Sarkoidoz patolojisi
Download
1 / 74

Sarkoidoz Patolojisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 906 Views
 • Uploaded on

Sarkoidoz Patolojisi. Dr. Nalan Akyürek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.D. Sarkoidoz Tanım. Nedeni bilinmeyen multisistem hastalık Respiratuvar sistem ve diğer organlar Kronik granülomatöz inflamasyon Tanı:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sarkoidoz Patolojisi' - ariane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sarkoidoz patolojisi

Sarkoidoz Patolojisi

Dr. Nalan Akyürek

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji A.D.


Sarkoidoz tan m
SarkoidozTanım

 • Nedeni bilinmeyen multisistem hastalık

 • Respiratuvar sistem ve diğer organlar

 • Kronik granülomatöz inflamasyon

  Tanı:

 • Klinik, laboratuvar ve patolojik bulguların koralasyonu ile konur.


Sarkoidozis epidemiyoloji
SarkoidozisEpidemiyoloji

 • Bütün ırklar ve etnik gruplarda (en yüksek insidans kuzey Avrupa ülkelerinde)

 • <50 yaş, 20-39 yaşta pik

 • Siyah ırkta ve kadınlar diğer gruplardan daha yüksek risk altında

 • Iannuzzi MC, Rybicki BA, Teirstein AS. Sarcoidosis. N Engl J Med 2007; 357:2153-65.


Sarkoidoz etyoloji
SarkoidozEtyoloji

 • Bilinmiyor

 • Çevresel tetikleyicilere karşı immün cevap

  – Enfeksiyöz ajanlar: mikobakteri,

  propionibakteri, mikoplazma, CMV

  – polen, küf

  – İnorganik partiküller: talk, zirconyum,

  aluminyum

  – Yangın söndürme: Dünya Ticaret Merkezi

  saldırısı

 • Iannuzzi MC, Rybicki BA, Teirstein AS. Sarcoidosis. N Engl J Med 2007; 357:2153-65.


Sarkoidoz etyoloji1
SarkoidozEtyoloji

 • Genetik yatkınlık

  – Familyal sarkoidoz: RR 1.5 – 7.4

  – HLA genleri ile ilişki: HLA-B8, HLA-DRB1 ve

  HLA-DQB1

  – Kromozom 6p’de BTNL2 geni

  – Afrika-Ameikallar, 3p ve 5q11.2’de yatkınlık

  genleri

 • Çevre ve genler arasında kompleks etkileşim

 • Iannuzzi MC, Rybicki BA, Teirstein AS. Sarcoidosis. N Engl J Med 2007; 357:2153-65.


İmmunopatogenez

 • Iannuzzi MC, Rybicki BA, Teirstein AS. Sarcoidosis. N Engl J Med 2007; 357:2153-65.


Sarkoidoz klinik zellikler prognoz
SarkoidozKlinik özellikler - Prognoz

 • Göğüs radyografisinde insidental bulgu

 • Sistemik semptomlar ya da tutulan organdaki bozukluğa bağlı semptomlar

  • Akut sarkoidoz, Löfgren’s sendromu, hastaların %9-34’ü

 • 1-3 yılda remisyon (2/3 <1 yıl, %50 <3 yıl)

 • Ölüm <%5, genellikle pulmoner ve kardiyak


Sarkoidoz bilateral hiler lenfadenopati
SarkoidozBilateral hiler lenfadenopati


Sarcoidosis pulmoner
SarcoidosisPulmoner


Sarkoidoz pulmoner patoloji
SarkoidozPulmoner - Patoloji

 • Hastalığın en erken evresinde:

  Hafif nonspesifik interstisyel mononükleer inflamasyon / alveolit


Sarkoidoz pulmoner patoloji1
SarkoidozPulmoner - Patoloji

Sarkoidoz, multifokal nonekrotizan epiteloid

granülomlar ile karakterlidir.

– interstisyel

– lenfanjitik dağılım: bronkovasküler alanlar

ve interlobüler septalar boyunca

– iyi gelişmiş, karakteristik görünümde

 • Uniform histolojik evrede, iyi sınırlı, kompakt granülomlar


Sarkoidoz gran lomlar
SarkoidozGranülomlar

 • Epiteloid histiyositler, lenfositler ve fibroblastlar

  Multinükleer Langhans tipi ya da yabancı cisim tipi dev hücreler

  İnklüzyonlar

 • Tipik olarak non-nekrotizan

  - küçük santral fibrinoid, granüler ya da

  eozinofilik nekroz odakları

 • Hyalinize fibrozis


Sarkoidozda nkl zyonlar
Sarkoidozda İnklüzyonlar

 • Asteroid cisimcikler

 • Birefrejan kalsiyum okzalat kristalleri


Sarkoidozda nkl zyonlar1

Schaumann’s cisimcikleri

Hamazaki-Wesenberg cisimcikleri

Sarkoidozda İnklüzyonlar


Sarkoidoz
Sarkoidoz

 • Tutulum olmayan akciğer parankiminde interstisyel kronik inflamasyon minimal ya da yoktur.

 • Belirgin interstisyel kronik inflamasyon varlığında diğer hastalıklar (hipersensitivite pnömonisi, kollajen vasküler hastalıklar, ilaç ilişkili pnömoni, berilyozis ya da enfeksiyon) göz önünde bulundurulmalıdır.


Sarkoidoz1
Sarkoidoz

 • Hastalık ilerleyince granülomlar fibrotik hale gelir ve sonunda konfluen hyalinize nodüller şeklinde görülebilirler.

 • Kalsifikasyon yaygın fibrozise eşlik edebilir


Sarkoidozda transbron ial biyopsi
Sarkoidozda Transbronşial Biyopsi

 • Granülomatöz inflamasyon sıklıkla büyük hava yollarında bulunduğundan tanı için transbronşial biyopsi oldukça efektiftir.

 • Biyopside bulgular çarpıcı olmayabilir. Birkaç dev hücre kümesi ya da belirgin olmayan granülomlardan oluşabilir.

  En az 3 seviyeli derin kesit ile incelenmeli


Sarkoidoz vask ler tutulum
SarkoidozVasküler Tutulum

 • Granülomatöz anjitis/vaskülit oldukça sık bir bulgu

 • Venöz tutulum arteriyel tutulumdan daha sık

 • Genellikle granülomların en yoğun olduğu alanlarda

 • Granülomatöz pulmoner anjitis- nonspesifik

  - Tbc, Wegener granülomatozisi, nekrotizan sarkoid granülomatozis, berilyum hastalığı


Sarkoidoz plevral tutulum
SarkoidozPlevral Tutulum

 • Plevral tutulum nadir olup, ilerlemiş hastalığı olanlarda görülür.

 • Plevral effüzyonlar: Lenfositoz

 • Plevral kalınlaşma, plevral ve subplevral nodüller ve pnömotoraks


Progresyon ve ilerlemi akci er tutulumu
Progresyon ve ilerlemiş akciğer tutulumu

 • %10-30 vakada akciğerler “bal peteği akciğer” ile sonuçlanan progresif fibrozise ilerler.

 • Amfizem

 • Kavitasyon

 • Aspergilloma


Nod ler sarkoidoz
Nodüler Sarkoidoz

 • Nadir (%1.6 - %4% )

 • Nodüller ve birleşen granülomlar (1-5 cm boyutta)

 • Akciğerde tüm vakalar bilateral

 • Nekroz ya da vaskülit yok


Nekrotizan sarkoid gran lomatozisi
Nekrotizan Sarkoid Granülomatozisi

 • İlk kez 1973’te Liebow tarafından tanımlanan nadir bir granülomatöz pulmoner anjit

 • Nekrotizan sarkoid granülomatozis nodüler sarkoidozun geç dönem varyantı mı?


Nekrotizan sarkoid gran lomatozisi1
Nekrotizan Sarkoid Granülomatozisi

1- Sarkoid benzeri granülomlardan oluşan granülomatöz pnömoni

2- Değişik derecede nekroz

3- Granülomatöz vaskülit


Sarkoidoz tan s
Sarkoidoz Tanısı

 • Tipik bir klinikoradyolojik prezantasyon

 • Doku biyopsisinde non-nekrotizan epiteloid granülomların varlığı

 • Diğer olası hastalıkların ekarte edilmesi (özellikle enfeksiyöz nedenler)

  Kesin tanı genellikle klinisyen tarafından konur ve patolog tarafından desteklenir.

 • Ma Y,Gal A,Koss MN: The pathology of pulmonary sarcoidosis:update. Seminars in Diagnostic Pathology 2007; 24,150-161


Sarkoidozda patolojik tan
Sarkoidozda Patolojik Tanı

 • Patolog sadece tanımlayıcı bir şekilde “non-nekrotizan granülomlar” olarak tanı verebilir.

 • Klasik vakalarda “sarkoidoz ile uyumlu non-nekrotizan granülomlar” şeklinde tanı konulabilir.


Sarkoidoz pulmoner ay r c tan
SarkoidozPulmoner – Ayırıcı Tanı

 • Enfeksiyöz granülomlar

 • Hot tub lung

 • Hipersensitivite pnömonisi

 • Berilyozis

 • Wegener granülomatozisi

 • Talk granülomatozisi


T berk loz
Tüberküloz

 • Nekrotizan granülomatöz inflamasyon ile birlikte non-nekrotizan granülomlar

 • Coğrafik nekroz ortaya çıkabilir.

 • Granülomatöz bronkioler tutulum sık

 • Mikroorganizmalar genellikle nekrotik granülom merkezindeki debrisi içinde hücre dışı lokalizasyonda bulunur.

 • Granülomlar non-nekrotizan ya da hyalinize olduğunda asit-fast boyası ile organizma saptanamayabilir.

 • Tang Y-W, Procop GW, Zheng X et al: Histologic parameters predictive of mycobacretial infection. Am J.Clin.Pathol.1998;109:331-334.


Mikobakteri nce parlak k rm z basil
Mikobakteri(İnce, parlak kırmızı basil)Hot tub akci er mikobakteri avium kompleks mac
Hot tub akciğer sensitivitesi düşüktür. Mikobakteri avium kompleks (MAC)

 • Hot tub akciğeri MAC içeren suyla temasla oluşan bir hastalık

 • Enfeksiyon ya da hipersensitivite fenomeni?

 • Akciğer grafisinde diffüz sentrilobüler nodüller ve/veya buzlu cam opasiteleri izlenir.

 • Karakteristik patolojik bulgular: iyi oluşmuş non-nekrotizan granülomlar (hava boşlukları ve interstisyum) ve organize pnömoni

 • Khour A, Leslie KO, Tazelaar HD et al: Diffuse pulmonary disease caused by nontuberculous mycobacteria in immunnocompetent people (hot tub lung).

  Am J Clin Pathol.2001;115;755-762Hipersensitivite pn monisi
Hipersensitivite Pnömonisi akciğer hastalığı

1- Kronik interstisyel inflamasyon

2- Bronşiolit ya da oblitere bronşiolit

3- İyi gelişmemiş non-nekrotizan granülomatöz inflamasyon


Hipersensitivite pn monisi1
Hipersensitivite Pnömonisi akciğer hastalığı

 • Genellikle havayolları çevresinde epiteloid histiyositler fokal olarak bulunur ve güç farkedilir granülomatöz görünüme neden olur.

 • Eozinofiller genellikle yok ya da seyrek

 • İyi gelişmiş granülomlar nadirdir.

 • Cerrahi akciğer biyopsilerinin %30’unda granülomatöz özellikler bulunmayabilir.

 • Myers JL,Tazelaar Thorax 2008;63:78-84


Hipersensitivite pn monisi ve sarkoidoz
Hipersensitivite Pnömonisi ve Sarkoidoz akciğer hastalığı

 • Sarkoidozda:

  Kronik interstisyel inflamasyon (alveolit) genellikle belirgin değildir. Çok sayıda granülomlar bulunur ve baskın mikroskopik görünümü oluşturur.

 • Hipersensitivite pnömonisinde:

  Alveolit hakim olarak bulunan bir özelliktir ve nispeten az veya nadiren granülomlar bulunur.

 • Rosen Y:Pathology of sarcoidosis.Semin Respir Crit Care Med. 2007;28:36-52


Kronik berilyum hastal
Kronik Berilyum Hastalığı akciğer hastalığı

 • Kronik berilyum hastalığı ve sarkoidozda granülomlar ve granülomatöz akciğer tutulumunun görünümünde fark yoktur.

 • Tanı çevresel maruziyet öyküsü ile konur.

 • Rosen Y:Pathology of sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med. 2007;28:36-52


Wegener gran lomatozisi
Wegener granülomatozisi akciğer hastalığı

Nekrotizan granülomatöz pnömoni

Nekrotizan granülomatöz vaskülit

 • Epiteloid granülomlar nadirdir.

 • Tek ya da küçük multinükleer dev hücre

  grupları

 • Özellikle nekrotizan sarkoidoz granülomatozisi

  ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.


Wegener gran lomatozisi1
Wegener granülomatozisi akciğer hastalığı

 • Bazofilik nekroz


Non gran lomat z vask lit

Wegener granülomatozisi akciğer hastalığı

 • Granülomatöz vaskülit

Non- granülomatöz

vaskülit


Talk gran lomatozisi
Talk Granülomatozisi akciğer hastalığı

 • Küçük yabancı cisim tipi granülomlar ve multinükleer dev hücreler

 • Birefrejan sarı-yeşil renkte talk partikülleri

 • Granülomlar küçük damar duvarlarına ve çevre interstisyumda sınırlı


Lokalize sarkoid benzeri gran lomlar
Lokalize sarkoid benzeri granülomlar akciğer hastalığı

Maligniteler

- Tümör stromasında, tümöre komşu

alanlar, drene olan lenf nodlarında

 • Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalar

 • T hücreli lenfomalar

 • Seminomlar

 • Karsinomlar (skuamöz hücreli karsinom)


Te ekk rler
TEŞEKKÜRLER….. akciğer hastalığı