Kom godt i gang styrk fagligheden for tosprogede b rn
Download
1 / 24

Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn. Kick off arrangement - mandag den 2. september 2013 kl. 17.30-20.00. Program. Kl. 17.30 Velkomst v/ Søren Kristensen, formand for Børne og Ungeudvalget Kl. 17.45 Indledning v/Lillian Andersen, Tosprogs-Taskforcen, UVM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn' - arden-glenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kom godt i gang styrk fagligheden for tosprogede b rn

Kom godt i gang Styrk fagligheden for tosprogede børn

Kick off arrangement - mandag den 2. september 2013 kl. 17.30-20.00

www.silkeborgkommune.dk


Program
Program

Kl. 17.30 Velkomstv/ Søren Kristensen, formand for Børne og Ungeudvalget

Kl. 17.45 Indledning v/Lillian Andersen, Tosprogs-Taskforcen, UVM

Kl. 18.00 Læringsmiljøets betydning for tosprogede børns trivsel og læring fra den tidlige barndom og gennem skoleforløbet

v/Charlotte Ringsmose, DPU, Aarhus Universitet

Kl. 19.00 Pause

Kl. 19.15 Præsentation af samarbejdsprojektet v/Joan Hellqvist,

Kl. 19.45 Afrunding v/Søren Kristensen og Joan Hellqvist

www.silkeborgkommune.dk


Velkomst
Velkomst

v/ Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget

www.silkeborgkommune.dk


Indledning
Indledning

v/ Lillian Andersen, Kontaktperson, Tosprogs-Taskforcen, Undervisningsministeriet

www.silkeborgkommune.dk


Læringsmiljøets betydning for tosprogede børns trivsel og læring fra den tidlige barndom og gennem skoleforløbet

Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Læring

med forskning i pædagogisk psykologiske

perspektiver på diversitet og inklusion i læringsmiljøer.

Skal vi virkelig have burbørn?

Den væsentligste erkendelse, vi kan gøre, er at indse

den direkte sammenhæng mellem de forhold, vi byder

institutionsbørnene og deres videre mulighed for et

velfungerende liv i skole og andre uddannelses-

institutioner.

Kronik Information jan. 2010

www.silkeborgkommune.dk


Styrk fagligheden kom godt i gang
Styrk fagligheden læring fra den tidlige – kom godt i gang

En præsentation af vores udviklingsprojekt

www.silkeborgkommune.dk


Hvorfor dette projekt
Hvorfor dette projekt? læring fra den tidlige

”At vokse op med to eller flere sprog er en værdifuld gave.

Det er imidlertid også en stor udfordring at tilegne sig flere sprog samtidigt.

En del tosprogede børn og unge er i en situation, hvor deres sproglige forudsætninger gør, at de ikke får det fulde udbytte af de læringsmuligheder, de møder i dagtilbuddet, i skolen eller i fritidstilbuddet.”

Christine Antorini

Styrk sproget

www.silkeborgkommune.dk


Hvorfor dette projekt i silkeborg
Hvorfor dette projekt i Silkeborg? læring fra den tidlige

Ved indgangen til skolen har mere end 50 % af vores tosprogede børn (født i Danmark) behov for en fokuseret indsats(supplerende undervisning).

Ved folkeskolens afgangsprøve underpræsterer vores tosprogede elever sammenlignet med etnisk danske elever.

Styrk sproget

www.silkeborgkommune.dk


Lærings- og trivselspolitik læring fra den tidlige

Læring

Pejlemærke Alle børn og unge bliver udfordret. Fordi:

 • Børn og unge lærer mest, når de møder passende udfordringer.

 • Børn og unge har ret til at udfolde deres fulde potentiale.

 • Det er i de tidlige år, at fundamentet for børn og unges læring og trivsel bliver lagt.

Læring

Pejlemærke Alle børn og unge bliver udfordret. Fordi:

 • Børn og unge lærer mest, når de møder passende udfordringer.

 • Børn og unge har ret til at udfolde deres fulde potentiale.

 • Det er i de tidlige år, at fundamentet for børn og unges læring og trivsel bliver lagt.

www.silkeborgkommune.dk

9

www.silkeborgkommune.dk


S prog og l sestrategi
S læring fra den tidlige prog- og læsestrategi

Visioner

 • At alle børn med sproglige udfordringer findes så tidligt som muligt.

 • At alle børn og unge kan anvende deres sprog og læsning i egen personlige udvikling og dermed bliver i stand til at få en uddannelse og tage del i samfundslivet.

 • At alle børn og unge i dagtilbud og skole møder kompetente og anerkendende voksne, der i samarbejde med forældrene giver dem de bedste betingelser for at udvikle deres sprog- og læsefærdigheder.

 • At alle børn og unge med sprog- og læsevanskeligheder gennem den rette indsats modtager den nødvendige støtte.

www.silkeborgkommune.dk


Status i silkeborg
Status i Silkeborg læring fra den tidlige

 • Vi er allerede godt i gang!

 • Der bliver udviklet!

 • Der bliver eksperimenteret!

 • Der er engagement!

  November 13:

  Mulighed for at blive en samarbejdskommune

  Kvalificering af det, vi alligevel arbejder for

www.silkeborgkommune.dk


Samarbejdsaftale
Samarbejdsaftale læring fra den tidlige

I februar 2013 indgik Silkeborg Kommune en samarbejdsaftale med Tosprogs-Taskforcen i Ministeriet for Børn og Undervisning om at styrke fagligheden blandt tosprogede børn i dagtilbud, fritidstilbud og indskoling i henholdsvis Langsø- og Sølystområdet.

Aftalen løber fra 2013-2015

www.silkeborgkommune.dk


M l 1
Mål læring fra den tidlige 1

Andelen af tosprogede børn (født i Danmark!), der ved skolestart har behov for en fokuseret eller særlig indsats, er nedsat markant, dvs.:

1. Pr. juni 2015 er andelen nedbragt fra 65 procent til 50 procent

2. Pr. juni 2017 er andelen nedbragt fra 50 procent til 30 procent

3. Pr. juni 2019 er andelen nedbragt fra 30 procent til 20 procent

www.silkeborgkommune.dk


M l 2
Mål læring fra den tidlige 2

Gabet mellem etsprogede og tosprogede elevers læsestandpunkt er i slutningen af 2. klasse blevet formindsket markant, dvs.:

1. Ved slutningen af skoleåret 2014/2015 placerer 60 % af skolens tosprogede elever sig i middel eller derover i dansk/læsning obligatoriske nationale test

2. Ved slutningen af skoleåret 2016/2017 placerer 70 % af skolens tosprogede elever sig i middel eller derover i dansk/læsning obligatoriske nationale test

3. Ved slutningen af skoleåret 2018/2019 placerer 80 % af skolens tosprogede elever sig i middel eller derover i dansk/læsning obligatoriske nationale test

www.silkeborgkommune.dk


Deltagere i projektet
Deltagere i projektet læring fra den tidlige

Sølystområdet

Langsøområdet

Skole:

Langsøskolen

indskoling og fritidsdel

Dagtilbud:

Bakkegården

Skole:

 • Sølystskolen

  - indskoling og fritidsdel

  Dagtilbud:

 • Børnegården

 • Søholt

 • Blæksprutten – det kulturelle børnehus

www.silkeborgkommune.dk


Organisering af projektet
Organisering af projektet læring fra den tidlige

1. Styregruppe

3 arbejdsgrupper

På ledelsesniveau

1. Sprog og faglighed i dagtilbud

2. Sprog og faglighed i indskoling og fritidsdel

3. Sammenhæng mellem dagtilbud og skole

Repræsenteret ved:

Børne- og familieafdelingen

Skoleafdelingen

Dagtilbud

Skole

Undervisningsministeriet

www.silkeborgkommune.dk


www.silkeborgkommune.dk læring fra den tidlige


Sprog og faglighed i dagtilbud delm l
Sprog og faglighed i dagtilbud - delmål læring fra den tidlige

 • Det pædagogiske personale har en høj faglighed i forhold til arbejdet med tosprogede børns sprog

 • Vi har sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet kendetegnet ved systematisk brug af:

 • de 10 hverdagsstrategier (sprogpakken.dk)

 • dialogisk læsning

 • temabaseret sprogpædagogik

 • sproglige læringsmål

 • evaluering af børnenes læring

 • Ledelsen har en plan for implementering af arbejdet med sprogmiljøer af høj kvalitet juni 2014

www.silkeborgkommune.dk


Sprog og faglighed i indskoling og fritidsdel delm l
Sprog og faglighed i indskoling og fritidsdel læring fra den tidlige - delmål

 • Skolerne har en sprog- og læsehandleplan, som skal omsætte Silkeborgs kommunes sprog- og læsestrategi, hvor der er fokus på tosprogede elever august 2014.

 • Skolerne har en plan for implementering af sprog- og læsehandleplanen, hvor der er fokus på tosprogede elever senest august 2014.

 • Det pædagogiske personale i fritidsdel og indskoling har sprogdidaktiske kompetencer i arbejdet med tosprogede børn i juni 2015

 • Det pædagogiske personale i fritidsdelen arbejder systematisk med at medtænke den sproglige dimension i planlægning, gennemførelse og evaluering af den daglige pædagogiske praksis

www.silkeborgkommune.dk


Sammenh ng mellem dagtilbud og skole delm l
Sammenhæng mellem dagtilbud og skole læring fra den tidlige - delmål

 • Der er en sammenhængende lokal sprog- og læsehandleplan for tosprogede børn august 2014.

 • Der er et forpligtigende samarbejde på ledelses- og medarbejderniveau om udmøntning af en lokal sprog- og læsehandleplan

  Med fokus på:

 • Læringskontinuitet i alle overgange

 • En tydelig procedure for overlevering af tosprogede børn

 • Fokus på inkluderende børnefællesskaber – venskaber

 • Forældresamarbejde

www.silkeborgkommune.dk


Ledelsen skal sikre
Ledelsen skal sikre: læring fra den tidlige

 • Nedsættelse af relevante lokale arbejdsgrupper i dagtilbud, fritidsdel og indskoling.

 • Nedsættelse af en tværgående (ad hoc) arbejdsgruppe

 • Udarbejdelse af milepælsplan, hvoraf fremgår hvad, hvem og hvornår

 • Planlægning af pædagogiske fyraftensmøder med fokus på bl.a. kendskab til hinandens lovgivning på sprog- og læseområdet samt fælles læringsforståelse (hvordan lærer børn)

www.silkeborgkommune.dk


www.silkeborgkommune.dk læring fra den tidlige


Kompetenceudvikling som det ser ud lige nu
Kompetenceudvikling læring fra den tidlige – som det ser ud lige nu

 • ‘Sproget i pædagogiske aktiviteter med fokus på tosprogede børn’ (dagtilbud, fritidstilbud og indskolingen)

 • ‘Aktionslæring’ (dagtilbud, fritidstilbud og indskolingen)

 • ‘Fyraftensmøder’ (lokaler kurser)

 • ‘Skab forandring – gør det vigtigste først’ (kurser for ledelser)

  Med start fra januar 2014

www.silkeborgkommune.dk


Afrunding
Afrunding læring fra den tidlige

Kom godt i gang!

Kom godt hjem!

www.silkeborgkommune.dk


ad