ระบบสารสนเทศ
Download
1 / 21

ระบบสารสนเทศ - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

ระบบสารสนเทศ. ระบบสารสนเทศนิสิตมศว ระบบสารสนเทศมหาวิยาลัยอื่น ระบบสารสนเทศภาครัฐ. 1. นายเอกราช ทักษิณธานี. ระบบสารสนเทศ. ระบบสารสนเทศนิสิตมศว ระบบสารสนเทศมหาวิยาลัยอื่น ระบบสารสนเทศภาครัฐ. 1. นายเอกราช ทักษิณธานี. ตัวอย่างระบบสารสนเทศนิสิต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ระบบสารสนเทศ' - aracely-trey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ระบบสารสนเทศ

 • ระบบสารสนเทศนิสิตมศว

 • ระบบสารสนเทศมหาวิยาลัยอื่น

 • ระบบสารสนเทศภาครัฐ

1

นายเอกราช ทักษิณธานี


ระบบสารสนเทศ

 • ระบบสารสนเทศนิสิตมศว

 • ระบบสารสนเทศมหาวิยาลัยอื่น

 • ระบบสารสนเทศภาครัฐ

1

นายเอกราช ทักษิณธานี


ตัวอย่างระบบสารสนเทศนิสิตตัวอย่างระบบสารสนเทศนิสิต

 • Courses Websit (Atutor) http://course.swu.ac.th/browse.php

 • เครือข่ายบัวศรี http://www.swu.ac.th/buasri/

 • สำนักหอสมุดกลาง http://www.swu.ac.th/lib/

 • และ หอสมุดองครักษ์ http://oklib.swu.ac.th/

 • งานใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน

2

นายเอกราช ทักษิณธานี


Courses web site
Courses ตัวอย่างระบบสารสนเทศนิสิตWeb site

 • ATutor เป็นระบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยระบบ และเทคโนโลยีที่เป็นแบบ open source

 • มีการจัดระบบ และเครื่องมือสำหรับให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ใช้ระบบผ่านทาง เว็บไซท์ของ ATutor

3

นายเอกราช ทักษิณธานี


การใช้งานง่ายมีเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ ดูแลระบบ , อาจารย์และนิสิต

ผู้สอนสามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใน รูปแบบของเว็บ (web-based content)

Courses Web site

4

นายเอกราช ทักษิณธานี


เครือข่ายบัวศรี ดูแลระบบ , อาจารย์และนิสิต

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เป็นเส้นทางสำหรับการเชื่อมโยง การใช้ทรัพยากรการติด

  ต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาจารย์และนิสิต

 • เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถติด

  ต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนทรัพยากรกับเครือข่ายอื่นๆ

6

นายเอกราช ทักษิณธานี


องค์ประกอบของระบบเครือข่ายบัวศรีองค์ประกอบของระบบเครือข่ายบัวศรี

 • เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการประมวลผล

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบัวศรี

7

นายเอกราช ทักษิณธานี


เครือข่ายบัวศรีองค์ประกอบของระบบเครือข่ายบัวศรี

8

นายเอกราช ทักษิณธานี


สำนักหอสมุดกลางและหอสมุดองครักษ์สำนักหอสมุดกลางและหอสมุดองครักษ์

 • เพื่อถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร และนิสิตจัดเก็บในรูปแบบรหัส Barcode

 • อำนวยความสะดวกในการ ยืม-คืน หนังสือ แก่ผู้ใช้บริการ

9

นายเอกราช ทักษิณธานี


งานใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงินงานใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน

 • จัดทำระบบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก

 • ระบบงานลงทะเบียนเรียน ใบสำคัญรับเงิน

 • สรุปจำนวนเงินที่เรียนเก็บได้จากระบบ ตามประเภทค่า

 • ใช้จ่าย คณะ/ภาควิชา เป็นต้น

10

นายเอกราช ทักษิณธานี


งานใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงินงานใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน

11

นายเอกราช ทักษิณธานี


เสนอแนะงานใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน

ระบบสารสนเทศของมศว.ที่มีอยู่ในขณะ

นี้ถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก แต่ว่ายังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางแก่นิสิตนักศึกษา ยังมีผู้ใช้จำกัดเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น

12

นายเอกราช ทักษิณธานี


ตัวอย่างระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอื่นๆตัวอย่างระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

13

นายเอกราช ทักษิณธานี


ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.su.ac.th/

14

นายเอกราช ทักษิณธานี


วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากรวีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • Video แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร (English)

 • Video แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร (Thai)

 • รายงานการศึกษาตนเอง SSR

 • Video การสัมนาต่าง ๆ ที่ผ่านมา

15

นายเอกราช ทักษิณธานี


http://www.วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากรthaigov.net

สำหรับกลุ่มวัยรุ่น

สำหรับกลุ่มคนทำงาน

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

ตัวอย่างระบบสารสนเทศภาครัฐ

16

นายเอกราช ทักษิณธานี


สำหรับกลุ่มวัยรุ่นวีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ภาษิต: บริการแปลเว็บอังกฤษ-ไทย

17

นายเอกราช ทักษิณธานี


ภาษิต: บริการแปลเว็บอังกฤษ-ไทย

 • บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 • ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ต

18

นายเอกราช ทักษิณธานี


สำหรับกลุ่มคนทำงาน บริการแปลเว็บอังกฤษ-ไทย

 • คนไทยดอทคอม

19

นายเอกราช ทักษิณธานี


คนไทยดอทคอม บริการแปลเว็บอังกฤษ-ไทย

 • ให้บริการประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้า

 • ที่ตามกฎหมายในการรับบริการด้านจากภาครัฐ

 • ตรวจสอบข้อมูล

 • คัดรับรองเอกสารทางราชการ

 • พิมพ์คำร้องเรียน

20

นายเอกราช ทักษิณธานี


จบการนำเสนอ บริการแปลเว็บอังกฤษ-ไทย

จัดทำโดย

นายเอกราช ทักษิณธานี

SP1147104010057

23