RAZUMEVANJE IN POGLEDI NA: 'ORGANIZACIJO' IN 'MANAGEMENT' (Dr. JOŽEF OVSENIK) - PowerPoint PPT Presentation

RAZUMEVANJE IN POGLEDI
Download
1 / 28

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAZUMEVANJE IN POGLEDI NA: 'ORGANIZACIJO' IN 'MANAGEMENT' (Dr. JOŽEF OVSENIK) Ključni poudarki: ORGANIZACIJA KOT FENOMEN ORGANIZACIJA v razmerah kriznosti časa IZZIVI in PRILOŽNOSTI študija fenomena organizacije Doktorski kolokvij: Fakulteta za organizacijske študije,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RAZUMEVANJE IN POGLEDI NA: 'ORGANIZACIJO' IN 'MANAGEMENT' (Dr. JOŽEF OVSENIK)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Razumevanje in pogledi na organizacijo in management dr jo ef ovsenik

 • RAZUMEVANJE IN POGLEDI

 • NA:

 • 'ORGANIZACIJO' IN'MANAGEMENT'

 • (Dr. JOŽEF OVSENIK)

 • Ključni poudarki:

 • ORGANIZACIJA KOT FENOMEN

 • ORGANIZACIJA v razmerah kriznosti časa

 • IZZIVI in PRILOŽNOSTI študija fenomena organizacije

 • Doktorski kolokvij: Fakulteta za organizacijske študije,

 • Novo mesto, 13. januar 2011, ob 17.00

 • Povabil: dekan izr. Prof. dr. BORIS BUKOVEC


Razumevanje in pogledi na organizacijo in management dr jo ef ovsenik

 • “KAKŠNA ‘ORGANIZACIJA’ KAŽE (1)

 • POT IZ KRIZE 2008+?”

 • (‘ORGANIZACIJA’ KOT ISKANJE POTI IZ KRIZ)

  Dr. JOŽEF OVSENIK (Upok. FOV) -13.III.2010

  Prof. dr. MARIJA OVSENIK

 • ----------------------------------------------------------------------

 • 29. Mednarodna konferenca o razvoju

 • organizacijskih znanosti ‘ČLOVEK IN ORGANIZACIJA’

 • 24.-26. marec 2010, Portorož-Slovenija

  “TJA BOMO NAŠLI POT…” (F. Prešeren 1836)


1 uvod problem metoda 2

1 Uvod:Problem+metoda 2

Dejstvo:2008: Finančna + gospodarska kriza:

zelo kompleksna (kriza ‘stanja duha’?)

METODA reševanja: Način razumevanja ‘organizacije’

v družbi, naravi in življenju

Ker:

Se v POZNAVANJU NARAVE PROBLEMA

Skriva tudi NAČIN MOŽNOSTI

Za REŠITEV PROBLEMA:

- SKOZI NOVO RAZUMEVANJE ‘ORGANIZACIJE’


Vsebina 3

Vsebina: 3

 • 1. Uvod: PROBLEM IN METODA NJEGOVEGA

 • REŠEVANJA

 • 2. KAKŠNA ‘ORGANIZACIJA’

 • = POSTALA PROBLEM 2008+? (socialna,medčloveška=izrojena!)

 • ----------------------------------------------------------------------------

 • 3. ‘ORGANIZACIJA’ = V VSEJ

 • NARAVI NAŠEGA SVETA!

 • 4. ‘ORGANIZACIJA’ V ŽIVEM SVETU

 • 5. OBRAT V RAZUMEVANJU

 • ‘(SOCIALNE) ORGANIZACIJE’

 • 6. REŠITVE SKRITE: V KULTURI

 • RAZUMEVANJA ‘LJUBEZNI’? (=’odnosi’: rasti ‘iz srca’ človeka!)


2 kak na organizacija problem 2008 4

2. Kakšna ‘organizacija’ = problem 2008+? 4

 • 1.Leta 2008 =še vedno veljalo mnenje, da velja enačba/teza:

 • “Organizacija = (ciljna) skupina/ENOTA ljudi”, kakor je to veljalo že na

 • samem začetku človeške civilizacije:

 • pri Sumercih pred 5.500 leti v južni Mezopotamiji:

 • = po stalni naselitvi ljudi.Pravi izbruh ustvarjalnosti

 • Človeškega duha: Izumi: obdelava zemlje, plug, kolo,

 • namakalni sistemi, + institucije oblasti: vlada+kralji, etični kodeks, zakoni, sistemat. astronomija, dnevni čas: 24 ur po 60 min.

 • Formalna vzgoja, pečenje opeke, cement, pisava z literaturo,

 • zapisovanje glasbe; verstvo: bogovi+ duhovščina + ‘birokracija’, etc.

 • Omogočeno = obvladovanje skupnega življenja in dela tisočev ljudi!

 • ZNAČILNA: ‘PIRAMIDNO-HIERARHIČNA’ (SOC.) ORGANIZACIJA !!!


Posledice neustreznosti piramidno hierarhi ne organiziranosti v drugi pol 20 stoletja 5

Posledice: neustreznosti ‘piramidno-hierarhične’organiziranosti v drugi pol. 20. stoletja: (5)

1Upadanje dolgoročnih povprečij dolgoč. rasti

 • nacionalno-gospodarske produktivnosti:

  a: V ZDA od 1955-1995: od 3.3-4.0% na zgolj 2.1% letno

  b: v SLO od 8.0% v 1950-ih na zgolj – 1.7%v drugi pol 1980-ih in nato spet dvig na 2.0% v 1995

  2 V ZDA od 1970-ih do 1990-ih: propad ali preustrojevanje (re-engineering) nekoč odličnih Korporacij (številne knjižne uspešnice o tem!)

 • 1989-1991: Sesutje totalitarnih kom. vladavin v

  Vzhodni Evropi (‘Berlinski zid’ pade, razpadeta:

  ZSSR in ČSSR; Slovenija se državno osamosvoji!)


Razumevanje in pogledi na organizacijo in management dr jo ef ovsenik

NOV MODEL ‘INTEGRALNE ORGANIZACIJE’v ‘Novi ekonomiji: (Tapscott 1996:75)(6) Raven 5: ‘Medmrežno poslovanje’(The Internetworked Business)Raven 4: ‘Razširjeno podjetje’(The Extended Enterprise)Raven 3: ‘Integrirano podjetje’(The Integrated Enterprise)Raven 2: ‘Visoko-učinkovni team’(The High-Performance Team)Raven 1: ‘Učinkovit posameznik’(The Effective Individual)NOV MODEL ‘INTEGRALNEORGANIZACIJE’ V NARODNEM GOSPODARSTVU: (5 RAVNI-Tapscott 1996) (6)Raven 5: ‘Medmrežno poslovanje’(The Internetworked Business)Raven 4: ‘Razširjeno podjetje’(The Extended Enterprise)Raven 3: ‘Integrirano podjetje’(The Integrated Enterprise)Raven 2: ‘Visoko-učinkovni team’(The High-Performance Team)Raven 1: ‘Učinkoviti POSAMEZNIK’(The Effective Individual)


Konceptualna kriza v razumevanju organizacije ob letu 2000 7

Konceptualna kriza v razumevanju ‘organizacije’ – ob letu 2000! (7)

 • “ORGANIZACIJA = eno samo SPREMINJANJE”

  2. Poleti 1998: Konfer. Na Harvard Business School:

  “Spremeniti način spreminjanja”organizacije (Breaking the Code of Change!)- KER: ‘organizacija: NI STANJE!

  Ker. Vpeljava ‘interneta’ 1995 napravi

  tradicionalne ‘TEORIJE ORGANIZACIJE NERABNE!

  23 referatov ne ponudi nič novega! (‘action science’ + ‘dialog’?)

  Le izrazijo upanje na zanimanje novih ljudi

  Namesto: ‘strukture’ ‘Procesi’=spreminjanje ORG.!

  Leto 2000: Uporabnost ‘(soc.)-org. teorij’ = STANJE 0!

  Kriza 2008 je zapoznela približno DESET LET!?


Razumevanje in pogledi na organizacijo in management dr jo ef ovsenik

3. ‘ORGANIZACIJA’ = (8)V vsej naravi našega sveta:1955: ‘Prigogine-ov teorem’: dS = diS + deS”Negativna entropija’ pomeni ‘ORGANIZACIJO’ v živem organizmu”:vedno večja kompleksnost!= znotraj! organizma‘Odprti sistemi vnašajo vase hrano+informacijein to pomeni zanje vir ‘organizacije’ – lahko žive trajnoŽivi organizmi NE ‘KRŠIJO’ naravnih zakonov termod.1968_”Splošna teorija sistemov” (odprtih) !Bertalanffy: ‘Naš svet=ena sama organizacija’- kot: ‘ENOTUJOČE načelo ORGANIZACIJE’ (sila, moč: vez!)1980-Jantsch: ŽIVLJENJE ni ‘nekje’ v vesolju, ampak: VES SVET SE KAŽE VSE BOLJ ŽIV!


Organizacija v ivem svetu autopoiesis 9

‘Organizacija’ V ŽIVEM svetu:‘AUTOPOIESIS’ (9)

 • “‘Avtopoietični ‘stroj’ je takšen ‘stroj’ (kot ‘enota’=

 • živ organizem), ki je notranje-organiziran kot

 • MREŽA procesov proizvajanja (transformacije

 • in destrukcije) komponent, ki proizvaja komponente, katere:

 • (i) - skozi njihove interakcije in transformacije - u-dejanja-jo mrežo procesov (relacij), katere so jih bile proizvedle; in:

 • (ii) vzpostavljajo njo/ga (mrežo/stroj) kot konkretno enoto v prostoru, v katerem one (te komponente) obstajajo s specificiranjem topološkega območja u-dejanje-vanja/u-resnič-evanja njega/nje kot MREŽE” (H.Maturana-F.Varela 1980:78-79)


Pojav socialna organizacija obrat videna z druge strani medalje 10

Pojav ‘(socialna) organizacija’ - ‘Obrat’:‘videna z druge strani medalje: (10)

 • Tradicionalna definicija ‘(socialne) ORG.’:teza/enačba:

 • “ (soc.) organizacija =skupina/ENOTA ljudi”(J.D.Mooney 1939)

  V 1960-ih: Druga plat te-iste ‘medalje’:

  ”(soc.) “organizacija = RAZMERJA med LJUDMI” (1962-Koontz, 1965-J.Ovsenik, 1969-Lipovec): a dve podobi tega:

  J.Ovsenik: ‘vse povezave=razmerja’; F.Lipovec pa: Razmerja v soc.org. so le TRI: Upravljanje+Ravnanje=Mgt+Izvajanje (le-to kot ‘stvari’, ne

  Ljudje! Ludje so le Upravljalci+Ravnalci=Mgt:OBLAST!)

  J.Ovsenik,1998-2000:”SINUSOIDA 2000”(misel + naravni zakoni!)


Sinusoida 2000 11 model love ko akcijske premi lje val nosti sx sx 1

“Sinusoida 2000” (11)“Model človeško-akcijske premišlje(val)nosti”: ”Sx”  “Sx+1”


Razumevanje in pogledi na organizacijo in management dr jo ef ovsenik

‘Sinusoida’  iz ‘Kroga’ človekove izkušnje:od dejanja “Sx”k dejanju “Sx+1” (12)Desno-dol = ‘Hrib’; Levo-gor =‘Dolina’ SINUSOIDE


Organizacija misel sila energija 13

‘ORGANIZACIJA’= MISEL/sila/energija”(13)

 • 1976 – D.Malić:-po Prigogine-u: “ORGANIZACIJA”

 • 1. V Einsteinovem obrazcu E =mc2,

 • kjer: E= energija; m=masa,materija, c= svetloba;

 • ‘organizacijo’ pomenijo ‘RAZMERJA-relacije’ med ‘E’, ‘m’ in ‘c’ ter je

 • ‘organizacija’ v tem: ČETRTA veličina v našem svetu - poleg: e, m in c!

 • 2.”ORGANIZACIJA =z miselnim procesom uresničena

 • nedoločenost (svob. volja!) v visoko-organizirani

 • možg. strukturi. V trenutku, ko se je (v človeku) rodila misel, je

  bilo človeku (še) vse neznano, neraziskano,nedoločeno;

  Nedoločenost maksimalna. Človek= še naprej obstajal sicer kot ostali

  biološki svet, kot naravni, spontano nastali v danih pogojih:

  organizirani, pa tudi samo-organizirani sistemi, - vendar je začel

  spreminjati okolje: vanj je vgrajeval=‘organiziral’ (iz nedoločenosti) različne umetne sisteme”

  1971 W.I Beverage:”ORGANIZACIJA = nematerialna POTENCIALNA SILA: eden temeljnih pogojev “sine qua non” za naš svet”;

  Vseobsežni pojav ‘samo-organizacija’ se danes preučuje vse bolj!


Razlaga sinusoide 2000 14

Razlaga “Sinusoide 2000”: (14)

 • “Sinusoida 2000” je dedukcija iz teze

 • komplementarija:

 • “organizacija = razmerja med ljudmi”:

 • Iz tega logično izpeljanih “sedem podtez”

 • + in le-te so prevedene v “7 samo-vprašanj”

 • “Akcijske Premišlje(val)nosti” človeka, ko on:

 • prehaja iz enega v vselej neko naslednje dejanje

 • Dejanji sta Sx + Sx+1, vmes TOK MISLI akterja


7 podtez v sinusoidi 2000 15 gl teza organizacija razmerja med ljudmi

7-Podtez v Sinusoidi 2000: (15)Gl. TEZA: “Organizacija = razmerja med ljudmi”

1-PODTEZA: “Kritične točke v ‘Organizaciji/Managementu’ so

medsebojni stiki (razmerja-odnosi-povezave) med sodelavci”

2-PODTEZA: “Sleherni človek-delavec je soudeležen in zato

(so)oblikuje svoje stike z drugimi sodelavci ter je zatorej hkrati

tudi subjekt svojih stikov (s sodelavci)”

3-PODTEZA: “Organizacijski (in/ali managementski) problem

je disciplinarno kompleksen/zapleten”

4-PODTEZA: “V fenomenu ‘organizacija’ je nezgrešljiv

moment zavesti (mentacija)”

5-PODTEZA: “Moment zavesti odpira vprašanje (globinske)

mnogoplastnosti fenomena ‘organizacija’”

6-PODTEZA: “Vzor/paradigma/način videnja sveta ustvarja in

(lahko) usodno spreminja človeka in svet v kozmično-evolucijski

‘samo-organizaciji’; vključujoč tudi vsakdanje življenje”

7-PODTEZA: “Nova dognanja in novi vzori/paradigme narekujejo in

omogočajo tudi nove zasnove (socialne) ‘organizacije, managementa

In organizacijskega obnašanja”


Akcijska samo vpra anja 16

Akcijska samo-vprašanja (16)

-----------------moje DEJANJE PRVIČ “Sx”-----------------

P.M. y:1 “V razmerje (stik) pridem s kom + s čim, ki oz. kar me

zanima + zadeva?”

P.M. y:2 Kako je v tej zadevi opredeljen moj položaj do teh ljudi +

teh stvari? (Moje dolžnosti + odgovornosti + možnosti)?

P.M. y:3 Kakšen prispevek v tem morem + znam dati? Potrebna

znanja za to? Kako na to naredim/storim?

P.M. y:4 (Hipna blokada jasnega mišljenja – Trenutek preskoka moje

Pozornosti od ‘navzven’ k ‘navznoter’ v samega sebe).

P.M. y:5 Bistvena je vsebina – razlogi: ZAKAJ? – Kakšna je globina

mojega znanja in občutenja pri tem?

P.M. y:6 Kako globoko se moj spomin/ve’denje dotika uma+srca+

vesti? Kje je moj (najgloblji) ‘JAZ’?

P.M.y:7NajGremVnovoInterAkcijo?=DEJANJE‘DRUGIČ’“Sx+1”da,ne


6 re itve v razumev ljubezni 17

6 Rešitve? V razumev.‘ljubezni’?(17)

 • ‘Organizacija’kot ‘enotujoča sila/načelo = nasprotovanje destruktivnemu učinkovanju ‘entropije’! – v družboslov. + naravoslovju!

 • Poučen je zgled ‘avtopoieze’: zase delam:

 • preko ‘dela v dobro drugih’! (poln Krog!)=autopoiesis!

 • J.D.Garcia 1991: ‘Ustvarjalnosti škodi strah! Zdravilo proti strahu =“LJUBEZEN”

 • 6 tipov ljubezni: AGAPE–Eros-Philia-Storge-Xenia-Thelema;

 • Za ‘Sinusoido 2000”: Premislek: Kako razumem? KULTURO ‘LJUBEZNI’’?

 • +Globlje: Zamisel “Agape-socio-autopoiesis”

 • KOT: naše MISELNO-INTERESNO OBZORJE?


6 tipov ljubezni gr 18

6 TIPOV ‘LJUBEZNI’-gr.: (18)

1. AGAPE’:čista’, idealna ljub., božja ‘ljubezen iz duše’; različno od fizične privlačnosti, katero izraža

‘eros’;

2.EROS: telesno-strastna ljub. z močno željo-hrepe-

nenjem; blizu pojma ‘sex’;

3.PHILIA: razumsko-krepostna ljub. (v družini, med

prijatelji, v skupnosti ljudi);

4. STORGE:naravno občutje, ‘mati do otroka’,

brezpogojno žrtvovanje za drugega;

5.XENIA: gostoljubnost, le za ’občutek hvaležnosti’ ne pa ‘za denar;

6.THELEMA: želja-volja,nekaj storiti, slov.: ‘rad bi’..

 • Temu ustreza teza: “ORGANIZACIJA = RAZMERJA MED LJUDMI”,

 • ki pa so – torej v praksi – tudi dokaj RAZLIČNA, ŽELIMO in PRIZADEVAMO PA SI URESNIČITI TISTA, KI SI JIH IZBEREMO IN ŽELIMO USTVARJATI;

 • Pojem ‘LJUBEZEN’ je tipičen prav za področje (medsebojnih) “RAZMERIJ MED LJUDMI=NAMI torej!

 • PROBLEM JE LE TISTO, KAR LJUDJE

 • MISLIMO, DA JE ‘NEKAJ_’PROBLEM=TEŽAVA’;

 • KO PA ISTO ZADEVO ALI SPREMENIMO, ALI PA JO

 • ZAČNEMO GLEDATI/RAZUMEVATI DRUGAČE,

 • TISTEGA ‘PROBLEMA’ ZA NAS – NI VEČ!

 • NAČIN ‘RAZ-UM-EVANJA’ (sveta in drugih ljudi)

 • JE KLJUČNEGA POMENA

 • HVALA ZA POZORNOST!


Ljubezen ena srcu 19 raznolika v izrazih ple e na kro nikih ivljenja izbiram jaz

Ljubezen=ena ‘srcu’;(19) + raznolika ‘v izrazih’=pleše na ‘krožnikih življenja’= izbiram: jaz!


Vpra anje narave organizacije za organizacijske vede odprto 20

Vprašanje narave ‘organizacije’-za ‘organizacijske vede’: odprto? (20)

 • Pojav ‘organizacija’ se kaže

 • kot: ne-materialni ABSTRACTUM,

 • ki je kot ‘sine qua non’ za obstoj sveta

 • opozarja na:

 • Ali: – 1)‘different kind of matter’ (H.Ross

  16. april 1994:1(internet 11. marec 2010) ‘temna snov, energija’

 • ali pa: - 2)‘duhovno vez-je’(‘stanje duha- state of mind’,mindset)v našem svetu;-komplementarium!

 • OBOJE poznamo še premalo za dober ‘OPIS’


Pavlov ski za ris ljubezni 21 razmerja med ljudmi organizacija

‘Pavlov’-ski zaRIS ‘LJUBEZNI’: (21)(“razmerja med ljudmi ≈ organizacija”)

 • “LJUBEZEN: =je potrpežljiva, je dobrotljiva,ni nevoščljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane; Ljubezen nikoli ne mine” (1Kor,13,5-7). Ko bi govoril vse jezike, tudi angelske, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, NISEM NIČ! – le brneč bron, zveneče cimbale.(1Kor, 13)

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • (Benedikt XVI. pp 2010: “Ljubezen v resnici”)

 • ( okrožnica ‘Caritas in veritate’, 7. julij 2010)

 • - HVALA ZA POZORNOST! -


Razumevanje in pogledi na organizacijo in management dr jo ef ovsenik

Razumevanje organizacije + kvantna fizikaZaokroženi Urwick-Ovsenikov kvadrat -2011- (22)


Sinusoida 2000 23 pot misli od dejanja sx k dejanju sx 1

Sinusoida 2000: (23) Pot misli od dejanja Sx – k dejanju Sx+1


Sinusoida 2000 23

“Sinusoida 2000” (23)


Model sinusoida 2000 24

Model ‘Sinusoida 2000’ (24)


Koraki stopnice paradigma stroj iv organizem 25

Koraki/stopnice:Paradigma: ‘Stroj’→’Živ. Organizem’ (25)

 • 1.Stališče: Organizacija je človeški ne tehnični (1963-64)

 • problem! (J.OVSENIK – 48 LET):

 • 1963-2000-2005-2011

 • 2. Teza: ‘organizacija = razmerja med ljudmi’ (1965)

 • 3. ‘Diagramska metoda + sistem org. dela’ (1965-1969)

 • 4. Ideja ‘Urwick-kvadrata’: org=sinteza 4 oglišč (1972-1975

 • 5. ‘org. dela’: iz ‘erg-on +org-anon =delanje dela (1973-1978)

 • 6. ‘Tehnika’ v: ‘Naravoslovje – tehn. vede’ (1978-1979)

 • 7. Kiber. termodin.:org = miselni proces (Malić) (1981-1984)

 • 8.Capra: Nova fizika:‘kvantni procesi vs. Miselni procesi’ (1986-1989)

 • 9. ‘globinska analiza’ človeške zavest(nosti) (1987-1992

 • 10. Pomen človekove zavesti – Člov. OPAZOVALEC! (1987-1993)

 • 11. Naravn. Samo-organizacija: samo-obnavljanje +

 • + samo-preseganje (1987- 1995)

 • 12. ‘Živi svet organizem_ : AVTOPOIEZA: Krož.samo-proizvodnja (1995-1996)

 • 13. Social. Organizacija . NOVO RAZUMEV.’MANAGEMENTA’ + ‘ORG’ (1992-98

 • 14. SINUSOID. ALGORITEM/MODEL ČLOV-AKCIJ. PREMIŠLJEVALNOSTI (2000)

 • 15. TO BILA POT OD U-O kvadrata DO ‘SINUSOIDE 2000’ (1972-2000)

 • 16. 7 PODTEZ V ‘SAMO-VPRAŠANJA (2001-2005)


Zakaj primerjava s kvantno fiziko 26

Zakaj primerjava s Kvantno fiziko? (26)

Kvantna fizika – od 1900→odkrije: Heisenberg 1927 Načelo nedoloč.

 • 1. Subatomski svet kot še neznano ‘vesolje’ navznoter

  2. elektron: ‘delec’ ali ‘val’ Opazovalčeva izbira!

  3. Odpre se vprašanje ‘objektivnosti’!!

  4. Ker igra pomembno vlogo ‘zavest(nost)’:

  5.Subatomska zavestn. Stopa v relacijo s člov. Zavestnostjo

  6. Elektron je le videz ‘lokalno-zgoščenega energijskega

  Valovanja! –Ni neka ‘snov’! Vpraš. Kaj = MATERIJA? Kot: Energija?

  7.Vesolje = ENA sama ‘zavestnostna celota/enota’

  8.Znotraj take celote ni potrebno gibanje! =‘Trenutno’! (Einstein: čas-gib.svetlob

  9. Kvantna zavestnost vs. Metafizika? – ‘Teorija naravnega uma’

  10. ‘Temeljni organizirajoči proces’; Enotiti fiziko + metafiziko! (???!)

  - Brez metafizike ni možna običajna ‘znanstvena metoda’!

  11. Preučevati pojav ‘ORGANIZACIJA’ danes = POTREBA ŠT. 1: KAKO?

  Slovenci imamo danes FOV-Kranj + FOŠ-Novo mesto! + 50-let tradicije!


 • Login