slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง. องค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง. จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาท อำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง' - arien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

อปสข. ชุดที่ 3 องค์ประกอบ บทบาทอำนาจ และหน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

slide2
องค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง
 • จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี
 • เพิ่ม ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ หรือศูนย์ประสานงานภาคประชาชน หรือองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุขหรือคุ้มครองผู้บริโภคเท่ากับจำนวนจังหวัด ในเขตพื้นที่ (เดิมมี 2 คน)
 • เขตนำร่อง 2 (นครชัยบุรินทร์ กทม.) เขต 11 เขต
slide3
อำนาจ หน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลง และขยาย “หลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพ”
 • ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร (คน เงิน บริการ) สาธารณสุข และสุขภาวะของประชาชน
 • ด้านการพัฒนา (สุขภาพชุมชน การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน)
  • คนอายุต่างๆ
  • คนพิการด้อยโอกาส
  • กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต. เทศบาล
slide4
1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ
 • งบผู้ป่วยนอก
  • บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ
  • บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ
  • ส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด
 • งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ
  • เกณฑ์ประเมิน
  • คณะทำงาน
  • ติดตามงานและผลการดำเนินการ
slide5
1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ
 • งบบริการผู้ป่วยใน
  • กันเงินคุณภาพ 15 บาท
  • เป้าหมายเงิน และ DRG
  • กำหนดการจ่ายจูงใจ (ตา หัวใจ ศูนย์สำรองเตียง)
  • กำหนดเป็นอัตราเบื้องต้นจ่ายล่วงหน้า
 • งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
  • แบบโรคที่ต้องการส่งเสริมป้องกันเด่นชัด
  • ที่จังหวัดแบบพื้นที่พิจารณา มาก่อน ให้ อปสข พิจารณา
slide6
1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ
 • งบฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
  • จ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จุดจ่าย งบประมาณ (เครื่องอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง พิการทุกประเภท)
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการคนพิการ (กับเครือข่าย กับ อบจ.)
 • งบค่าเสื่อม (จัดสรร เปลี่ยนแปลงรายการ)
  • รัฐ (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัด)
  • เอกชนในเขต
slide7
1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากรกองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือพิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผลการดำเนินการ
 • งบบริการควบคุมป้องกันโรคและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  • บริการคัดกรอง จัดการความเสี่ยง
  • การแบ่งแยกโรคและความเสี่ยงและการจัดการที่ครอบครัวชุมชน
  • บริการเชื่อมต่อพัฒนาระบบ และศักยภาพ
   • ตา ไต ตีน
   • หัวใจหลอดเลือด
   • อาหาร โภชนาการ การปฏิบัติที่ดี
slide8

2.ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่องเข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่สังคมที่พัฒนายั่งยืน

 • ผ่านท้องถิ่น (อบจ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เทศบาล)
 • ผ่านเครือข่าย ประชาชน
 • ผ่านหน่วยบริการ วิชาชีพ
 • ผ่านประชาคม เครือข่ายต่างๆ เช่น 9 ด้านที่ระบุในกฎหมาย วิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
slide9

2.ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่องเข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่สังคมที่พัฒนายั่งยืน

 • การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สันติสุข และการดูแลกันและกัน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  • แผนไทย การสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวและสปา
  • พิการ (อบจ. พิจิตร)
  • ผู้สูงอายุ (เขาบ่อแก้ว) เด็กและพัฒนาการเด็ก (ศูนย์เด็กฯ)
 • ต้อกระจก SMBG ผู้ติดเชื้อ จิตเวช เนินมะกอก