Ret m lke ve y ntemler egit215
Download
1 / 13

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215 - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215. 2012-13 Bahar Eğitim Bilimleri Bölümü. EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.  Sizce ‘ Eğitim ’ nedir ve hangi süreçlerle ilişkilidir?. √ EĞİTİM: Bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreç (Erden, 2001)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ EGIT215' - ariel-singleton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ret m lke ve y ntemler egit215

ÖĞRETİM İLKE VEYÖNTEMLERİ EGIT215

2012-13 Bahar

Eğitim Bilimleri Bölümü


E t m le lg l temel kavramlar
EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

 Sizce ‘Eğitim’ nedir ve hangi süreçlerle

ilişkilidir?


EĞİTİM:

 • Bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreç (Erden, 2001)

 • İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci (Fidan ve Erden, 1998)

 • Yaşantılar yoluyla bireyde oluşan davranış değişikliklerinin toplamı

 • Bireyi birey yapan süreç

 • Ülkelerin kalkınmasında rol oynayan en önemli unsur

 • İnsana yüklenen değer

 • İnsanı bilişsel, psikolojik, davranışsal, sosyal gelişimini sağlayan süreç

 • Bilgi, beceri ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması

 • Bilinçli, kasıtlı, kültürlenme süreci (Bilinçli yada bilinçdışı kendiliğinden oluşan ve bireysel olan öğrenmeler) (Fidan ve Erden, 1998)


EĞİTİM:

Bireyin yaşantılarına bağlı olarak ve kendisinde var olan içsel potansiyeli açığa çıkararak, bilgi, beceri ve tutumlar kazanması ya da sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumları değiştirmesi sürecidir.

(Aşılıoğlu, 2008: 12)


ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİ

EĞİTİM


Renme retme
ÖĞRENME & ÖĞRETME

ÖĞRENME

 • Bireyin çevresiyle kurduğu iletişim ve yaşantıları sonucunda davranışlarında değişiklik meydana getiren ve yaşam boyu sürüp iz bırakan bir süreçtir.

 • Kendiliğinden (yaşantılar) veya yönlendirilmiştir (öğretmen ve okul)

  Öğrenme ürünü davranışlar 3 türlüdür:

 • Bilişsel Davranışlar  Zihinsel faaliyetlerin önem kazandığı davranışlardır. (problem çözme, okumayı ve yazmayı öğrenmek, çarpım taplosunu söylemek, vs.)

 • Duyuşsal Davranışlar  Çevremizdeki çeşitli nesneler ve olaylara karşı gösterdiğimiz sevme, korkma gibi duygulardır. (derslere olumlu ve olumsuz tutumlarımız)

 • Psikomotor Davranışlar  Bireyin yürüme, kalem tutma, atış yapma, basketbol oynama v.b gibi duyu organları ve kas sisteminin koordinasyonlu çalışmasını gerektiren davranışlardır.


Retme
ÖĞRETME

 • Okulllarda vs yapılan

 • Bilinçli, kontrollü ve amaçlı

 • davranış (beceri ve tutum) değişikliğini hedefleyen etkinliktir

 • Öğretim  okullarda yapılan planlı, kontrollü

  öğretme faaliyetlerinin tümü

 • Öğretim etkinlikleri: hedefler, kapsam, eğitim durumları, değerlendirme


E itim retim aras ndaki farklar
Eğitim & Öğretim arasındaki farklar

Öğretim

Belli ortamlarla (okul) sınırlıdır.

Planlanan zaman dilimiyle sınırlıdır.

Eğitimin planlı ve programlı kısmını oluşturur. Eğitimin aracıdır.

Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş etkinlikleri kapsar.

Eğitim

 • Her yerde olabilir

 • Süreklidir, yaşam boyu devam eder.

 • Öğretimi de içine alan geniş bir kavramdır.

 • Her türlü bilgi ve deneyimi kapsar.


E t m programi
EĞİTİM PROGRAMI

 • Bireyde istenilen yönde davranış değişikliği meydana getirmek amacıyla yapılan tüm etkinlikleri gösteren planlardır (öğretim, ders dışı kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanmaları, geziler, vs).

 • Okulların temelidir.

 • Dinamiktir.

 • Hazırlanması ve geliştirilmesi zaman ve güç ister.

 • Sürekli değerlendirilmeli ve yenilenmelidir.

 • Uzman kişiler tarafından hazırlanıp yürütülmesi gerekir.

 • Ülkemizde tüm eğitim programları (üniversiteler hariç) MEB tarafından hazırlanıp TTK tafından onaylanıp uygulanır.


E itim program n n 4 temel esi
Eğitim Programının 4 Temel Öğesi

A) Genel ve Özel Hedefler

 • Genel Hedefler: Öğretim süreci sonunda öğrencinin yapabileceklerini tanımlar

 • Özel hedefler: Genel hedefler doğrultusunda öğrenci özellikleri ve konu alanı doğrultusunda hazırlanır

  B)Kapsam

 • Öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgiler kapsamını oluşturur.

 • Hedef ve kapsam her zaman örtüşmelidir.

 • Bilgi, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, genelden özele göre dizilmelidir.


C) Eğitim Durumları

 • Hedefe ulaşmak için, öğretim yöntem, teknik ve materyallerini düzenlenerek öğrenme yaşantılarının sağlanması

  D) Sınama Durumu

 • Öğrencilerin hedeflere ulaşma dereceleri ölçme araçları ile saptanır.

 • Sınama sonucu elde edilen bulgular, öğrencilere hedeflere ulaşma dereceleri, öğretmenlere ise gerçekleştirdikleri öğretim faaliyetlerinin etkililiği hakkında bilgi verir.


Temel kavramlar arasindak l k
TEMEL KAVRAMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

 • Eğitim ve Öğretim  (Amaç) Öğrenme

 • Öğrenme bireyseldir. (Formal ve informal yollarla)

 • Eğitim kavramı öğretim kavramından daha geniş kapsamlıdır.

 • Tüm öğretim etkinlikleri = eğitseldir

 • Tüm eğitim etkinlikleri ≠öğretim değildir.


ad