Metabolismus cvičení - PowerPoint PPT Presentation

Metabolismus cvi en
Download
1 / 9

  • 157 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Metabolismus cvičení. CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 20. Mgr. Radovan Sloup. čtvrtý ročník čtyřletého studia. Gymnázium Sušice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II. Metabolismus cvičení. Z jakých dějů se skládá metabolismus?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Metabolismus cvičení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metabolismus cvi en

Metabolismus cvičení

CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 20

Mgr. Radovan Sloup

čtvrtý ročník čtyřletého studia

Gymnázium Sušice

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II


Metabolismus cvi en

Metabolismus cvičení

Z jakých dějů se skládá metabolismus?

rozkladných – katabolických

skladných - anabolických

Uveď alespoň dva katabolické děje:

dýchání

glykolýza

β – oxidace

Uveď alespoň dva anabolické děje:

proteosyntéza

syntéza mastných kyselin

syntéza ATP

fotolýza vody


Metabolismus cvi en

Metabolismus cvičení

napiš vzorec kyseliny citronové:

kolik má tato látka uhlíků?

celkem šest

kolik má tato kyselina karboxylových skupin?

tři, je trojsytná

jak se jinak jmenuje cyklus kyseliny citronové?

Krebsův cyklus


Metabolismus cvi en

obr. 1

koenzym A

acylkoenzym A

OH

~

mastná karb. kyselina ATP AMP + PP

oxidace

2H

dehydroacylkoenzym A

~

H2O

hydratace

doplň názvy látek a reakcí

OH

hydroxyacylkoenzym A

~

oxidace

2H

O

oxoacylkoenzym A

acylkoenzym A

~

koenzym A

~

acetylkoenzym A


Metabolismus cvi en

Metabolismus cvičení

Z jakých fází se skládá fotosyntéza?

  • světelná (primární ) fáze: probíhá v thylakoidech chloroplastů, přeměna světelné energie za tvorby ATP

  • 2. temnostní (sekundární) fáze: Calvinův cyklus, probíhá ve stromatu chloroplastů, tvorba sacharidů

Kolik má chlorofyl membrán a proč?

Dvě membrány, lepší tepelná bilance,

neuniká teplo a elektrony.


Metabolismus cvi en

Metabolismus cvičení

proč chlorofyl pohlcuje foton?

excitace elektronu na vyšší energetickou úroveň,

při návratu je energie využita:

1) k tvorbě ATP (fosforylace)

2) k fotolýze vody

jak probíhá fosforylace?

cyklicky (cyklická fosforylace)

necyklicky (necyklická fosforylace)


Metabolismus cvi en

Metabolismus cvičení

k čemu je při fotosyntéze využita volná energie

fosfoenolpyruvátu?

energie fosfoenolpyruvátu je využíta k tvorbě ATP

kolik molekul ATP vznikne z jedné molekuly glukosy?

2

adenin

z čeho se skládá ATP?

3 x fosfát

pentosa


Metabolismus cvi en

METABOLISMUS CVIČENÍ

Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II

Autor: Mgr. Radovan Sloup, Gymnázium Sušice

Předmět: Chemie (Chemické reakce a děje)

Třída: čtvrtý ročník čtyřletého studia

Označení: VY_32_INOVACE_Ch-4_20

Datum vytvoření: říjen 2013

Anotace a metodické poznámky

Po probrání metabolických drah je připraveno opakování. V rámci tohoto opakování jsou zmíněny základní reakce metabolismu a vybrané části ze základních metabolických drah, Krebsova cyklu, glykolýzy, β – oxidace a fotosyntézy. Prezentaci je možné doplnit, ovšem časová náročnost řešení jistě přesáhne délku jedné vyučovací hodiny.

Použité materiály:

Honza, J.; Mareček, A.; Chemie pro čtyřletá gymnázia (3.díl). Olomouc: DaTaPrint, 2000;ISBN 80-7182-057-1

Čársky, J. a kol.; Chemie pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN, 1986

Obrázky a schémata jsou dílem autora prezentace.

Vše je vytvořeno pomocí nástrojů Power Point 2003, ZPS 14, Malování

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol

a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


  • Login