Sınava Hazırlık - 1 - - PowerPoint PPT Presentation

S nava haz rl k 1
Download
1 / 103

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sınava Hazırlık - 1 -. 1) Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirir? A)Genel üretim maliyetlerine eklenir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sınava Hazırlık - 1 -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S nava haz rl k 1

Sınava Hazırlık - 1 -


S nava haz rl k 1

1)Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır.

Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirir?

A)Genel üretim maliyetlerine eklenir.

B)Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir.

C)Dönem giderlerine eklenir.

D)Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır.

E)Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir.


S nava haz rl k 1

Bir üretim departmanının genel üretim maliyetleri şöyledir:

En yüksek – en düşük noktalar yöntemine göre, direkt işçilik saati (DİS) başına değişken maliyet kaç TL/DİS’dir?

 • A) 18 B) 19 C) 25 D) 65 E)90

DİSGÜM

En yüksek 6.000414.000

En düşük 2.500347.500

Değişme3.500 66.500

Değ. Maliyet Oranı = Maliyet. Değişme / DİS

= 66.500 / 3.500 = 19 TL/DİS


S nava haz rl k 1

3) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A)Üretilen mamullerle aralarında direkt bir ilişkinin olmaması

B)Farklı maliyet davranışlarına sahip olmaları

C)Direkt işçilik maliyetleri ile GÜM arasında oransal bir ilişki vardır

D)Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması

E)Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi


S nava haz rl k 1

 • Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planının 7/A seçeneğine göre fonksiyonel bir maliyet hesabı değildir?

  A)Genel Üretim Giderleri

  B)Amortisman Gideri

  C)Direkt İşçilik Giderleri

  D)Hizmet Üretim Maliyeti

  E)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri


S nava haz rl k 1

5)İşletmenin Kasım ayı bilgileri aşağıdaki gibidir.

Dönem içi üretimi tamamlanan mamuller..800.000 TL

Dönem başı mamul stok …………………. 300.000 TL

Dönem sonu mamul stok………………….100.000 TL

Dönem başı hammadde stok…………….. 50.000 TL

Dönem sonu yarı mamul stok…………….250.000 TL

Satılan Mamul Maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)1.000.000

B)1.500.000

C)750.000

D)500.000

E)250.000

Dönem içi üretimi tamam. mamul:800.000 TL

(+) Dönem başı mamul stok 300.000 TL

(-) Dönem sonu mamul stok (100.000 TL)

SATILAN MAMUL. MALİYETİ 1.000.000 TL

Dönem başı hammadde stok 50.000 TL

Dönem sonu yarı mamul stok 250.000 TL


S nava haz rl k 1

 • Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir?

 • A)Masa üretiminde kullanılan kereste

 • B)Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği

 • C)Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı

 • D)Makine parçası üretiminde kullanılan çelik

 • E)Elbise üretiminde kullanılan kumaş


S nava haz rl k 1

7)    MamullerMiktarFiyat

K1.000150 TL

L1.500 250 TL

M 2.500 500 TL

N 2.000100 TL

Satış Değeri

150.000

375.000

1.250.000

200.000

1.975.000

Birleşik maliyetler 450.000 TL’dir. Satış değeri yöntemine göre (M) mamulüne yüklenecek maliyet payı nedir?

A)34.177

B)126.316

C)45.570

D)85.443

E)284.810

Birleşik Mly / Toplam Satış Değeri

450.000 / 1.975.000 = %22,78 TL

(M) Mamulü = 1.250.000 x %22,78

= 284.810 TL


S nava haz rl k 1

8)  ----------------------- / ------------------- GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ HS.XXX İZİN ÜCRETLERİ KARŞILIK HS. XXX ----------------------- / ------------------Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?A)İşçilere izin ücretlerinin ödenmesiB)Tahmini izin ücretlerinin GÜM hesabına aktarılmasıC)Eksik tahmin edilen izin ücretlerinin GÜM hesabına aktarılmasıD)İzin ücretlerinin ilgili mamullerin maliyetine yüklenmesiE)Fazla ödenen izin ücretlerinin işçilerden tahsil edilmesi


S nava haz rl k 1

9) İşletmenin maliyet yerleri ile ilgili döneme ilişkileri şöyledirYardımcı Üretim Gideri Yeri 1 (YÜGY 1)’ in giderleri personel sayısına, Yardımcı Üretim Gider Yeri 2 (YÜGY 2)’nin gider-leri ise Alan (m2 ) esas alınarak dağıtılacaktır. Kademeli Dağıtım Yöntemine göre YÜGY 1’den esas üretim Gider Yeri B’ye dağıtılacak maliyet tutarı kaç TL’dir?A) 30.000.000C) 60.000.000 E) 150.000.000B) 45.000.000D) 120.000.000

1

2

20 ÷

70

= %28,57

210.000.000 x %28,57 = 60.000.000


S nava haz rl k 1

10) Üretim için gerekli olan malzemenin işletmeye zamanında ulaşmaması nedeniyle, iki saatlik boşa geçen zaman oluşmuştur. Bu süre için işçilere ödenen ücretler aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kaydedilir? A)Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları B)Genel Üretim Giderleri C)Direkt İşçilik Giderleri D)Personele Borçlar E)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

İŞLETME YÖNETİMİ TARAFINDAN ÖNLENEMİYOR!


S nava haz rl k 1

11) İşletme dönem içinde 300.000 amortisman gideri olacağını tahmin ederek üretim maliyetine yüklenmiştir. Aynı dönemde gerçekleşen amortisman giderleri tutarı ise 340.000 liradır. Bu işletmeye ilişkin yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?A)   ---------------------/----------------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 40.000 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞ. HS.300.000 257 BİRİKMİŞ AMORT. HS. 340.000 ----------------------/---------------------------------B)   ------------------------- / ---------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.340.000 - yıllık izin ücretleri 373 MALİYET GİDER. KARŞ.HS. 340.000 ---------------------- / -------------------------C)  ----------------------- / -------------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 40.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 40.000 ----------------------- / ----------------------------D)   --------------------- / ---------------------------- 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS. 340.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. HS. 340.000 --------------------- / -----------------------------E)   --------------------- / ---------------------------- 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 300.000 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS. 40.000 731 GÜ GİD.YANSITMA HS. 340.000 -------------------- / -----------------------------

 • 300.000

 • 373 300.000

730

300.000

40.000

340.000

373

300.000

300.000

300.000

300.000


S nava haz rl k 1

12)  --------------------------- / ------------------------ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX 730 01Esas Üretim Gider Yeri (A) 730 02 Esas Üretim Gider Yeri (B) 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX 730 10 Yardımcı Üretim Gider Yeri (X) 730 20 Yardımcı Üretim Gider Yeri (Y) --------------------------- / --------------------------Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?A) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasına B) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı üretim gider yerlerine dağıtılmasınaC) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasınaD) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtılmasınaE) Esas üretim gider yeri giderlerinin hizmetten yararlanan esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına


S nava haz rl k 1

13) Dönembaşı Hammadde Stoğu: 385.000Dönembaşı Yarı Mamül Stoğu: 255.000Dönesonu Hammadde Stoğu: 320.000Dönemsonu Yarı Mamül Stoğu: 115.000Mayıs Ayı Hammadde Alışları: 860.000Buna göre Mayıs ayında kullanılan hammaddelerin maliyeti ne kadardır? A) 925.000 B) 1.065.000 C) 1.130.000 D) 1.180.000 E) 1.245.000

Direkt İlk Madde Malzeme 860,000

(+)Dönembaşı İlk Madde Malzeme + 385,000

Kullanılabilir Hammadde 1,245,000

(-) Dönemsonu Hammadde- 320,000

Kullanılan Hammadde 925,000


S nava haz rl k 1

14) Satılan Mamulün Maliyeti :25.000.000Üretilen Mamulün Maliyeti :28.000.000Dönembaşı Mamul Maliyeti : 2.000.000Buna göre dönem sonu mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2.000.000 B) 26.000.000 C) 24.000.000 D) 5.000.000 E) 3.000.000

Üretilen mamul maliyeti 28,000,000

(+)Dönembaşı mamul+ 2,000,000

Satılabilir mamul maliyeti 30,000,000

(-) Dönemsonu mamul- 5,000,000

Satılan mamul maliyeti 25,000,000


S nava haz rl k 1

15) Tarih .MiktarBirim Fiyat03.01.2004100 1.00005.01.2004150 3.00008.01.2004130 Sevk10.01.2004200 5.000İlk giren ilk çıkar yöntemine (FIFO) göre sevk maliyeti ne kadardır?A) 165.000 B) 160.000C) 113.000D) 145.000 E) 190.000

Sevk (130 br) = 100 x 1.000 = 100.000

30 x 3.000 = 90.000

190.000


16 bir i letmede retimde kullan lan b malzemesiyle ilgili bilgiler yledir

16) Bir işletmede üretimde kullanılan (B) malzemesiyle ilgili bilgiler şöyledir:

25 + 25

200 + 137,5

75 + 25

750 + 137,5

Bu bilgilere göre, son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemine göre üretime gönderilen malzemenin maliyeti ne kadarıdır?

A) 887,50B) 1.225 C) 337,50 D) 950 E) 750

Üretime Verilen = 200 + 137,5 + 750 +137,5

= 1.225


S nava haz rl k 1

150 TL saat ücretiyle çalışan bir işçi %20 akord zammı almaktadır. 1 birim ürünü üretmek için 32 dakika çalışmak zorundadır. İşçi normal çalışma gününde 18 birim üretmiştir. Buna göre işçinin günlük kazancı ne kadardır?A) 1.440B) 1.728C) 1.152D) 1040E) 1648

18 x 32 = 576dk  9,6 saat

150 x 9,6 = 1.440

1.440 x 0,20= 288

1.440 + 288= 1.728


S nava haz rl k 1

 • Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçları arasında yer almaz?

 • Mamullerin birim maliyetinin belirlenmesi

 • Maliyet kontrolüne yardımcı olmak

 • Planlamaya yardımcı olmak

 • Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak

 • e. Mali tabloları hazırlamak

1

 • Gelecekte kendisinden yarar sağlanması söz konusu olmayan ve ilgili yılın hasılatından çıkarılan, faydası tükenmiş maliyet aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

2

a-) Gider b-) Maliyet c-) Zarar

d-) Harcama e-) Gelir


S nava haz rl k 1

 • Ödeme ya da ödeme vaadi ifadesini aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

3

a-) Gider b-) Hasılat c-) Zarar

d-) Maliyet e-) Harcama

 • Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisi planlama ve kontrol aracı olarak kullanılır?

  • Gerçek maliyet sistemi

  • Değişken maliyet sistemi

  • Standart maliyet sistemi

  • Sipariş maliyet sistemi

  • Safha maliyet sistemi

4


S nava haz rl k 1

 • Bilimsel ve teknik temellere dayanılarak hesaplanan ve belirli koşullar altında gerçekleşmesi beklenen maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Gerçek maliyet sistemi

  • Değişken maliyet sistemi

  • Standart maliyet sistemi

  • Sipariş maliyet sistemi

  • Safha maliyet sistemi

5

 • Aşağıdakilerden hangi 7/A seçeneğindeki gider hesaplarından biri değildir?

  • Direkt İşçilik Maliyetleri

  • Çeşitli Giderler

  • Direkt İlk Madde Malzeme

  • Genel Üretim Maliyetleri

  • Genel Yönetim Giderleri

6


S nava haz rl k 1

 • Sipariş maliyet sistemi hangi maliyet sisteminin alternatifidir?

  • Gerçek maliyet sistemi

  • Değişken maliyet sistemi

  • Standart maliyet sistemi

  • Tam maliyet sistemi

  • Safha maliyet sistemi

7

 • Üretimde kullanılan yada tüketilen tüm ilk madde ve malzemelerin parasal tutarına ne ad verilir?

  • Endirekt Malzeme Giderleri

  • İşletme Malzemesi Giderleri

  • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

  • İlk Madde Malzeme Giderleri

  • Yardımcı Malzeme Giderleri

8


S nava haz rl k 1

 • Tekstil üretimi yapan Fiskos İşletmesi penye üretiminde kullanılmak üzere 300.000 TL’lik ilk madde malzeme satın almıştır. Bunun 100.000 TL’lik kısmı yardımcı malzemedir. 7/A seçeneğine göre yardımcı malzeme hangi hesapta izlenir?

  • Satılan Mamulün Maliyeti hesabı

  • Genel Yönetim Giderleri hesabı

  • Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri hesabı

  • Genel Üretim Giderleri hesabı

  • İlk Madde Malzeme Stokları hesabı

9


S nava haz rl k 1

 • Fiyatların yükseldiği dönemde fiktif (zahiri) kârın önlenmesi için aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisi önerilir?

10

a-) FIFO b-) LIFOc-) Ortalama Maliyet

d-) Hareketli Ortalamae-) Tartılı Ortalama

 • Muhafazakarlık kavramına dayalı stok değerleme

 • yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  • FIFO

  • LIFO

  • Sabit fiyatlarla değerleme

  • Piyasa fiyatıyla değerleme

  • Piyasa fiyatı ya da alış maliyetinden düşük olanıyla değerleme

11


S nava haz rl k 1

 • Satınalma bölümünün satın alması gereken ilk madde ve malzemelerin nicelik ve niteliğini öğrenmede kullandığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

  • Stok kartı

  • Ambar fişi

  • İlk madde ve malzeme istek fişi

  • İlk madde ve malzeme satın alma istek fişi

  • Ambar iade fişi

12

 • Bir üretim işletmesinde üretim faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla yarısı peşin yarısı kredili 200.000.000 TL tutarında hammadde satın almış ve işletme deposuna konmuştur. Bu tanım hangi kavram ile ifade edilir?

13

a) Maliyet b)Gelirc) Harcama d) Ödemee) Zarar


S nava haz rl k 1

14

 • Aşağıdakilerden hangisi işçilerin çalıştıkları zamanı nerede veya hangi işlerde geçirdiğini saptamak için düzenlenen raporlardan biri değildir?

  • İş emri

  • Günlük işçilik raporu

  • Zaman kontrol kartları

  • İşçilik takip fişi

  • Bordro


S nava haz rl k 1

15

 • Aşağıdakilerden hangisi son giren ilk çıkar (LIFO) yönteminin yararlarından biri değildir?

  • Hammadde fiyatlarının sürekli yükselmesi durumunda aşırı kar ve kar dağılımları önlenmiş olur

  • Çabuk bozulan malzemeleri önce imalata gönderilerek sağlıklı bir stok kontrolüne olanak verir

  • Hammadde fiyatlarının düştüğü dönemlerde kar artar

  • Enflasyonist dönemlerde işletmeyi aşırı vergi yükünden kurtarır

  • İşletmenin stoklarının piyasa değerine yakın değerlerle değerlendirilmesi sağlanır


S nava haz rl k 1

16

 • Aşağıdakilerden hangisi işletme malzemesinin özelliklerinden biridir?

  • Mamulü etkilemekle birlikte, miktar ve değer olarak mamulün temel öğesini oluşturmaz

  • Üretim sürecinde artık şeklinde ortaya çıkıp yeniden mamul içinde kullanılabilir

  • Üretim sırasında harcanıp mamul bünyesinde yer alır

  • Mamul içinde ne kadar harcanacağının teknik bakımdan belirlenmesi çok zordur

  • Üretimin devamlılığının sağlanması için kullanılan bakım-onarım malzemeleridir


S nava haz rl k 1

17

 • Aşağıdakilerden hangisi mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim akışında yer almaz.

  • Mobilya boyanması

  • Mobilyanın satılması

  • Parçaların montajı

  • Mobilyanın ambalajlanması

  • Tahtaların kesilmesi


S nava haz rl k 1

18

X imalat işletmesinin kullandığı A malzemesine ilişkin satın alma ve imalata verme bilgileri aşağıdaki gibidir

80

400.000

 • Bu bilgilere ve Son Giren İlk Çıkar (LIFO) yöntemine göre dönem sonu stokların maliyetikaç TL’dir?

 • a-) 350.000b-) 370.000 c-) 390.000

 • d-) 400.000 e-) 420.000


S nava haz rl k 1

 • Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik olarak nitelendirilemez?

 • Üretken işçilere ödenen ücretler

 • Bakım-onarım personeline ödenen ücretler

 • İşçilerin sosyal sigorta işveren payları ödemeleri

 • Ustabaşlarının aldığı ücretler

 • İşçilerin makine başında geçirdiği boş zamanlar

19

20

 • Aşağıdakilerden hangisi temel imalat maliyetini oluşturan kalemlerdir?

  • Direkt işçilik - Endirekt işçilik

  • Dönem maliyetleri – Mamul maliyetleri

  • Direkt işçilik – Genel imalat maliyetleri

  • Satış maliyetleri – Yönetim maliyetleri

  • Direkt malzeme – Direkt işçilik


S nava haz rl k 1

21

 • Özellikle ücret bordrosunun hazırlanmasında temel bilgi kaynağı niteliğinde olan, her bir işçinin iş yerinde geçirdiği toplam zamanı gösteren karta ne ad verilir?

 • İşçi saat kartı

 • İşçi çalışma kartı

 • İşçi çalışma kartı özeti

 • Sipariş kartı

 • Stok kartı


S nava haz rl k 1

22

 • Bir üretim işletmesinde 32 yıl çalışmış olan bir işçinin son aylığına ilişkin bilgiler şöyledir:

900.000

x 32 yıl

28.800.000

Buna göre işçinin emekli olması durumunda kıdem tazminatı ne kadar olur?

a-) 28.800.000b) 25.600.000 c-) 22.600.000

d-) 19.200.000 e-) 17.600.000


S nava haz rl k 1

 • Makine parçaları üreten bir işletmede aşağıdaki bölümlerden hangisinde çalışanlar direkt işçilik niteliğinde olmaz?

23

a-) Kesim b-) Tesviye c-) Torna

d-) Döküm e-) Yemekhane

 • Bir hafta, on gün yada aylık dönemlerde tahakkuk eden ücretlerin direkt ve endirekt ayrımına dikkat edilerek yevmiye kartlarına geçirilmesinde kullanılan kart aşağıdakilerden hangisidir?

  • İşçi saat kartı

  • İşçi çalışma kartı

  • İşçi çalışma kartı özeti

  • Sipariş kartı

  • Stok kartı

24


S nava haz rl k 1

 • Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkan boşa geçen zaman karşılığı işçilik, çalışmayan gider ya da zararlar hesabına kaydedilir?

  • Üretim araçlarının bozulması

  • Hammaddelerin üretime sevkinde ortaya çıkan aksaklıklar

  • Normal kapasitenin altında üretim yapılıyor olması

  • İş tanıtım ve talimatlarındaki eksiklikler

  • Enerji sıkıntısından ortaya çıkan kısıtlamalar

25

Önlenmesi yönetimin elinde ise GÜM’lerine, değilse Dönem Giderine kaydedilir.


S nava haz rl k 1

26

 • Pazarlama gider yerinde çalışan bir personel için ayrılan aylık Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı alacaklandırılırken borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

  • Direkt işçilik giderleri hesabı

  • Genel yönetim giderleri hesabı

  • Hizmet üretim maliyeti hesabı

  • Genel üretim giderleri hesabı

  • Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı


S nava haz rl k 1

10 ARALIK 2000

 • Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir?

 • Araştırma ve geliştirme giderleri

 • Genel Üretim Giderleri

 • Genel Yönetim Giderleri

 • Satılan Mamullerin Maliyeti

 • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri


S nava haz rl k 1

10 ARALIK 2000

 • Genel Üretim Giderleri Hs. XX

 • Maliyet Gider Karşılıkları Hs. XX

 • Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır?

 • Fazla ödenen gider faturasına karşılık ayrılması

 • Ödenen gider faturasının kayda alınması

 • Tahmini gider tutarının tahakkuku

 • Üretim giderlerinin maliyete yüklenmesi

 • Üretim giderleri için karşılık ayrılması


S nava haz rl k 1

24 Kasım 2001

 • Esas üretim yeri dışındaki gelir yerlerinde toplanan giderlerin çeşitli anahtarlar ve yöntemler kullanılarak esas üretim yerlerinde toplanması işlemine ne denir?

 • Sipariş Maliyeti

 • Kademeli Dağıtım

 • Birinci Dağıtım

 • İkinci Dağıtım

 • Evre Maliyeti


S nava haz rl k 1

24 Kasım 2001

Bir işletmede, Kasım ayı içinde 10.000 adet mamulün üretimi tamamlanmıştır. Kasım ayı sonunda yarı mamul tutarı 5000 adet olup, ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik açısından %100, genel üretim giderleri açısından %60 tamamlanmıştır. Direkt işçilik giderleri Kasım ayında 45.000.000 TL tutarındadır.

 • Soru: Genel üretim giderleri açısından eşdeğer ürün miktarı kaç adettir?

 • 10.000

 • 12.000

 • 13.000

 • 15.000

 • 18.000


S nava haz rl k 1

24 Kasım 2001

 • Aşağıdaki kalemlerden hangisi Üretim Maliyetleri arasında yer almaz?

 • Genel Üretim Giderleri

 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

 • Direkt İşçilik Giderleri

 • Yarı Mamuller

 • Dönem Sonu Ticari Mallar


S nava haz rl k 1

24 Kasım 2001

 • Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılması halinde, dönem sonu stok düşük bulunur?

 • Ortalama Maliyet

 • LIFO (son giren ilk çıkar)

 • FIFO (ilk giren ilk çıkar)

 • Has Maliyet

 • Hareketli ortalama maliyet


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002

Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir:

?

94.500.000

16.04.2002 tarihinde depodan çıkan hammaddenin Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemine göre birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 30.600 TL/kg

 • 25.000 TL/kg

 • 22.200 TL/kg

 • 21.000 TL/kg

 • 20.000 TL/kg


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002

Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir:

24.375.000

1250

İşletme LIFO yöntemini uygulamış olsaydı, 16.04.2002 tarihinde kalan stok maliyeti tutarı kaç TL olurdu?

 • 16.500.000 TL

 • 24.375.000 TL

 • 43.875.000 TL

 • 47.250.000 TL

 • 49.375.000 TL


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002

 • Bir mal veya hizmet edinmek amacıyla katlanılan fedakarlıkların parasal toplamına ne denir?

 • Gider

 • Zarar

 • Tüketim

 • Maliyet

 • Alış Değeri


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002

 • Aşağıdakilerden hangisi, üretim işleminden önce olması gereken maliyetlerin hesaplanarak fiili sonuçlarla karşılaştırıldığı maliyet yöntemidir?

 • Standart Maliyet Yöntemi

 • Değişken Maliyet Yöntemi

 • Sipariş Maliyet Yöntemi

 • Normal Maliyet Yöntemi

 • Evre Maliyet Yönetimi


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002

 • Bir hizmet işletmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?

 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

 • Direkt İşçilik Giderleri

 • Hizmet Üretim Maliyetleri

 • Finansman Giderleri

 • Genel Üretim Giderleri


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002 –soru hatalı

 • Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir:

 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri11.000.000 TL

 • - Değişken 11.000.000

 • Direkt İşçilik Giderleri 7.000.000 TL

 • - Değişken 6.000.000

 • - Sabit 1.000.000

 • Genel Üretim Giderleri 8.500.000 TL

 • - Değişken 5.000.000

 • - Sabit 3.500.000

 • Değişken maliyet yöntemini uygulayan bu işletmenin toplam üretim maliyeti kaç TL’dir?

 • 5.500.000

 • 17.000.000

 • 20.000.000

 • 22.000.000

 • 25.500.000


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002

 • Aşağıdakilerden hangisi “Üretim Biçimine Göre Maliyet” yöntemlerinden biridir?

 • Tam maliyet yöntemi

 • Fiili maliyet yöntemi

 • Standart maliyet yöntemi

 • Değişken maliyet yöntemi

 • Evre maliyet yöntemi


S nava haz rl k 1

30 Haziran 2002

%12.5

203.750.000

40

95.000

%50

%50

101.875

Giderlerin dağıtımında kademeli dağıtım yöntemini uygulayan bu işletme dağıtılacak gider tutarı en yüksek olan gider yerinden dağıtıma başlanmaktadır. Yemekhane giderleri personel sayısına, ısıtma giderleri alana göre dağıtılmaktadır?

Isıtma gider yerinin yemekhane giderlerinden alacağı pay kaç TL?

(A)’nın toplam gider tutarı kaç TL?

 • 9.500.000

 • 19.000.000

 • 20.500.000

 • 20.750.000

 • 23.750.000

 • 850.000.000

 • 997.800.000

 • 1.035.875.000

 • 1.040.000.000

 • 1.046.875.000


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin temel amaçlarından biri değildir?

 • Gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak

 • Giderlerin planlanmasını sağlamak

 • Giderlerin kontrolüne yardımcı olmak

 • Yönetim muhasebesinden alınacak kararlara ışık tutmak

 • Birim üretim maliyetlerini hesaplamak


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları hesap sınıfı seçenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 7/A seçeneğinde giderler, fonksiyon esasına göre bölümlenir

 • 7/B seçeneğinde giderler, gider çeşidi esasına göre bölümlenir

 • 7/B seçeneğinde giderler, Gider Dağıtım Tablosu Yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülür

 • 7/B seçeneğini benimseyen üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi bağlantı hesabı kullanılır

 • 7/A seçeneğinde tek bir yansıtma hesabı kullanılır


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Maliyetleri kapsamına göre sınıflandıran maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Sabit maliyet – ileriye dönük maliyet

 • Tam maliyet – normal maliyet – değişken maliyet

 • Evre maliyet – sipariş maliyet

 • Fiili maliyet – tahmini maliyet – standart maliyet

 • Direkt maliyet – endirekt maliyet


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Aşağıdaki hesapların hangisinde yansıtma hesabı kullanılamaz?

 • Genel üretim giderleri

 • Direkt işçilik giderleri

 • Araştırma ve geliştirme giderleri

 • Komisyon giderleri

 • Finansman giderleri


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Aşağıdaki hesaplardan hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinde yer alan bir hesaptır?

 • Finansman giderleri

 • İşçi Ücret ve giderleri

 • İlk madde ve malzeme giderleri

 • Memur ücret ve giderleri

 • Çeşitli giderler


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Bir hizmet üretim işletmesinde 7/A seçeneğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılabilir?

 • Direkt İlk madde ve malzeme giderleri

 • Direkt işçilik giderleri

 • Genel üretim giderleri

 • Finansman giderleri

 • Direkt işçilik süre farkları


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Aşağıdakilerden hangisi birim başına sabit kalır?

 • Kira giderleri

 • Bakım onarım giderleri

 • Amortisman giderleri

 • Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

 • Enerji giderleri


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir:

 • Net Satışlar (10.000 br x 4.000 TL)40.000.000 TL

 • Dönemin Değişken Üretim Giderleri26.000.000 TL

 • Dönemin Sabit Üretim Giderleri13.000.000 TL

 • Dönembaşı Stok13.000 adet

 • Üretim Miktarı

 • Dönem Sonu Mamul Stoğu 3.000 adet

 • Yukarıdaki işletmenin “Tam Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır?

 • 1.000.000

 • 13.000.000

 • 20.000.000

 • 10.000.000

 • 14.000.000

1.000.000 TL

39.000.000 TL


S nava haz rl k 1

28 Haziran 2003

 • Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir:

 • Net Satışlar (10.000 br x 4.000 TL)40.000.000 TL

 • Dönemin Değişken Üretim Giderleri26.000.000 TL

 • Dönemin Sabit Üretim Giderleri13.000.000 TL

 • Dönembaşı Stok13.000 adet

 • Üretim Miktarı

 • Dönem Sonu Mamul Stoğu 3.000 adet

 • Yukarıdaki işletmenin “Değişken Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır?

 • 1.000.000

 • 13.000.000

 • 20.000.000

 • 10.000.000

 • 14.000.000

14.000.000 TL


S nava haz rl k 1

04 Temmuz 2004

 • Aşağıdakilerden hangisi yan ürünlerin maliyetinde kullanılan yöntemlerden biridir?

 • Satış değeri

 • Maliyet değeri

 • Aktif değeri

 • Tarihi maliyet değeri

 • Alış değeri


S nava haz rl k 1

04 Temmuz 2004

 • Direkt malzeme giderleri + Direkt İşçilik Giderleri + Sabit GÜG + Değişken GÜG hangi maliyet sistemi için geçerlidir?

 • Değişken maliyet sistemi

 • Tam maliyet sistemi

 • Yarı değişken maliyet sistemi

 • Evre maliyet sistemi

 • Standart maliyet sistemi


S nava haz rl k 1

04 Temmuz 2004

 • Genel üretim giderleri ile Finansman Giderleri hesapları hangi işleve göre düzenlenmiştir?

 • Çeşitlilik esası

 • Tahakkuk esası

 • Fonksiyon esası

 • Gider esası

 • Dönemsellik esası


S nava haz rl k 1

04 Temmuz 2004

1

2

90

İşletme ikinci dağıtımda kademeli dağıtım yöntemini uygulamaktadır. Bakım giderleri dağıtımında işçi sayısı kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre bakım YGY’nin montaja yüklediği pay ne kadardır?

 • 14.000.000

 • 10.500.000

 • 9.000.000

 • 7.000.000

 • 6.500.000


S nava haz rl k 1

6 KASIM 2004

 • YARI MAMUL ÜRETİM Hs. XX

 • DİR. İLK MD VE MALZ.GİD YANS.HS.XX

 • DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANS. HS.XX

 • GENEL ÜRETİM GİD. YNS.HS. XX

 • Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır?

 • Maliyetlerin gelir tablosuna yansıtılması

 • Maliyet hesaplarının yarı mamule yansıtılması

 • Maliyetlerin mamule yansıtılması

 • Maliyet hesaplarının kaydedilmesi

 • Yarı mamul üretim hesabının kapatılması


S nava haz rl k 1

06 Kasım 2004

 • Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevleri arasında yer almaz?

 • Maliyet kontrolüne yardımcı olmak

 • Planlamaya yardımcı olmak

 • Gelir tablosunun hazırlanmasına yardımcı olmak

 • Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak

 • Mamullerin maliyetlerini saptamak


S nava haz rl k 1

06 Kasım 2004

 • Belirli bir dönemde işletmenin faaliyeti sürerken ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan ve tüketilen varlıkların hasılattan düşülen yararlı tükenmiş maliyetler ne verilir?

 • Gider

 • Harcama

 • Zarar

 • Kar

 • Tükenmiş maliyet


S nava haz rl k 1

4 Mart 2006

 • Aşağıdakilerden hangisi 3. dağıtımda yapılır?

 • Gider çeşitlerinin mamullere yüklenmesi

 • Esas üretim gider yerlerinin mamullere yüklenmesi

 • Yardımcı hizmet gider yerlerinin esas üretim gider yerlerine yüklenmesi

 • Gider çeşitlerinin gider yerlerine yüklenmesi

 • Esas üretim gider yerlerindeki maliyetlerin gider çeşitlerine yüklenmesi


S nava haz rl k 1

04 Mart 2006

 • 42-   Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik gidere örnek oluşturur ?

 • Kalite-kontrol işçisinin ücreti

 • Depo işçisinin ücreti

 • Ustabaşı ücreti

 • Montaj işçisinin ücreti

 • Pres işçisinin ücreti


S nava haz rl k 1

04 Mart 2006

 • 45-   ____________ / _____________

 • Direkt İlk Madde Malz Gid. Yansıtma Hs.XXX

 • Direkt işçilik Giderleri Yansıtma Hs.XXX

 • Genel üretim Giderleri Yansıtma Hs.XXX

 • Direkt İlk Madde Malzeme Gid. Hs.XXX

 • Direkt işçilik Giderleri  Hs.XXX

 • Genel üretim Giderleri Hs.XXX

 •        _____________ / ____________

 • Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

 • Üretilen mamullerin maliyetinin kaydedilmesi

 • Sapmaların üretim maliyetlerine yüklenmesi

 • Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılaştırılması

 • Üretim unsurlarının üretim sürecine dahil edilmesi

 • Üretilen mamulün üretiminin tamamlanması


S nava haz rl k 1

04 Mart 2006

 • 46-   Aşağıdakilerden hangisi 7/A hesap grubunun bir özelliği değildir?

 • Maliyet giderleri hem fonksiyonel gider hesaplarına hem de gider çeşitlerine kaydedilir

 • Yardımcı defterlerde maliyetler gider yeri ve çeşidi itibariyle izlenebilir

 • Gider çeşitlerine ilişkin hesap kodları serbest bırakılmıştır

 • Hesaplardan gider dağıtım tablosu ile fonksiyonlara dönüştürülür

 • Gider hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesaplarından oluşur


S nava haz rl k 1

04 Mart 2006

 • 47-   Satışların maliyet 1000 YTL

 • DB mamul 50 YTL

 • DS mamul 100 YTL ise dönemdeki net alışları ne kadardır?

 • 950

 • 1.100

 • 1.150

 • 1.050

 • 900

152

620

DB 50

:

1.050

1.000

1.000

1.100

DS 100


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

73-   Bir üretim işletmesinde 22 000 YTL tutarındaki hammadde üretime sevk edildiğinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)___ / ____

740

            150

___ / _____

b)___ / ____

150

            710

___ / _____

c)___ / ____

710

            150

___ / _____

d)___ / ____

730

            152

___ / _____

e)___ / ____

710

            151

___ / _____


S nava haz rl k 1

50.000

74-  D.İ.M. Malzeme giderleri  15 000 YTL

        Direkt İşçilik Giderleri       10 000 YTL

        Genel Üretim Giderleri     25 000 YTL

        Finansman giderleri         5 000 YTL

        Genel Yönetim Giderleri     3 000 YTL

        Paz. Satış Dağıtım Giderleri  2 000 YTL

olan işletme % 20 karla satış yapmaktadır. Bu bilgilere göre işletmenin Faaliyet kar ya da zararı ne kadardır?

A)      5000 YTL zarar

B)      5000 YTL kar

C)      Ne kar ne zarar

D)      2000 YTL kar

E)      2000 YTL zarar

X 1,20

60.000

SMM

10.000

(5.000)

KAR

5.000


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

78-   Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri

Direkt işçilik Giderleri

Genel üretim giderleri

Pazarlama satış dağıtım giderleri

Ar-Ge giderleri

Yukarıdaki hesaplar hangi esas göre düzenlenmişlerdir?

A)      Fonksiyon Esası

B)      Endirekt kayıt esası

C)      Tahakkuk esası

D)      Çeşitlilik esası

E)      Eş zamanlı kayıt esası


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

79-   Yöneticilerin kararlarını etkilemeyen zorunlu giderlere ne ad verilir?

A)      Sabit maliyetler

B)      Değişken maliyetler

C)      Tükenmiş maliyetler

D)      Direkt maliyet

E)      Yarı değişken maliyetler


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

85-   Aşağıdaki kalemlerden hangisi satılan mamulün maliyeti tablosunda yer almaz?

A)      Dönem başı mamuller

B)      Satılan mamul maliyeti

C)      Dönem sonu hammadde maliyeti

D)      Satış iskontoları

E)      Genel üretim giderleri


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

86-   Bir üretim işletmesinde malzeme hareketlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir;

tarih  adet    fiyat    tutar 01.Haz başlangıç    100         20       2.000 05.Haz alınan         200         25       5.000 10.Haz gönderilen 250 20.Haz alınan         350         30    10.500 30.Haz gönderilen300

Son giren İlk Çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne kadardır?

A)      15 000 YTL

B)      15 500 YTL

C)      13 500 YTL

D)      12 000 YTL

E)      2 500 YTL    ( sınav sorusunda doğru cevap yer almamaktadır)

50

1.000

5.000

9.000

50

15.000


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

87-   Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir?

A)   Üretim maliyetlerini belirlemek

B)   Yönetim muhasebesinde alınacak kararlara yardımcı olmak

C)   Mamul birim maliyetlerini hesaplamak

D)   Planlama ve kontrole yardımcı olmak

E)   Vergi uygulamalarına yardımcı olmak


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

88-   Bir mal, fayda hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne ad verilir?

A)      Maliyet

B)      Zarar

C)      Gider

D)      Harcama

E)      Tükenmiş maliyet


S nava haz rl k 1

24 Haziran 2006

89-   Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretimi, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlara veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlara ne ad verilir? 

A)      Gider

B)      Maliyet

C)      Zarar

D)      Kar

E)      Harcama


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

Yan ürünlerin değerlemesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaz?

A)   Tedarik yöntemi

B)   Brüt satış hasılatı yöntemi

C) Faaliyet verimlilik yöntemi

C)   Net satış hasılatı yöntemi

D)   Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

 • Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri + Direkt İşçilik Gideri + GÜG (değişken + sabit) kısmını içeren maliyet muhasebesi yöntemi hangisidir?

 • Asal maliyet sistemi

 • Normal maliyet sistemi

 • Tam maliyet sistemi

 • Değişken maliyet sistemi

 • Kısmi maliyet sistemi


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

X

10.000

500

1000

 • Yukarıdaki bilgilere göre son giren ilk çıkar yönteminde depoda kalan malın tutarı ne kadardır?

 • 12.000 TL

 • Dönem sonuna kalan mal yoktur

 • 18.000 TL

 • 10.000 TL

 • 14.000 TL


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

 • ___________ / ____________

 • YARI MAMUL ÜRETİM

 • DİREKT İ. MADDE MALZEME YANSITMA

 • DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ YANSITMA

 • GENEL ÜRETİM GİDERİ YANSITMA

 • ____________ / ___________

 • Üretim maliyetlerinin yarı mamule yüklenmesine

 • Sapmaların kayda alınması

 • Üretim maliyetlerinin sonuç hesaplarına kaydedilmesi

 • Mamullerin satılması

 • Yarı mamul maliyetlerinin mamuller hesabına devredilmesi


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

 • Bir üretim işletmesinin sabit maliyetleri 150 000 YTL, birim başına satış fiyatı 10 YTL ve değişken giderleri 300 000 YTL’dir. İşletme dönemde 50 000 adet mamul üretip satmayı planlamaktadır. Bu bilgilere göre başabaş satış miktarı ne kadardır?(deha)

 • 50.600

 • 37 500

 • 42.300

 • 34.700

 • 39.200

BBN S.Miktarı = 150.000 / [10 – (300.000 / 50.000)]

= 150.000 / (10 – 6 )

= 37.500 Adet


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

 • Mamul üretiminde tüketilen unsurların toplamına ne ad verilir?

 • Maliyet

 • Gider

 • Harcama

 • Zarar

 • Hasılat


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

 • Aşağıdakilerden hangisi esas üretim gider yerlerinden biri değildir?

 • Boyama gider yerleri

 • Kesme gider yerleri

 • Montaj gider yerleri

 • Tarama gider yerleri

 • Aydınlatma ve ısıtma gider yerleri


S nava haz rl k 1

11 Kasım 2006

 • ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ = 5.000

 • DÖNEM SONU MAMUL MALİYETİ = 650

 • DÖNEM BAŞI MAMUL MALİYETİ = 2.000

 • DÖNEM İÇİ TİCARİ MAL ALIŞI = 1.000

 • Satılan Mamulün maliyeti ne kadardır?

 • 8.650 TL

 • 7.350 TL

 • 6.350 TL

 • 2.650 TL

 • 5.650 TL

6.350

7.000


 • Login