Partsgemensam avtalskonferens arbetsgivarverket ofr s p o och seko 2012 10 23
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 10

Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket , OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23 PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket , OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23. Överenskommelser träffade mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O respektive SEKO. Ramavtal om löner (RALS) Ändringar i ALFA och AVA Partrådsarbete Ytterligare delar i överenskommelserna.

Download Presentation

Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket , OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Partsgemensam avtalskonferens arbetsgivarverket ofr s p o och seko 2012 10 23

Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23


Verenskommelser tr ffade mellan arbetsgivarverket och ofr s p o respektive seko

Överenskommelser träffade mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O respektive SEKO

 • Ramavtal om löner (RALS)

 • Ändringar i ALFA och AVA

 • Partrådsarbete

 • Ytterligare delar i överenskommelserna


Ramavtal om l ner rals

Ramavtal om löner (RALS)

 • Ettårigt

 • Strukturförändringar

 • Textförändringar

 • Oenighetsbilaga som tidigare men med nya belopp och siffror

 • 2,6 % dock lägst 520 kr


Varf r strukturf r ndringar

Varför strukturförändringar?

 • Texten följer tydligare lönebildningsprocessens flöde

 • Förberedelsearbete, Lönerevision, Avstämning

 • Enklare att förstå


Textf r ndringar

Textförändringar

 • 5§ ”Det är viktigt att sådan dialog planeras på sådant sätt att det i tiden ansluter till revision av lön” (OFR/S,P,O)

 • 6.1 ”…samt förbereda planeringen inför den kommande avtalsperioden.” (OFR/S,P,O)

 • 6.3 ”Inför kommande lönerevision ska arbetsgivaren inledningsvis presentera en bild av verksamhetens mål och resultat” (OFR/S,P,O)

 • 6.4 ”…på kort och lång sikt,..” (OFR/S,P,O)


Forts textf r ndringar

Forts textförändringar

Tempo

 • 7.1 ”Om någon av lokala parter bedömer att förhandlingstempot är sådant att något nytt kollektivavtal om nya löner inte kommer att kunna träffas inom en skälig tidsrymd, kan lokal part initiera stöd från de centrala parterna. ”


Forts textf r ndringar1

Forts textförändringar

Lönesättande samtal (OFR/S,P,O)

7.2 nytt andra stycke:

 • ”I det lönesättande samtalet får chef och medarbetare en reell möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekriterier föra en diskussion om ny lön där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus.”


Forts textf r ndringar2

Forts textförändringar

7.4 Särskilda åtgärder vid oförändrad eller ringa förändring av lön (nu även SEKO)

8 § Avstämning ska göras i nära anslutning till slutförd lönerevision


Alfa och ava

ALFA och AVA

 • Det s k balkongtillägget höjs med 30 kr till 1250 kr

 • Anmärkning till arbetstidsbestämmelser

  ” Inom ramen för den återkommande dialogen mellan chef och medarbetare bör även arbetstidens omfattning och förläggning tas upp.

  Vid planering av arbetstidens förläggning bör även kringliggande aspekter beaktas som kan ha betydelse för en god arbetsmiljö”


Partsr dsarbete

Partsrådsarbete

 • Centrala parters stöd till lokal samverkan

 • Centrala parters stöd till lokal lönebildning

 • Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

 • Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv


 • Login