EEG Biofeedback - PowerPoint PPT Presentation

Eeg biofeedback
Download
1 / 13

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EEG Biofeedback. nowa forma terapii teoria i praktyka Marta Siewiera-Pięciak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie. Polska.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EEG Biofeedback

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eeg biofeedback

EEG Biofeedback

nowa forma terapii teoria i praktyka

Marta Siewiera-Pięciak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

w Krakowie


Polska

Polska

Od 2006 roku w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach integracyjnych, specjalnych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych pojawia się sprzęt do terapii EEG Biofeedback, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki środkom z Unii Europejskiej pojawiają się również fundusze na szkolenia pracowników.


Eeg biofeedback

Lynda i Michael Thomsonowie


Diagnozowanie

Diagnozowanie

 • Analiza dokumentacji medycznej EEG z opisem, zgoda neurologa na podjęcie terapii Nfb, epikryzy itp.

 • Analiza dokumentacji psychologicznej.

 • Analiza dokumentacji pedagogicznej.

 • Analiza dokumentacji logopedycznej.

 • Analiza dokumentacji szkolnej/przedszkolnej.


Diagnozowanie ci g dalszy

Diagnozowanie-ciąg dalszy

 • Przeprowadzanie wywiadów z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Badanie dziecka (np. testy uwagi, rysunek dziecka – zwł. autoportret)


Badanie wst pne mapowanie

Badanie wstępne - mapowanie

Neuroterapeuta wspólnie z superwizorem.

 • Poznawanie pacjenta.

 • Wspólna analiza dokumentacji dziecka.

 • Ustalanie indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta (konieczność zgodności zapisu EEG i występujących objawów – trudności, zaburzeń).


Superwizje indywidualne

Superwizje indywidualne

 • Dotyczą pracy neuroterapeuty, któremu superwizor zapewnia wsparcie merytoryczne podczas całego toku terapii.

 • Wskazane kontrolne mapowanie przy trudniejszych przypadkach dzieci.

 • Monitorowanie postępów.

 • Ocena skuteczności terapii.

 • Zalecenia na przyszłość.


Nowy model post powania terapeutycznego w neuroterapii

Nowy model postępowania terapeutycznego w neuroterapii

 • współpraca terapeuty EEG-BFB i superwizora podczas całego procesu terapii


Pomoc terapeutyczna dziecku ucz szczaj cemu na nfb

Pomoc terapeutyczna dziecku uczęszczającemu na NFB:

W zależności od potrzeb:

 • Terapia pedagogiczna, psychologiczna; (rodzina ,dziecko), logopedyczna;

 • Leczenie neurologiczne/psychiatryczne;

 • Współpraca ze szkołą.;


Praca z rodzicami

Praca z rodzicami

 • Zawarcie kontraktu;

 • Psychoedukacja (włączenie technik metapoznawczych, technik radzenia sobie ze stresem, dieta, higiena dnia);

 • Psychoterapia (indywidualna, warsztaty);


Praca z dzieckiem

praca z dzieckiem:

 • Nauka prawidłowego oddychania;

 • Nauka relaksu;

 • Techniki radzenia sobie ze stresem;

 • Strategie metapoznawcze –w połączeniu z NFB zwiększają umiejętności nabyte podczas treningu (sprawność i efektywność uczenia się) i pomagają w wykorzystaniu ich w szkole oraz podczas nauki własnej.

 • Wzmacnianie pracy dziecka – nagradzanie (warunkowanie instrumentalne).


Dzi kuj za uwag

Dziękujęzauwagę!

Opracowała

Marta Siewiera-Pięciak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie


 • Login