F rel sning 2
Download
1 / 34

Föreläsning 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Föreläsning 2. Föreläsning 2. Fasta och rörliga kostnader Marginalkostnad Styckkostnad Efterfråga Elasticitet Indifferenskurva Utbud. Kostnader. Kostnad: Den ersättningen som verksamheten under en viss period betalar för att få produktionsresurser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Föreläsning 2' - arin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

F rel sning 21
Föreläsning 2

 • Fasta och rörliga kostnader

 • Marginalkostnad

 • Styckkostnad

 • Efterfråga

 • Elasticitet

 • Indifferenskurva

 • Utbud


Kostnader
Kostnader

 • Kostnad:Den ersättningen som verksamheten under en viss period betalar för att få produktionsresurser.

  • Finansiell kostnad

  • Alternativkostnad

 • Man kan titta på kostnader från olika perspektiv:

  • Individen,

  • Produktionsenheten,

  • Samhället.


Kostnader i produktionen
Kostnader i produktionen

 • Fasta kostnader (FC): Kostnader som inte påverkas av hur många enheter verksamheten producerar. Lokalkostnader, Löner till ledningen.

 • Rörliga kostnader (VC): Kostnader som varierar med hur många enheter som produceras. Löner till sjuksköterskor, medicin och kostnader för material.

 • Totala kostnader (TC):Fasta kostnader + Rörliga kostnader.TC, VC, FC

TC

VC

FC

Operationer


Kostnader i produktionen2
Kostnader i produktionen

 • ∆ = Förändring

 • Marginalkostnad:

  mc = ∆TC/∆q

  mc = (230-200)/(1-0) = 30

 • Styckkostnad eller genomsnittskostnad:

  atc = TC/q

  atc = 230/1 = 230marginalkostnad,

genomsnittskostnad

mc

atc

Operationer


Nytta
Nytta

 • Nytta: Ett abstrakt mått av tillfredställelse eller lycka som en konsument får av att konsumera en vara eller tjänst.

 • Antagande: Konsumenter upplever avtagande marginalnytta.

 • U=U(Kaffe, Vin, Kött, Hälsa, x, y, z)Marginalnytta = 29

Marginalnytta = 33

Marginalnytta = 38

Marginalnytta = 50


Marginalnytta
Marginalnytta

 • Ett annat sätt att illustrera principen med avtagande marginalnytta är genom sambandet mellan marginalnyttan och antal varor individen konsumerar.

 • MUH=U/ H.

 • MUH är marginalnyttan av den sista enheten som individen konsumerar.

 • U förändringen av den totala nyttan.

 • H förändringen i konsumtionen.Nytta1
Nytta

Nytta

U(Vin, …, kött1,…)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vin


Indifferenskurvan
Indifferenskurvan

 • Visar olika kombinationer av två olika varor som ger samma nytta.

 • Alla punkter på kurvan ger samma nytta.

 • En indifferenskurva som ligger närmare origo innebär lägre nytta.

 • En indifferenskurva som ligger längre bort från origo innebär högre nytta.


En given mängd kött och vin ger dig 10 enheter nytta

Kött

Mindre kött och mer vin än i punkt A ger dig också 10 enheter nytta

A

Mindre kött och mer vin än i punkt B ger dig också 10 enheter nytta

B

C

Indifferenskurva

Vin


Prismekanismen efterfr ga
Prismekanismen-efterfråga

 • För att efterfråga en vara måste du:

  • Önska varan,

  • Ha råd att köpa varan,

  • Ha en bestämd plan för att köpa varan.

 • Individens efterfråga på en vara bestäms av:

  • Inkomst,

  • Behov,

  • Relaterade varor och dess pris,

  • Preferens,

  • Varans pris.


Prismekanismen efterfr ga1
Prismekanismen-efterfråga

 • Nytta: Ett abstrakt mått av tillfredställelse eller lycka som en konsument får av att konsumera en vara eller tjänst.

 • Antagande: Konsumenter upplever avtagande marginalnytta.

 • Konsumenten måste lockas med ett lägre pris för att köpa ytterligare en enhet av varan.Prismekanismen efterfr ga2
Prismekanismen-efterfråga

Efterfråga: Q = 10 – 0,1*P

P = 100 – 10*Q

D

Pris

Efterfrågekvantitet


Prismekanismen efterfr ga3
Prismekanismen-efterfråga

 • Anta att inkomsterna ökar.

 • För samma pris som tidigare vill konsumenterna köpa fler enheter än tidigare.

 • Det samma gäller om:

  • Preferenserna för varan ökar,

  • Befolkningen ökar,

  • Priset för komplementvaror minskar,

  • Priset för substitut ökar.


Priselasticitet
Priselasticitet

 • När man vill veta hur efterfrågan kommer att reagera på en prisförändring tittar man på efterfrågans priselasticitet.

 • EP = % förändring av efterfrågan / % förändring av priset

 • EP = (ΔQ/Q) / (ΔP/P)

 • EP = (ΔQ/ ΔP) * (P/Q)


Inkomstelasticitet
Inkomstelasticitet

 • När man vill veta hur efterfrågan kommer att reagera på en förändring av inkomsterna tittar man på efterfrågans inkomstelasticitet.

 • EY = % förändring av efterfrågan /

  % förändring av inkomsten

 • EY = (ΔQ/Q) / (ΔY/Y)

 • EY = (ΔQ/ ΔY) * (Y/Q)Inkomstelasticiteter
Inkomstelasticiteter

Alkohol

 • 1,14.

  Sjukvården

 • Newhouse (1977): 1,13-1,31.

 • Parkin et al (1987): < 1,0

 • Leu (1992): >1,0

 • Murrat et al (1994): >1,0

  Källa: Health Economics: Theories, insights, and industry study.


Prismekanismen utbud
Prismekanismen-utbud

 • Producents utbud bestäms av:

  • Företagets kostnader,

  • Vilka mål företaget har,

  • Varans pris.

 • Antagande: Företaget upplever stigande marginalkostnad.


 • Prismekanismen utbud1
  Prismekanismen-utbud

  S

  Utbud

  Pris

  Utbjudna kvantitet


  Prismekanismen utbud2
  Prismekanismen-utbud

  • Anta att lönerna ökar.

  • För samma pris som tidigare vill producenterna bjuda ut färre enheter än tidigare.

  • Det samma gäller om:

   • Räntorna ökar,

   • Priset på en viktig insatsvara ökar.


  Marknadsj mvikt
  Marknadsjämvikt

  • Jämvikt: När den utbjudna kvantiteten är exakt lika stor som den efterfrågade kvantiteten.

  • Utbudsöverskott:När priset som råder på marknaden är högre än jämviktspriset leder det till att utbudet är större än efterfrågan.

  • Efterfrågeöverskott:När priset som råder på marknaden är lägre än jämviktspriset leder det till att efterfrågan är större än utbudet.  Utbuds verskott och efterfr ge verskott
  Utbudsöverskott och efterfrågeöverskott

  Utbudsöverskott

  S

  P=

  P=

  D

  Efterfrågeöverskott


  Pristak
  Pristak

  S

  p*

  Pristak

  D

  qD

  qS

  q*


  Minimil n
  Minimilön

  S

  Minimi-

  lön

  p*

  D

  qD

  qS

  q*


  ad