ABC FOR
Download
1 / 9

ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe? - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for foreldrekontakter”. Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes. Har skolen retningslinjer og mandat for foreldrekontaktenes arbeid?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe?' - argus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • ABC FOR FORELDREKONTAKTER

  • Hva kan jeg gjøre?

  • Hvem er jeg til for?

  • Hvordan kan jeg jobbe?

   Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for foreldrekontakter”.


Det er lettere gj re en god jobb n r man vet hva som forventes
Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.

 • Har skolen retningslinjer og mandat for foreldrekontaktenes arbeid?


Hva er en foreldrekontakt
Hva er en foreldrekontakt? forventes.

 • Foreldrekontakten er

 • - representant for foreldrene i en klasse/gruppe

 • - valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse/gruppe

 • - bindeleddet mellom skolen/lærerne og foreldrene i klassen/gruppen

 • Hvis skolen har en annen organisering enn de tradisjonelle klassene, må foreldrekontaktordningen tilpasses denne organiseringen.

 • Hvilken ordning passer hos oss?

 • Bør en foreldrekontakt ha et spesielt ansvar at de minoritetsspråklige foreldrene inkluderes i samarbeidet??


Valg av foreldrekontakter
Valg av foreldrekontakter forventes.

 • - Foreldrekontakter velges av foreldrene i klassen/gruppen.

 • - Det bør velges to foreldrekontakter i hver klasse/gruppe.

 • - Valgene bør avholdes om våren.

 • - Arbeidet bør komme i gang ved skolestart.

 • - Sørg for kontinuitet/overlapping - bare én av foreldrekontaktene på valg av gangen.

 • - Det er skolens ansvar at foreldrekontakter blir valgt.

 • Vanlig funksjonstid for foreldrekontakter er ett eller to år, noen har fire år. Hva bør vi ha hos oss?


Foreldrekontaktenes oppgaver
Foreldrekontaktenes oppgaver forventes.

 • Noen eksempler:

 • - Å planlegge klasse-/gruppeforeldremøter i samarbeid med kontaktlærerne.

 • - Å ha jevnlige møter med lærerne om læringsmiljøet (faglig og sosialt).

 • - Å holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldrene.

 • - Å lede klasse-/gruppeforeldremøtene.

 • - Å sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene.


Flere forslag til oppgaver
Flere forslag til oppgaver forventes.

 • - Å lage forslag til årsplan for hjem-skole-samarbeidet i gruppen/klassen/trinnet (sosiale aktiviteter, oppgaver i forbindelse med fagene).

 • - Å delegere oppgaver til de andre foreldrene.

 • - Å forberede overgangen til ungdomstrinnet, evt. videregående opplæring.

 • - Å ha kontakt med FAU.

 • - Å ta kontakt med "nye" foreldre.

 • - Å holde kontakt med tillitsvalgte elever.


Mål forventes.

 • - et godt faglig og sosialt miljø i klassen/gruppen

 • - null-toleranse for mobbing

 • - gode rutiner for samarbeidet mellom hjem og skole

 • - hensiktsmessig organisering av samarbeidet

 • - klare retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter

 • Å engasjere seg i hjem-skole-samarbeidet er en investering i barns og unges trivsel og læring!


Til dr fting
Til drøfting forventes.

 • Hva skal videreføres av oppgavene vi gjorde i fjor?

 • Hvilke nye oppgaver skal vi ta fatt på?

 • Har vi hensiktsmessige rutiner og organisering for samarbeidet?

 • Har foreldrene reell medvirkning på elevenes læringsmiljø?

 • Det er bedre å jobbe godt med få saker enn dårlig med mange!


Taushetsplikt
Taushetsplikt forventes.

 • Som foreldrekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13).

 • Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester.


ad