B i c i tr ch s ch c c vua quy n th nh t
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Bài Ðọc I: Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bài Ðọc I: Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Download Presentation

Bài Ðọc I: Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bi c I:Trch sch Cc Vua quyn th nht.

Trong nhng ngy y, khi lia ln ni Horeb ca Thin Cha, ng tr n trong mt ci hang... C li Cha phn cng ng rng: "Hy ra ng trn ni trc tn nhan Cha". Bng Cha i qua; c mt cn gi mnh x ni non v nghin nt trc mt Cha;


nhng Cha khng trong gi bo.Sau trn gi bo th t ng; Cha cng khng trong cn ng t. Sau cn ng t th c la; nhng Cha cng khng trong la. Sau la th c ting gi hiu hiu. Va nghe thy, lia lin ly o chong che mt li, i ra ng ca hang.

l li Cha.


p Ca:

Ly Cha, xin t lng t bi Cha cho chng con, v ban n cu ri cho chng con.


1)Ti s nghe Cha l Thin Cha ca ti phn bo iu chi?Chc hn Ngi s phn bo v s bnh an.Vng, n cu Cha gn n cho nhng ai tn s Cha, vinh quang Cha ng tr trong tNc chng ti.

p:Ly Cha, xin t lng t bi Cha cho chng con, v ban n cu ri cho chng con.


2)Lng nhn hu v trung thnh gp g nhau,c cng minh v s bnh an hn nhau u ym.T mt t, c trung thnh s n ra,v c cng minh t tri nhn xung.

p:Ly Cha, xin t lng t bi Cha cho chng con, v ban n cu ri cho chng con.


3)Vng, Cha s ban cho mi iu thin ho,v t Nc chng con s sinh bng tri.c cng minh s i trc thin nhan Cha,v n cu theo sau lt bc ca Ngi.

p:Ly Cha, xin t lng t bi Cha cho chng con, v ban n cu ri cho chng con.


Bi c II:Trch th Thnh Phaol Tng gi tn hu Rma.

Anh em thn mn, ti xin ni tht trong c Kit, ti khng ni di: lng tm ti lm chng cho ti trong Thnh Thn: l ti bun phin qu i, lng ti hng au n lun. Chnh ti ao c c loi khi c Kit v phn ch anh em ca ti, l nhng thn nhn ca ti v phn xc.


H u l ngi Israel, h c quyn lm ngha t, c vinh quang, giao c, l lut, vic phng t v li ha: cc t ph cng l ca h, v bi cc ng y m c Kit sinh ra phn xc, Ngi l Thin Cha trn ht mi s, ng chc tng mun i.Amen.

l li Cha.


  • Alleluia, alleluia!

  • Ngi li lm ngi v gia chng ta. Nhng ai tip rc Ngi, th Ngi ban cho h quyn lm con Thin Cha.

  • Alleluia.


Phc m: Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi dn chng n no, lp tc Cha Gisu gic mn tr xung thuyn m qua b bn kia trc, trong lc Ngi gii tn dn chng. Gii tn h xong, Ngi ln ni cu nguyn mt mnh.


n chiu, Ngi vn mt mnh.Cn thuyn th ra gia bin, b sng nh chp chn v ngc gi.Canh t m ti, Ngi i trn mt bin m n vi cc ng. Thy Ngi i trn mt bin, cc ng hong hn m ni rng: "Ma ka!", v cc ng s hi ku la ln ting. Lp tc, Cha Gisu ni vi cc ng rng:


"Hy yn tm. Thy y, ng s!" Phr tha li rng: "Ly Thy, nu qu l Thy, th xin truyn cho con i trn mt nc m n cng Thy". Cha phn: "Hy n!" Phr xung khi thuyn, bc i trn mt nc m n cng Cha Gisu. Khi thy gi mnh, ng s hi v sp chm xung nn la ln rng:


"Ly Thy, xin cu con!" Lp tc, Cha Gisu gi tay nm ly ng m ni: "Ngi hn tin, ti sao m nghi ng?" Khi c hai ln thuyn th gi lin yn lng. Nhng ngi trong thuyn n ly Ngi m rng: "Tht, Thy l Con Thin Cha".

l li Cha.


LI NGUYN GIO DN

Thin Cha l ng ton nng v hay thng xt. Chng ta chn thnh cm t Cha v khn khon cu xin.


1.Hi Thnh trn ng l th trn gian lun gp gian nan th thch. Xin cho mi thnh phn Hi thnh lun tin cy ph thc vo Cha.

Xng:Chng con cu xin Cha!p:Xin Cha nhn li chng con!


2.i sng con ngi l mt cuc vt bin y sng gi gian lao. Xin cho mi ngi bit nhn ln Cha l Thin Cha ton nng v hay thng xt.

Xng:Chng con cu xin Cha!p:Xin Cha nhn li chng con!


3.Nhiu Kit hu chn nn, mt lng tin Cha. Xin cho h bit ch c Cha mi gip h c thnh cng hnh phc.

Xng:Chng con cu xin Cha!p:Xin Cha nhn li chng con!


4.Thy y, ng s..." Xin cho cng on chng ta lun vng lng tin Cha ton nng, nht l trong mi cn gian nan th thch.

Xng:Chng con cu xin Cha!p:Xin Cha nhn li chng con!


Ch t:

Ly Cha l Thin Cha ton nng v hay thng xt. Xin cho chng con lun vng lng tin cy Cha, nht l trong cn gian nan th thch, Cha lun thng cu gip chng con.Chng con cu xin nh Danh Cha Gisu Kit, Cha chng con. Amen.


  • Login