Nikm n rodn inventarizace kontaminovan ch m st
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

NIKM Národní inventarizace kontaminovaných míst PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NIKM Národní inventarizace kontaminovaných míst. Roman Bukáček Jiří Chroust Petr Pala J iří Zvolánek Stanislav Raclavský. Hlavní cíle NIKM. Příprava inventarizace existujících kontaminovaných míst (KM) v ČR Koordinace pořizování údajů o KM, standardizace a jednotná identifikace objektů

Download Presentation

NIKM Národní inventarizace kontaminovaných míst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NIKMNárodní inventarizace kontaminovaných míst

Roman Bukáček

Jiří Chroust

Petr Pala

Jiří Zvolánek

Stanislav Raclavský


Hlavní cíle NIKM

 • Příprava inventarizace existujících kontaminovaných míst (KM) v ČR

 • Koordinace pořizování údajů o KM, standardizace a jednotná identifikace objektů

 • Tvorba metodiky a terminologie

 • Vytvoření IS a jednotné datové platformy

 • Modelování a optimalizace procesů a vytvoření potřebné aplikační podpory


Výchozí stav

 • SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst

 • Nevyhovující datové prostředí, heterogenita, redundance

 • Absence komplexního aplikačního řešení


Návrh řešení

 • Optimalizace základního procesu sledujícího životní cyklus KM

 • Vytvoření informačního systému

 • Vytvoření IT architektury na principech SOA a vývoj komponent:

  • Centrální úložiště

  • NIKM Editor – online aplikace

  • NIKM Client – terénní aplikace

  • Webový portál


IT architektura

 • Vývoj jednotlivých komponent systému:

  • Centrální úložiště

  • NIKM Editor – online aplikace

  • NIKM Client – terénní aplikace

  • Webový portál


Centrální úložiště

 • Distribuční sklad

  • Jednotný způsob uložení,

  • Správa a distribuce dat z jednoho bodu do všech částí,

  • Poskytování dat standardizovanou cestou napříč systémy

 • Poskytování datového obsahu prostřednictvím WS

 • Základní struktura úložiště:

  • Hlavní pracovní databáze – Oracle DB 11g

  • Publikační databáze – Oracle DB 11g

  • Offline databáze – PostgreSQL + PostGIS


NIKM Editor – online aplikace

 • Zpracování, pořizování a správa údajů o lokalitách

 • Webová aplikace – JSF, Javascript, AJAX

 • Formuláře, mapová podpora (WMS, WFS)

 • Důležité funkce:

  • Příprava dat pro kontrolu v terénu (pomocí aplikace NIKM Client)

  • Modul zajišťující správu datového obsahu po všech stránkách

  • Technologie zamykání záznamů v terénu editovaných lokalit


NIKM Client – terénní aplikace

 • Pořizování údajů o KM in-situ a ex-situ

 • Práce v režimu offline

 • Datový check-in, check-out prostřednictvím služeb

 • Interaktivní formuláře

 • GIS nástroje


Webový portál NIKM

 • Publikace údajů o KM

 • Poskytování informačního obsahu pomocí služeb

 • Redakční systém WordPress

 • Vyhledávací a mapová aplikace


Rastrová platforma

 • Zpracování a publikace ortofotomap z 30. a 50. let minulého století pro celou ČR

 • Vyhodnocení multispektrálních a hyperspektrálních družicových snímků

 • Vyhledání lokalit – možných indicií pro KM

 • Mapový portál NIKM


Děkujeme za pozornost!

Kontakty:

 • Ing., Bukáček, Roman, CENIA, Oddělení analytické a aplikační podpory, [email protected]

 • Mgr., Zvolánek, Jiří, CENIA, Oddělení analytické a aplikační podpory, [email protected]

 • Mgr., Chroust, Jiří, CENIA, Oddělení analytické a aplikační podpory, [email protected]

 • Ing., Pala, Petr, CENIA, Oddělení analytické a aplikační podpory, [email protected]

 • Raclavský, Stanislav, CENIA, Oddělení analytické a aplikační podpory, [email protected]


 • Login