DownloadBAGISIKLAMA UYGULAMALARINDA ENJEKSIYON G VENLIGI


Advertisement
Download Presentation
Comments
argus
From:
|  
(848) |   (0) |   (0)
Views: 29 | Added: 24-09-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:
Bu sunumda;. Enjeksiyon gvenligi kavrami ve Bagisiklamada enjeksiyon gvenligini,Asi uygulamasi,Kizamik Asi Gnlerinde ortaya ikacak tibbi atiklarin gvenli toplanmasi ve yok edilmesi yntemlerini tartisacagiz.. Sayilarla Enjeksiyon Gvenligi. Tm dnyada yilda 12 milyar enjeksiyon uygulanmakta,
BAGISIKLAMA UYGULAMALARINDA ENJEKSIYON G VENLIGI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. BAGISIKLAMA UYGULAMALARINDA ENJEKSIYON G?VENLIGI

2. Bu sunumda; Enjeksiyon g?venligi kavrami ve Bagisiklamada enjeksiyon g?venligini, Asi uygulamasi, Kizamik Asi G?nlerinde ortaya ?ikacak tibbi atiklarin g?venli toplanmasi ve yok edilmesi y?ntemlerini tartisacagiz.

3. Sayilarla Enjeksiyon G?venligi T?m d?nyada yilda 12 milyar enjeksiyon uygulanmakta, Enjeksiyonlarin yaklasik %10?u bagisiklama uygulamalarinda kullanilmakta, DS? Avrupa b?lgesinde yapilan arastirmaya g?re 1998 yilinda uygulanmis olan t?m enjeksiyonlarin ??te birinin (1/3) g?venli oldugu garanti edilememektedir.

5. Sayilarla Enjeksiyon G?venligi Bir igne batmasindan sonra enfekte bir hastadan tahmini HBV, HCV ve HIV ge?is riski

6. DS? Avrupa B?lgesi?nde Enjeksiyon G?venligi 1998 yilinda DS? Avrupa B?lgesi?nde yapilan, enjeksiyon yoluyla enfeksiy?z hastaliklarin ge?isinin arastirildigi arastirmada1: ?ocuk n?fusun %21?inin, eriskin n?fusun %52?sinin Hepatit B enfeksiyonu riskine maruz kaldigi saptanmistir. 1997?de DS? Avrupa B?lgesi ?lke raporlarina g?re: asi sonrasi istenmeyen etkilerin ?ogu asi uygulamasi sirasinda yapilan teknik hatalardan kaynaklanmaktadir. ?Hutin Yvan et al. International journal of epidemiology,1999

7. T?rkiye?de Mevcut Durum Enjeksiyon G?venligi Arastirma Sonu?lari 2003

8. Ama?: Asilama sirasinda g?venli enjeksiyon uygulamalarinin oranini belirlemek, Enjeksiyon g?venligi konusundaki mevcut durumu saptamaktir. Enjeksiyon G?venligi Arastirmasi

9. Y?ntem: Kesitsel bir arastirmadir. Uygun ?rneklem y?ntemiyle se?ilen 80 saglik ocaginda yapilmistir. Veriler g?zleme dayali olarak toplanmistir. Enjeksiyon G?venligi Arastirmasi

10. SONU?LAR G?zlemlenen personel: G?zlemler sirasinda enjeksiyon uygulayanlarin meslek gruplarina g?re dagilimi s?yledir: 39 (%49) ebe, 26 (%33) hemsire, 10 (%13) saglik memuru, 4 (%5) ebe-hemsire, 1 (%1) y?ksek hemsire.

11. SONU?LAR Personelin konu hakkinda egitim alma durumu: Incelenen personelden 52?si (%73) enjeksiyon uygulamasi konusunda en son aldiklari egitimin 6 yil veya daha ?nce oldugunu, 6?si (%9) ise son bir yil i?inde bu konuda egitim aldiklarini belirtmistir.

13. Saptanan Yanlis Uygulamalar

14. SONU?LAR Tibbi atiklar: 56?si (%70) tibbi atiklarin belediyelerce toplandigini, 8?i (%10) atiklarin yerde a?ikta yakildigini, 4?? (%5) yakilip g?m?ld?g?n?, 2?si (%3) kendilerinin belediyenin belirledigi yere naklettigini, 1 (%1) atiklarin g?m?ld?g?n?, 1 (%1) kontrols?z bir yere d?k?ld?g?n? ifade etmislerdir. Geriye kalan 8 saglik kurumu (%10), baska y?ntemler uyguladiklarini belirtmislerdir. Bu y?ntemler: ??pe atma (3), sobada veya kalorifer kazaninda yakma (3), kisin yakma yazin ??pe atma (1), bekletme (1)dir.

15. Bagisiklama G?venligi Bagisiklama g?venligi, asinin temininden uygulama noktasina ve atiklarin imhasina kadar olan t?m s?reci kapsar. Asi: Kalitesi ?retiminden uygulama noktasina kadar bilinen asidir. Uygulama: G?venli enjeksiyon uygulamasi Uygun Imha: G?venli atik imha sistemi ile imha

16. Bagisiklamada Enjeksiyon G?venligi Ama?: ?lke sinirlari dahilinde t?m saglik kurum ve kuruluslari tarafindan verilen bagisiklama hizmetlerinde enjeksiyonlarin g?venligini saglamak

17. Bagisiklamada Enjeksiyon G?venligi Stratejiler: Egitim (yanlis uygulamalarin azaltilip, g?venli uygulamalarin yerlestirilmesinin saglanmasi) Gerekli malzeme ve ekipmanin yerinde ve zamaninda bulundurulmasinin saglanmasi Atiklarin g?venli sekilde toplanip imha edilmesi

19. G?venli Enjeksiyon Enjeksiyon uygulanan kisiye zarar vermez Uygulayani ?nlenebilir riske maruz birakmaz ???nc? sahislar i?in tehlike olusturacak atikla sonu?lanmaz

20. Kimler risk altinda? Asi uygulanacak kisi/hasta kontamine ekipman kullanimi Saglik Personeli Igne batmalari Toplum G?venli olmayan atik kontrol?, tekrar kullanim

21. Risk Fakt?rleri Enjekt?r ve ignelerin yeniden kullanimi Igne degistirilerek enjekt?r?n tekrar kullanimi Saglik Personeline Igne batmasi: Ignenin kapaginin kapatilmasi G?venli olmayan atik G?venli olmayan atik kontrol? nedeniyle toplumdaki kisilere igne batmasi

22. Nedenler Problemin g?z ardi edilmesi Atik kontrol?n?n yetersiz olmasi, enjekt?rlerin toplanip yeniden satilmasi Malzeme eksigi Yetersiz s?rveyans Toplumun ve saglik personelinin G?venli olmayan enjeksiyon uygulamalarinin sonu?lari hakkinda bilgisizligi

23. G?venli Olmayan Enjeksiyon Komplikasyonlari

24. Enjeksiyon ?ncesinde Neler Yanlis Olabilir?

25. ENJEKSIYON ?NCESI Asi: Asinin miadi uygun mu? Asi Flakon Izlemcisi (OPV i?in) imha noktasinda mi? Asi ayni ?reticiden saglanan sulandiricilarla mi sulandiriliyor? Asilar a?ildiktan/sulandirildiktan sonra GBP genelgesinde belirtilen s?re asilmis mi? Dogru sulandiricilar kullaniliyor mu? Soguk Zincir Monit?r? imha noktasinda mi? Donma Saati patlamis mi? Isi kayitlari +2 - +8oC arasinda mi? Uygulama ?ncesi asilar enjekt?re ?ekilip bekletiliyor mu? Asi enjekt?re ?ekildikten sonra igne kapagi kapatilip hastanin hazirlanmasi bekleniyor mu? Asi temiz bir ortamda hazirlaniyor mu?

26. ENJEKSIYON ?NCESI Enjekt?r, igne ve diger ekipman Enjeksiyon uygulamasi i?in gerekli ekipman tam mi? (sulandirma ve uygulama i?in uygun enjekt?r, pamuk vs.) Her asi uygulamasi i?in ayri ve steril bir enjekt?r ve u? kullaniliyor mu? Ambalaji zarar g?rm?s, yirtilmis enjekt?r ve igneler kullaniliyor mu? Lokal temizlik i?in kullanilacak pamuk temiz mi? Enjekt?r g?venli atik kutusu hazir ve kolay ulasilabilir bir yerde mi?

27. ENJEKSIYON ?NCESI Yapilmasi Gerekenler

28. ENJEKSIYON ?NCESI Son kullanim tarihinin kontrol?, Asi Flakon Izlemcisinin kontrol? (OPV i?in), Isi kayitlarinin kontrol?, Kizamik asisinin a?ildiktan sonra 4 saatten fazla kullanilmamasi, Asilarin ayni ?retici firma tarafindan saglanan sulandiricilarla kullanilmasi, Asi ?ncesi enjekt?rlerin hazirlanip bekletilmemesi, Asi enjekt?re ?ekildikten sonra igne kapaginin kesinlikle kapatilmamasi.

29. ENJEKSIYON ?NCESI Enjekt?rlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

30. ENJEKSIYON ?NCESI Enjekt?r ve ignelerin yeniden kullanilip kullanilmadiginin kontrol?, Enjekt?r ve ignelerin steril olmasi, Enjekt?r paketinin saglamliginin kontrol?, Mutlaka tek kullanimlik imha edilebilir enjekt?rlerin kullaniminin saglanmasi, Enjekt?rlerin uygun saklama kosullari a?isindan g?venilir kaynaklardan temin edilmis olmasi,

31. Uygulama Sirasinda Neler Yanlis Olabilir?

32. Enjeksiyon Uygulama Sirasinda Hazirlik: Uygunsuz bir zeminde hazirlik yapilmasi Kullanilacak pamugun kirli ve kanli olmasi Her uygulama i?in yeni steril igne ve enjekt?r kullanilmamasi Yanlis sulandiricilarin kullanilmasi Yanlis miktarda sulandirici kullanilmasi Ignenin flakon kapaginda takili tutulmasi Ampuller i?in kapagi kirip a?ma sirasinda kesiler olusmasi

33. Enjeksiyon Pratigi Enjeksiyon Enjeksiyon pratiginin yetersiz olmasi Yanlis miktar doz enjekte edilmesi Yanlis yere enjekte edilmesi Yanlis yoldan enjekte edilmesi Enjeksiyondan sonra ignenin kapatilmasi

34. ENJEKSIYON UYGULAMALARI Yapilmasi Gerekenler

35. ENJEKSIYON UYGULAMALARI Hazirlik: Zeminin hazirlik i?in uygun olmasi ve el temizliginin yapilmasi, Temizlik i?in kullanilan pamuk tamponlarin temiz olmasi, Sulandiricilarin ayni ?retici tarafindan temin edilmis olmasi ve belirtilen dogru oranlarda kullanilmasi, Enjekt?r ignelerinin asi flakonu kapaginda batirilmis olarak tutulmamasi, Ampuller i?in kapagi kirip a?makta gazli bez kullanilmasi,

36. ENJEKSIYON SONRASI Neler Yanlis Yapiliyor?

37. ENJEKSIYON SONRASI Enjekt?r G?venli Atik Kutusu kullanilmamasi, Atik kutularinin sayisinin yetersiz olmasi, Enjeksiyon yeri yakininda atik kutusu olmamasi, Enjeksiyondan hemen sonra enjekt?r ve ignelerin atik kutusuna atilmamasi, G?venli atik kutularinin agzina kadar doldurulmasi nedeniyle par?alanmasi veya delinmesi, Bos alanlara atilmis atik kutularinin bulunmasi Saglik merkezi ?evresinde enjekt?r, igne ya da diger kontamine materyallerin bulunmasi,

38. ENJEKSIYON SONRASI Yapilmasi Gerekenler

39. ENJEKSIYON SONRASI Daima Enjekt?r G?venli Atik Kutusu Kullanilmasi, Enjeksiyon yeri yakininda Enjekt?r G?venli Atik kutusu bulundurulmasi, Enjeksiyondan hemen sonra enjekt?r ve ignelerin ayrilmadan ve kapagi kapatilmadan Enjekt?r G?venli Atik kutusuna atilmasi, Enjekt?r G?venli Atik kutularinin par?alanip delininceye kadar tika basa doldurulmamasi, Enjekt?r G?venli Atik kutularinin imha edilmek ?zere g?nderilene kadar g?venli bir yerde saklanmasi, ortalikta birakilmamasi, Saglik merkezi ?evresinde ortaliga sa?ilmis kirik flakon, enjekt?r, igne ve kontamine materyallerin bulunmamasi,

40. YENI ENJEKT?R A?

41. YENI SIRINGA, IGNE ve SON KULLANMA TARIHI GE?MEMIS ASI KULLAN

42. ENJEKSIYONU TEMIZ BIR ZEMINDE HAZIRLA

43. DAIMA KULLANILAN ENJEKT?R? G?VENLI ATIK KUTUSUNA AT

44. KULLANILAN ve BITEN FLAKONLARI ENJEKT?R G?VENLI ATIK KUTUSUNA ATIN!!!

45. DOLAN ENJEKT?R G?VENLI ATIK KUTULARINI DAIMA KAPALI TUTUN

47. PAKETI YIRTILMIS ENJEKT?R KULLANMA!!!

48. IGNEYE EL S?RME!!!!

49. FLAKON I?INDE IGNE TUTMA ve BIRAKMA!!!!

50. IGNE KAPAGINI TEKRAR KAPATMA!!!

51. ENJEKT?R G?VENLI ATIK KUTUSUNU TIKABASA DOLDURMAYIN

52. ASI UYGULAMASI

53. Asi uygulamadan ?nce asi uygulanacak kiside herhangi bir kontrendikasyon olup olmadigi mutlaka sorgulanmalidir!!!

54. Ger?ek kontrendikasyonlar (asinin yapilmamasi gereken durumlar)-1 1. Ileri derecede imm?n sistem yetmezligi (?rnegin kanser tedavisi, y?ksek doz steroid kullanimi) 2. Gebelik 3. Trombositopeni 4. Neomisine karsi anafilaksi hikayesi, 5. Jelatine karsi anafilaksi hikayesi

55. 6. Agir derecede atesli hastalik (siddetli atesli hastalik ge?irenler hastaligin akut d?nemi ge?er ge?mez asilanabilir, bu ?nlem hastaliga bagli ortaya ?ikabilecek komplikasyonlardan asinin sorumlu tutulmasini ?nler) 7. Daha ?nceki bir kizamik asisina anaflaktik reaksiyon, 8. Tedavi altinda olmayan aktif t?berk?loz 9. Son ?? ay i?erisinde imm?noglob?lin veya kan ?r?n? verilmesi Ger?ek kontrendikasyonlar (asinin yapilmamasi gereken durumlar)-2

56. Son bir ayda kizamik asisi olmus ?ocuklara kizamik asisi yapilmasina gerek yoktur. ??nk? bu ?ocuklar yeni olduklari asiya imm?n yanit gelistirmekte olduklarindan bu s?re i?inde yapilacak yeni bir kizamik asisinin katkisi yoktur. Eger yanlislikla yapilmissa herhangi bir yan etki artisi olmaz, bu nedenle endise edilmemelidir. Asi ?ncesi genel durumu iyi, saglikli ?ocuklarin atesinin ?l??lmesine ve fizik muayene yapilmasina gerek yoktur. Asi ?ncesi ?ocugun hasta olup olmadiginin sorulmasi yeterlidir. Kontrendikasyonlar mutlaka sorgulanmalidir,

57. Yanlis Kontrendikasyonlar-1 (bu kisiler asilanabilir) 1. Hafif ates (38 oC?nin alti) 2. Ishal 3. Topikal (cilt ?zeri krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) seklinde veya lokalize (intraartik?ler, bursal veya tendon i?i vb) steroid kullanimi ya da agiz yolu ile d?s?k doz steroid kullanimi (2 mg/kg veya 20 mg/g?n dozundan az uygulanan tedavinin canli vir?s asilarinin etkinlik ve g?venirligini azaltacak kadar imm?ns?presyon yapmadigi d?s?n?lmektedir) 4.Penisilin allerjisi

58. 5. Antibiyotik kullanimi 6. Astim 7. Konv?lsiyon hikayesi olanlar* 8. Anne s?t? alma 9. Yakininda imm?n yetmezligi olan hasta veya gebe olmasi 10. D?k?nt?l? hastaliklar. *Asiya bagli ates asidan 7-10 g?n sonra g?r?lebileceginden, febril (atese bagli) konv?lsiyon hikayesi olan ?ocuklarda bu d?nemde ates d?s?r?c? verilmesi uygundur. ?ocuk antikonv?lzan tedavi aliyorsa tedavisine aksatmadan devam etmelidir. Yanlis Kontrendikasyonlar-2 (bu kisiler asilanabilir)

59. Yanlis Kontrendikasyonlar-3 (bu kisiler asilanabilir) 11. Yumurta allerjisi** **Yumurtaya karsi allerjik reaksiyonu olanlarda kizamik asisindan sonra anafilaksi son derece nadirdir ve deri testi asi sonrasi allerjik reaksiyon geliseceginin g?stergesi degildir. Bu nedenle kizamik asilamasi ?ncesi deri testine gerek yoktur. Eskiden, yumurta yedikten sonra anafilaksi ge?iren kisilerin, kizamik asisi civciv embriyosunda ?retildigi i?in kizamik asilamasi sonrasi ciddi bir reaksiyon ge?irecegi d?s?n?l?rd?. Ancak veriler, kizamik asilamasi sonrasi ge?irilen anafilaksilerin yumurtaya karsi degil asinin baska komponentlerine karsi asiri duyarliliktan dolayi oldugunu g?stermektedir.

61. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI

62. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI BCG ASISI UYGULAMA: Sol kol a?ik ve d?z tutulacak, Sol omuz b?lgesine yakin enjeksiyon yapilacak, Enjekt?r ve igne cilde paralel olacak, Igne ucu ile cilt hafif?e kaldirilarak cilt i?ine (intrakutan) uygulanacak, Intrakutan uygulamada ciltte mercimek b?y?kl?g?nde b?l (kabariklik) olusmali BCG 0,05 ml enjekte edilir.

63. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI

64. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI DBT ASISI UYGULAMASI: Kol ?st kismina deltoid kasa uyan b?lgeye yapilacak, Kol dirsekten 45? i?e b?k?lecek, Enjekt?r 90o dik a?iyla cilde girecek, Kas i?i (intramusk?ler), deltoid kasa uygulanacak, DBT 0,5 cc uygulanir.

65. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI

66. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI Hepatit-B ASISI UYGULAMASI: Kol ?st kismina deltoid kasa veya bacak quadriceps kasina uyan b?lgeye yapilacak, Kol dirsekten, bacak dizden 45? i?e b?k?lecek, Enjekt?r 90o dik a?iyla cilde girecek, Kas i?i (intramusk?ler), deltoid veya quadriceps kasina uygulanacak, Hepatit-B 0,5 cc uygulanir.

67. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI

68. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI Kizamik ASISI UYGULAMASI: Kol ?st kismina deltoid kasa uyan b?lgeye yapilacak, Kol dirsekten 45? i?e b?k?lecek, Enjekt?r 45o egik a?iyla cilde girecek, Cilt alti (subkutan) deltoid kasina uyan b?lgeye uygulanacak, Kizamik asisi 0,5 cc uygulanir.

69. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI

70. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI TT ASISI UYGULAMASI: Kol ?st kismina deltoid kasa uyan b?lgeye yapilacak, Kol dirsekten 45? i?e b?k?lecek, Enjekt?r 90o dik a?iyla cilde girecek, Kas i?i (intramusk?ler), deltoid kasina uygulanacak, Tetanos Toksoidi asisi 0,5 cc uygulanir.

71. ASI UYGULAMA TEKNIKLERI

72. KIZAMIK ASI G?NLERI SIRASINDA ORTAYA ?IKAN TIBBI ATIKLARIN IMHASI

76. Asi ekiplerinin g?revleri: Ortalama 100 enjeksiyona 1 enjekt?r g?venli atik kutusu (5 lt?lik) bulundurulur, Uygulama sirasinda ortaya ?ikan enjekt?rler (ucu kapatilmadan), asi/sulandirma flakonu, pamuk gibi tibbi atiklar enjekt?r g?venli atik kutusuna atilir. Kutular asilama sonrasi saglik ocagina getirilir ve soguk zincir sorumlusuna teslim edilir.

77. Saglik ocagi asi/soguk zincir sorumlusunun g?revleri: Asi ekiplerine asilamaya ?ikarken 100 enjeksiyona 1 adet olmak ?zere enjekt?r g?venli atik kutusunu verir, Dolu kutulari teslim alir ve saglik ocaginda g?venli bir yerde ge?ici olarak depolar, Saglik ocaginda 1 haftalik depolama sonrasinda dolu kutulari Saglik M?d?rl?g??n?n belirledigi merkezi bir yere nakleder.

78. Saglik M?d?rl?g??n?n g?revleri: Atiklarin nasil toplanip nerede imha edilecegini tanimlayan atik imha plani hazirlayin Kampanya s?resince meydana gelecek atiklari Saglik Bakanligi?nca dagitilacak g?venli atik kutularinda toplayin. Imha edilene ya da nakil i?in toplanana kadar kutulari a?ikta, halkin kolayca ulasabilecegi alanlarda bekletmeyin. Atik imha plani ?er?evesinde kutulari toplayip imha edilmesini saglayan.

79. TIBBI ATIKLARIN IMHASI Tibbi Atiklarin, ?evre Bakanligi?nca 20.05.1993 tarih ve 21586 sayili resmi gazetede yayinlanan ?Tibbi Atiklarin Kontrol? Y?netmeligi? ?ne uygun olarak imhasi gereklidir. Bu y?netmelik ?evre Bakanligi websitesi olan www.cevre.gov.tr de yer almaktadir. Bu y?netmeligin 6., 7. ve 8. b?l?mlerinin t?m maddeleri dikkatlice g?zden ge?irilmelidir. Bu y?netmelikte ?ng?r?len iki y?ntem; Y?ksek dereceli firinlarda yakma Nihai depolama Iller uygulamayi planladiklari y?ntemi Il ?evre Kurulu karari haline d?n?st?rmelidir.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro