Python oop
Download
1 / 18

Python - OOP - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Python - OOP. Objekti. Ustvarjanje objektov. Razred je šablona, ki definira spremenljivke in metode skupne vsem objektom iste vrste . Dejansko gre za definiranje novega tipa podatkov class Načrt objekta, šablona Primerek razreda (instanca) – konkretni objekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Python - OOP' - arav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Python oop

Python - OOP

Objekti


Ustvarjanje objektov
Ustvarjanje objektov

 • Razred je šablona, ki definira spremenljivke in metode skupne vsem objektom iste vrste.

 • Dejansko gre za definiranje novega tipa podatkov

 • class

  • Načrt objekta, šablona

 • Primerek razreda (instanca) – konkretni objekt

  • Ustvarimo ga z ImeKn.ImeRazreda(morebitni parametri metode __init__)

  • Brez tega objekta NE MOREMO uporabiti

  • Ker ga ni ;-)

  • a = ImeKn.ImeRazreda()

   • aje IME objekta

   • natančneje

    • a je ime spremenljivke, kjer hranimo NASLOV objekta vrste ImeRazreda


Problem
Problem

 • Banka Butale se intenzivno pripravlja na prihod nove valute arve

 • Med drugim bo potrebno nakovati nove kovance

 • Za ustrezno informacijsko podporo kovačnici najamejo tebe

 • Po nekajmesečnih pogovorih ugotoviš:

  • Potrebovali bomo objekte vrste Kovanec

  • Potrebujemo torej razred Kovanec


Kako do svojega razreda

Kako do svojega razreda

Na tržišču ni niti približno ustreznega razreda


Naredimo razred
Naredimo razred

 • Analiza

  • Pa ne matematični predmet

 • Katera so stanja/lastnosti

  • Kaj hočemo o objektih te vrste vedeti

  • Kakšne lastnosti imajo

 • Katere so metode

  • Kakšno je “znanje” objektov

  • Na katere “ukaze” se odzovejo

 • Način uporabe lastnosti objekta (podatke o objektu) skrijemo

  • Enkapsulacija

  • Pomeni dvoje

   • Združevanje podatkov "pod eno streho" (v isti kapsuli)

   • Združeni podatki in metode


Okostje razreda
Okostje razreda

classRazred :

# konstruktor z deklaracijo lastnosti - komponent

# atributov - polj - ...

# metode

# __str__, __ repr __


Razredi in objekti
Razredi in objekti

 • Sestavimo razred Kovanec, s katerim predstavimo kovance.

 • Naredimo analizo:

  • Denimo, da so kovanci okrogli, z danim polmerom in višino. Poleg konstruktorja in standardnih metod, ki nastavijo in vrnejo vrednosti lastnosti in za pretvorbo v niz, naj razred pozna še metodi, ki vrneta površino in volumen kovanca.

 • Odločitev o načinu predstavitve podatkov

  • Kje, kako bomo podatke (polmer, višina) hranili


Kovanec
Kovanec

classKovanec :

# konstruktor

def __init__(self, r = 1, v = 1)

# int polmer

# intvisina

#"SET" metode

defnastaviPolmer(self, r)

defnastaviVisino(self, visina)

# "GET" metode

defpovejPolmer(self)

defpovejVisino(self)

# v niz

def __str__(self) # kako je objekt “videti” kot niz

def __repr__(self) # kako je objekt “predstavljen”

# "znanje"

def volumen(self)

defpovrsina(self)

le navedba metod


Kovanec1
Kovanec

class Kovanec :

# konstruktor

def __init__(self, r = 1, v = 1)

# int polmer

# intvisina

# "SET" metode

defnastaviPolmer(self, r) :

self.polmer = r

defnastaviVisino(self, visina) :

# smiselna visina je le med 1 in 100

# drugače jo pustimo pri miru

if 1 <= visina <= 100 :

self.visina = visina

# "GET" metode

defpovejPolmer(self) :

returnself.polmer

defpovejVisino(self) :

returnself.visina

# v niz

def __str__(self) : # kako je objekt “videti” kot niz

return 'r = ' + str(self.povejPolmer()) + '\nvisina = ' + str(self.povejVisino())

def __repr__(self) : # kako je objekt “predstavljen”

return '(' + str(self.povejPolmer()) + ', ' + str(self.povejVisino()) + ')'

# "znanje"

def volumen(self)

defpovrsina(self)

le skica


Uporaba
Uporaba

 • Državna kovnica te najame, da napišeš program, ki reši naslednji problem

 • Ali lahko iz bakrenega kvadra velikosti 20 x 12 x 30 naredimo n "običajnih" kovancev?

  • interpretacija odgovorov (DA/NE)

   • ne: nikakor to ne gre

   • da: mogoče, ni pa nujno

 • Kovanec() ustvari nov, “običajni” kovanec.


Kovanci
Kovanci

importknjiznica

kvader_x = 20

kvader_y = 12

kvader_z = 30

volumenKvadra= kvader_x * kvader_y * kvader_z

n = int(input('Koliko kovancev potrebujemo: '))

enKovanec= knjiznica.Kovanec()

volKovanca= enKovanec.volumen()

if(volumenKvadra > n * volKovanca) :

print('DA')

else :

print('NE')


Uporaba1
Uporaba

 • Državni zakladnik spremeni dimenzije "običajnih" kovancev. Je potrebno spremeniti tvoj program? Kje so potrebne spremembe?

 • Razrede sestavljamo tako, da uporabniki tega razreda niso prizadeti ob morebitnih spremembah razredov

  • Glave metod pustimo enake

  • Uporabniški programi ostanejo enaki

  • Potrebujejo le nove različice knjižnic

  • Za uporabnika se s tem dejansko ne spremeni nič!


Razred kvader
Razred Kvader

 • Geometrijsko telo

 • Podatki

  • Komponente

  • opisujejo stanje objekta

 • Metode

  • Konstruktor (posebna metoda __init__)

   • Kaj se zgodi ko ustvarimo objekt

  • “znanje” objektov tega razreda

   • volumen, površina, ...

  • Metode za ravnanje s podatki

   • Nastavi podatek

   • Vrni podatek

  • __str__

Komponente:stranice

 • Metode:

 • konstruktor

 • volumen

 • povrsina

 • stranicaA

 • stranicaB

 • stranicaC

 • kolikoA


Kvader podatki
Kvader - podatki

 • Podatki:

  • Stranice: a, b, c

  • Odločitev o načinu predstavitve

   • Kako bo imel objekt predstavljene stranice

   • Ena od možnosti:

    • 3x spremenljivka tipa int

   • Druga možnost

    • Seznam s tremi polji

   • Tretja možnost: ….


Zakaj enkapsulacija
Zakaj enkapsulacija?

 • Način predstavitve uporabnika NE SME (;-) ) zanimati

 • Zato za dostop do lastnosti

  • Pripravimo ustrezne metode

 • Če se podpisi metod ne spreminjajo – ni težav s spreminjanjem razreda

  • Vsi programi, ki uporabljajo objekte določenega razreda, si podatke izmenjujejo le preko metod

  • Če se klic ne bo spremenil, je vseeno, kako je spremenjen razred!


Kvader metode za delo s podatki
Kvader – metode za delo s podatki

 • Za podatke, za katere je smiselno, da jih uporabnik vidi:

  • Metode, ki povejo vrednost podatka

  • povejA(), …

 • Za podatke, za katere je smiselno, da jih uporabnik spremeni:

  • Metode, ki spremenijo vrednost podatka

  • Možnost kontrole

  • stranicaA(), …


Kvader konstruktor
Kvader - konstruktor

 • Standardno – konstruktor brez parametrov

 • Naredi “privzeti” objekt

 • Denimo – kvader s stranicami 1 x 1 x 1

 • def __init__(self) :self.a= 1self.b= 1 self.c= 1

 • Kaj pa, če bi uporabniku radi ponudili več možnosti “začetnega” kvadra?

  • Uporaba parametrov s privzetimi vrednostmi

  • def __init__(self, a = 1, b = 1, c = 1) :self.a = aself.b = b self.c = c


__str__

 • Metoda, ki se uporabi avtomatično, če moramo objekt spremeniti v niz

 • Vedno obstaja (dedovanje), a verjetno nekoristna

 • Zato običajno – sestavljamo sami

  def __str__(self) :

  opis = str(self.a) + ' x '

  opis = opis + str(self.b) + ' x '

  opis = opis + str(self.c)

  return opis


ad