Dr ba podle pr va rakousk ho
Download
1 / 21

Držba podle práva rakouského - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Držba podle práva rakouského. Ant. rytíř Randa Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. Držba. Základem držby je detence faktická moc právního subjektu nad věcí Možnost skutkové dispozice s věcí Není třeba vůle Věc zavřená bez mého vědomí do skříně Držba přistupuje vůle Animus domini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Držba podle práva rakouského' - ardith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr ba podle pr va rakousk ho

Držba podle práva rakouského

Ant. rytíř Randa

Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.


Dr ba
Držba

 • Základem držby je detence

  • faktická moc právního subjektu nad věcí

  • Možnost skutkové dispozice s věcí

  • Není třeba vůle

   • Věc zavřená bez mého vědomí do skříně

 • Držba přistupuje vůle

  • Animus domini

  • Nakládat s věcí jako se svou vlastní


Dr ba1
Držba

 • Původně faktický stav

 • Římské právo – soudní ochrana proti faktickému rušení > držba se stává právním institutem

  • Držitel podle práva se nekryje s držitelem faktickým

   • Poručník může držet, i když poručenec chce ztratit vůli

   • Ztráta držby nemovité věci


Dr ba2
Držba

 • Není chráněna držba věcí, které jsou extra commercium

 • Detence

  • Faktický základ držby

  • Moc nebo vláda nad věcí – faktická možnost

 • Příklady detence


 • Detence
  Detence

  • Usuář a usufruktář

  • Pachtýř a nájemník

  • Výprosník

  • Držitel ruční zástavy

  • Sekvestor

  • Mandatář

  • Ten, kdo má fideikomiss naopak držitelem je


  Dr ba pr va
  Držba práva

  • Výkon práva

   • Skutkem osvědčená možnost opakovaného výkonu obsahu práva

   • Pokud zanikne opětovná možnost – držba zaniká

  • Vůle vykonávat toto právo pro sebe

   • Odpadne-li vůle držba zaniká  Pr vn povaha dr by
  Právní povaha držby

  • Držba je faktem a nikoli právem

   • Právo na ochranu není obsahem práva

   • Chybí pozitivní dispozice nakládat s věcí

  • Pro nabytí a pozbytí nelze použít předpisy

   • Nelze nabýt držbu sukcesí

  • Chráněna je i držba nabytá protiprávně


  Pr vn povaha dr by1
  Právní povaha držby

  • Jiný způsob ochrany než pomocí žalob

   • Ochrana interdiktní

  • Pouze kvalifikovaný způsob pozbytí držby způsobuje ochranu

   • Násilí, tajnost, výprosa

   • Držitel je chráněn i proti vlastníkovi

  • Právní účinky ocenitelné v penězích

   • Držba může být předmětem obchodu


  Pr vn povaha dr by2
  Právní povaha držby

  • Cena držby je nižší než cena věci

   • Pouze ochrana proti rušení a možnost těžit plody

   • Musí ustoupit právu vlastnickému

 • Právní účinky držby

  • Interdiktní ochrana proti svémocnému rušení

 • Zdánlivé právní účinky držby


 • Pr vn povaha dr by3
  Právní povaha držby

  • Subjekt držby

   • Každý kdo může vykonávat majetková práva

   • Otroci a personae alieni iuris nemohou držet

   • Ti kdo nejsou způsobilí k právním úkonům mohou držet pouze skrze zástupce

    • Děti, šílenci


  P edm t dr by
  Předmět držby

  • Každá věc

   • Ne res extra commercium

   • Věci, které jsou součástí věci jiné nelze držet – drží se pouze celek

   • Věc hromadná není předmětem držby

  • Držba více osob

   • Pouze k reálným částem pozemku

   • Spoludržba více osob


  P edm t dr by1
  Předmět držby

  • Analogie se spoluvlastnictví

  • Díly musí být určité a musí si být spoludržitelé vědomi

  • Mohou svou část držby převést na jiného

   • Bez vědomí, i proti vůli ostatních spoludržitelů

  • Podle výše podílů nesou náklady a podílejí se na užitcích věci

  • Právo na náfradu nákladů, které na věc vynaloží za ostatní spoludržitele


  Nabyt a z nik dr by
  Nabytí a zánik držby

  • Získání faktické moci nad věcí

  • Vůle mít věc u sebe

   • Aprehenze

    • Faktická možnost libovolného a úplného působení na věc

   • Podle individuálních okolností případů

    • Uchopením věci (ulovením zvířete)

    • Vkročením na pozemek

    • Pouhá přítomnost u věci


  Nabyt a z nik dr by1
  Nabytí a zánik držby

  • V nepřítomnosti

   • Uschováním v bytě

   • Pomocí mechanického zařízení – úschovní schránka

   • Odevzdáním klíčů od (zamčeného) skladu

   • Chycením zvířete do pasti

 • S vůlí dosavadního držitele

  • Traditio (předání)


 • Nabyt a z nik dr by2
  Nabytí a zánik držby

  • Jednostranná aprehenze

   • Okupace

  • Uchopení způsobuje držbu pouze tehdy, pokud je přítomna držební vůle

   • Animus posidendi

   • Posuzujeme podle kauzy

    • Právní důvod nabytí držby

    • Kauza nabytí práva vlastnického

     • Trh

     • směna


  Nabyt a z nik dr by3
  Nabytí a zánik držby

  • Darování

 • Uchopil jsem jako věc bez pána

 • Pouze detenci získáváme z důvodu

  • Výpůjčky, mandatum, usus, nájem.

 • Odvozená držba

  • Případy, které jsou chráněny jako držba, třebaže není animus possidendi

  • Zástavní věřitel

  • Sekvester


 • Nabyt a z nik dr by4
  Nabytí a zánik držby

  • Prekarista

 • Nabytí držby změnou držební vůle

  • Detentor se stává držitelem

  • Pouhým projevem vůle, že chce držet věc pro sebe

 • S vůlí vlastníka – na základě smlouvy

  • K vůli přistoupí smlouva jako projev vůle

  • Není třeba předání, držitel má věc již u sebe

  • Traditio brevi manu


 • Nabyt a z nik dr by5
  Nabytí a zánik držby

  • Bez vůle držitele

  • Musí dát najevo rozhodnutí držet věc jako svou vlastní

  • Pokud chce uschovatel nevrátit věc a ponechat si ji jako svou vlastní, musí podle mínění Proculianů věc přemístit, aby spáchal krádež


  Nabyt dr by bez v le
  Nabytí držby bez vůle

  • Osoby nezpůsobilé vůli projevit

   • Šílenci, děti, právnické osoby

   • Nemohou nabýt držbu svým vlastním jednáním

   • Děti, pokud mohou chápat jednání nabývací, mohou uchopovat držbu se schválením tutora


  Nabyt dr by z stupcem
  Nabytí držby zástupcem

  • Skrze svobodnou osobu nelze nic nabýt

  • Skrze poddanou osobu

   • Otrok musí být ve vlastnictví i ve faktické moci

   • Servus fugitivus – nabývám skrze něj tak dlouho, dokud jej neuchopí někdo jiný do držby

   • Skrze cizího otroka nabývá i ten, kdo je v dobré víře

  • Klasické právo – možno nabýt držbu skrze svobodnou osobu


  ad