Elektromagnetick z en a vln n
Download
1 / 13

Elektromagnetické záření a vlnění - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Elektromagnetické záření a vlnění. Co to je vlnění?. Znáte – vlnění na vodě zvukové vlny vlny na provaze vlny na pružině … Vlnění je přenos nějakého rozruchu. Přenáší se energie, ne látka. James Clerk Maxwell. Skotský fyzik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Elektromagnetické záření a vlnění' - ariana-campbell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co to je vln n
Co to je vlnění?

 • Znáte – vlnění na vodězvukové vlnyvlny na provazevlny na pružině …

 • Vlnění je přenos nějakého rozruchu. Přenáší se energie, ne látka.


James clerk maxwell
James Clerk Maxwell

 • Skotský fyzik

 • Roku 1865 formuluje teorii elektromagnenismu, kterou shrnuje do 4 slavných rovnic - zde

 • V rovnicích je schovaná celá elektřina i magnetismus

 • Maxwell konstatuje, že světlo je elektromagnetické vlnění a předpovídá i další druhy elmag. vlnění


Druhy elektromagnetick ho vln n
Druhy elektromagnetického vlnění

 • Druhy elmag. Záření – přehled zde:

 • Co je elmag vlnění? Co se vlastně „vlní“?

 • Periodicky se mění el. a mag. pole v každém máístě prostoru. Tak se prostorem přenáší energie.


Jak se jednotliv vln n li
Jak se jednotlivá vlnění liší?

 • Vlnovou délkou

 • Značka l, jednotka metr. Je to např vzdálenost mezi dvěma maximy (nebo mezi dvěma body „ve stejné poloze).


Jak popsat vln n
Jak popsat vlnění

 • Vlnová délka l

 • Perioda T – doba trvání jednoho kmitu

 • Rychlost vlnění ve vakuu c

 • Frekvence vlnění f=1/T

 • Za jednu periodu urazí vlnění vzdálenost l rychlostí c =>

  l=c.T=c/f


Jak z skat elmag vln n
Jak získat elmag vlnění?

 • Rychlým kmitáním částic s nábojem ve vodiči – anténě => vysokofrekvenčním proudem v anténě


En vln
Šíření vln

 • Závisí na vlnové délce

 • Malá vlnová délka (např. světlo) – vlny se šíří přímočaře

 • Střední vlnová délka (např. televizní obraz) – vlny se šíří skoro přímočaře, ale mohou se trochu ohýbat

 • Velká vlnová délka (rádio) – vlny se celkem ochotně ohýbají za překážky, kopírují terén


Jak elmag vln n m p en et informace
Jak elmag vlněním přenášet informace?

 • Je třeba vlnu modulovat

 • Nosná vlna – základní frekvence (např. 99,7 MHz)

 • AM (amplitudová modulace) – frekvence vlny je stále stejná, ale její amplituda se mění tak, jako přenášený signál (např. řeč)

 • FM (frekvenční modulace) – amplituda je stálá, ale frekvence se mění stejně jako přenášený signál

 • Použití:AM: typicky střední vlny (stovky kHz)FM: krátké a velmi krátké vlny (cca. 100 MHz)


Televizn vys l n
Televizní vysílání

 • Odděleně se vysílá obraz a zvuk

 • (Zvuk jde chytit na rádio)

 • Obraz – princip televize zde

 • Signál mění jas elektronového svazku a řídí jeho posun po obrazovce (pomocí vychylovacích cívek)


Druhy z en a jejich pou it
Druhy záření a jejich použití

 • Druhy záření a jejich použití (učebnice viz str. 90)


Zdroje z en
Zdroje záření

 • Slunce – zahřátá tělesa – viditelné, UV i IF záření

 • Luminiscence – „studené světlo“ – svatojánské mušky, zářivka, televize, …

 • Laser – monochromatické, koherentní, výkonné, k přenosu informací, řezání, operacím, …

 • Rentgenka – zdroj rentgenového záření

 • Urychlovače – zdroj záření gamma


ad