andrea prl kov pukov alena toura ov radiologick klinika fnb a lf mu brno p ednosta v v lek
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ultrazvuk zápěstí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ultrazvuk zápěstí - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Radiologická klinika FNB a LF MU Brno Přednosta : V.Válek. Ultrazvuk zápěstí. Anatomie. Zápěstí – kostěnný podklad – kosti předloktí, obě řady kůstek karpu art.radioulnaris dist ., radiocarpalis , mediocarpalis Šlachy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ultrazvuk zápěstí' - aran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
andrea prl kov pukov alena toura ov radiologick klinika fnb a lf mu brno p ednosta v v lek
Andrea Šprláková-Puková

Alena Štouračová

Radiologická klinika FNB a LF MU Brno

Přednosta : V.Válek

Ultrazvuk zápěstí

anatomie
Anatomie
 • Zápěstí – kostěnný podklad – kosti předloktí, obě řady kůstek karpu
 • art.radioulnarisdist., radiocarpalis, mediocarpalis
 • Šlachy

flexe m. flexor carpiradialisaulnarisa m. palmarislongus, asistuje m. flexor digitorumsuperficialisaprofundus, m. flexor pollicislongusa m. abductorpollicislongus.

extenze m. extensor carpiradialislongusa brevis a m. extensor carpiulnaris, asistuje m. extensor digitorumcommunis, digitiminimi, indicisapollicislongus.

ulnární dukcem. extensor a flexor carpiulnaris

radiální dukcem. flexor carpiradialis, m. extensor carpiradialislongusa brevis, m. abductorpollicis brevis a m. extensor pollicis brevis.

 • Regiocarpipalmaris , dorzalis
anatomie palm rn strana
Anatomie – palmární strana
 • povrchová vrstva( m.brachioradialis, a. radialis, m.flexorcarpiradialis, n. medianus, m.palmarislongus, m.flexor dig.spf.,a + n. ulnaris)
 • hluboká vrstva ( m.flexorpollicislongus, flexor dig. prof., pod šlachami flexorů m.pronatorquadratus)
 • Retinaculumflexorum– vaz 2-3 cm široký, eminentiacarpiradialis (tuberculumossisscaphoidei a tuberculumossistrapezii) s eminentiacarpiulnaris (os pisiforme a hamulusossis hamati).
 • Canaliscarpi– 10 šlach, n. medianus
 • Šlacha flexor carpiradialis – hluboký list retinakula – oddělena
 • Flexor pollicislongus – oddělena jemným vazivovým septem
 • N.medianus – mediálně
 • Šlachy flexor dig.spf - III a IV, hlouběji II a V
 • Šlachy flexor dig. profundus
slide4

fcr

M

fpl

PISI

SCA

slide6

Guyonův kanál – vazivově kostěnný kanál – proximální části hypothenaru,

 • Obsah – n.ulnaris, arterie a vény, vazivově tuková tkáń. Nerv je uložen mediálně od arterie

Normal Sonographic Anatomy of the Wrist and HandLee J C , Healy J C Radiographics 2005;25:1577-1590

www.ultrasoundcases.info

anatomie dorz ln strana
Anatomie – dorzální strana
 • Dorzální strana - retinaculum mm extenzorum – osteofibrózní septa - rozdělení na VI. kompartmentů v transverzální rovině
 • I – abductorpollicislongus, extenzor pollicis brevis
 • II- extenzor carpiradialislongus, ext. carpiradialis brevis
 • III – extenzor pollicislongus
 • IV – extenzor indicis, extenzor digitorumcommunis
 • V – extenzor digitiminimi
 • VI – extenzor carpiulnaris
slide8

EI, EDC IV

EPL III

EDQ V

ECRB,ECRL II

VI ECU

APL, EPB I

slide9

I.

II., III.

III.,IV.,V.

VI.

slide10
Lig.scapholunatum a lunotriquetrum

Discustriangularis

 • Poloha v mírné volární flexi – polštářek
 • Jejich absence nemusí znamenat jejich poškození
 • Intrinzické vazy , význam pro stabilitu proximální řady karpu
 • Kompaktní echogenní fibrilární struktury mezi příslušnými kůstkami
 • Chrupavčitá část triangulárního fibrokartilaginozního komplexu
 • Hodnocení poškození v UZ obtížné

Lig.SL

Lig.LT

slide11

Vyšetření vysokofrekvenční lineární sondou 12 – 17 MHz

 • Vsedě, horní končetina volně položena na vyšetřovacím stole – lůžku
 • Indikace – zánětlivá onemocnění ( kloubů, šlach), traumatické změny – ruptury šlach, patologické rezistence ( ganglion, neurilemmom, tumory šlach – giant cell tumor, hemangiom, lipom)
 • Aplikace k.l. – 5 mlSonovue - zánětlivé postižení, tumorozní léze, rozsah svalové ruptury.
ganglion
Ganglion
 • Ganglion - - možné etiologické faktory – synoviální herniace, degenerace tkání, opakující se trauma.
 • Častěji dorzálně, volárně asi 20%, mezi flexor carpi rad. a abductor pollicis longus.

(MRI of the hand and wrist, Thomas H.Berquist, Lippimcot Williams and Wilkins)

 • cystická x vyplněná mukoidním materiálem, příp. komplikace zakrvácení
 • většinou 1 – 2.5 cm, prostá x multilokulární
slide14

tenosynovitis

Žena 35 let, bolestivost, zatuhnutí, váznoucí pohyb 3.prstu

slide15

Giant cell tumor

 • Obrovskobunečný tumor
 • druhý nejčastější
 • 3.-4.dekáda, mírná predominance žen
 • lokální x difuzní forma
 • lokální – nodulární tenosynovitis- nodulární masa v oblasti zápěstí a ruky
 • difuzní - při větších kloubech , extraartikulární extenzi vilonodulární synovitis (MRI of the hand and wrist, Thomas H.Berquist, Lippimcot Williams and Wilkins)
 • pomalu rostoucí, většinou palmárně, nejčastěji I.-III.prst, maligní velmi řídce
slide16

5 ml SonoVue

Muž,42 let, postupně rostoucí nebolestivá rezistence, omezená hybnost, brnění

slide18

Žena ,37 let, intermitentně oteklé prsty, matka RA, pozitivní laboratorní výsledky

Zánětlivé onemocnění kloubů

n medianus
N.medianus
 • Probíhá ve střední části či mírně radiálně
 • V distální části kanálu se větví, inervuje přední část povrchové a střední vrstvy, oblast thenaru
 • Plocha –10 mm2
 • Rozšíření před vstupem do karpálního tunelu – asymptomatické, bez EMG nálezu
slide20

16 mm2

10 mm2

Plocha n. medianus

Expanze n. medianus - schwannoma