De Maatschappelijke Stage (MaS)
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

De Maatschappelijke Stage (MaS) op het Lorentz Lyceum Voorlichting voor ouders 2 e klas PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De Maatschappelijke Stage (MaS) op het Lorentz Lyceum Voorlichting voor ouders 2 e klas 08-04-2014. “ Romy werkt zeer serieus en betrokken . Is nog wat terughoudend door onzekerheid maar eenmaal aan de gang zeer betrokken bij de leerlingen . Prima Stagiaire !”

Download Presentation

De Maatschappelijke Stage (MaS) op het Lorentz Lyceum Voorlichting voor ouders 2 e klas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

De Maatschappelijke Stage (MaS)

op het Lorentz Lyceum

Voorlichting voor ouders 2e klas

08-04-2014


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

“ Romywerktzeerserieus en betrokken. Is nogwatterughoudend door onzekerheid maar eenmaalaan de gang zeerbetrokkenbij de leerlingen. Prima Stagiaire!”

De balletboetiek – BabsBroeders

“ Enes is zeerenthousiast en zetzichzeergoed in. Hijneemtallesaanwat hem gevraagdwordt, maar geeftzijngrenzenookaan. Echter is hijafwachtend maar datkanliggenaan de omgeving die (nog) onbekend is.”

El Eledans en muziekschool – mevr. N Cingöz

“Alex heeftzichtijdenszijn stage prima ingezet. Hijzalals trainer aanblijvenbij de Hockeyschool”

HCM - BoukjeSmeets

“ Max, dankjewelvoor je goedeinzet. Je hebteenduidelijkegroeidoorgemaakt in je socialevaardigheden. Je hebt je flexibelopgesteld. Veelsucces”

MHC de Westerduiven – Marieke de Groot


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

De Maatschappelijke Stage (MaS)

op het Lorentz Lyceum

Voorlichting voor ouders 2e klas

08-04-2014


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Inhoud

 • Wat is de “Maatschappelijke Stage”?

 • Eigen ervaring

 • De MaS per leerjaar

 • Externe stage: een goede stageplek

 • Externe stage: coördinatoren

 • Externe stage: tijdpad

 • Wanneer heeft de leerling de MaS behaald?

 • Rol van de school & coördinatoren

 • Rol van de leerling

 • Rol van de ouders

 • Vragen

1


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Eigen ervaring

 • Jesse Goed (t3a)

2


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Wat is de “maatschappelijke stage”?

 • De maatschappelijke stage stimuleert de leerlingen om, met het vrijwilligers werk, iets bij te dragen aan te maatschappij.

 • “ Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school waar leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereldburgers te zijn.”

3


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • De MaS per leerjaar

 • De leerling loopt 30 uur stage, verdeeld

 • over leerjaren 1, 2 en 3.

 • Leerjaar 1: Kerstactie (3 uur)sponsorloop (2 uur)

 • Leerjaar 2: Kerstmarkt /Bake sale (3 uur) sponsorloop (2 uur)

 • Leerjaar 3: De externe stage

4


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Externe stage: een goede stageplek

 • •De leerling vult de stage in d.m.v. vrijwilligerswerk bij een non-profitorganisatie of stichting. De leerling oriënteert zich op de samenleving.

 • • Het is geen beroepsstage.

5


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Externe stage: een goede stageplek

 • •De stage voegt iets toe aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

 • Het werk dat de leerling verricht mag niet repetitief zijn of enkel zware lichamelijke arbeid.

6


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Externe stage: een goede stageplek

 • •Doel is om de leerling regelmatig in contact te laten komen met mensen binnen de stichting of organisatie.

7


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Externe stage: coördinatoren

 • Drie coördinatoren :

 • Mevr. Van Merkerk (mavo en havo)

 • Dhr. Van de Graaf (havo en (t)vwo)

 • Mevr. Verhulst

8


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Externe stage: tijdpad

 • Klas 2: Vóór 1 mei 2014 wordt door de leerling een aanvraag gedaan voor een stage.

 • Klas 3: Tot 1 januari 2015 heeft de leerling de tijd om de stage te lopen.

 • Klas 3: Uiterlijk 1 januari 2015 moeten alle formulieren zijn ingeleverd.

9


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Wanneer heeft de leerling de MaS behaald?

 • De leerling heeft 30 uur stage gelopen.

 • De leerling heeft zich actief ingezet.

 • De leerling heeft alle formulieren m.b.t. de externe stage op tijd ingeleverd.

 • Met een behaalde MaS is voldaan aan één van de overgangsvoorwaarden van klas 3 naar klas 4.

10


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Rol van de school & coördinatoren

 • O&S project: Maatschappelijke stage

 • Leerlingen begeleiden bij zoeken en vastleggen (goede) stages.

 • Monitoren en ondertekenen van het stage contract en urenbriefje.

 • Administreren stages.

 • Ondersteunenbijproblemen (als mediator).

11


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Rol van de leerling

 • Zelfstandig zoeken naar een stageplaats.

 • Contact zoeken met begeleider en coördinator.

 • Aanvraagdoen via internet vooreengekozen stage.

 • Monitoren en ondertekenen van het stage contract en urenbriefje.

 • Veellerentijdens de stage.

12


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Rol van de ouders

 • Stimuleren en aanmoedigen van uw kind.

 • Ondersteunen en ondertekenen van het stage contract en urenbriefje.

13


De maatschappelijke stage mas op het lorentz lyceum voorlichting voor ouders 2 e klas

 • Vragen?

14


 • Login