlkatn yok edilmesini dilemedii gibi onlar ldrlmek iin de yaratmamtr.

 • 6-Kuran- Kerimde, kendileriyle savalan Ehl-i kitabn cizye vermesi halinde onlarla savatan vazgeilmesi emredilmitir (Tevbe, 9/29). Sava onlarn inkrclklarna ceza olarak meru klnm deildir, maksat onlarla Mslmanlarn bar iinde yaamalarn salamaktr. Bundan dolay muharip kfir(harbi), zimm statsne girmeyi kabul edip savatan elini ektii takdirde ldrlmesine sebep kalmad iin ldrlmeyecektir. Mslman olmayanlarla savan sebebi kfr olsayd savan son bulmas iin ayette onlarn zimmi olmalaryla yetinilmez, slam kabul etmeleri art koulurdu.


 • 7-slam, dinde basky kesinlikle yasaklam, zor ve bask altnda gerekleecek imann geersiz olduunu hkme balamtr. Kin ve nefrete yol aan sava bir tebli vastas olarak dnme mmkn deildir. Ayrca, inanmayanlarn hayatlarnn sonuna kadar her an iman etmeleri ihtimali vardr. mana gelmeleri iin onlarla savamak, sava srasnda ldrlenler iin bu imkn ortadan kaldrmaktr. u halde Mslmanlara silahl saldrda bulunmayan gayri mslimlere kar ncelikle yaplmas geren ey onlarla savamak deil bar davet yollarna bavurmaktr.


 • Gayri mslimlerin varln bizatihi sava sebebi sayan anlayla, onlarn saldrlarndan, her trl zulm ve ktlklerinden slam ve Mslmanlar korumak iin onlarla savalmas anlayn besleyen amillerin yaanm tarihi tecrbeler olduu unutulmamaldr. Mslman hukukularn kendi zamanlarndaki milletleraras artlar erevesinde gayri mslim dnyaya kar anlaylar ekillenmitir. Peygamberimizin salnda ve ondan sonraki dnemlerde Mslmanlarn maruz kaldklar dmanlk ve saldrlar, gayri mslimlere kar gvensizliin temelini tekil etmi, Mslmanlarla gayri mslimler arasndaki ilikilerin dzenlenmesinde byk lde bu tarihi tecrbeler rol oynamtr.


 • Bir baka ifade ile cihadn meruluu konusunda bir grup kfr, bir grup da Mslmanlara sava almasn esas almakla birlikte zellikle kilisenin etkisiyle daima canl tutulan dmanlk ve saldrlardan kaynaklanan artlar, uygulamada ayn iliki biiminde karar klmalarna yol amtr. stila, smr ve tecavz iin yaplan savalar tanmayan slam dini (Bakara,2/205; Nisa, 4/94; Kasas, 28/83), savaa ancak Mslmanlarn can ve mal gvenliini salamak, hak ve hrriyetlerini korumak, islama ve slam lkelerine ynelik saldrlar nlemek amacyla bavurulacan hkme balam ve meru grd bu sava dierlerinden ayrmak iin de ona cihad adn vermitir.


Gnmzde Cihad

 • Btn cepheleriyle ilahi mesaj insanla duyurma amacn gden, bu sebeple de her devirde canl tutulmas zorunlu olan cihad faaliyetinin gnmz artlarnda hangi metotlarla yrtlmesi gerektii, zerinde durulacak nemli bir konudur. Cihadn tabii ve kalc yntemlerini maddi ve manevi olmak zere ikiye ayrmak mmkndr. Her iki yntemi de bir arada zikreden Nahl suresindeki 125. Ayet, nce manevi nitelikteki hikmeti ve gzel d, sonra da en gzel metotla olmak artyla maddi ve bedeni mcadele faktrn nerir. lgili ayetlerde olabildiince gzel bir ekilde yrtlmesi istenen maddi nitelikteki yntemin rnek saylabilecek ilk uygulamalar Asr- saadetin daha ok Medine dneminde gze arpar.


 • Gnmz inan ve fikir akmlar, ideolojileri ve hkimiyet emelleri karsnda cihad yrtecek kii ve zmrelerin ncelikle ilim ve imanla donanmalar gerektii ortaya kar. slama davet grevini yrtecek mcahid bilinli ve basiretli olmak (Yusuf,12/108), yani davasnn dayand delillere, dorularla yanllar kesin olarak ayrp ortaya koyacak bilgilere vakf olmak ve bunlara dayanarak faaliyetlerini srdrmek zorundadr. Bu yolda dikkat edilmesi gereken nemli bir husus da dinin bir btn olarak alnmasdr. Zira ferdin, ailenin ve btn kurumlaryla toplumun hayatna ynelik dzenlemeler getiren slamn bu dzenlemelerinde ayrm yapld takdirde Mslmanln zelliini kaybedecei ve tahrife uram eski dinlerin durumuna decei aktr. Hlbuki slamiyet bir daha yenilenmeyecek olan son ilahi dindir.


 • Kuranda bata tahripi Ehl-i kitap bilginleri olmak zere, dini yozlatrmaya taraftar olan gruplara yle hitap edilir: Kitabn bir ksmna inanp bir ksmn inkr m ediyor sunuz? unu bilin ki iinizde byle yapanlarn akbeti dnya hayatnda rezil olmaktan baka bir ey deildir. Kyamet gnnde ise onlar azabn en iddetlisine maruz kalacaklardr (Bakara,2/85).

 • la-ykelimetullah iin yaplan cihada katkda bulunmann dier bir art dinin ortaya koyduu inan esaslarna iman etmek, slamn btn dnyaya huzur ve mutluluk getirecek en mkemmel din olduuna samimiyetle inanmaktr.

 • Din insanlar dnya ve ahiret mutluluuna davet eden ilahi bir kurum olduuna gre, din davetilerinin davet ettikleri ilkelerle yaaylarnn uyumlu olmas, iyinin canl temsilcileri durumunda bulunmalar gerekir.


Cihad Yntemleri

Gnmz artlar iinde takip edilmesi gereken cihad

Yntemlerini ekonomi, kltr ve son olarak savalailgili olmak zere noktada toplamak mmkndr:


 • Ekonomi Sava: Mslmanlara kar husumet besleyen insanlarn ellerine yetki ve imkn getiinde yeryznde ekin ve nesli bozmak iin aba gsterecekleri Kuran- Kerimde bildirilmitir (Bakara,2/204-205). Baz mfessirler bu ayetleri, Asr- saadette cereyan etmi olan baz ayetlerle snrlamak istemilerse de mfessirlerin ounluuna gre ayetlerin mana ve muhtevas mutlak olup her dnem ve mekann hak- batl mcadelesini kapsamaktadr (Razi, V/214-218). Ekonomik sava konusunda slam, bir tarafdan, faiz, ihtikr, rvet ve hrszlk gibi haksz yollarla kazan elde etmeyi yasaklamak, israfa kar tedbirler getirip kanaatkrl tevik etmek suretiyle Mslman toplumu meru bir ekonomik dzen iinde glendirmeyi amalam, dier taraftan askeri g yannda ekonomik gce sahip olmann da nemini eitli vesilelerle vurgulamtr.


 • Cihadla ilgili ayetlerin oka yer ald Enfal suresinde, dmanlar iin caydrc olacak kadar g kazanma yolunda gayret edilmesi emredilmi ve Allah yolunda harcanacak eylerin hibirinin zayi olmayaca hatrlatlmtr (Enfal, 8/60). Hz. Peygamberin Veren el alan elden hayrldr(Buhari, Zekt,18) hadisi de ekonomik gcn nemini vurgulayan hakimane bir ifadedir.


 • Kltr Sava: slamdaki btn emir ve tavsiyeler insann korunmas, gelitirilmesi ve yceltilmesini hedefler. Bu sebeple slamn, batla kar hakk ayakta tutma ve glendirme savanda neslin korunmas ve salkl yetitirilmesine ok nem verdii grlr (Bakara, 2/205; Muhammed, 47/22). Kuran- Kerimde fiili sava iin kullanlan hcum etmek anlamndaki nefr kelimesi, din ilimlerinde uzmanlamak ve lke insannn kltrel geliimine katkda bulunmak amacyla srdrlecek ilmi almalara da amildir. Bunun iin her eli silah tutann cephe savana katlmayp, bazlarnn kendilerini kltr savana vakfetmelerinin gerei zerinde durulmutur. amzn kitleler aras iletiim ve mcadele metotlar iinde kltrn ilk srada yer ald muhakkaktr. Bundan dolay gnmzde cihadn, gemite olduundan daha fazla cephe savandan ekonomi ve kltr mcadelesi alanlarna kaydrlmas zarureti domutur.


 • Silahl Sava: hak ile batl arasndaki mcadelenin kyamete kadar sreceini ifade eden Hz. Peygamber (Ebu Davud, Cihad,33), Dmanla karlamay temenni etmeyin, fakat buna mecbur kaldnzda tahamml gsterin Allahtan daima esenlik ve bar dileyin(Buhari, Cihad, 112; Mslim, Cihad, 19). Mealindeki hadisiyle hem sulh ve sknun deerini hem de gerektiinde batla kar fiili mcadelede sabrl olmann gerektiini gstermitir. Btn temennilere ramen savaa engel olunamamas, slam dini ve mensuplarna ynelik hareketlerin daima potansiyel bir saldr ve tahrip riski tamas, Mslmanlarn her zaman silahl savaa hazr bulunmalarn zaruri klmakta ve bu bakmdan Kurann,Onlara kar elinizden geldiince kuvvet ve cihad iin-balanp beslenen atlar sava ara ve gereleri- hazrlayn. Bununla Allahn dmann ve sizin dmannz, bunlardan baka sizin bilmediiniz Allahn bildii dier dmanlar korkutup cesaretlerini krasnz (Enfal,8/60) ayeti bugn de ayn nemini korumaktadr.


 • Gemite ve bugn Mslmanlara kar yaplan saldrlar, esasnda slama ve Mslmanlarca orijinali korunmu vahye kar alm savalardr. te byle bir savaa kar gerek moral deerler ynnden gerekse ilmi, ekonomik ve teknoloji bakmndan hazrlkl olmak ve nihayet savaa savala karlk vermek de cihad faaliyetlerindendir.


 • Cihadn Fazileti: Kuran- Kerimdeki pek ok emir ve tavsiye geni anlamda cihadla ilgilidir. zel olarak cihad konu edinen ayetlerde iman, hicret, Allah yolunda malla ve canla cihad unsurlar zikredilmekte ve bu hasletlere sahip olanlarn Allah ile olan dostluklarna sadk kaldklar, ebedi saadete ve Allahn rzasna ulaacaklar ifade edilmektedir (Nisa, 4/95-96; Tevbe, 9/20-21; Hucurat, 49/15). Ktb- Sitte bata olmak zere birok hadis mecmuasnda zel blmlerde cihadla ilgili hadisler toplanm, dier blmlerde de yeri geldike ayn konuya ilikin rivayetler zikredilmitir. Cihada dair hadislerin ounda Allah yolunda malyla, canyla veya her ikisiyle cihad edenin, insanln mutluluunu salama ve Allah rzasna ulama yolunda elde edecei manevi dereceler zendirici bir anlatmla dile getirilmitir. Cihademr-i bilmaruf ve nehy-i anil-mnker erevesinde ele alnp ilenmektedir (DA, Cihad md, 7/527-534).


 • Cihadn Adab ve artlar: Dier ibadetler, salih ameller gibi cihadn da birtakm artlar ve adab vardr. ncelikle cihad, ganimet ve benzeri maddi karlar elde etmek iin deil, Allahn rzasn kazanmak, Onun adn ve dinini yceltme grevini yerine getirmek iin yaplmaldr. Nitekim Peygamberimiz, Allahn dinini yceltme dnda kalan amalarla yaplan savalardan hibirinin Allah yolunda sava saylamayacan, cihad kabul edilmeyeceini belirtmitir (Buhari, Cihad,15; Ebu Davud, Cihad, 26).

 • Cihada balamadan nce kar tarafa slam kabul etmeleri, buna yanamazlarsa slamn tebli edilmesine ve dmann Mslmanlar iin bir tehlike oluturmasn nleyecek bir anlama teklif edilir; bu da mmkn olmazsa son are olarak savalr. Sava srasnda dman tarafnda bulunup savaa katlmayan kadnlar, ocuklar, yallar ve dier dknlerle din adamlarna saldrmak; gz karmak, kulak ve burun kesmek gibi vahice davranlara kalkmak haramdr (Bakara, 2/190,193,194; Enfal, 8/61, Serahsi, X/4-6).


 • Ve anakkale anakkale savalarn iyi anlayp doru tahlil edebilmek iin, I.Dnya harbine gitmemiz, savan mantn anlayp kavramak iin de, geriye dnerek meydana gelen gelimelerin tahlilinin yaplmas gerekir. ncelikle u bilinmelidir ki, 1789 Fransz ihtilali, beraberinde milliyetilik akm ile bamszlk ve zgrlk cereyann nce Avrupa, sonra da dnya gndemine getirmiti. Yzyllar boyunca oluan bu fikirler, ok uluslu ynetim sistemlerinin tamamn temelinden sarsm bir lm ferman niteliindeydi. Avrupa, dolaysyla dnya 19. asra bu yeni fikirlerin ortaya kard toz duman iinde girmiti. asr boyunca dnya nizamnda sz sahibi olan Osmanl gc, duraanlamann ardndan 17. Yzyln sonuna doru sarslmaya balamt. Osmanlnn bu hali, etrafndaki dmanlarn cesaretlendirmi ve harekete gemeye yneltmiti. Drt bir yandan saldrya geen Avrupal gler, bir yandan da Osmanldaki aznlklar kkrtarak ve silahlandrarak ayaklanmaya tevik ediyorlard. Osmanl ise srekli kan kaybediyordu.


 • Avrupada 19. yzyln ikinci yarsnda baty temelinden sarsacak anakkaleyi de douracak olan siyasi bir gelime ortaya kyordu. Bu gelime 1871de talya ve Alman birliklerinin kurulmasyd. zellikle Almanyann kara Avrupasnda hkimiyetini geniletmek istemesi, denizlerde ve smrgelerde ise ngiltere ile rekabete girmesi, I.Dnya Savana giden yolu aacaktr. te bu umumi harbin ana k sebebi ngiltere ile Almanya arasndaki bu silahlanma yardr. Bu silahlanma yar zamanla ngiltere ile Almanya etrafnda btnleen siyasi bloklar karacaktr ki, ngilterenin ban ektii Fransa ve Rusyann katld bloka tilaf devletleri bloku; Almanyann ban ektii talya ve Avusturya-Macaristann katld bloka da ttifak devletleri bloku denilecektir. Avrupada oluan bu bloklarn gsterisi I.Dnya Savan balatacaktr. Gerekli siyasi tecrbe ve basiretten yoksun yneticileri marifetiyle Osmanl da kendini ttifak devletleri safnda savata buldu. Uzun yllar boyunca savalarda yorgun ve yoksul dm bir Osmanl, bir anda bir ate emberinin iine itilmiti. Hem de 7-8 cephede birden ki, bu cephelerden en by anakkale cephesi idi.


 • 1353de anakkale boaz yoluyla Rumeliye geerek Avrupann fethine balayan Osmanl, imdi ayn yoldan boulmak istenmiti. Avrupann, aradan 561 yl getikten sonra bu hadisenin rvann almak istercesine, tekrar ayn noktadan saldrya gemesi ok manidar olmaldr.


 • I.Dnya savana ngiliz ve Franszlarla ayn ittifak bloku iinde giren Rusyann savaa devam edebilmesi iin, ngiltere ve Fransann silah ve cephane desteine, ngiliz ve Franszlar ise, Rusyann hammadde ve tarm rnlerine ihtiya duymaktayd. ngiliz ve Franszlar bu karlkl yardmlamay, anakkale ve stanbul boazlar yoluyla ok rahat bir ekilde yapacaklarn dnyorlard. Eer boazlar geilebilirse stanbul igal edilecek, Kafkaslar tehlikesi savuturulacak ve Osmanl topraklar ikiye blnecekti. Bylece Osmanl Devleti saf d edilecekti. te yandan hangi tarafta yer alaca hususunda kararsz kalan Balkan devletleri de, bu baarnn ardndan tilaf Devletleri yanna ekilecek ve Rusya da, Osmanl cephesi sona ereceinden tm askerini bat cephesinde younlatracakt. Ayrca byle bir harektla, ngilizler iin hayati neme haiz olan Svey Kanal ve Msr zerindeki tehditler de ortadan kaldrlacakt. nk k devrini yaayan Osmanlnn, bu dev deniz gcne kar durmasn akllarnn ucundan bile geirmemilerdi.


 • anakkale savann grnr sebebi bu olmakla beraber, perde arkasnda da baka planlar yok deildi. Yzyllar boyu Avrupay dolaysyla dnya siyasetini elinde tutan Osmanl, nceden kaybettii topraklar geriye alma mcadelesi verirken, daha sonra ise elinde kalan mevcut topraklarn muhafaza etme siyaseti takip etmiti. Daha XX. Yzyl balarnda Afrika ve Avrupa topraklarndan neredeyse tamamen uzaklatrlmt. Osmanlnn yzyllardr elinde tuttuu topraklar igal edilecek, bu topraklardan srlerek Anayurt Orta Asyaya pskrtleceklerdi.

 • Geri anakkaleyi 1915de 253.000 ehit vererek savunmamz sayesinde geemeyenler, birka yl sonra ellerini kollarn sallayarak stanbula gelmilerdir. Elbette bu olay da meselenin bir baka boyutudur. Ama unu unutmamak gerekir ki, ngiliz ve Franszlarn anakkaleye saldrma planlar, I.Dnya harbinin en byk projesidir. Ve daha ziyade ngilizlerin plannn bir parasdr.


 • Ecdadmz anakkalede ate altnda, kan deryasnda boulmak istenirken onlar, birbirlerinin cesetlerine basarak dman zerine cesaretle yrdler. Hem yurtlarn alaklara inetmemek, hem de gelecek nesillere bamsz bir vatan brakmak iin kanlarn akttlar ve ehit oldular. SirKonpet der ki, anakkalede her eyimiz kusursuzdur. Fakat baarl olamadk. Zira Trkler, yuvalarna girmi aslanlarn hiddet, cesaret ve kahramanl ile savayorlard. Byle bir millet grmedim.

 • anakkalede, ehit kanlaryla yorulan kutsal topraklar alaklara inetilmemi, imanl ellerde heybetle duran sancak ve mavi gklerin ss erefle dalgalanan albayrak inmemi, ezan- Muhammedi dinmemitir.


 • anakkale, iirlerimizde destanlaan, zihinlerimizde ve gnllerimizde silinmez izler brakan bir zaferdir. man ve azmin maddi g ve kuvveti yendi denildii, milletimizin cesaret, kahramanlk ve yiitliinin dmanlar tarafndan renildii yerdir. Mehmetiin tarihimize ve milletimize stn bir hizmeti olduu gibi, kendilerini yenilmez sananlarn da en byk hezimetidir. Kendisine hasta adam denen bir milletin uyan, dirilii ve ahlan olduu kadar, en kt gnde ve en zor artlarda bile zafer kazanmasdr.

 • anakkale, alaka ve insafszca yurdumuza saldran zalimlerin rezil, zelil; milletimizin ise aziz olduu bir savatr. Yorgun ve bitkin bir milletin, paylalm yurdunu istiklale kavuturan bir zaferdir. mann kfr boduu, milletin barndan isimsiz nice kahramanlarn doduu, bizi esir etmek isteyenlere iyi bir ders verildii bir zaferdir.


 • nsann kendisinde olmayan bakasna vermesi nasl mmkn deilse, bizim de millet olarak milli bir uur kazanmadmz srece, bu uuru gelecek nesillere aktarmamz mmkn olmayacaktr. nk baka milletler s bir gl gibi olan ksa ve ksr tarihlerini, kendi nesillerine tarih yerine destan diye okuturken ve gemilerine ihtiam kazandrmaya alrken, biz bir derya misali olan zengin tarihimizle gl kltr ve medeniyetimizi nesillerimize gerei gibi tantamamaktayz. Maalesef kendi kendimize ktlk yapmaktayz.


 • 1980li yllarn Babakan merhum Turgut zal, milli deerlerine sk skya bal olan Japonlarn Batya meydan okuyan ilerleyii karsnda Japon eitim sistemine ilgi duyar. Bu sebeple inceleme ve aratrma yapmak zere bir Japon Pedagog heyeti, lkemizin ok deiik yerlerinde inceleme ve aratrmalar yapmak zere davet eder, Grme ve temaslarda bulunur. Sonra da btn bu faaliyetlerin sonularn takdim etmek zere, zamann Milli Eitim Bakan ile birlikte Babakan zaln huzuruna karlar. Japon heyetini tekil eden uzmanlar derler ki: Sizin genlerinizde milli uur yok. Bu karar Trk yetkililere byk bir ok yaatr. Japon yetkililere: Siz ocuklarnza milli uur nasl kazandrrsnz? diye sorulunca, onlar: ocuklarmz uaklar kadar hzl giden trenlere bindirir ve ok katl yollardan geiririz. En stn teknolojiyle ve robotlarla alan dev fabrikalarmz gezdiririz.


 • Bu ba dndrc teknoloji karsnda sarslan ve ok olan ocuklarmza deriz ki: Grdnz bu hzl trenleri ve stn teknolojiyi sizin atalarnz yapt. Siz daha ok alrsanz, daha hzl giden ulam aralar yapar, daha stn teknoloji meydana getirir, daha gelimi fabrikalar kurarsnz. Daha sonra bu ocuklar Hiroima ve Nagazakiye gtrp gezdiririz. II. Dnya savanda atom bombasyla yerle bir edilen bu blgeleri, gelecek nesillere ibret olsun diye olduu gibi koruruz. Buralar gezdirir, gsterir ve onlar bilgilendiririz. Atom bombasyla hibir canlnn ve bitkinin yaayamaz hale geldii bu yerleri ocuklarmz byk bir dikkat ve hayretle seyrederler. Bu grdkleri eyler onlarn taze hafzalarnda hibir zaman silinmeyecek derin izler brakr. Sonra da deriz ki: Siz almaz, vatannz korumaz, milletinizi sevmez, birlik ve beraberlik iinde olmazsanz, dmanlar lkenizi byle bombalar, yakar, ykar ve yaanmaz hale getirirler. Ancak alr, gl olursanz, dmanlar size saldrmaya cesaret edemezler. Vatannz ycelir, itibarnz ykselir. Artk buna gre kararnz verin ite bu oklarla ocuklarmz iyi ve alkan birer Japon olmaya doru ilk adm atm olurlar. Bu ekilde milli bir uur kazanrlar.


 • Tam bu srada Trk yetkililerinden biri: yi de bizim Hiroima ve Nagazakimiz yok ki der. Bunun zerine Japonlar derler ki: Sizin binlerce Hiroima ve Nagazaki gibi deerleriniz var. Bizimkilerden ok daha nemli tarihi blgeleriniz var. I.Dnya sava iinde meydana gelen ve bir metre kareye alt bin merminin dt anakkale zaferinin kazanld bu blge; ocuklarnzn ve genlerinizin ok olmas iin yeter de artar bile


 • Dnyann en gelimi ve en gl ordularna kar ve onlarn stn teknolojilerine ramen askerlerimiz adeta imknsz baarm ve btn dnyay hayretler iinde brakan bir zafer kazanmlardr. te sadece bu olay, bu blge ve bu zafer dahi genlerinizin milli uur kazanmalarna yeter. Bu sebeple genlerinizi gruplar halinde anakkaleye gtrp gezdirmelisiniz. Her Trk genci, buray mutlaka gezip grmeli ve renmelidir. Sonra onlara demelisiniz ki: Sizler birlik ve beraberlik iinde almazsanz, gl olmazsanz dmanlar yine anakkaleye gelirler, lkenizi igal eder, hrriyetinizi elinizden alrlar. Ama alr, birlik iinde olur, teknolojiyi yakalarsanz, lkenizi kalkndrr, mreffeh bir hale getirirsiniz.

 • Japonlarn verdikleri bu ibretli ve ac ders; bizim iin ok manidardr. Bu tablo bize, maalesef yen iinde kolumuzu kaybetmiiz de haberimiz yokmu dedirtmektedir ve ortadaki dndrc manzaramz sergilemektedir.


ad
 • Login