25 27 2013
Download
1 / 53

РЕГИОНАЛНА НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 25-27 ОКТОМВРИ 2013 ГР. СОФИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Роля и отговорности на БАПЗГ за бъдещото развитие на системата на здравеопазване в България. РЕГИОНАЛНА НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 25-27 ОКТОМВРИ 2013 ГР. СОФИЯ. Милка Василева - председател на УС на БАПЗГ. Специален исторически момент.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' РЕГИОНАЛНА НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 25-27 ОКТОМВРИ 2013 ГР. СОФИЯ' - aric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
25 27 2013

Роля и отговорности на БАПЗГ за бъдещото развитие на системата на здравеопазване в България

РЕГИОНАЛНА НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ25-27 ОКТОМВРИ 2013 ГР. СОФИЯ

Милка Василева - председател на УС на БАПЗГ


Специален исторически момент бъдещото развитие на системата на здравеопазване в България

 • 20 години от зачеването на първото сестринско движение в България!

 • 10 години от раждането на БАПЗГ!


Морално признание бъдещото развитие на системата на здравеопазване в България

 • БАПЗГ полага сериозни усилия за утвърждаване на екипния мултифункционален подход при реализиране на професионалните отговорности на лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери и останалите медицински специалисти.


Отговорност и мисия бъдещото развитие на системата на здравеопазване в България

 • развитие на българското здравеопазване в духа на Европейската стратегия „Здраве 2020“

 • следваме добрите национални и европейски практики по здравни грижи


„Всеки, който има здраве, има надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

Сюзън Отиено


Философия на сестринството надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

Висок професионализъм за постигане на здраве, благоденствие и надежда.


Принципи на сестринството надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • Професионалистите по здравни грижи (ПЗГ) се грижат за всеки нуждаещ се с внимание, зачитайки неговото достойнство, съобразно индивидуалните нужди, със съчувствие и уважение, както към него самия, така и към неговите близки.


Принципи на сестринството надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • ПЗГ носят отговорност за своите професионални действия и ги осъществяват съобразно принципите на информираното съгласие и Закона.

 • ПЗГ познават отлично и управляват професионалния риск и правят всичко възможно да осигуряват качествени и безопасни здравни грижи.


Принципи на сестринството надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • ПЗГ изпълняват своите професионални задължения, познавайки и спазвайки научните доказателства, поставяйки пациента в центъра на системата.

 • ПЗГ са в основата на процеса на комуникация: те контактуват с пациентите и близките им, регистрират и докладват промените в състоянието им, предоставят информация внимателно и конфиденциално, получават и ефективно реагират на постъпили оплаквания.


Принципи на сестринството надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • ПЗГ притежават съвременни знания и умения, използват ги интелигентно и с разбиране към нуждите на всеки човек.

 • ПЗГ работят в мултифункционален екип с други специалисти, така че пациентите да получат най-добро и координирано лечение, отговарящо на професионалните стандарти, за получаване на възможно най-добри резултати.


Непълноценно надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“изпълнение на Принципите на сестринството


 • Нашият глас трябва и ще бъде чут! надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • Не може да има здравеопазване без нас.

 • Време е политиците да осъзнаят, че трябва да инвестират в ПЗГ, за да имат изборен електорат.


Кои сме ние? надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

БАПЗГ е:

 независимо съсловно сдружение

с нестопанска цел

регистрирано по ЗСОМСААМС

обединява медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти в Република България


Стремим се : надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

къмиздигане и утвърждаване на професиите

активно представителство пред управленските органи на всички нива

да влияем върхуздравните политики

да сме гарант за високо качество на предоставените здравни грижи


Основен фокус на грижите надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • етично професионално

  поведение

 • безопасност на пациента


Основна цел на БАПЗГ надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

да представлява своите членове и да се грижи за професионалното им израстване, продължаващото обучение и социалния им статус


Задача на БАПЗГ надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • Да убеди управляващите, че:

  инвеситциите в сестринството са печеливши

   са необходими стимули за здравните специалисти за оставане в България


Началото ... надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • 11 май 2003 г. - БСПМС, БАРПЗГ и НССЗГ се обединяват в БАПЗГ

 • 03.06.2005 г. - за първи път в историята на българското здравеопазване е приет Законза съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (ЗСОМСААМС)


Началото ... надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

 • 05.12.2005 г. - първият конгрес на БАПЗГ

  Този конгрес демонстрира силата и амбицията на съсловието на професионалистите по здравни грижи да извоюва и отстоява своето достойно място в системата на здравеопазването.


БАПЗГ е член надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“на:

Европейския Форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО (EFNNMA)

Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN)

Световния съвет на медицинските сестри (ICN)


надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“Да се справим с неравенствата в здравеопазването – да осигурим равен достъп и качествени здравни грижи за всички”


„Да надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“затворим пропастта – от доказателства към действия“


Сестринството е надежда, всеки, който има надежда, има всичко.“

успешна комбинация от техническа експертиза, клинични знания и умения, ефективно планиране и ресурсно обезпечаване на процеса на извършване на здравните грижи.


Европейската стратегия за развитие на сестринската и акушерска професии

“Mедицинските сестри и акушерките имат ключова и изключително важна роля при справяне със здравните предизвикателства на нашето време, както и с осигуряването на висококачествени, достъпни, и ефективни здравни грижи за пациента и обществото.”


Мюнхенската декларация развитие на сестринската и акушерска професии„Медицинските сестри и акушерките – сила за здраве“

основен документ за развитие на професиите и съдейства за пълно признаване на автономността на сестринството и акушерството


Гордост развитие на сестринската и акушерска професии

Можем да се похвалим с най-доброто образование в Европа!


Здраве 2020 развитие на сестринската и акушерска професии

Разчита се на професионалистите по здравни грижи да се реализират така, че здравните системи да се ориентират към предоставяне на достъпни, ефективни, интегрирани и „приятел-ски“ ориентирани към пациента здравни грижи.


Относителна важност по национални въпроси заЕвропейците


Здравните системи в Европа са изправени пред редица предизвикателства:

 • Ускорено навлизане на нови технологии в медицината;

 • подобряване на обхвата и качеството на здравните услуги;

 • подобряване на диагностиката , превенцията и лечението;

 • необходимост от добре обучен и добре платен персонал;

 • нови или добре забравени здравни заплахи, като редица заразни заболявания.


Потребност от здравни грижи изправени пред редица предизвикателства

 • потребността от здравни грижи в света и у нас непрекъснато нараства поради:

  • Застаряване на населението;

  • Скъсяване на болничния престой;

  • Нарастване броя на хроничните заболявания и инвалидност;

  • Мобилността на младите хора и отпадане на традицията за грижи за възрастните родители.


Efnnma and who 11 30 10 2008
Препоръки на изправени пред редица предизвикателства EFNNMA and WHO като резултат от дейността на работните групи по време на 11 годишна среща на 30.10.2008г.- Копенхаген

Здравната система – здраве и благоденствие

 • Ние настояваме за по-големи инвестиции в здравната система и изискваме националните правителства да:


Националните правителства да: изправени пред редица предизвикателства

 • разширят ключовата роля на професиналистите по здравни грижи при планиране на осъществяването на здравните грижи

 • адекватно обучение за медицински сестри и акушерки, отговарящи на съвременните и бъдещи изисквания.


Националните правителства да: изправени пред редица предизвикателства

 • да подкрепят лидерската роля и да подготвят компетенциите на професионалистите по здравни грижи.

 • да се подобри предлагането на здравни услуги в първичните здравни грижи и да се допринесе за укрепване на здравето и благосъстоянието на нацията.


Нови предизвикателства: изправени пред редица предизвикателства

 • налице е миграция на здравни професионалисти в страни от ЕС и извън него;

 • В периода между 1995 и 2000 г. броят на работещите в здравеопазването на възраст под 45 години в Европа е паднал с 20%, а същевременно броят им над 45 години е нараснал с 50%.


Ситуацията у нас изправени пред редица предизвикателства


Проблемите изправени пред редица предизвикателства

 • Общият брой на медицинските

  сестри в България е критично нисък – 25341 медицински сестри на средна възраст 48 г.


Проблемите изправени пред редица предизвикателства

Няма задължително съотношение за брой медицински сестри към брой население: средно в ЕС има 750 медицински сестри на 100 000 души население, а у нас медицинските сестри са 425 на 100 000


Основни дейности на БАПЗГ изправени пред редица предизвикателства

 • издава сертификати за квалификация по професията в съответствие с нормативно определените изисквания, правилата на чл. 8, т. 3 от Закона за съсловието и Директива 2005 /36 на ЕО.


Основни дейности на БАПЗГ изправени пред редица предизвикателства

 • Съгласно чл.8, т.7 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (ЗСОМСААМС) «организира, координира и регистрира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.»


Единна кредитна система изправени пред редица предизвикателстваза оценка на формите на продължаващо обучение напрофесионалистите по здравни грижи

 • Продължаващото обучение се оценява чрез “кредитна точка”.

 • Удостоверение се издава за участие във всяка проведена и кредитирана форма на продължаващо обучение.

 • Необходим е минимум от 150 кредитни точки за 5 годишен период за издаване на сертификат


Основни дейности на БАПЗГ изправени пред редица предизвикателства

 • издава списание “Здравни грижи” – основен печатен орган


Основни дейности на БАПЗГ изправени пред редица предизвикателства

 • от 2008 г. – издава бюлетин „Здравни грижи”,

 • в помощ на професионалистите по здравни грижи през 2008 г. бе отпечатана книгата „Медицински стандарти по здравни грижи”


Нови предизвикателства: изправени пред редица предизвикателства

 • застаряването на кадрите в самия здравен сектор;

 • няма достатъчно на брой млади хора, които да навлизат в системата, специалностите са слабо атрактивни за младите;


Недофинансиране изправени пред редица предизвикателства

Хроничното недофинансиране на здравеопазването е основна причина за нагласа към миграция.


Възможни мерки: изправени пред редица предизвикателства

 • Образование – подобряване на качеството на програмите и преподавателския състав;

 • Законодателство и регулация – отдиференцирането на ПЗГ съобразно тяхната квалификация и изработване на квалификационна рамка за степенуване;


Възможни мерки: изправени пред редица предизвикателства

 • Професионална роля и ръководство - чрез създаване на Отдел по здравни грижи с ръководител, който съветва Министъра по проблемите на ПЗГ;


Възможни мерки: изправени пред редица предизвикателства

 • Планиране и управление на персонала – в условията на икономическа криза и несигурност са необходими сериозни усилия за набиране на информация, за изработване на стратегии за възстановяване и набиране на здравен персонал и за устойчиво развитие на професиите, при спазване на Етичния кодекс за наемане на работна сила на СЗО.


Възможни мерки: изправени пред редица предизвикателства

 • Осигуряване на качествени здравни грижи, основани върху научни доказателства – необходими са усилия за финансиране на научно-изследователската дейност в областта на здравните грижи, както и дефиниране и измерване на качеството на здравните грижи – Национални стандарти за здравни грижи.


БАПЗГ изправени пред редица предизвикателства е един от основните фактори в българското здравеопазване


БАПЗГ е катализатор на идеи за рентабилни, ефикасни и ефективни практики


Бъдещето ... рентабилни, ефикасни и ефективни практики

Без бариери пред признанието и удовлетвореността както на обществото, така и на професионалистите по здравни грижи!


Заедно ще успеем! рентабилни, ефикасни и ефективни практики


Благодаря ви за вниманието ! рентабилни, ефикасни и ефективни практики


ad