Prof dr tan l kocag z
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz. Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemler. ve Klinik Değerlendirme. Tüberküloz Tanısı. Öykü, belirti ve bulgular Radyoloji Mikroskopla inceleme Kültür Moleküler Tanı – DNA çoğaltma İmmünolojik Tanı – İnterferon gama salınım deneyi.

Download Presentation

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prof dr tan l kocag z

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz

Tüberküloz Tanısında Moleküler Yöntemler

ve Klinik Değerlendirme


T berk loz tan s

Tüberküloz Tanısı

 • Öykü, belirti ve bulgular

 • Radyoloji

 • Mikroskopla inceleme

 • Kültür

 • Moleküler Tanı – DNA çoğaltma

 • İmmünolojik Tanı – İnterferon gama salınım deneyi


Verem sava dispanserlerinde yap lan tan al malar 1996 2008

Verem savaşı dispanserlerinde yapılan tanı çalışmaları, 1996-2008


Yeni olgu akci er tb hastalar nda mikroskopik tetkik 1996 2007

Yeni olgu akciğer TB hastalarında mikroskopik tetkik, 1996-2007


T rkiye de verem sava dispanserlerine 2007 de kay t edilen hastalarda bakteriyoloji

Türkiye’de verem savaşı dispanserlerine 2007’de kayıt edilen hastalarda bakteriyoloji

 • AKCİĞER TB: 13.690

 • Mikroskopi yapılan:12.219 (%89,3)

 • Mikroskopi pozitif: 8.797 (%64,3) (%72)

 • Kültür yapılan: 8.379 (%61,2)

 • Kültür pozitif: 6.868 (%50,2) (%82)

 • İlaç duyarlılık testi yapılan : 4.917 (%72)

 • Çok ilaca dirençli TB: 240 (%4,9)


Verem sava dispanserlerine 2006 da kay tl akci er d tb hasta say lar

Verem savaşı dispanserlerine 2006’da kayıtlı akciğer dışı TB hasta sayıları

 • Plevra : 2.560

 • Ekstratorasik LAP: 1.913

 • İntratorasik LAP: 323

 • Gastro-intestinal: 386

 • Genito-üriner: 327

 • Menenjit, merkezi sinir sistemi: 184

 • Vertebra: 187

 • Vertebra dışı kemik/eklem: 233

 • Miliyer: 130

 • Diğer: 488

 • TOPLAM: 6.731


Akci er ve akci er d t berk loz

Akciğer ve Akciğer dışı Tüberküloz

 • Akciğer:13.960 (%67) (2/3)

 • Akciğer dışı: 6.731 (%33) (1/3)

 • Toplam:20.691


Prof dr tan l kocag z

Mikroskop ile inceleme


K lt r

Kültür

Löwenstein Jensen

Ortalama 4 hafta

TK MEDİUM MİKOBAKTERİ KONTAMİNASYON

Hızlı Kültür

Ortalama 2 hafta


N kleik asit o altma polimeraz zincirleme tepkimesi pzt

Nükleik asit çoğaltmaPolimeraz Zincirleme Tepkimesi (PZT)


Pzt r nlerinin elektroforez ile de erlendirilmesi

PZT Ürünlerinin Elektroforez ile Değerlendirilmesi

Molekül

Ağırlık

Standartı

Pozitif

Hasta

Negatif

Hasta

Pozitif

Kontrol

Negatif

Kontrol

1000

500

400

300

200

100

123 bç


Zlenebilir pzt

İzlenebilir PZT


T berk loz tan s nda n kleik asit testleri nat

Tüberküloz tanısındaNükleik Asit Testleri (NAT)

 • Özgüllük %95-100

 • Duyarlılık:

  • Mikroskop + örneklerde %91-100

  • Mikroskop – örneklerde %50-%96


Nterferon gama sal n m deneyi gsd t berk loz antijenlerini tan yan t lenfositlerin saptanmas

İnterferon Gama Salınım Deneyi (İGSD) Tüberküloz Antijenlerini Tanıyan T-Lenfositlerin Saptanması

 • Hastadan alınan kandaki T-lenfositler M. tuberculosis’eözgül antijenler ESAT-6, CFP-10 ve TB7.7(p4) ile uyarılır ve interferon γ yapımı ELISA ile belirlenir.


Gsd zg ll k quantiferon tb gold

İGSD Özgüllük (Quantiferon-Tb Gold)

 • Özgüllük %100’e yakındır

 • Japonya da tamamına BCG aşısı yapılmış 216 öğrencide özgüllük %98.1 olarak saptanmıştır.

 • A.B.D.’ de FDA denetiminde 500 askerde yapılan bir çalışmada özgüllüğün %99.8 olduğu belirlenmiştir. Hasta olmayan sadece 1 askerde test pozitif bulunmuştur.


Gsd duyarl l k quantiferon tb gold

İGSD Duyarlılık (Quantiferon TB-Gold)

 • Danimarka’da bir çalışmada deri testi pozitif 118 hastanın 105’i (%89) pozitif bulunmuş

 • Aktif tüberkülozlu 54 hastanın 44’ü İGSD ile pozitif iken 42’sinin deri testi pozitif imiş

 • HIV pozitif 25 hastanın 23’ünde (%92) İGSD pozitif bulunmuş

 • Birçok çalışmada duyarlılık %90-95 arasında değişiyor.


T berk loz tan s1

Tüberküloz Tanısı

 • Klinik ve Radyoloji Akciğer Tbc; Balgam Mikroskop +

  • Tbc tedavisi başla

  • Kültür, tür saptama ve antibiyogram ile tedaviyi izle

 • Klinik ve Radyoloji Akciğer Tbc; Balgam Mikroskop –

  • Tbc tedavisi başlanabilir.

  • Kültür izlenmeli

  • Nükleik asit testi kültürde pozitifleşecek %10 olguya erken bakteriyolojik tanı koydurur

  • İGSD ile tanı desteklenebilir


T berk loz tan s2

Tüberküloz Tanısı

 • Klinik ve Radyoloji Akciğer Tbc şüpheli, Mikroskop –

  • Nükleik asit testi pozitif ise Tbc tedavisi başlanabilir.

  • Kültür izlenmeli

  • İGSD ile tanı desteklenmeli


T berk loz tan s3

Tüberküloz Tanısı

 • Akciğer dışı tüberküloz şüphesi

  • Klinik Belirtiler

  • Odak organ bulguları

 • Örnek alınamıyorsa İGSD yap, + ise, tbc tedavisi başlayın, tedaviden tanıya gidin.

 • Örnek alınabiliyorsa

  • Patolojik bulgular (granülomatöz iltihap)

  • Mikroskop + veya – olsa da

  • Nükleik asit testi ve mikobakteri türü belirleme

  • Kültür

  • İGSD


Mikobakteri t r saptanmas

Mikobakteri Tür Saptanması

 • Üretilebilenler kültür ile tüberküloz ve tüberküloz dışı olarak ayırt edilebilir

 • Tüberküloz dışı mikobakterilerin türleri mutlaka moleküler tanı yöntemleri saptanmalıdır.

 • Moleküler yöntemler kültüre dayalı yöntemlerden çok hızlı, özgül ve daha ucuzdur.

 • Moleküler yöntemler ile, üretilemeyen mikobakterilerin türleri doğrudan klinik örneklerden belirlenebilir.


Prof dr tan l kocag z

“Line Probe Assay”

 • INNO-LiPA Mycobacteria (Innogenetics, Ghent, Belgium)

 • 16S-23S rRNA “spacer region”; Biyotinli primerler ile PCR

 • Tersine hibridizasyon; streptavidine-alkalen fosfataz

 • M. tuberculosis, M. kansasii, M. xenopi, M. gordonae, M. avium, M. intracellulare, M. scrofulaceum, and M. chelonae


Pzt restriksiyon enzim incelemesi ile mikobakteri t rlerinin saptanmas

PZT, Restriksiyon enzim incelemesi ile mikobakteri türlerinin saptanması

 • hsp65 gen bölgesi PZT ile çoğaltılıp, BstEII and HaeIII enzimleri ile kesilir

 • Restriksiyon biçemleri özel molekül ağırlık standartları ile karşılaştırılır

  (Myker B and Myker H. Köksalan & Kocagöz)


Prof dr tan l kocag z

İzlenebilir PZT ile Rifampisin Direnci Saptanması

Fluorescence (-dF/dT)


Prof dr tan l kocag z

Hımmm! Bu hastada mikobakteri var…Hem de M. tuberculosis ve rifampisine dirençli...

 • Tüberküloz tanısında, öykü, klinik, radyoloji, mikroskopla inceleme, kültür, NAT ve İGSD daima bir arada değerlendirilmeli


Prof dr tan l kocag z

Erken tanı koyduran,

gereksiz ve yanlış tedaviyi önleyen

hiç bir tanı yöntemi

pahalı değildir


 • Login