SPRÅK I ENDRING - PowerPoint PPT Presentation

Spr k i endring
Download
1 / 14

 • 630 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPRÅK I ENDRING. Kor mange språk finst det i verda?. Viss ein Mars-buar kom til jorda, ville han tru at vi bare hadde eitt språk med mange forskjellige variasjonar. Minoritetsspråk. Kva betyr majoritet? Kva betyr minoritet? Kan gjelde både talespråk og skriftspråk.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SPRÅK I ENDRING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spr k i endring

SPRÅK I ENDRING


Kor mange spr k finst det i verda

Kor mange språk finst det i verda?

 • Viss ein Mars-buar kom til jorda, ville han tru at vi bare hadde eitt språk med mange forskjellige variasjonar.


Minoritetsspr k

Minoritetsspråk

 • Kva betyr majoritet?

 • Kva betyr minoritet?

 • Kan gjelde både talespråk og skriftspråk.


Samisk offisielt minoritetsspr k

Samisk – offisielt minoritetsspråk

 • Gjennom sameloven er samisk sikra ein spesiell status og ei rekke språklige rettar:

  • rett til å ha samisk som opplæringsspråk i skolen

  • rett til å bruke samisk under politiavhøyr og under rettsakar

  • rett til å få lovar som har særlig interesse for heile eller deler av den samiske befolkninga oversett til samisk

  • rett til å kunne vende seg til offentlege kontor og instansar på samisk og få svar på samisk.

  • rett til permisjon med løn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har nytte av slik kunnskap.

   http://www.sprakrad.no


Nasjonale minoritetsspr k i n oreg

Nasjonale minoritetsspråk i Noreg

 • kvensk

 • romani (taterane sitt språk)

 • romanes (sigøynarane sitt språk)

 • jiddisk/hebraisk

 • norsk teiknspråk.

 • ulike ”innvandrarspråk”

  NB! Ikkje offisiell status på same måte som samisk

  http://www.sprakrad.no


Nyttar du fleire spr k i kvardagen

Nyttar du fleire språk i kvardagen?

 • Vi har fleirenyare minoritetsspråk i Noreg. Punjabi, urdu, vietnamesisk, bosnisk, tyrkisk og arabisk er døme på dette.

 • Kan du tenkje deg at nokon har bruk for å nytte fleire språk i kvardagen?


Kodevekslar du

Kodevekslar DU?

Har du floser? Plis kan eg låna?

Sorry, eghar’kje..


Kva brukar vi spr ket til

Kva brukar vi språket til?


Kva er dei viktigaste forskjellane mellom tale og skrift

Kva er dei viktigaste forskjellane mellom tale og skrift?


Spr k i endring

 • Skrift – distanse

 • Han eller ho som skriv har tid til å byggje ut språket i meir kompliserte strukturar.

 • Visuell.

 • Skrift kan ”frysast” over tid. Han eller ho som skriv har ingen kontroll over om mottakaren har forstått bodskapen.

Tale - nærleik

 • Talaren har kort tid til å planleggje og talespråket får ei enklare oppbygging. Vi sporar gjerne av.  

 • Auditiv ( trykk og stemmebruk).

 • Spontan tale eksisterer bare i augneblinken. Talaren kan bruke ord som her, der, denne, desse, og fylle ut med gestar og mimikk. Kan og kontrollere reaksjonane til mottakaren.


Norsk talem l

Norsk talemål

 • Ei dialekt er ei språkform som blir snakka i eit bestemt geografisk område.

 • Dialekter er ulike variantar av norsk talemål.

 • Menneske som bur på same stad og har same dialekt kan likevel snakke ulikt. Til dømes kan ein høyre at eldre og yngre som bur på same stad ikkjesnakkar likt. Dette kallar vi for sosiolekt.


Er det situasjonar der du synst det er vanskeleg bruke dialekta di

Er det situasjonar der du synst det er vanskeleg å bruke dialekta di?


Vi snakkar ulikt alt etter kor vi bur i landet

Vi snakkar ulikt alt etter kor vi bur i landet…

 • Uttale:

  • Skarre r eller rulle r?

  • Tjukk l

  • Palatalisering

  • Bløde konsonanter

 • Grammatikk:

  • Personleg pronomen

  • Nektingsadverbial

  • -a eller -e infinitiv

  • Hokjønn, bunden form eintal


Fornyer ungdommen spr ket eller ydelegg dei det

Fornyer ungdommen språket, eller øydelegg deidet?

 • Kva er slang?

 • Sms-språk /forkortingar

 • Sj-lyd/Kj-lyd


 • Login