ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe? - PowerPoint PPT Presentation

ABC FOR
Download
1 / 9

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe? Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for foreldrekontakter”. Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes. Har skolen retningslinjer og mandat for foreldrekontaktenes arbeid?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ABC FOR FORELDREKONTAKTER Hva kan jeg gjøre? Hvem er jeg til for? Hvordan kan jeg jobbe?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Abc for foreldrekontakter hva kan jeg gj re hvem er jeg til for hvordan kan jeg jobbe

 • ABC FOR FORELDREKONTAKTER

  • Hva kan jeg gjøre?

  • Hvem er jeg til for?

  • Hvordan kan jeg jobbe?

   Lysarkene bygger på FUGs hefte ”ABC for foreldrekontakter”.


Det er lettere gj re en god jobb n r man vet hva som forventes

Det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes.

 • Har skolen retningslinjer og mandat for foreldrekontaktenes arbeid?


Hva er en foreldrekontakt

Hva er en foreldrekontakt?

 • Foreldrekontakten er

 • - representant for foreldrene i en klasse/gruppe

 • - valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse/gruppe

 • - bindeleddet mellom skolen/lærerne og foreldrene i klassen/gruppen

 • Hvis skolen har en annen organisering enn de tradisjonelle klassene, må foreldrekontaktordningen tilpasses denne organiseringen.

 • Hvilken ordning passer hos oss?

 • Bør en foreldrekontakt ha et spesielt ansvar at de minoritetsspråklige foreldrene inkluderes i samarbeidet??


Valg av foreldrekontakter

Valg av foreldrekontakter

 • - Foreldrekontakter velges av foreldrene i klassen/gruppen.

 • - Det bør velges to foreldrekontakter i hver klasse/gruppe.

 • - Valgene bør avholdes om våren.

 • - Arbeidet bør komme i gang ved skolestart.

 • - Sørg for kontinuitet/overlapping - bare én av foreldrekontaktene på valg av gangen.

 • - Det er skolens ansvar at foreldrekontakter blir valgt.

 • Vanlig funksjonstid for foreldrekontakter er ett eller to år, noen har fire år. Hva bør vi ha hos oss?


Foreldrekontaktenes oppgaver

Foreldrekontaktenes oppgaver

 • Noen eksempler:

 • - Å planlegge klasse-/gruppeforeldremøter i samarbeid med kontaktlærerne.

 • - Å ha jevnlige møter med lærerne om læringsmiljøet (faglig og sosialt).

 • - Å holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldrene.

 • - Å lede klasse-/gruppeforeldremøtene.

 • - Å sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene.


Flere forslag til oppgaver

Flere forslag til oppgaver

 • - Å lage forslag til årsplan for hjem-skole-samarbeidet i gruppen/klassen/trinnet (sosiale aktiviteter, oppgaver i forbindelse med fagene).

 • - Å delegere oppgaver til de andre foreldrene.

 • - Å forberede overgangen til ungdomstrinnet, evt. videregående opplæring.

 • - Å ha kontakt med FAU.

 • - Å ta kontakt med "nye" foreldre.

 • - Å holde kontakt med tillitsvalgte elever.


Abc for foreldrekontakter hva kan jeg gj re hvem er jeg til for hvordan kan jeg jobbe

Mål

 • - et godt faglig og sosialt miljø i klassen/gruppen

 • - null-toleranse for mobbing

 • - gode rutiner for samarbeidet mellom hjem og skole

 • - hensiktsmessig organisering av samarbeidet

 • - klare retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter

 • Å engasjere seg i hjem-skole-samarbeidet er en investering i barns og unges trivsel og læring!


Til dr fting

Til drøfting

 • Hva skal videreføres av oppgavene vi gjorde i fjor?

 • Hvilke nye oppgaver skal vi ta fatt på?

 • Har vi hensiktsmessige rutiner og organisering for samarbeidet?

 • Har foreldrene reell medvirkning på elevenes læringsmiljø?

 • Det er bedre å jobbe godt med få saker enn dårlig med mange!


Taushetsplikt

Taushetsplikt

 • Som foreldrekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13).

 • Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester.


 • Login