Középkori szerzetesrendek - PowerPoint PPT Presentation

K z pkori szerzetesrendek
Download
1 / 16

 • 749 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Középkori szerzetesrendek. Szerzetesrenden az egyházuk által jóváhagyott szabályok, regulák szerint élő és általában közös fedél alatt, kolostorban (rendházban, monostorban, zárdában) lakó szerzetesek (barátok), illetve szerzetesnők (apácák vagy nővérek) közösségét értjük.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Középkori szerzetesrendek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K z pkori szerzetesrendek

Középkori szerzetesrendek


K z pkori szerzetesrendek

 • Szerzetesrenden az egyházuk által jóváhagyott szabályok, regulák szerint élő és általában közös fedél alatt, kolostorban (rendházban, monostorban, zárdában) lakó szerzetesek (barátok), illetve szerzetesnők (apácák vagy nővérek) közösségét értjük.

 • Szinte minden vallásban kialakult ez az istentiszteleti életforma.

 • Elkülönült közösségek voltak.

 • Tagjaik egész életükre engedelmességet, szegénységet, és szüzességet fogadtak.


Pol rendek

Ápoló rendek

 • A korszakban igen elterjedtek voltak a szociális feladatokat ellátó, a betegeket ápoló rendek (pl.: Lázár-rend tagjai leprásokat gondoztak)

 • a keresztes hadjáratok során létrejöttek az egyházi lovagrendek, amelyek a szerzetesi és a lovagi eszményt egyaránt tükröző fogadalmat tettek. Ilyenek a templomosok, a johanniták és a teuton lovagrend.


Koldul rendek

Kolduló rendek

 • Az érett és késői középkor nagy újdonsága volt a kolduló rendek megjelenése

 • A városi szegénység elterjedése olyan új problémákat vetett fel, amelyek megoldása mind a világi hatóságoknak, mind az egyházi vezetésnek komoly nehézséget jelentett .

 • Ezeknek a rétegeknek a megszólítása lett a kolduló rendek feladata.

 • Már a településeken belül építettek kolostorokat.

 • Pl.: karmeliták, szerviták


Fontosabb szerzetesrendek

Fontosabbszerzetesrendek


Benc s rend

Bencés-rend

 • Benedek-rend

 • Első keresztény szerzetesrend.

 • Nursiai Szent Benedek alapította 529-ben.

 • A nyugati kereszténység legjelentősebb kolostorát alapították meg Monte Casino hegyén.

 • Minden bencés kolostornak könyvtárral kellet rendelkeznie.

 • A szerzeteseknek elő volt írva az olvasás és a munka

 • Jelmondatuk: Ora et labora!


Goston rend

Ágoston-rend

 • Védőszentjük Szent Ágoston.

 • A gondolkodás szigorú iskolája mellett a hallgatásra, a testi munkára, a zsoltáréneklésre és a szolgálatra (térítés, tanítás, gyógyítás) kötelezték el magukat.

 • XII. sz.


Ciszterciek rendje

Ciszterciek rendje

 • Szent Bernát alapította a XII. században.

 • Fehér ruhás barátoknak is nevezik őket.

 • Szent Benedek eredeti, elhagyottnak ítélt reguláihoz kívántak visszatérni.

 • Belső fegyelem, keménység és egyszerű életvitel jellemezte.

 • A településektől távolabb telepedtek le.

 • Magas gazdasági kultúrát hoztak létre.


Karthauzi szerzetesek

Karthauzi szerzetesek

 • Némasági fogadalmat tettek, ezért néma barátoknak is nevezzük őket.

 • 1120-ban Szent Norbert alapította a premontreirek rendjét.


Domonkos rend

Domonkos-rend

 • Dominikánus rend

 • Kolduló rend

 • A prédikálás meggyőző erejében hívő Szent Domonkos alapította 1215-ben Toulouse-ban.

 • Első szabályzatuk szerint a domonkosok nem rendelkeznek sem egyéni, sem közösségi vagyontárgyakkal, és koldulással tartják fenn magukat.

 • Tevékenységük és hivatásuk a keresztény hit védelme és terjesztése, amelyet oktatással, igehirdetéssel és prédikálással érnek el


Ferences rend

Ferences-rend

 • Assisi Szent Ferenc alapította a XIII. században.

 • Kolduló rend

 • Az egész kereszténységre kiterjedő szervezetté vált.

 • Jelentős szerepre tettek szert az oktatásban

 • Kolduló rend

 • Az egész kereszténységre kiterjedő szervezetté vált.

 • Jelentős szerepre tettek szert az oktatásban fontos érdemük volt az arisztotelészi tudományok, új vitaformák és tanítási módszerek elterjesztésében.


 • Login