Upravljanje zalog
Download
1 / 43

Upravljanje zalog - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Upravljanje zalog. Statično določanje optim. količin za naročanje ob upoštevanju popustov oz. rabatov – primer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Upravljanje zalog' - aram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Upravljanje zalog
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje ob upoštevanju popustov oz. rabatov – primer

  • Predvidena skupna letna poraba materiala R je 5.000 enot. Stroški skladiščenja so 20% obračunske cene letno, strošek naročanja pa 49.000 € za eno nabavno akciijo. Običajna cena je 5.000 €/enoto, dobavitelj pa zagotavlja količinski popust po spodnji tabeli.

  • Kakšna je optimalna naročilna količina?

  • Koliko nabavnih akcij v letu bo potrebno?

  • Kakšni bodo stroški gospodarjenja z materialom?


Upravljanje zalog1
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje – primer

  • Vhodni podatki:

  • Optimalna naročilna količina:


Upravljanje zalog2
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje – primer


Upravljanje zalog3
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje – primer

  • Stroški gospodarjenja z materialom:


Upravljanje zalog4
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge

  • Ob predpostavki, da je dobavni čas konstanten (in neodvisen od naročene količine), da je poraba med trajanjem dobavnega časa stacionarna ter da naročamo stalno enake količine, je poraba med dobavnim časom:

  • Naročilo materiala je treba sprožiti za trajanje dobavnega časa pred terminom, ko bo zaloga izčrpana - ko bo stanje zaloge enako porabi med dobavnim časom; stanje zaloge takrat je signalna zaloga;

  • Naroča se torej takrat, ko velikost zaloge doseže signalno zalogo; naroča se optimalno količino.


Upravljanje zalog5
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge

  • Dobavni čas ni konstanten in/ali je poraba med dobavnim časom spremenljiva, je potrebno določiti signalno zalogo, ki je enaka vsoti količine porabe med dobavnim časom in varnostne zaloge:

  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga je p(z), medtem ko je verjetnost, da bo poraba enaka ali večja kot varnostna zaloga p’(z) = (1 – p(z))


Upravljanje zalog6
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge

  • Pričakovanje e(z) se uporablja za določanje pričakovane nezaloženosti – manjkajoče količine za predpostavljeni varnostni faktor:


Upravljanje zalog7
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge


Upravljanje zalog8
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge - primer

  • Predpostavimo, da želimo omejiti pričakovano nezaloženost z nekim materialom na enkrat letno. Vemo, da so stroški naročanja 10.000€ za eno naročilo, stroški skladiščenja 400€/enoto letno, poraba materiala 1000 enot/letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 100 enot in standardni odklon porabe med dobavnim časom 30 enot.

  • Kakšna naj bo signalna zaloga?


Upravljanje zalog9
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge – primer

  • Vhodni podatki:

  • Optimalna naročilna količina in št. nabavnih akcij:


Upravljanje zalog10
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge - primer

  • Da bi prišlo do nezaloženosti enkrat letno, mora biti verjetnost:

  • Po tabeli odčitamo z interpolacijo z = 0,74

  • Signalna zaloga:


Upravljanje zalog11
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev

  • Če dopuščamo odlaganje zahtev, lahko stopnjo nezaloženosti izrazimo kot:

  • oz. pričakovana nezaloženost:

  • Količina, ki je ne bomo mogli pokriti iz zaloge:


Upravljanje zalog12
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer

  • Predpostavimo, da želimo omejiti pričakovano nezaloženost z nekim materialom na enkrat letno. Vemo, da so stroški naročanja 10.000€ za eno naročilo, stroški skladiščenja 400€/enoto letno, poraba materiala 1000 enot/letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 100 enot in standardni odklon porabe med dobavnim časom 30 enot.

  • Kakšna naj bo signalna zaloga in koliko enot materiala ne bomo mogli pokriti iz zaloge, če dopuščamo odlaganje dobav in zahtevamo stopnjo nezaloženosti 0,98?


Upravljanje zalog13
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer

  • Vhodni podatki:

  • Pričakovana nezaloženost in pričakovanje:


Upravljanje zalog14
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer

  • Po tabeli za e(z) odčitamo z interpolacijo z = 0,675

  • Signalna zaloga:

  • Iz zaloge ne bo mogoče pokriti:


Upravljanje zalog15
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z izgubo posla

  • Če dopuščamo izgubo posla, lahko stopnjo nezaloženosti izrazimo kot:

  • oz. pričakovana nezaloženost je takrat:


Upravljanje zalog16
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z izgubo posla - primer

  • Predpostavimo, da želimo omejiti pričakovano nezaloženost z nekim materialom na enkrat letno. Vemo, da so stroški naročanja 10.000€ za eno naročilo, stroški skladiščenja 400€/enoto letno, poraba materiala 1000 enot/letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 100 enot in standardni odklon porabe med dobavnim časom 30 enot.

  • Kakšna naj bo signalna zaloga, če nezaloženost rezultira v izgubi posla in zahtevamo stopnjo nezaloženosti 0,98?


Upravljanje zalog17
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer

  • Vhodni podatki:

  • Pričakovana nezaloženost in pričakovanje:


Upravljanje zalog18
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer

  • Po tabeli za e(z) odčitamo z interpolacijo z = 0,6636

  • Signalna zaloga:


Upravljanje zalog19
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti

  • Če je mogoče ugotoviti stroške nezaloženosti, se signalna zaloga lahko določi tako, da se minimira vsota stroškov zalog in skladiščenja in stroškov nezaloženosti

  • Povečevanje signalne zaloge povečuje varnostno zalogo in zmanjšuje nezaloženost, kar poveča stroške zalog in skladiščenja, a istočasno znižuje stroške nezaloženosti

  • Točka naročila, kjer bodo stroški minimalni, je tam, kjer povečanje stroškov zalog, ki ga povzroči zadnja dodana enota materiala ravno izravna prihranek v stroških nezaloženosti


Upravljanje zalog20
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti

  • V primeru odlaganja dobav velja:

   oziroma:


Upravljanje zalog21
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti

  • V primeru izgube posla:

   oziroma:


Upravljanje zalog22
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer

  • Določiti želimo signalno zalogo za nek material, za katerega so stroški naročanja 8000DEN/enoto, stroški skladiščenja 500DEN/enoto letno, poraba materiala 1200 enot letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 200 ent in standardni odklon porabe med dobavnim časom 80 enot, stroški nezaloženosti pa so 2500DEN/enoto. Nezaloženost lahko povzroči odlaganje ali izgubo posla.


Upravljanje zalog23
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer

  • Vhodni podatki:

  • Optimalna naročilna količina:


Upravljanje zalog24
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer

  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom enaka ali večja kot varnostna zaloga za primer odlaganja dobav:

  • Odčitamo za p’(z) = 0,033 z interpolacijo z = 1,84

  • Signalna zaloga:


Upravljanje zalog25
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer

  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom enaka ali večja kot varnostna zaloga za primer izgube posla:

  • Odčitamo za p’(z) = 0,0316 z interpolacijo z = 1,86

  • Signalna zaloga:


Upravljanje zalog26
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje po sistemu dveh embalažnih enot

  • Preprosto in deluje brez zahtevnega računanja

  • Primerno za drobne cenene materiale iz razreda CX s kratkim dobavnim časom

  • Ideja:

   • Material je skladiščen v dveh embalažnih enotah

   • V prvo se odloži količina enaka signalni zalogi in zahtevnica za nabavo optimalne naročilne količine, v drugo pa preostala količina

   • Potrebe se krijejo iz druge emb. enote

   • Ko se le-ta izprazni, se vsebina prve emb. enote prenese v drugo, hkrati pa se sproži proces naročanja opt. naročilne količine

   • Ko je material dobavljen, se v prvo emb. enoto odloži količina, ki dopolni zalogo do signalne zaloge, preostala količina pa se odloži v drugo emb. enoto


Upravljanje zalog27
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih

  • Čas med proženjem naročil – interval naročanja – je konstanten; velikost naročila se vsakič posebej določi in je enaka porabi v intervalu naročanja.

  • Količina za naročilo verjetno ne bo optimalna

  • Primerno za materiale CX – stacionarna poraba, nizka vrednost materiala

  • Ni primerna, če so stroški naročanja veliki


Upravljanje zalog28
Upravljanje zalog

Vir: Ljubič T. (2000). Planiranje in vodenje proizvodnje. Založba Moderna organizacija, Kranj, str. 375.

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih


Upravljanje zalog29
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih

  • Točka naročila je tam, kjer bodo stroški skladiščenja za naslednjo dodatno enoto večji ali enaki kot prihranek v stroških nezaloženosti.

  • Odlaganje:

  • Izguba posla:


Upravljanje zalog30
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih

  • Povprečna poraba in standardni odklon porabe za nekaj zaporednih terminskih enot je:

  • Količina, ki je ne bomo mogli pokriti iz zaloge in pričakovanje nezaloženosti:


Upravljanje zalog31
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer

  • Nek material naročamo v fiksnih časovnih intervalih po 2 tedna, njen dobavni čas je 1 teden. Stroški skladiščenja so 100DEN/teden, stroški nezaloženosti pa so 1000DEN/enoto. Nezaloženost povzroči izgubo posla. Poraba na teden se distribuira po normalni porazdelitvi s povprečjem 30 enot in standardnim odklonom 5 enot.

  • Želimo določiti maksimalno zalogo tako, da bo vsota stroškov skladiščenja in stroškov nezaloženosti najmanjša.


Upravljanje zalog32
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer

  • Vhodni podatki:

  • Poraba in standardni odklon v intervalu naročanja in dobavnim časom:


Upravljanje zalog33
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer

  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga:

  • Odčitamo glede na p(z) z interpolacijo in dobimo z = 0,9685

  • Maksimalna zaloga:


Upravljanje zalog34
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer

  • Če pa zahtevamo stopnjo nezaloženosti 0,98, bo količina, ki je ne bo mogoče pokriti iz zaloge:

  • in pričakovanje nezaloženosti:

  • Odčitamo glede na e(z) z interpolacijo in dobimo z = 0,7189

  • Maksimalna zaloga bo v tem primeru:


Upravljanje zalog35
Upravljanje zalog

Vir: Ljubič T. (2000). Planiranje in vodenje proizvodnje. Založba Moderna organizacija, Kranj, str. 377.

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe

  • Nadzor stanja zalog se izvaja redno, v časovnem intervalu tnad.


Upravljanje zalog36
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe

  • Če se ugotovi, da je stanje zaloge enako ali izpod signalne zaloge, se sproži naročilo za količino, ki bo zalogo dopolnila do maksimalne zaloge.

  • Maksimalno in signalno zalogo določamo heuristično:

   • Po potrebi ugotovimo povprečno porabo in standardni odklon porabe med dobavnim časom in intervalom nadzora stanja zaloge

   • Z Andlerjevo formulo določimo ekonomično količino za naročanje


Upravljanje zalog37
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe

  • Maksimalno in signalno zalogo določamo heuristično (nad.):

   • Določimo verjetnost p(z), da bo poraba med časom trajanja intervala nadzora zalog in dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga

    Če nezaloženost povzroči odlaganje dobav, velja:

    Če pa pri nezaloženosti pride do izgube posla, pa:


Upravljanje zalog38
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe

  • Maksimalno in signalno zalogo določamo heuristično (nad.):

   • Za izračunano verjetnost p(z) ugotovimo varnostni faktor z

   • Določimo signalno zalogo oz. točko naročanja Zs:

   • Določimo maksimalno zalogo Zmax:


Upravljanje zalog39
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe – primer

  • Za material, katerega zalogo nadziramo na 2 tedna in katerega dobavni čas je 1 teden, želimo določiti signalno in maksimalno zalogo. Stroški enega naročila znašajo 24000DEN, stroški zaloge 100DEN/enoto. Povprečna poraba je 100 enot/teden s standardnim odklonom 20 enot. Nezaloženost povzroča odlaganje dobav, stroški nezaloženosti pa so 1000DEN/enoto.


Upravljanje zalog40
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer

  • Vhodni podatki:

  • Poraba in standardni odklon v intervalu naročanja in dobavnim časom:


Upravljanje zalog41
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer

  • Običajna ekonomična naročilna količina:

  • Verjetnost, da bo poraba med intervalom nadzora zalog in dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga:

  • Odčitamo glede na p(z) z interpolacijo in dobimo z = 0,78


Upravljanje zalog42
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer

  • Signalna zaloga – točka naročila:

  • Maksimalna zaloga:


ad